Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | F | H | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BP Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionuJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
2.BP Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 5--
3.BPAktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----ICVPodrobnosti tématu0 / ----
4.DPAnalýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
5.DisPAnalýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAFPodrobnosti tématu1 / -- Smutný, L.
6.DPAnalýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO
N-ZS
N-TO-TMO
N-ZS-AE
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
7.DPAnalýza nakládání s odpady ve vybrané obciKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti tématu0 / 2--
8.DPAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BON-BO-BMOAFPodrobnosti tématu0 / 2--
9.DPAnalýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuKonrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
10.BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
11.BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELUPodrobnosti tématu2 / 3 Přichystal, L.
Blechová, E.
12.DPAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti tématu0 / 1--
13.BPAnalýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
14.BPAnalýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenciKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti tématu0 / 1--
15.BPAnalýza vývoje nakládání s odpadem v ČRKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti tématu0 / 2--
16.DisPAplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské technikyKebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
17.DisPAutomatizace logistických procesů zemědělské výrobyKebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
18.BPBezpečnost cyklistů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZPB-TZP-TZPICVPodrobnosti tématu0 / 2--
19.BPBezpečnost tlakových zásobníkůTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti tématu0 / 1--
20.BPDopravní telematikaPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZP--ICVPodrobnosti tématu1 / 2 Kozdas, T.
21.BPDopravní telematikaPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
22.DPElektronické mýtnéPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS--MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
23.BPEnergetická náročnost budovJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
24.DisPFraud management system - detekce rizikových pojistných událostíMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti tématu0 / ----
25.BPHodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných haváriíTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
26.DPHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásyMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-ZEIAFPodrobnosti tématu0 / 1--
27.DPHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu1 / 1 Fialová, Z.
28.DPHodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
29.BPLinky pro manipulaci s odpademFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
30.DPManipulace s materiálemPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu2 / -- Novák, M.
Šimoník, J.
31.DPMapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitáchGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
32.DPModelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémůLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 5--
33.DPModelování a optimalizace zpracovatelských procesůLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 5--
34.DPModelování toků sypkých hmot v zemědělských procesechLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 3--
35.BPModerní strojní technika pro zemní práceJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
36.DPMožnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / ----
37.BPMožnosti využití upotřebených potravinářských olejůGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
38.BPNakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynuGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
39.BPNastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RVČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
40.DisPNávrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BATMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAFPodrobnosti tématu0 / ----
41.BPNeionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
42.DPNovostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
43.BPOcenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
44.DPOptimalizace pohybu zemědělské technikyPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu2 / 2 Augustin, J.
Krajíček, T.
45.DPPilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
46.BPPlasty v odpadních vodáchVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti tématu0 / ----
47.BPPodvozky samojízdných strojůČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
48.DPPolní cesty - dopravní systémy v krajiněPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-MTAFPodrobnosti tématu0 / 2--
49.BPPosouzení vybraných zařízení z pohledu IRZLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
50.DPPosouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Sapoušek, A.
51.BPPrevence škod působených zemědělskou technikou na zvěřiMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / -- Mančíková, R.
52.BPProblematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmysluTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
53.BPPřihaneč sklízecích mlátičekČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti tématu0 / 3--
54.BPRecyklace fotovoltaických panelůVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti tématu0 / 1--
55.DPRecyklace kovů ze strusky spalovny odpadůVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti tématu0 / 1--
56.BPRecyklace textiluVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
57.DPRespirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkamiGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Rantová, B.
58.BPRobotizované dojeníFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
59.DisPRobotizované dojení Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti tématu0 / ----
60.BPRozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
61.BPRozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti tématu0 / ----
62.DPŘízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / ----
63.DisPŘízení procesů dojení a chlazení mléka Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti tématu0 / ----
64.DPSamojízdné sklizeče plodinČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 5--
65.BPSamojízdne stroje a sklízeče v RVČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 5--
66.BPSimulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesechLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 3--
67.DPSpecifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratkyGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
68.DPSpráva CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologiíRybář, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
69.BPSrovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími robotyKudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti tématu0 / 1--
70.DPStanovení obsahu plastů v kompostechGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Suchý, P.
71.DPStanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentechGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / -- Vítková, M.
72.BPStaré ekologické zátěže ve vybrané lokalitěJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
73.DPStroje na pěstování a sklizeň brambor pro modelový podnikSalajka, L.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
74.DPSystém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěřiMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
75.BPSYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVYPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZP--ICVPodrobnosti tématu0 / 2--
76.BPSYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVYPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
77.BPTechnické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálůPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
78.DPTechnika pro svoz komunálního odpaduPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu1 / -- Šlajs, Z.
79.BPTechnika zeleněPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
80.DisPTechnologie pro manipulaci s odpadem Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAFPodrobnosti tématu0 / ----
81.BPTechnologie pro úpravu bioplynuVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
82.BPTechnologie sklizně pícninPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 2--
83.DPTéma dle návrhu studentaKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti tématu0 / ----
84.BPTéma dle návrhu studentaKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti tématu0 / ----
85.DPTéma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu1 / -- Vrbský, K.
86.BPTéma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu1 / -- Horník, R.
87.DisPTéma podle návrhu studentaMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TO--AFPodrobnosti tématu3 / -- Dymchenko, A.
Slaný, V.
Hromada, R.
88.DisPTéma podle návrhu studentaMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti tématu1 / -- Mácha, J.
89.BPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti tématu0 / 5--
90.DPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti tématu0 / 3--
91.DPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-ADAFPodrobnosti tématu0 / 3--
92.DPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-MTAFPodrobnosti tématu0 / 3--
93.BPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti tématu0 / 5--
94.DPTéma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studentaKonrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti tématu0 / 2--
95.BPTéma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studentaKonrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti tématu0 / 2--
96.DPTerénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě ArduinoGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
97.DPVliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasuGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO--AFPodrobnosti tématu1 / 1 Růžička, D.
98.BPVliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohuPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
99.DPVliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohyPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
100.BPVliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vodGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-ZS
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
101.DPVliv řešení komunikace na bezpečnost provozuPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-ADMENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
102.DPVliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztrátyPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu2 / 2 Dohnálek, J.
Šmíd, Z.
103.DPVliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozuPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
104.BPVliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLPGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
105.BPVliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----ICVPodrobnosti tématu0 / ----
106.BPVliv vybraných faktorů na tvorbu nánosů uvnitř sprejové sušárny mlékaTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TPO
B-ZS-PT
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
107.DPVliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho sníženíMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Pospíšil, M.
108.DisPVolné témaKebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
109.DisPVolné témaTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TO
D-TO
D-TO-TO
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
110.DisPVolné témaVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAFPodrobnosti tématu0 / 1--
111.DisPVolné téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti tématu0 / ----
112.DisPVolné téma z oblasti techniky zpracování zemědělských produktůFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti tématu0 / ----
113.BPVýroba biometanuVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti tématu0 / 1--
114.BPVýroba vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
115.BPVyužití databázových programů pro řízení nasazení strojůPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu1 / -- Nosek, M.
116.BPVyužití plynů v potravinářstvíLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TPO--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
117.BPVyužití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů výroby potravinLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 5--
118.BPVyužití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů v zemědělstvíLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 5--
119.BPVyužití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlinPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / -- Svatoň, J.
120.BPVyužití teleskopického manipulátoru v komunální sféřePospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / ----
121.DPVyužití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využitíGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Chladil, J.
122.DisPVyužití virtuální reality pro řízení zemědělské technikyKebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS--AFPodrobnosti tématu0 / ----
123.BPVyužtí GPS v mechanizace RV. Červinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZEI--AFPodrobnosti tématu0 / 3--
124.BPVývoj nejlepší dostupné techniky pro mechanickou ochranu soliterních stromůMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZEI--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
125.DPVývoj systému agroenvironmentálního managementuMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
126.BPZdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácnostíKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti tématu0 / 1--
127.BPZemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1--
128.DPZemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-MTAFPodrobnosti tématu0 / 1--
129.BPZhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasuGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Kotásková, M.