Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
OdborUrčené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásy
Marada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-ZEIAFPodrobnosti témy0 / 1
--
3.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / 1 Straka, D.
4.
DP
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / 1
--