Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Nastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RV
Červinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
3.
DisP
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BATMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAF
Podrobnosti tématu
0 / ----
4.
BP
Neionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Novostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--