Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
1 / 2 Nováková, S. E.
2.
BP
Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výrobě
Červinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
3.
BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 2
--
5.
DizP
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti témy1 / --
6.DPAnalýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1--
7.
DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TON-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
8.DPAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-BO-BMO
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.
DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Konrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
10.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
12.DPAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti témy0 / 2
--
16.DizP
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DizP
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BPBezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2--
19.
BPBezpečnost tlakových zásobníkůTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Dopravní telematika
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
--ICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
21.
BP
Dopravní telematika
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.
DP
Elektronické mýtnéPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.
BPEnergetická náročnost budovJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DizP
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
25.
BP
Hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
26.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásy
Marada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-ZEIAFPodrobnosti témy0 / 1--
27.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
DP
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1
--
29.
BP
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicíchTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AFPodrobnosti témy0 / --
--
30.
BP
Linky pro manipulaci s odpadem
Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 2
--
31.
DPManipulace s materiálem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy2 / --
32.
DP
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitách
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
33.DPModelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy0 / 5--
34.
DP
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 5
--
35.
DP
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesechÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
36.
BPModerní strojní technika pro zemní práceJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
DP
Možnosti sběru gastroodpadu a možnosti jeho využití v regionu podle vlastního výběru
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy1 / 1 Kuznetsov, E.
38.DP
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
39.
BP
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
40.BP
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
41.
BPNastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RVÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
42.DizP
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
43.
BPNeionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DP
Novostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
45.
BP
Ocenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / 2
--
46.
DPOptimalizace pohybu zemědělské technikyPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
47.DP
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ciencialová, L.
48.
BP
Plasty v odpadních vodách
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy0 / ----
49.
BP
Podvozky samojízdných strojů
Červinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
50.DP
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-MT
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
51.DPPosouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahyTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-TO-TMO
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
52.
BPPosouzení vybraných zařízení z pohledu IRZÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
53.
DP
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboru
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.BP
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti témy3 / -- Mančíková, R.
Palacký, J.
Hrdlička, V.
55.
BP
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Trávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.BP
Přihaneč sklízecích mlátiček
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
57.
BP
Recyklace fotovoltaických panelůVítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OHAF
Podrobnosti témy
0 / 1--
58.
DP
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadůVítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
59.
BP
Recyklace textilu
Vítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
60.
DP
Respirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkami
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
BP
Robotizované dojení
Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy1 / -- Vonšáková, J.
62.DizPRobotizované dojení Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
63.
BP
Rozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
64.
BPRozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
65.
DP
Řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničem
Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
66.
DizP
Řízení procesů dojení a chlazení mléka
Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy0 / ----
67.
DPSamojízdné sklizeče plodinČervinka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 5
--
68.
BP
Samojízdne stroje a sklízeče v RVČervinka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
69.BP
Simulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesech
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFPodrobnosti témy0 / 3
--
70.
DP
Specifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratkyGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Blechová, E.
71.DPSpráva CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologiíRybář, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.
BP
Srovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími roboty
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PTAF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
DP
Stanovení obsahu plastů v kompostech
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy1 / 1
74.
DP
Stanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentech
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / -- Vítková, M.
75.
BPStaré ekologické zátěže ve vybrané lokalitě
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
76.DP
Stroje na pěstování a sklizeň brambor pro modelový podnik
Salajka, L.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
77.
DP
Systém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěři
Marada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Petr, O.
78.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZP--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2--
79.BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
80.BP
Technické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálů
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
81.
DP
Technika pro svoz komunálního odpadu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy1 / --
82.
BP
Technika zeleně
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
83.
DizP
Technologie pro manipulaci s odpadem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TO
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
84.BP
Technologie pro úpravu bioplynu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.
BP
Technologie sklizně pícnin
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
86.
DP
Téma dle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
87.BPTéma dle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.
DP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
89.BP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
90.DizPTéma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO--AFPodrobnosti témy
4 / --
Dymchenko, A.
Slaný, V.
Rantová, B.
Hromada, R.
91.DizPTéma podle návrhu studentaMareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti témy2 / -- Mácha, J.
Krajíček, T.
92.
BP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AFPodrobnosti témy0 / 5--
93.DPTéma podle návrhu studenta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy0 / 3--
94.
DP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
AF
Podrobnosti témy0 / 3--
95.
DP
Téma podle návrhu studenta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MTAFPodrobnosti témy
0 / 3
--
96.
BPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OHAF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
97.
DP
Téma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studentaKonrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
98.
BP
Téma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studentaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
99.DPTerénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě ArduinoGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
100.
DPVliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
101.BPVliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohuPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
102.
DP
Vliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohy
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
103.
BP
Vliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vodGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
104.
DP
Vliv řešení komunikace na bezpečnost provozu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
105.
DPVliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztráty
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
1 / 2
Šmíd, Z.
106.
DP
Vliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / --
--
107.
BP
Vliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLPGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
108.BPVliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacíchÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
109.BPVliv vybraných faktorů na tvorbu nánosů uvnitř sprejové sušárny mlékaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TPO
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
110.DPVliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho sníženíMarada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
111.
DizP
Volné téma
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
112.
DizP
Volné témaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO
D-TO-TO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
DizPVolné témaVítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TOAFPodrobnosti témy
0 / 1
--
114.
DizP
Volné téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
115.
DizPVolné téma z oblasti techniky zpracování zemědělských produktůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
116.BP
Výroba biometanu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
117.
BP
Výroba vodíku anaerobní fermentací
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
118.
BP
Využití databázových programů pro řízení nasazení strojů
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy1 / --
119.
BPVyužití plynů v potravinářstvíÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TPO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
120.BP
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů výroby potravin
Los, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 5--
121.
BP
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů v zemědělství
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 5
--
122.
DP
Využití systémového přístupu pro stanovení příčin havárie
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-ZS-PT
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
123.
BP
Využití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlin
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / ----
124.
BP
Využití teleskopického manipulátoru v komunální sféře
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AFPodrobnosti témy
0 / --
--
125.
DP
Využití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využitíGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
126.
DizP
Využití virtuální reality pro řízení zemědělské technikyKebo, V.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
127.
BP
Využtí GPS v mechanizace RV.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZEI
--
AF
Podrobnosti témy0 / 3
--
128.BPVývoj nejlepší dostupné techniky pro mechanickou ochranu soliterních stromůMarada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZEI
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
129.
DP
Vývoj systému agroenvironmentálního managementu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy1 / 1
130.
BP
Zdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácnostíKrčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OHAF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.
BP
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
132.
DP
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatření
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MT
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
133.
BP
Zhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasu
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kotásková, M.