Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Obor
Určené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionu
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Nováková, S. E.
2.
BP
Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výrobě
Červinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
3.
BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
5.
DisP
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti tématu1 / -- Smutný, L.
6.
DP
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
7.
DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
8.
DP
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-BO-BMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
9.
DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BPAnalýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
12.DPAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BPAnalýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
14.
BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
BPAnalýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
16.
DisP
Aplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DisP
Automatizace logistických procesů zemědělské výrobyKebo, V.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
18.
BP
Bezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZPB-TZP-TZPICV
Podrobnosti tématu
0 / 2--
19.
BP
Bezpečnost tlakových zásobníků
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
BP
Dopravní telematika
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
--ICVPodrobnosti tématu0 / 2
--
21.BP
Dopravní telematika
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
22.
DPElektronické mýtné
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
23.
BP
Energetická náročnost budov
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DisP
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostí
Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
BP
Hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných haváriíÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
26.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásy
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-ZEI
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Marada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Straka, D.
28.
DP
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
BP
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
30.
BP
Linky pro manipulaci s odpademÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
31.
DP
Manipulace s materiálemÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
Novák, M.
Šimoník, J.
32.DP
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitách
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
33.
DP
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 5
--
34.
DP
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 5--
35.
DPModelování toků sypkých hmot v zemědělských procesechLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
36.BP
Moderní strojní technika pro zemní práce
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
DP
Možnosti sběru gastroodpadu a možnosti jeho využití v regionu podle vlastního výběruGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 1
38.
DP
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
39.BP
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu0 / --
--
40.
BP
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynuGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
41.
BP
Nastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RVČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
42.DisPNávrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
BP
Neionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
DP
Novostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
45.
BPOcenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
46.
DP
Optimalizace pohybu zemědělské technikyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
47.
DPPilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
48.
BP
Plasty v odpadních vodáchÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
49.
BP
Podvozky samojízdných strojů
Červinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
50.DP
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-MT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
51.
DP
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
52.
BP
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
53.
DPPosouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboruÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BPPrevence škod působených zemědělskou technikou na zvěřiMarada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu3 / -- Mančíková, R.
Palacký, J.
Hrdlička, V.
55.
BP
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
BP
Přihaneč sklízecích mlátiček
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PTAF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
57.
BP
Recyklace fotovoltaických panelů
Vítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
DP
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu1 / 1 Kuběnová, T.
59.
BP
Recyklace textilu
Vítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
60.
DPRespirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkamiÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
61.BPRobotizované dojeníFryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu
1 / --
Vonšáková, J.
62.
DisP
Robotizované dojení
Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
63.
BP
Rozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mléka
Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.
BPRozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.
DP
Řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
66.DisP
Řízení procesů dojení a chlazení mléka
Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti tématu
0 / --
--
67.DP
Samojízdné sklizeče plodin
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
68.
BPSamojízdne stroje a sklízeče v RV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
69.BP
Simulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesech
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
70.
DP
Specifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratkyGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
71.
DPSpráva CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologií
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BP
Srovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími robotyKudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-ZS-PT
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
DP
Stanovení obsahu plastů v kompostechÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1 Suchý, P.
74.DPStanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentechGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Vítková, M.
75.BPStaré ekologické zátěže ve vybrané lokalitěJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
76.
DP
Stroje na pěstování a sklizeň brambor pro modelový podnik
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
77.DP
Systém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěři
Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu1 / --
78.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVYPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZP--ICVPodrobnosti tématu0 / 2--
79.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVYÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 2--
80.
BP
Technické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálů
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
81.
DPTechnika pro svoz komunálního odpaduPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / -- Šlajs, Z.
82.
BP
Technika zeleně
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
83.DisP
Technologie pro manipulaci s odpadem
Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
84.BP
Technologie pro úpravu bioplynu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
85.BP
Technologie sklizně pícnin
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
86.
DP
Téma dle návrhu studentaKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti tématu0 / --
--
87.BP
Téma dle návrhu studenta
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
88.
DPTéma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
89.
BPTéma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / --
90.
DisP
Téma podle návrhu studentaMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TO--AFPodrobnosti tématu4 / -- Dymchenko, A.
Slaný, V.
Rantová, B.
Hromada, R.
91.DisPTéma podle návrhu studentaMareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti tématu
2 / --
Mácha, J.
Krajíček, T.
92.
BPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
93.
DPTéma podle návrhu studenta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICVPodrobnosti tématu
0 / 3
--
94.
DP
Téma podle návrhu studenta Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-ADAF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
95.
DP
Téma podle návrhu studenta Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
96.BP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
97.
DP
Téma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
98.
BP
Téma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studenta
Konrád, Z.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
99.
DP
Terénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě Arduino
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
100.DP
Vliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasu
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
101.BP
Vliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohu
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
102.DPVliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohyPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
103.
BP
Vliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vod
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-ZS
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
104.
DP
Vliv řešení komunikace na bezpečnost provozu
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-ADMENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
105.
DP
Vliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztráty
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
106.DP
Vliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
107.
BP
Vliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLPÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
108.
BP
Vliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacích
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--ICVPodrobnosti tématu0 / ----
109.
BPVliv vybraných faktorů na tvorbu nánosů uvnitř sprejové sušárny mlékaTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TPO
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
110.
DP
Vliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho sníženíÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
111.
DisP
Volné téma
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
112.
DisP
Volné témaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO
D-TO-TO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.DisP
Volné téma
Vítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TOAFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
DisP
Volné téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
115.
DisP
Volné téma z oblasti techniky zpracování zemědělských produktůFryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
116.
BP
Výroba biometanu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OHAFPodrobnosti tématu0 / 1
--
117.
BPVýroba vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.BPVyužití databázových programů pro řízení nasazení strojůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / --
119.
BP
Využití plynů v potravinářství
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TPO
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
120.
BP
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů výroby potravin
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
121.BPVyužití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů v zemědělstvíLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
122.
DP
Využití systémového přístupu pro stanovení příčin havárieÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-ZS-PT
N-TO-TMO
AFPodrobnosti tématu0 / ----
123.
BP
Využití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlinÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
124.
BP
Využití teleskopického manipulátoru v komunální sféře
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
125.DPVyužití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využitíGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1 Chladil, J.
126.
DisP
Využití virtuální reality pro řízení zemědělské techniky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
127.
BPVyužtí GPS v mechanizace RV. Červinka, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZEI--AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
128.
BP
Vývoj nejlepší dostupné techniky pro mechanickou ochranu soliterních stromůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZEI
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
DP
Vývoj systému agroenvironmentálního managementu
Marada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
130.
BP
Zdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácností
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
131.
BPZemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Češek, F.
132.DPZemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-MTAF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
BP
Zhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1