Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionu
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
2.
BP
Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 5
--
3.BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
ICV
prohlížet
0 / --
--
4.
DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komoditLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
5.
DisPAnalýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
1 / --
Smutný, L.
6.DP
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-ZS
N-TO-TMO
N-ZS-AE
MENDELU0 / 1--
7.
DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
0 / 2
--
8.DPAnalýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BON-BO-BMO
AF
0 / 2
--
9.
DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
AF
0 / 2
--
10.BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
0 / 1
--
11.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
prohlížet
1 / 3
Přichystal, L.
12.
DPAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFprohlížet0 / 1--
13.
BP
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----MENDELU0 / 2
--
14.
BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OH
AF
0 / 1
--
15.BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AFprohlížet0 / 2--
16.
DisP
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Kebo, V.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
0 / 1
--
17.DisPAutomatizace logistických procesů zemědělské výrobyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS
--
AF
0 / 1--
18.BP
Bezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZPB-TZP-TZPICV0 / 2--
19.
BP
Bezpečnost tlakových zásobníkůTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
0 / 1
--
20.BP
Dopravní telematika
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZP
--
ICV
prohlížet
0 / 2
--
21.
BP
Dopravní telematikaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
0 / 2--
22.DP
Elektronické mýtné
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
23.
BP
Energetická náročnost budovÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
0 / 1--
24.
DisP
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostí
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
0 / ----
25.
BP
Hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AFprohlížet0 / 2--
26.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásy
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-ZEIAFprohlížet
0 / 1
--
27.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUprohlížet
0 / 1
--
28.DP
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
0 / 1
--
29.
BPKlasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicíchTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AF
prohlížet
0 / --
--
30.
BP
Linky pro manipulaci s odpademFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUprohlížet
0 / 2
--
31.
DP
Manipulace s materiálemÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFprohlížet
2 / --
32.DPMapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitáchÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF0 / 1--
33.
DP
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
0 / 5
--
34.
DP
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesů
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
0 / 5--
35.
DP
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesech
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
0 / 3
--
36.
BP
Moderní strojní technika pro zemní práceÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
0 / 1
--
37.
DPMožnosti snížení energetické náročnosti chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
AFprohlížet0 / --
--
38.
BP
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AFprohlížet0 / ----
39.
BP
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
40.
BPNastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RVÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
0 / 2
--
41.
DisP
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TO
D-TO-TO
AFprohlížet
0 / --
--
42.
BP
Neionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředí
Trávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AF
prohlížet0 / 1--
43.
DP
Novostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
0 / 2
--
44.
BP
Ocenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisů
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU
0 / 2
--
45.
DP
Optimalizace pohybu zemědělské techniky
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
46.DP
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
47.
BP
Plasty v odpadních vodáchVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAF
0 / --
--
48.
BP
Podvozky samojízdných strojů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
0 / 2
--
49.DPPolní cesty - dopravní systémy v krajiněÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MT
AF
0 / 2
--
50.DP
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahy
Trávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-TO-TMO
AFprohlížet0 / --
--
51.
BP
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZ
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF0 / ----
52.
DP
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
53.
BP
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěřiMarada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
1 / -- Mančíková, R.
54.
BP
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmysluTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AF
0 / 1
--
55.BP
Přihaneč sklízecích mlátiček
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAF0 / 3
--
56.
BPRecyklace fotovoltaických panelůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
prohlížet
0 / 1
--
57.DP
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
prohlížet0 / 1
--
58.
BP
Recyklace textilu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AF
prohlížet
0 / 1
--
59.DPRespirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkamiGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AFprohlížet0 / 1--
60.
BP
Robotizované dojení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
MENDELU
0 / --
--
61.
DisPRobotizované dojení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF0 / --
--
62.
BPRozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
63.
BP
Rozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-ZS-PT
AF
0 / --
--
64.
DP
Řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS--AFprohlížet0 / ----
65.
DisPŘízení procesů dojení a chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
prohlížet0 / --
--
66.
DP
Samojízdné sklizeče plodin
Červinka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
0 / 5
--
67.
BPSamojízdne stroje a sklízeče v RVČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
0 / 5
--
68.BP
Simulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesech
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 3--
69.DP
Specifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
0 / 1
--
70.DPSpráva CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologiíÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
71.
BP
Srovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími robotyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAF0 / 1
--
72.
DP
Stanovení obsahu plastů v kompostech
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFprohlížet1 / 1 Suchý, P.
73.
DP
Stanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentechGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
prohlížet1 / -- Vítková, M.
74.
BP
Staré ekologické zátěže ve vybrané lokalitě
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
MENDELU
0 / 2
--
75.DP
Stroje na pěstování a sklizeň brambor pro modelový podnik
Salajka, L.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1--
76.
DP
Systém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěři
Marada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
77.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZP--ICVprohlížet
0 / 2
--
78.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
prohlížet0 / 2
--
79.BP
Technické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU
0 / --
--
80.DPTechnika pro svoz komunálního odpadu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
MENDELU
1 / -- Šlajs, Z.
81.BP
Technika zeleně
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
0 / --
--
82.
DisPTechnologie pro manipulaci s odpadem Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
0 / --
--
83.
BP
Technologie pro úpravu bioplynu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
84.
BP
Technologie sklizně pícninÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
85.DP
Téma dle návrhu studenta
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TON-TO-TMO
AF
0 / ----
86.BPTéma dle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OHAF0 / --
--
87.DP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
88.
BP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
1 / --
Horník, R.
89.
DisP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TO
--
AF
3 / -- Slaný, V.
Dymchenko, A.
Hromada, R.
90.
DisPTéma podle návrhu studentaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
1 / --
91.BP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF0 / 5--
92.DP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TZEIN-TZEI-TZEI
ICV
0 / 3
--
93.
DP
Téma podle návrhu studenta Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-ADAF0 / 3
--
94.DP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MT
AF
0 / 3
--
95.BPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
0 / 5
--
96.
DP
Téma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studenta
Konrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AFprohlížet
0 / 2
--
97.
BP
Téma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studentaKonrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-TO-OH
AF
0 / 2
--
98.DPTerénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě ArduinoÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF0 / 1
--
99.DPVliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasuGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
--AFprohlížet
0 / 1
--
100.BP
Vliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / ----
101.DP
Vliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohy
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----MENDELU0 / ----
102.
BP
Vliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vod
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFprohlížet
0 / 1
--
103.
DP
Vliv řešení komunikace na bezpečnost provozu
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS
N-ZS-AD
MENDELU
0 / 2
--
104.DPVliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztrátyPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
prohlížet
1 / 2
Šmíd, Z.
105.
DP
Vliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU0 / ----
106.
BP
Vliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLP
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1
--
107.BPVliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
ICV
0 / ----
108.
BP
Vliv vybraných faktorů na tvorbu nánosů uvnitř sprejové sušárny mlékaTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TPO
B-ZS-PT
--
AF
prohlížet0 / ----
109.
DP
Vliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho sníženíÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
0 / 1
--
110.DisPVolné témaKebo, V.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
0 / 1
--
111.
DisP
Volné témaTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TO
D-TO
D-TO-TO
--
AF
0 / 1
--
112.
DisP
Volné téma
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAF
0 / 1
--
113.
DisPVolné téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
prohlížet
0 / --
--
114.DisP
Volné téma z oblasti techniky zpracování zemědělských produktů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
AF
0 / --
--
115.
BP
Výroba biometanuVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OH
AF
prohlížet0 / 1--
116.
BP
Výroba vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
0 / 1
--
117.
BP
Využití databázových programů pro řízení nasazení strojůPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
prohlížet1 / -- Nosek, M.
118.
BP
Využití plynů v potravinářstvíLos, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TPO--
AF
0 / 1
--
119.
BP
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů výroby potravin
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUprohlížet0 / 5--
120.
BP
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů v zemědělstvíLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU0 / 5
--
121.
DP
Využití systémového přístupu pro stanovení příčin havárie
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-ZS-PT
N-TO-TMO
AF
prohlížet0 / ----
122.
BPVyužití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlinPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
0 / --
--
123.
BP
Využití teleskopického manipulátoru v komunální sféře
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
0 / --
--
124.
DPVyužití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využití
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
prohlížet1 / 1
125.
DisPVyužití virtuální reality pro řízení zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
0 / --
--
126.
BPVyužtí GPS v mechanizace RV.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZEI
--
AF
0 / 3
--
127.
BP
Vývoj nejlepší dostupné techniky pro mechanickou ochranu soliterních stromů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZEI
--
AFprohlížet0 / 1
--
128.DP
Vývoj systému agroenvironmentálního managementu
Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AFprohlížet0 / 1--
129.
BP
Zdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácnostíKrčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF0 / 1
--
130.
BP
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatření
Marada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1--
131.
DP
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MTAF
0 / 1
--
132.BP
Zhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFprohlížet1 / 1 Kotásková, M.