Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | H | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----ILEDetails of topic0 / ----
2.DTAnalýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 2--
3.DisTAnalýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic1 / -- Smutný, L.
4.DTAnalýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS
C-WT
C-AS-AE
C-WT-WTM
MENDELUDetails of topic0 / 1--
5.DTAnalýza nakládání s odpady ve vybrané obciKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WTC-WT-WTMFADetails of topic0 / 2--
6.DTAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WBC-WB-WBMFADetails of topic0 / 2--
7.DTAnalýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuKonrád, Z.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WB
C-WT
C-WB-WBM
C-WT-WTM
FADetails of topic0 / 2--
8.BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELUDetails of topic0 / 1--
9.BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELUDetails of topic3 / 3 Blechová, E.
Přichystal, L.
Timofeeva, A.
10.DTAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WTC-WT-WTMFADetails of topic0 / 1--
11.BTAnalýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
12.BTAnalýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenciKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 1--
13.BTAnalýza vývoje nakládání s odpadem v ČRKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 2--
14.DisTAplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské technikyKebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS--FADetails of topic0 / 1--
15.DisTAutomatizace logistických procesů zemědělské výrobyKebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS--FADetails of topic0 / 1--