Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of studyIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionuJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----FADetails of topic0 / 2
--
2.
BT
Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výrobě
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5--
3.
BTAktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíchDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----
ILE
Details of topic
0 / --
--
4.
DT
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
5.
DisT
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WT
FA
Details of topic
1 / --
Smutný, L.
6.
DT
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-WT
C-AS-AE
C-WT-WTM
MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
7.
DT
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obciKrčálová, E.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / 2
--
8.DTAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízeníKrčálová, E.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WB
C-WB-WBM
FADetails of topic0 / 2--
9.
DT
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WB
C-WT
C-WB-WBM
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / 2
--
10.
BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELU
Details of topic
0 / 1--
11.
BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELU
Details of topic
0 / 3--
12.
DT
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
14.
BT
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Krčálová, E.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 1
--
15.
BTAnalýza vývoje nakládání s odpadem v ČRDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WMFADetails of topic0 / 2--
16.DisT
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Kebo, V.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS--
FA
Details of topic
0 / 1
--
17.
DisT
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Bezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-TEIBB-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic0 / 2
--
19.
BT
Bezpečnost tlakových zásobníků
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AMFA
Details of topic
0 / 1
--
20.BTDopravní telematikaDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-TEIB--ILE
Details of topic
0 / 2--
21.BT
Dopravní telematika
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
MENDELUDetails of topic0 / 2
--
22.
DT
Elektronické mýtné
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
23.BT
Energetická náročnost budov
Junga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----
FA
Details of topic0 / 1--
24.DisTFraud management system - detekce rizikových pojistných událostíMareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / ----
25.BT
Hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
Trávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 2
--
26.
DT
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásy
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-ASC-AS-AEFADetails of topic
0 / 1
--
27.
DT
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
28.DT
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Junga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1--
29.
BT
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
Trávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FADetails of topic
0 / --
--
30.BTLinky pro manipulaci s odpademFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 2
--
31.
DT
Manipulace s materiálemDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
2 / --
32.DT
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitách
Geršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----FA
Details of topic
1 / 1
33.
DT
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Los, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
34.
DT
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesůLos, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 5--
35.
DT
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesech
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
FA
Details of topic
0 / 3
--
36.BTModerní strojní technika pro zemní práce
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 1
--
37.
DT
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mléka
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS--
FA
Details of topic
0 / --
--
38.
BT
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejůDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
39.BT
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
40.
BT
Nastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RV
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--MENDELUDetails of topic
0 / 2
--
41.
DisT
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WT
FA
Details of topic
0 / --
--
42.
BT
Neionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředí
Trávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 1
--
43.
DT
Novostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
44.
BT
Ocenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
45.
DT
Optimalizace pohybu zemědělské technikyPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
46.
DTPilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
FA
Details of topic
1 / 1
47.
BT
Plasty v odpadních vodáchVítěz, T.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / ----
48.BTPodvozky samojízdných strojůČervinka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
49.DTPolní cesty - dopravní systémy v krajiněPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-TM
FA
Details of topic
0 / 2
--
50.DT
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahy
Trávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-TM
C-AS-AT
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / ----
51.
BT
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZ
Los, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
52.
DT
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboru
Geršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic0 / 1
--
53.BT
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Marada, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / --
54.BTProblematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmysluTrávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----FADetails of topic
0 / 1
--
55.
BT
Přihaneč sklízecích mlátiček
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 3--
56.BT
Recyklace fotovoltaických panelů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
FA
Details of topic0 / 1
--
57.
DT
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadů
Vítěz, T.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WTC-WT-WTMFA
Details of topic
1 / 1 Kuběnová, T.
58.
BT
Recyklace textiluVítěz, T.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 1
--
59.DT
Respirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkami
Geršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
60.
BT
Robotizované dojení
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
61.
DisT
Robotizované dojení
Fryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / --
--
62.
BT
Rozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mléka
Fryč, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
FA
Details of topic0 / --
--
63.BT
Rozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničem
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-ASB-AS-AMFA
Details of topic
0 / --
--
64.
DT
Řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničem
Fryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS--
FA
Details of topic
0 / ----
65.
DisT
Řízení procesů dojení a chlazení mléka Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / --
--
66.
DT
Samojízdné sklizeče plodinČervinka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
67.
BT
Samojízdne stroje a sklízeče v RV
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 5--
68.
BT
Simulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesech
Los, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
69.
DT
Specifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratky
Geršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FADetails of topic0 / 1--
70.
DTSpráva CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologiíRybář, R.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
71.
BT
Srovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími robotyKudělka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic0 / 1
--
72.
DT
Stanovení obsahu plastů v kompostech
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
FA
Details of topic
1 / 1 Suchý, P.
73.
DT
Stanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentech
Geršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic1 / --
74.
BTStaré ekologické zátěže ve vybrané lokalitě
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AE
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
75.DT
Stroje na pěstování a sklizeň brambor pro modelový podnik
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
76.
DT
Systém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěři
Marada, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic0 / --
--
77.
BT
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-TEIB
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
78.
BT
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Pospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
79.
BT
Technické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálůPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / --
--
80.
DT
Technika pro svoz komunálního odpadu
Pospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
1 / --
81.
BT
Technika zeleně
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
82.
DisT
Technologie pro manipulaci s odpadem Fryč, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WT
FA
Details of topic
0 / --
--
83.BT
Technologie pro úpravu bioplynu
Vítěz, T.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
84.
BT
Technologie sklizně pícninDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FADetails of topic
0 / 2
--
85.DTTéma dle návrhu studenta
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTMFADetails of topic
0 / --
--
86.BT
Téma dle návrhu studenta
Krčálová, E.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / --
--
87.DTTéma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
88.
BT
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--MENDELU
Details of topic
1 / --
89.DisT
Téma podle návrhu studenta
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT--FA
Details of topic
4 / --
90.
DisT
Téma podle návrhu studenta
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-ASD-AS-ATM
FA
Details of topic2 / -- Krajíček, T.
Mácha, J.
91.
BT
Téma podle návrhu studenta Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AMFA
Details of topic
0 / 5
--
92.
DT
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-TZEI
C-TZEI-TZEIILE
Details of topic
0 / 3
--
93.
DT
Téma podle návrhu studenta Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-AT
FADetails of topic
0 / 3
--
94.
DTTéma podle návrhu studenta Mareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-TM
FA
Details of topic
0 / 3
--
95.BT
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-WT-WM
FADetails of topic
0 / 5
--
96.
DT
Téma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studentaKonrád, Z.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WT
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / 2
--
97.
BT
Téma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studenta
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WMFA
Details of topic
0 / 2
--
98.
DTTerénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě ArduinoGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
99.
DTVliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasuDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
--FA
Details of topic
0 / 1--
100.
BT
Vliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohu
Pospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
101.
DT
Vliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohyPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
102.BT
Vliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vod
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-AS
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AE
B-AS-LCS
FADetails of topic0 / 1--
103.
DT
Vliv řešení komunikace na bezpečnost provozu
Pospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-AT
MENDELUDetails of topic0 / 2
--
104.
DT
Vliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztráty
Pospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
Šmíd, Z.
105.DTVliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--MENDELUDetails of topic
0 / --
--
106.
BT
Vliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLPDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FA
Details of topic
0 / 1
--
107.
BT
Vliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacích
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
108.
BT
Vliv vybraných faktorů na tvorbu nánosů uvnitř sprejové sušárny mléka
Trávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-FOT
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
109.
DT
Vliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho sníženíMarada, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
110.
DisTVolné témaKebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS
--
FA
Details of topic0 / 1
--
111.
DisT
Volné téma
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT
D-WT-WT
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
112.
DisT
Volné témaDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WT
FADetails of topic0 / 1
--
113.
DisT
Volné téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / ----
114.DisTVolné téma z oblasti techniky zpracování zemědělských produktůFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic
0 / --
--
115.
BT
Výroba biometanuVítěz, T.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
FA
Details of topic0 / 1
--
116.
BT
Výroba vodíku anaerobní fermentací
Geršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
117.
BTVyužití databázových programů pro řízení nasazení strojů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--MENDELU
Details of topic
1 / --
118.
BT
Využití plynů v potravinářstvíDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-FOT
--
FA
Details of topic
0 / 1--
119.
BTVyužití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů výroby potravinLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 5--
120.BTVyužití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů v zemědělství
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 5
--
121.DT
Využití systémového přístupu pro stanovení příčin havárie
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-TM
C-AS-AT
C-AS-AM
C-WT-WTM
FADetails of topic0 / --
--
122.BT
Využití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlin
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
123.
BT
Využití teleskopického manipulátoru v komunální sféře
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic0 / ----
124.
DT
Využití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využití
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic
1 / 1
125.
DisT
Využití virtuální reality pro řízení zemědělské techniky
Kebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--
FA
Details of topic0 / --
--
126.
BT
Využtí GPS v mechanizace RV. Červinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AGE
--
FA
Details of topic
0 / 3--
127.
BT
Vývoj nejlepší dostupné techniky pro mechanickou ochranu soliterních stromů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AGE
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
128.
DT
Vývoj systému agroenvironmentálního managementu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
129.
BT
Zdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácností
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-WT-WM
FADetails of topic0 / 1
--
130.
BT
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
131.
DT
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-TM
FA
Details of topic0 / 1--
132.BTZhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasuGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic
1 / 1
Kotásková, M.