Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
2.
DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Los, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
3.
DisP
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TO
AF
Podrobnosti tématu1 / --
4.
DP
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
6.DPAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-BO-BMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
7.DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Konrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
8.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
9.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
Podrobnosti tématu
2 / 3
10.
DP
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
11.BP
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
12.
BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OHAFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČRKrčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
14.
DisP
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Kebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
15.
DisPAutomatizace logistických procesů zemědělské výrobyKebo, V.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--