Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgramme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
Geršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic
1 / 1
Ciencialová, L.
2.BTPlasty v odpadních vodáchVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WMFADetails of topic
0 / --
--
3.BT
Podvozky samojízdných strojů
Červinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
4.
DTPolní cesty - dopravní systémy v krajiněPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-TM
FA
Details of topic
0 / 2
--
5.DTPosouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahyTrávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-TM
C-AS-AT
C-WT-WTM
FA
Details of topic0 / --
--
6.BTPosouzení vybraných zařízení z pohledu IRZDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
7.
DT
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruGeršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
8.
BT
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Marada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
3 / --
9.BTProblematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Přihaneč sklízecích mlátiček
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 3
--