Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.BP
Technické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.DP
Technika pro svoz komunálního odpadu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / --
Šlajs, Z.
3.
BPTechnika zeleněPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / ----
4.
DisP
Technologie pro manipulaci s odpadem Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TO
D-TO-TO
AFPodrobnosti tématu0 / ----
5.BPTechnologie pro úpravu bioplynuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
BP
Technologie sklizně pícninPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
DP
Téma dle návrhu studenta
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMOAF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
BPTéma dle návrhu studentaKrčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.DP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / --
10.
BP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / -- Horník, R.
11.
DisP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO--AF
Podrobnosti tématu
3 / -- Slaný, V.
Dymchenko, A.
Hromada, R.
12.
DisP
Téma podle návrhu studentaMareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti tématu1 / --
13.BP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AFPodrobnosti tématu0 / 5
--
14.
DP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TZEI
N-TZEI-TZEIICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
15.
DP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
AF
Podrobnosti tématu0 / 3--
16.
DP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-MTAFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
17.BPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu0 / 5
--
18.
DP
Téma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
BP
Téma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studenta
Konrád, Z.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
20.
DP
Terénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě Arduino
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--