Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
OdborUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionu
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
BP
Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výrobě
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
3.BPAktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.DPAnalýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
5.
DizP
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti témy1 / --
6.
DP
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
MENDELUPodrobnosti témy
0 / 1
--
7.DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AFPodrobnosti témy0 / 2--
8.
DP
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BO
N-BO-BMO
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.
DPAnalýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELUPodrobnosti témy2 / 3
12.
DP
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMOAF
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
BP
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BPAnalýza vývoje nakládání s odpadem v ČRÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
16.
DizP
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Kebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DizP
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.
BP
Bezpečnost cyklistů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZPB-TZP-TZPICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
19.
BP
Bezpečnost tlakových zásobníkůTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZSB-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
20.
BPDopravní telematikaPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZP
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2 Kozdas, T.
21.
BP
Dopravní telematika
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.
DP
Elektronické mýtnéPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.BPEnergetická náročnost budovJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.DizPFraud management system - detekce rizikových pojistných událostíMareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
BP
Hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných haváriíTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
26.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásyMarada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-ZEI
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
27.DPHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství Marada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / 1
28.DP
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 1
--
29.
BP
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicíchÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AFPodrobnosti témy0 / ----
30.
BPLinky pro manipulaci s odpademFryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 2--
31.
DPManipulace s materiálemPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFPodrobnosti témy2 / -- Novák, M.
Šimoník, J.
32.
DP
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitáchGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DP
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Los, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 5
--
34.
DP
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 5
--
35.
DP
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesech
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
36.
BP
Moderní strojní technika pro zemní práceJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
DP
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
38.
BP
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
39.
BP
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
BP
Nastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RV
Červinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 2--
41.
DizP
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TOD-TO-TO
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
42.
BPNeionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
43.DPNovostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
44.
BP
Ocenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
45.
DPOptimalizace pohybu zemědělské technikyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AF
Podrobnosti témy
2 / 2
Augustin, J.
Krajíček, T.
46.
DPPilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
47.
BP
Plasty v odpadních vodáchÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti témy
0 / --
--
48.BPPodvozky samojízdných strojů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
49.DP
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-MT
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
50.DP
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahy
Trávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
51.
BPPosouzení vybraných zařízení z pohledu IRZÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
52.
DP
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti témy1 / 1
53.
BPPrevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
54.
BP
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
55.BPPřihaneč sklízecích mlátičekÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAF
Podrobnosti témy
0 / 3--
56.
BPRecyklace fotovoltaických panelůVítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
DP
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadů
Vítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
58.
BP
Recyklace textiluVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
DP
Respirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkami
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
60.
BP
Robotizované dojení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
61.
DizP
Robotizované dojení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
62.
BP
Rozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
63.BPRozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
64.
DP
Řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
65.
DizP
Řízení procesů dojení a chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
66.
DP
Samojízdné sklizeče plodinČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 5--
67.
BP
Samojízdne stroje a sklízeče v RV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 5--
68.
BP
Simulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesech
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
69.DP
Specifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratky
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
DP
Správa CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologií
Rybář, R.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.BPSrovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími robotyKudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AFPodrobnosti témy0 / 1--
72.
DPStanovení obsahu plastů v kompostech
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti témy1 / 1
73.
DP
Stanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentechÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AFPodrobnosti témy1 / --
74.
BP
Staré ekologické zátěže ve vybrané lokalitě
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
75.
DP
Stroje na pěstování a sklizeň brambor pro modelový podnikSalajka, L.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
76.
DP
Systém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěřiMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
77.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVYPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZP--ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
78.BPSYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
79.
BP
Technické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálů
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
80.DPTechnika pro svoz komunálního odpaduPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / -- Šlajs, Z.
81.
BP
Technika zeleně
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
82.
DizP
Technologie pro manipulaci s odpadem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TOD-TO-TO
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
83.BPTechnologie pro úpravu bioplynuVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
84.
BP
Technologie sklizně pícnin
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
85.DPTéma dle návrhu studentaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti témy
0 / --
--
86.
BP
Téma dle návrhu studenta
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OHAF
Podrobnosti témy
0 / ----
87.
DP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
88.
BP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
89.
DizP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO--
AF
Podrobnosti témy
3 / --
Slaný, V.
Dymchenko, A.
Hromada, R.
90.DizP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
1 / --
91.
BP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy
0 / 5
--
92.DPTéma podle návrhu studenta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TZEIN-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy
0 / 3
--
93.
DPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-ADAF
Podrobnosti témy
0 / 3--
94.
DP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MT
AFPodrobnosti témy
0 / 3
--
95.
BP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AFPodrobnosti témy
0 / 5
--
96.
DPTéma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studentaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
97.
BPTéma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studentaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OHAF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
98.
DP
Terénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě Arduino
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFPodrobnosti témy0 / 1
--
99.DPVliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasuGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
100.
BP
Vliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohu
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
101.
DP
Vliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohy
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
102.BPVliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vodGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-ZS
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
103.
DP
Vliv řešení komunikace na bezpečnost provozu
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-AD
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
104.DP
Vliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztráty
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
2 / 2 Dohnálek, J.
Šmíd, Z.
105.
DP
Vliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozu
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
106.
BP
Vliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLP
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFPodrobnosti témy0 / 1
--
107.
BP
Vliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacích
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
108.
BP
Vliv vybraných faktorů na tvorbu nánosů uvnitř sprejové sušárny mlékaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TPO
B-ZS-PT
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
109.
DP
Vliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho sníženíÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
110.DizP
Volné téma
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
111.
DizPVolné témaTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO
D-TO-TO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
112.
DizPVolné témaVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.DizP
Volné téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZAFPodrobnosti témy
0 / --
--
114.DizPVolné téma z oblasti techniky zpracování zemědělských produktůFryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
115.
BP
Výroba biometanuVítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
116.
BP
Výroba vodíku anaerobní fermentací
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
117.
BPVyužití databázových programů pro řízení nasazení strojůPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
118.
BP
Využití plynů v potravinářstvíLos, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TPO
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
119.
BP
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů výroby potravin
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 5--
120.BP
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů v zemědělství
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----MENDELUPodrobnosti témy
0 / 5
--
121.
DP
Využití systémového přístupu pro stanovení příčin havárie
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-ZS-PT
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
122.BPVyužití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlinPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
123.
BP
Využití teleskopického manipulátoru v komunální sféře
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
124.
DP
Využití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využitíGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy1 / 1
125.
DizP
Využití virtuální reality pro řízení zemědělské technikyKebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
126.
BPVyužtí GPS v mechanizace RV. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZEI
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
127.BP
Vývoj nejlepší dostupné techniky pro mechanickou ochranu soliterních stromů
Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZEI--AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
128.
DP
Vývoj systému agroenvironmentálního managementu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
129.BP
Zdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácností
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
130.
BP
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatření
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
131.
DPZemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatření
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-MT
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.
BP
Zhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
1 / 1