Summary of topics offered - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Ord.
TypeTopicThesis supervisorSupervising department
Programme
Field of study
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.BT
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FADetails of topic0 / 2--
2.BT Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5--
3.
BT
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
4.
DT
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Los, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
5.DisT
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Mareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WT
FA
Details of topic1 / -- Smutný, L.
6.
DT
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Junga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-WT
C-AS-AE
C-WT-WTM
MENDELUDetails of topic0 / 1
--
7.
DT
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obciDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / 2
--
8.
DT
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WBC-WB-WBMFADetails of topic0 / 2--
9.
DT
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WB
C-WT
C-WB-WBM
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / 2
--
10.BTAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
11.
BT
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AE
B-WT-WM
MENDELU
Details of topic
1 / 3
12.
DT
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM
FADetails of topic
0 / 1
--
13.
BT
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Junga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
14.
BTAnalýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
FADetails of topic0 / 1
--
15.
BT
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČRKrčálová, E.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WMFADetails of topic0 / 2--
16.
DisT
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Kebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS--FA
Details of topic
0 / 1
--
17.
DisTAutomatizace logistických procesů zemědělské výrobyKebo, V.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS--
FA
Details of topic
0 / 1--
18.
BTBezpečnost cyklistů na pozemních komunikacíchDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-TEIB
B-TEIB-TEIBILEDetails of topic
0 / 2
--
19.
BT
Bezpečnost tlakových zásobníků
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AS
B-AS-AM
FADetails of topic0 / 1
--
20.BTDopravní telematikaPospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-TEIB--ILEDetails of topic
1 / 2
21.
BT
Dopravní telematika
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
22.
DT
Elektronické mýtnéPospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
23.
BT
Energetická náročnost budov
Junga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
24.
DisT
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostí
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / --
--
25.
BTHodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných haváriíTrávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FA
Details of topic0 / 2
--
26.
DTHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásyDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-AE
FA
Details of topic0 / 1--
27.
DT
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Marada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
28.
DT
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravyJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
29.BT
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / --
--
30.
BT
Linky pro manipulaci s odpadem
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 2--
31.DT
Manipulace s materiálem
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
2 / --
32.
DT
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitách
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
FA
Details of topic0 / 1
--
33.DTModelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémůDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
34.
DTModelování a optimalizace zpracovatelských procesůLos, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 5
--
35.
DT
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesech
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----FA
Details of topic
0 / 3--
36.BTModerní strojní technika pro zemní práceJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
37.
DT
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mléka
Fryč, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS--
FA
Details of topic
0 / ----
38.
BTMožnosti využití upotřebených potravinářských olejůDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
39.
BT
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
Geršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
40.
BT
Nastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RV
Červinka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELUDetails of topic0 / 2
--
41.DisT
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WT
FA
Details of topic
0 / --
--
42.
BT
Neionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíTrávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 1
--
43.
DT
Novostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Junga, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
44.
BT
Ocenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůJunga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
45.
DT
Optimalizace pohybu zemědělské techniky
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
46.
DT
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1
--
47.
BT
Plasty v odpadních vodách
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WMFADetails of topic
0 / --
--
48.
BT
Podvozky samojízdných strojůČervinka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
49.DT
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-TMFA
Details of topic
0 / 2
--
50.
DT
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahy
Trávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-TM
C-AS-AT
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / --
--
51.
BT
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZ
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
52.
DTPosouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
53.
BT
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Marada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FADetails of topic1 / -- Mančíková, R.
54.
BT
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
55.
BT
Přihaneč sklízecích mlátiček
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-ASB-AS-AM
FA
Details of topic
0 / 3
--
56.
BT
Recyklace fotovoltaických panelů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-WT
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 1
--
57.
DT
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadůDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / 1
--
58.
BTRecyklace textiluVítěz, T.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
FA
Details of topic
0 / 1
--
59.
DT
Respirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkamiGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FA
Details of topic
0 / 1
--
60.BTRobotizované dojeníFryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
61.
DisT
Robotizované dojení
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
D-AS-ATMFADetails of topic0 / --
--
62.
BTRozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
63.
BT
Rozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničem
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic
0 / --
--
64.
DT
Řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničem
Fryč, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS--FADetails of topic
0 / --
--
65.DisTŘízení procesů dojení a chlazení mléka
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
D-AS-ATM
FADetails of topic
0 / --
--
66.
DT
Samojízdné sklizeče plodin
Červinka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5--
67.
BT
Samojízdne stroje a sklízeče v RV
Červinka, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 5
--
68.BTSimulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesechDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----
FA
Details of topic
0 / 3
--
69.DT
Specifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratky
Geršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
70.
DT
Správa CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologií
Rybář, R.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FA
Details of topic
0 / 1--
71.
BT
Srovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími roboty
Kudělka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-AS-AM
FA
Details of topic0 / 1
--
72.DT
Stanovení obsahu plastů v kompostech
Geršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----FA
Details of topic
1 / 1
73.
DT
Stanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentech
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
1 / --
74.
BT
Staré ekologické zátěže ve vybrané lokalitě
Junga, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AE
MENDELUDetails of topic0 / 2
--
75.
DT
Stroje na pěstování a sklizeň brambor pro modelový podnikDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FADetails of topic0 / 1--
76.DTSystém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěřiMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FA
Details of topic
0 / --
--
77.
BT
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-TEIB
--
ILE
Details of topic0 / 2
--
78.
BT
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVYPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
79.
BTTechnické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálůDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
MENDELUDetails of topic0 / --
--
80.DT
Technika pro svoz komunálního odpadu
Pospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
1 / -- Šlajs, Z.
81.
BTTechnika zeleně
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic0 / --
--
82.
DisT
Technologie pro manipulaci s odpadem
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-WT
D-WT-WT
FA
Details of topic
0 / --
--
83.
BT
Technologie pro úpravu bioplynuVítěz, T.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
84.
BT
Technologie sklizně pícninDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----
FA
Details of topic
0 / 2
--
85.DT
Téma dle návrhu studenta
Krčálová, E.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
C-WT-WTM
FADetails of topic
0 / --
--
86.BTTéma dle návrhu studentaKrčálová, E.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WTB-WT-WM
FA
Details of topic
0 / ----
87.
DTTéma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
88.
BT
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
1 / --
Horník, R.
89.
DisT
Téma podle návrhu studentaMareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
--
FA
Details of topic
3 / -- Slaný, V.
Dymchenko, A.
Hromada, R.
90.
DisT
Téma podle návrhu studentaMareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-ASD-AS-ATMFA
Details of topic
1 / --
Mácha, J.
91.
BT
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 5--
92.DTTéma podle návrhu studenta
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 3--
93.DT
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-ASC-AS-ATFADetails of topic0 / 3
--
94.
DT
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-ASC-AS-TM
FA
Details of topic
0 / 3
--
95.
BT
Téma podle návrhu studenta
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WMFA
Details of topic
0 / 5
--
96.
DT
Téma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studentaKonrád, Z.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-WTC-WT-WTM
FA
Details of topic0 / 2
--
97.
BT
Téma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studenta
Konrád, Z.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WMFADetails of topic
0 / 2
--
98.DT
Terénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě Arduino
Geršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
99.
DT
Vliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-WT
--
FADetails of topic
0 / 1
--
100.BTVliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohuPospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----MENDELU
Details of topic
0 / --
--
101.
DTVliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohy
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----MENDELU
Details of topic
0 / --
--
102.
BT
Vliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vodDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-AS
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AE
B-AS-LCS
FA
Details of topic
0 / 1
--
103.
DT
Vliv řešení komunikace na bezpečnost provozu
Pospíšil, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)C-AS
C-AS-AT
MENDELU
Details of topic
0 / 2--
104.
DT
Vliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztráty
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic
1 / 2
105.DTVliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozuPospíšil, J.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----MENDELUDetails of topic
0 / --
--
106.
BT
Vliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLP
Geršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FADetails of topic0 / 1--
107.BTVliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacích
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
ILE
Details of topic
0 / --
--
108.
BT
Vliv vybraných faktorů na tvorbu nánosů uvnitř sprejové sušárny mléka
Trávníček, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AS
B-FOT
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
109.
DT
Vliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho sníženíMarada, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
110.
DisT
Volné téma
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--FA
Details of topic
0 / 1
--
111.
DisT
Volné téma
Trávníček, P.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT
D-WT-WT
--
FA
Details of topic0 / 1
--
112.
DisT
Volné témaVítěz, T.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-WT
D-WT-WTFADetails of topic
0 / 1
--
113.
DisTVolné téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic0 / ----
114.
DisT
Volné téma z oblasti techniky zpracování zemědělských produktů
Fryč, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)D-AS
D-AS-ATM
FA
Details of topic
0 / ----
115.
BT
Výroba biometanu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WMFADetails of topic
0 / 1
--
116.
BT
Výroba vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
FA
Details of topic0 / 1
--
117.
BT
Využití databázových programů pro řízení nasazení strojů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
----
MENDELU
Details of topic
1 / --
Nosek, M.
118.
BT
Využití plynů v potravinářství
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-FOT
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
119.BT
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů výroby potravin
Los, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
120.
BT
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů v zemědělství
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
121.
DT
Využití systémového přístupu pro stanovení příčin havárieDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-TM
C-AS-AT
C-AS-AM
C-WT-WTM
FA
Details of topic
0 / ----
122.BTVyužití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlin
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FADetails of topic1 / -- Svatoň, J.
123.BT
Využití teleskopického manipulátoru v komunální sféře
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
124.
DT
Využití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využitíGeršl, M.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)--
--
FA
Details of topic
1 / 1
125.
DisT
Využití virtuální reality pro řízení zemědělské techniky
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
D-AS
--
FA
Details of topic0 / --
--
126.
BT
Využtí GPS v mechanizace RV. Červinka, J.Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)B-AGE
--
FA
Details of topic0 / 3--
127.
BT
Vývoj nejlepší dostupné techniky pro mechanickou ochranu soliterních stromů
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-AGE
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
128.
DTVývoj systému agroenvironmentálního managementuDepartment of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FADetails of topic0 / 1--
129.
BT
Zdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácností
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
B-WT
B-WT-WM
FA
Details of topic0 / 1--
130.
BT
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatření
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)----FA
Details of topic
0 / 1--
131.
DT
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
C-AS
C-AS-TM
FA
Details of topic
0 / 1
--
132.
BT
Zhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasu
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
--
--FADetails of topic
1 / 1