Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramOborUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Manipulace s materiálemÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
2.
DP
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitách
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
3.
DP
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 5
--
4.
DP
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesůLos, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 5
--
5.DP
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesech
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
6.
BP
Moderní strojní technika pro zemní práce
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.DPMožnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
BP
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--