Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
2.
BP Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
3.BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
5.
DisP
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Smutný, L.
6.
DP
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1
--
7.
DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obciÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
8.DP
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-BO-BMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
9.
DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
10.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
12.
DP
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Kudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BP
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
14.BPAnalýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenciKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
16.DisPAplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
17.
DisP
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.BPBezpečnost cyklistů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZPB-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
BP
Bezpečnost tlakových zásobníků
Trávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZSB-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
BP
Dopravní telematika
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
21.
BP
Dopravní telematikaPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
22.DPElektronické mýtné
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
23.
BP
Energetická náročnost budov
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
24.
DisP
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZAF
Podrobnosti tématu
0 / ----
25.
BP
Hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
26.DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásy
Marada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-ZEI
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Straka, D.
28.DP
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
BP
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
Trávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
30.
BP
Linky pro manipulaci s odpademFryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
31.
DP
Manipulace s materiálem
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu2 / --
32.
DP
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitách
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Martinková, Š.
33.
DPModelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémůLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
34.
DP
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 5
--
35.
DP
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesech
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
36.BPModerní strojní technika pro zemní práceÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1
--
37.
DP
Možnosti sběru gastroodpadu a možnosti jeho využití v regionu podle vlastního výběruGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
38.
DP
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
39.
BP
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
40.
BP
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BP
Nastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RV
Červinka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
42.DisP
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
BP
Neionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
44.
DP
Novostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
45.BP
Ocenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisů
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
46.DP
Optimalizace pohybu zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
47.
DP
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ciencialová, L.
48.BPPlasty v odpadních vodáchÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
BP
Podvozky samojízdných strojů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
50.
DP
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
51.
DP
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahy
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-TO-TMO
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
52.
BP
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZ
Los, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
53.DPPosouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboru
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
54.BPPrevence škod působených zemědělskou technikou na zvěřiMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu3 / -- Mančíková, R.
Palacký, J.
Hrdlička, V.
55.
BP
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Trávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
56.
BP
Přihaneč sklízecích mlátičekČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
57.
BP
Recyklace fotovoltaických panelůVítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
DPRecyklace kovů ze strusky spalovny odpadů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TON-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
59.
BP
Recyklace textiluVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
DP
Respirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkami
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.BPRobotizované dojeníFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / --
62.
DisP
Robotizované dojení Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
63.
BP
Rozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.
BP
Rozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
65.
DP
Řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS--AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
66.
DisPŘízení procesů dojení a chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti tématu0 / ----
67.
DP
Samojízdné sklizeče plodin
Červinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 5
--
68.
BP
Samojízdne stroje a sklízeče v RVČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 5--
69.BPSimulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesechLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
70.DPSpecifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratkyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1 Blechová, E.
71.DP
Správa CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologií
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
72.
BP
Srovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími roboty
Kudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PTAF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
73.
DP
Stanovení obsahu plastů v kompostech
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
74.
DP
Stanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentechGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
75.
BP
Staré ekologické zátěže ve vybrané lokalitě
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
76.
DP
Stroje na pěstování a sklizeň brambor pro modelový podnik
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
DP
Systém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěřiMarada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AFPodrobnosti tématu
1 / --
Petr, O.
78.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP--ICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--
79.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 2--
80.BP
Technické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálů
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / ----
81.
DPTechnika pro svoz komunálního odpaduPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / --
82.
BP
Technika zeleně
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
83.
DisP
Technologie pro manipulaci s odpadem Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
84.
BP
Technologie pro úpravu bioplynu
Vítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.BP
Technologie sklizně pícnin
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
86.
DP
Téma dle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMOAFPodrobnosti tématu0 / --
--
87.
BPTéma dle návrhu studentaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AFPodrobnosti tématu0 / ----
88.
DP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
89.
BPTéma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / -- Horník, R.
90.
DisP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
--AF
Podrobnosti tématu
4 / --
Dymchenko, A.
Slaný, V.
Rantová, B.
Hromada, R.
91.DisPTéma podle návrhu studentaMareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
92.
BP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
93.
DPTéma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TZEIN-TZEI-TZEIICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
94.DP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS
N-ZS-AD
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
95.
DP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MTAF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
96.
BP
Téma podle návrhu studenta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OHAFPodrobnosti tématu0 / 5--
97.
DP
Téma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
98.
BP
Téma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studentaKonrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OHAFPodrobnosti tématu0 / 2--
99.
DP
Terénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě ArduinoGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
100.
DP
Vliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasu
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
101.
BPVliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohuPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
102.
DP
Vliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohyPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
103.
BP
Vliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vod
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
104.
DP
Vliv řešení komunikace na bezpečnost provozu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
105.
DP
Vliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztráty
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
106.
DP
Vliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozu
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
107.BP
Vliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLP
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
108.
BPVliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
109.
BP
Vliv vybraných faktorů na tvorbu nánosů uvnitř sprejové sušárny mléka
Trávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TPO
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
110.
DP
Vliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho snížení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
111.
DisP
Volné téma
Kebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
112.DisPVolné témaTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO
D-TO-TO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.
DisP
Volné téma
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
114.DisPVolné téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
115.
DisP
Volné téma z oblasti techniky zpracování zemědělských produktů
Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti tématu
0 / --
--
116.
BP
Výroba biometanu
Vítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
117.
BP
Výroba vodíku anaerobní fermentací
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.BP
Využití databázových programů pro řízení nasazení strojů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / --
119.BP
Využití plynů v potravinářství
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TPO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
120.BP
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů výroby potravin
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 5
--
121.
BP
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů v zemědělství
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
122.
DPVyužití systémového přístupu pro stanovení příčin havárieÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-ZS-PT
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
123.BP
Využití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlin
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
124.
BP
Využití teleskopického manipulátoru v komunální sféře
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
125.
DP
Využití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využití
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Chladil, J.
126.
DisP
Využití virtuální reality pro řízení zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
127.
BP
Využtí GPS v mechanizace RV.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZEI--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
128.
BP
Vývoj nejlepší dostupné techniky pro mechanickou ochranu soliterních stromů
Marada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZEI
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
DP
Vývoj systému agroenvironmentálního managementuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1 Jirák, T.
130.BP
Zdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácností
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
131.BP
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatření
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1 Češek, F.
132.DPZemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-MTAFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
BPZhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu1 / 1