Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | H | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BT Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionuJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 2--
2.BT Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 5--
3.BTAktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----ILEDetails of topic0 / ----
4.DTAnalýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 2--
5.DisTAnalýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic1 / -- Smutný, L.
6.DTAnalýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS
C-WT
C-AS-AE
C-WT-WTM
MENDELUDetails of topic0 / 1--
7.DTAnalýza nakládání s odpady ve vybrané obciKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WTC-WT-WTMFADetails of topic0 / 2--
8.DTAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WBC-WB-WBMFADetails of topic0 / 2--
9.DTAnalýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuKonrád, Z.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WB
C-WT
C-WB-WBM
C-WT-WTM
FADetails of topic0 / 2--
10.BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELUDetails of topic0 / 1--
11.BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELUDetails of topic2 / 3 Blechová, E.
Přichystal, L.
12.DTAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WTC-WT-WTMFADetails of topic0 / 1--
13.BTAnalýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
14.BTAnalýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenciKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 1--
15.BTAnalýza vývoje nakládání s odpadem v ČRKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 2--
16.DisTAplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské technikyKebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS--FADetails of topic0 / 1--
17.DisTAutomatizace logistických procesů zemědělské výrobyKebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS--FADetails of topic0 / 1--
18.BTBezpečnost cyklistů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-TEIBB-TEIB-TEIBILEDetails of topic0 / 2--
19.BTBezpečnost tlakových zásobníkůTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 1--
20.BTDopravní telematikaPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-TEIB--ILEDetails of topic1 / 2 Kozdas, T.
21.BTDopravní telematikaPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
22.DTElektronické mýtnéPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS--MENDELUDetails of topic0 / ----
23.BTEnergetická náročnost budovJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
24.DisTFraud management system - detekce rizikových pojistných událostíMareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
25.BTHodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných haváriíTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FADetails of topic0 / 2--
26.DTHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásyMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-AEFADetails of topic0 / 1--
27.DTHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství Marada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic1 / 1 Fialová, Z.
28.DTHodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravyJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
29.BTLinky pro manipulaci s odpademFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
30.DTManipulace s materiálemPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic2 / -- Šimoník, J.
Novák, M.
31.DTMapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitáchGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
32.DTModelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémůLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 5--
33.DTModelování a optimalizace zpracovatelských procesůLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 5--
34.DTModelování toků sypkých hmot v zemědělských procesechLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 3--
35.BTModerní strojní technika pro zemní práceJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 1--
36.DTMožnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS--FADetails of topic0 / ----
37.BTMožnosti využití upotřebených potravinářských olejůGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / ----
38.BTNakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynuGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
39.BTNastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RVČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
40.DisTNávrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BATMareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
41.BTNeionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
FADetails of topic0 / 1--
42.DTNovostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Junga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
43.BTOcenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
44.DTOptimalizace pohybu zemědělské technikyPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic2 / 2 Krajíček, T.
Augustin, J.
45.DTPilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
46.BTPlasty v odpadních vodáchVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / ----
47.BTPodvozky samojízdných strojůČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 2--
48.DTPolní cesty - dopravní systémy v krajiněPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-TMFADetails of topic0 / 2--
49.BTPosouzení vybraných zařízení z pohledu IRZLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / ----
50.DTPosouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic1 / 1 Sapoušek, A.
51.BTPrevence škod působených zemědělskou technikou na zvěřiMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic1 / -- Mančíková, R.
52.BTProblematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmysluTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
53.BTPřihaneč sklízecích mlátičekČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 3--
54.BTRecyklace fotovoltaických panelůVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 1--
55.DTRecyklace kovů ze strusky spalovny odpadůVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WTC-WT-WTMFADetails of topic0 / 1--
56.BTRecyklace textiluVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
FADetails of topic0 / 1--
57.DTRespirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkamiGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic1 / 1 Rantová, B.
58.BTRobotizované dojeníFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
59.DisTRobotizované dojení Fryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
60.BTRozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / ----
61.BTRozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / ----
62.DTŘízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS--FADetails of topic0 / ----
63.DisTŘízení procesů dojení a chlazení mléka Fryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
64.DTSamojízdné sklizeče plodinČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 5--
65.BTSamojízdne stroje a sklízeče v RVČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 5--
66.BTSimulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesechLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 3--
67.DTSpecifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratkyGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
68.DTSpráva CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologiíRybář, R.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
69.BTSrovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími robotyKudělka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 1--
70.DTStanovení obsahu plastů v kompostechGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic1 / 1 Suchý, P.
71.DTStanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentechGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic1 / -- Vítková, M.
72.BTStaré ekologické zátěže ve vybrané lokalitěJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AE
MENDELUDetails of topic0 / 2--
73.DTStroje na pěstování a sklizeň brambor pro modelový podnikSalajka, L.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
74.DTSystém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěřiMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / ----
75.BTSYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVYPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-TEIB--ILEDetails of topic0 / 2--
76.BTSYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVYPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
77.BTTechnické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálůPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
78.DTTechnika pro svoz komunálního odpaduPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic1 / -- Šlajs, Z.
79.BTTechnika zeleněPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
80.DisTTechnologie pro manipulaci s odpadem Fryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / ----
81.BTTechnologie pro úpravu bioplynuVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
82.BTTechnologie sklizně pícninPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 2--
83.DTTéma dle návrhu studentaKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WTC-WT-WTMFADetails of topic0 / ----
84.BTTéma dle návrhu studentaKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / ----
85.DTTéma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic1 / -- Vrbský, K.
86.BTTéma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic1 / -- Horník, R.
87.DisTTéma podle návrhu studentaMareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WT--FADetails of topic3 / -- Slaný, V.
Dymchenko, A.
Hromada, R.
88.DisTTéma podle návrhu studentaMareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic1 / -- Mácha, J.
89.BTTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 5--
90.DTTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-TZEIC-TZEI-TZEIILEDetails of topic0 / 3--
91.DTTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-ATFADetails of topic0 / 3--
92.DTTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-TMFADetails of topic0 / 3--
93.BTTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 5--
94.DTTéma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studentaKonrád, Z.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WTC-WT-WTMFADetails of topic0 / 2--
95.BTTéma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studentaKonrád, Z.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 2--
96.DTTerénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě ArduinoGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
97.DTVliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasuGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WT--FADetails of topic1 / 1 Růžička, D.
98.BTVliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohuPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
99.DTVliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohyPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
100.BTVliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vodGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-AS
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AE
B-AS-LCS
FADetails of topic0 / 1--
101.DTVliv řešení komunikace na bezpečnost provozuPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-ATMENDELUDetails of topic0 / 2--
102.DTVliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztrátyPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic2 / 2 Šmíd, Z.
Dohnálek, J.
103.DTVliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozuPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
104.BTVliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLPGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
105.BTVliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----ILEDetails of topic0 / ----
106.BTVliv vybraných faktorů na tvorbu nánosů uvnitř sprejové sušárny mlékaTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-FOT
B-AS-AM
--
FADetails of topic0 / ----
107.DTVliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho sníženíMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic1 / 1 Pospíšil, M.
108.DisTVolné témaKebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS--FADetails of topic0 / 1--
109.DisTVolné témaTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WT
D-WT
D-WT-WT
--
FADetails of topic0 / 1--
110.DisTVolné témaVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WTD-WT-WTFADetails of topic0 / 1--
111.DisTVolné téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
112.DisTVolné téma z oblasti techniky zpracování zemědělských produktůFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
113.BTVýroba biometanuVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 1--
114.BTVýroba vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
115.BTVyužití databázových programů pro řízení nasazení strojůPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic1 / -- Nosek, M.
116.BTVyužití plynů v potravinářstvíLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-FOT--FADetails of topic0 / 1--
117.BTVyužití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů výroby potravinLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 5--
118.BTVyužití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů v zemědělstvíLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 5--
119.BTVyužití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlinPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic1 / -- Svatoň, J.
120.BTVyužití teleskopického manipulátoru v komunální sféřePospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / ----
121.DTVyužití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využitíGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic1 / 1 Chladil, J.
122.DisTVyužití virtuální reality pro řízení zemědělské technikyKebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS--FADetails of topic0 / ----
123.BTVyužtí GPS v mechanizace RV. Červinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AGE--FADetails of topic0 / 3--
124.BTVývoj nejlepší dostupné techniky pro mechanickou ochranu soliterních stromůMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AGE--FADetails of topic0 / 1--
125.DTVývoj systému agroenvironmentálního managementuMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
126.BTZdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácnostíKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WTB-WT-WMFADetails of topic0 / 1--
127.BTZemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
128.DTZemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-TMFADetails of topic0 / 1--
129.BTZhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasuGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic1 / 1 Kotásková, M.