Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgramme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionu
Junga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic
1 / 2 Nováková, S. E.
2.
BT
Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 5
--
3.BT
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----ILE
Details of topic
0 / --
--
4.
DT
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
5.
DisT
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WTFADetails of topic
1 / --
6.
DT
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-AS
C-WT-WTM
C-AS-AE
MENDELU
Details of topic
0 / 1--
7.
DT
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WTC-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / 2
--
8.DT
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WB
C-WB-WBM
FADetails of topic
0 / 2
--
9.
DT
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuKonrád, Z.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WB
C-WT
C-WB-WBM
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / 2
--
10.BT
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELU
Details of topic0 / 1
--
11.
BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
12.DT
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Kudělka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTMFA
Details of topic
0 / 1
--
13.
BTAnalýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
14.
BT
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Krčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFA
Details of topic
0 / 1
--
15.
BT
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WTB-WT-WMFA
Details of topic
0 / 2
--
16.
DisT
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--FADetails of topic
0 / 1
--
17.
DisT
Automatizace logistických procesů zemědělské výrobyKebo, V.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS--FADetails of topic0 / 1
--
18.
BT
Bezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-TEIB
B-TEIB-TEIBILEDetails of topic0 / 2
--
19.
BT
Bezpečnost tlakových zásobníků
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Dopravní telematika
Pospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-TEIB--ILE
Details of topic
0 / 2
--
21.
BT
Dopravní telematika
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
22.
DT
Elektronické mýtnéPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS--MENDELUDetails of topic
0 / --
--
23.BTEnergetická náročnost budovJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
24.
DisT
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostíDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / ----
25.
BT
Hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 2
--
26.
DT
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásy
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-AE
FA
Details of topic
0 / 1
--
27.
DTHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství Marada, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic1 / 1
28.
DT
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravyJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
29.
BT
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / --
--
30.BT
Linky pro manipulaci s odpadem
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
31.
DT
Manipulace s materiálem
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FA
Details of topic
2 / --
Novák, M.
Šimoník, J.
32.
DT
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitách
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
Martinková, Š.
33.
DT
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5--
34.DTModelování a optimalizace zpracovatelských procesůDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
35.DT
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesech
Los, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 3
--
36.BTModerní strojní technika pro zemní práceJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----MENDELU
Details of topic
0 / 1--
37.DT
Možnosti sběru gastroodpadu a možnosti jeho využití v regionu podle vlastního výběru
Geršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
38.
DT
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mléka
Fryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS
--
FADetails of topic
0 / --
--
39.
BT
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
40.BTNakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynuGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
41.BT
Nastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RV
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
42.DisTNávrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BATMareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WT
FADetails of topic
0 / --
--
43.
BT
Neionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředí
Trávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 1
--
44.DT
Novostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)
Junga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 2
--
45.
BT
Ocenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisů
Junga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2--
46.
DTOptimalizace pohybu zemědělské technikyPospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 2
--
47.
DT
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
48.
BT
Plasty v odpadních vodách
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
FA
Details of topic0 / ----
49.
BT
Podvozky samojízdných strojů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
50.
DT
Polní cesty - dopravní systémy v krajiněPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS
C-AS-TM
FA
Details of topic
0 / 2
--
51.
DT
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahy
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-TM
C-AS-AT
C-WT-WTM
FADetails of topic0 / --
--
52.BTPosouzení vybraných zařízení z pohledu IRZLos, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
53.DT
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboru
Geršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
54.
BT
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
FA
Details of topic
3 / --
Mančíková, R.
Palacký, J.
Hrdlička, V.
55.BT
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
56.
BT
Přihaneč sklízecích mlátičekČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 3--
57.
BT
Recyklace fotovoltaických panelů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 1
--
58.DT
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WT
C-WT-WTM
FA
Details of topic
1 / 1 Kuběnová, T.
59.
BT
Recyklace textilu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 1
--
60.DT
Respirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkami
Geršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----FA
Details of topic
0 / 1
--
61.
BT
Robotizované dojeníDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
1 / --
Vonšáková, J.
62.
DisTRobotizované dojení
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic0 / ----
63.
BT
Rozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mlékaDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
64.
BTRozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AM
FA
Details of topic
0 / --
--
65.
DT
Řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
--FADetails of topic
0 / --
--
66.
DisT
Řízení procesů dojení a chlazení mléka Fryč, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / --
--
67.
DTSamojízdné sklizeče plodinČervinka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
68.BTSamojízdne stroje a sklízeče v RVČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
69.
BT
Simulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesech
Los, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 3
--
70.
DT
Specifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratky
Geršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
FA
Details of topic
1 / 1
71.
DTSpráva CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologií
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----FA
Details of topic
0 / 1
--
72.
BT
Srovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími robotyKudělka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AMFADetails of topic0 / 1--
73.
DT
Stanovení obsahu plastů v kompostech
Geršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
74.
DT
Stanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentech
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / --
75.
BTStaré ekologické zátěže ve vybrané lokalitěJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AE
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
76.
DT
Stroje na pěstování a sklizeň brambor pro modelový podnik
Salajka, L.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 1--
77.DT
Systém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěři
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / -- Petr, O.
78.
BT
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-TEIB
--
ILE
Details of topic0 / 2
--
79.
BT
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 2
--
80.BT
Technické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálů
Pospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----MENDELUDetails of topic0 / --
--
81.
DT
Technika pro svoz komunálního odpaduDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
1 / --
82.
BT
Technika zeleně
Pospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
83.
DisT
Technologie pro manipulaci s odpadem
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WTFADetails of topic0 / --
--
84.
BT
Technologie pro úpravu bioplynu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
85.
BTTechnologie sklizně pícninDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FADetails of topic
0 / 2
--
86.
DT
Téma dle návrhu studentaKrčálová, E.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / ----
87.
BT
Téma dle návrhu studenta
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / --
--
88.DTTéma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
89.
BT
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELUDetails of topic
1 / --
Horník, R.
90.DisT
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
--
FA
Details of topic
4 / --
Slaný, V.
Rantová, B.
Dymchenko, A.
Hromada, R.
91.DisT
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
2 / --
92.
BT
Téma podle návrhu studenta
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 5
--
93.
DT
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILEDetails of topic
0 / 3
--
94.
DTTéma podle návrhu studenta Mareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-AT
FA
Details of topic
0 / 3--
95.
DT
Téma podle návrhu studenta
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-TM
FA
Details of topic
0 / 3
--
96.BTTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WMFA
Details of topic
0 / 5
--
97.
DT
Téma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studenta
Konrád, Z.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WTC-WT-WTMFADetails of topic0 / 2
--
98.BT
Téma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studenta
Konrád, Z.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WMFA
Details of topic
0 / 2--
99.DTTerénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě ArduinoGeršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
100.
DT
Vliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT--
FA
Details of topic
0 / 1
--
101.
BT
Vliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohu
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
102.
DT
Vliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohy
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / --
--
103.
BT
Vliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vodGeršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AE
B-AS-LCS
FA
Details of topic
0 / 1
--
104.
DT
Vliv řešení komunikace na bezpečnost provozu
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-AT
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
105.
DT
Vliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztráty
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
FA
Details of topic
1 / 2
106.
DTVliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozuDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
107.BTVliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLPDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
108.
BT
Vliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacích
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--ILE
Details of topic
0 / ----
109.
BT
Vliv vybraných faktorů na tvorbu nánosů uvnitř sprejové sušárny mléka
Trávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-FOT
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
110.
DT
Vliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho sníženíMarada, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
111.
DisT
Volné téma
Kebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS--FADetails of topic0 / 1
--
112.
DisTVolné témaDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WT
D-WT
D-WT-WT
--
FA
Details of topic0 / 1
--
113.
DisTVolné témaVítěz, T.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WT
FA
Details of topic
0 / 1
--
114.
DisT
Volné téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / --
--
115.
DisT
Volné téma z oblasti techniky zpracování zemědělských produktůFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFA
Details of topic
0 / --
--
116.BT
Výroba biometanu
Vítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 1
--
117.
BTVýroba vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1
--
118.
BT
Využití databázových programů pro řízení nasazení strojů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
1 / --
Nosek, M.
119.
BT
Využití plynů v potravinářství
Los, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-FOT
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
120.
BT
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů výroby potravin
Los, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
121.BT
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů v zemědělství
Los, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
122.DTVyužití systémového přístupu pro stanovení příčin havárieDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-TM
C-AS-AT
C-AS-AM
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / --
--
123.
BT
Využití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlinPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic
0 / --
--
124.
BT
Využití teleskopického manipulátoru v komunální sféřePospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / --
--
125.
DTVyužití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využitíDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----
FA
Details of topic
1 / 1 Chladil, J.
126.DisT
Využití virtuální reality pro řízení zemědělské techniky
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--
FADetails of topic0 / ----
127.
BT
Využtí GPS v mechanizace RV.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AGE
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
128.
BT
Vývoj nejlepší dostupné techniky pro mechanickou ochranu soliterních stromů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AGE
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
129.DTVývoj systému agroenvironmentálního managementuMarada, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FADetails of topic1 / 1 Jirák, T.
130.
BT
Zdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácnostíDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFA
Details of topic
0 / 1
--
131.
BTZemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic1 / 1 Češek, F.
132.DT
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatření
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-TM
FA
Details of topic
0 / 1
--
133.BTZhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasuGeršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----FA
Details of topic
1 / 1
Kotásková, M.