Summary of topics offered - Faculty of Regional Development and International StudiesHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of study
Track
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatelDepartment of Social Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet0 / --
--
2.DT Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obci
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / ----
3.
BT
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th centuryNovák, P.
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSEB-ITSE-IDSE--
FRDIS
0 / 1
--
4.
BTAgilní přístupy k řízení projektů
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
5.
BT
Analysis and evaluation of questionnaire
Jadczaková, V.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / 1
--
6.
BT
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
7.BT
Analysis of the branch structure of the chosen region
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
B-RDE
B-ITSE
B-ITS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / --
--
8.
DT
Analysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet0 / ----
9.
DTAnalysis of the municipalities' economy in a selected region.Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / --
--
10.
BT
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Dolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDISprohlížet0 / 5
--
11.
BT
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1--
12.
BTAnalýza faktorů udržitelného rozvoje regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2
--
13.
BT
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / --
--
14.BT
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
1 / 1
15.
DT
Analýza hospodaření vybrané municipality
Živělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / ----
16.BTAnalýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměHort, Z.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS0 / 2
--
17.
BTAnalýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný regionHübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
------
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
18.
BT
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 4
--
19.
BT
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažeraDolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------FRDISprohlížet0 / 1--
20.
DT
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
21.
BTAnalýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionuHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--FRDIS0 / 1--
22.BTAnalýza rozvoje vybrané obce
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDISprohlížet
0 / 3
--
23.
BTAnalýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDISprohlížet0 / 3--
24.
BT
Analýza rozvojových problémů AfrikyDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
0 / 2--
25.DT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDISprohlížet
0 / 2
--
26.
DT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2--
27.
BT
Analýza rozvojových problémů Asie
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 2
--
28.
BT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 2
--
29.
DT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
30.
BT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2
--
31.
BT
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Hrabálek, M.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDIS0 / --
--
32.BT
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----FRDIS0 / 1--
33.DTAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / --
--
34.
DTAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
35.
BT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-RDE
B-ITSE
B-RD
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
36.
DT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-ITS
C-ITSE
C-RD
C-RDE
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
0 / ----
37.
DT
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)C-RD
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
38.
DT
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / 2
--
39.
BT
Analýza vybrané komoditní vertikály
Blažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 3--
40.
BTAnalýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské AmerikyHrabálek, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
41.
BT
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------
FRDIS
prohlížet0 / --
--
42.
DT
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industryBlažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
43.
DT
Arabsko-izraelský konflikt
Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet0 / --
--
44.
BT
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDIS0 / --
--
45.BTAustralská „ovčí“ kampaňHrkalová, E.Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDIS0 / 2--
46.
BT
Bariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonání
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / 5--
47.
BT
British foreign policy in India after World War II.
Novák, P.
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDIS
0 / 1
--
48.DT
Czech Expats in Peru
Horák, M.
Department of Languages (FRDIS)
C-ITSE
C-ITSE-IDSE
GDE
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
49.BTCzech Expats in South AmericaHorák, M.Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
GD
FRDIS
0 / 1
--
50.
BT
Czechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout EuropeNovák, P.Department of Languages (FRDIS)B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
51.BT
Čelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.
Korecki, Z.Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / 5
--
52.
DT
Demografický potenciál vybraného kraje
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
53.BTDemografický vývoj ČR v rámci EUPalát, M.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
54.
DT
Demografický vývoj ve vybraných regionechHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS1 / 3 Huterová, A.
55.
BT
Demokratický deficit v Evropské unii
Mocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
56.
DisT
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoruBečvářová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
--
--
FBE
0 / 1
--
57.
BT
Dopady Lisabonské smlouvy na Evropskou unii
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------FRDISprohlížet
0 / --
--
58.BTEconomic and regional context of a selected commodity chain
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDIS
0 / 1
--
59.
DT
Ecosystem services of the wine regionDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
--
FRDIS
0 / 5
--
60.
BT
Ecosystem services within spatial planning in selected countrySchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet0 / 5--
61.
BT
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionuŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
62.
BTEkokriticismus v britské literatuřeHrkalová, E.
Department of Languages (FRDIS)
------
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
63.
DT
Ekologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělstvíVyskot, I.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RDC-RD-SEDR
--
FRDIS
0 / 1
--
64.
BT
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvoje
Živělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RDB-RD-SEDR--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
65.
BT
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehled
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--FRDIS
0 / 3
--
66.
DT
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)------FRDISprohlížet1 / 3 Szewieczek, J.
67.
BT
Ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČR
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)------
FRDIS
prohlížet0 / 5
--
68.
DT
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----FRDIS
0 / 5
--
69.
DT
Ekosystémové služby zemědělských brownfields
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--FRDIS0 / 3
--
70.
BT
Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RDB-RD-SEDR
--
FRDIS0 / 1
--
71.DT
Environmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajině
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR--FRDISprohlížet
0 / 2
--
72.BT
Environmentální migrace a její socioekonomické souvislosti
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
73.
DT
Etnicita Bělorusů jako sociokulturní fenomén
Kedron, K.
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / 1--
74.BTEU external policies and their impact on various regions of the worldMocek, O.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------FRDISprohlížet0 / ----
75.
DT
Eurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?Mocek, O.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
76.
BT
Evaluation of a publicly beneficial project.Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
77.
DisT
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMA
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
78.
DisT
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMA----
FBE
0 / 2
--
79.
BT
Ex-post evaluation of chosen public development project
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RDE
B-RDE-SEDRE
--FRDIS
0 / 1
--
80.
BT
Faktory formování poptávky po venkovské a šetrné turistice
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
MENDELUprohlížet0 / 2
--
81.
BT
Faktory udržitelného rozvoje podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
82.
BT
Fauna a flora v umění Slovanů,
Department of Languages (FRDIS)
------FRDISprohlížet0 / 2--
83.
BT
Fauna a flora v umění Slovanů,
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
84.
DTFinancial analysis and business valuation of a selected enterprise
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
85.
BTFinancial analysis of a business and its influence on the local economic development.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
0 / --
--
86.DT
Financování neziskového projektu
Rajchlová, J.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 1--
87.
BT
Financování vybraného podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
88.
DT
Financování zvoleného projektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
prohlížet1 / 5
89.
BT
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazůBlažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 4--
90.
DT
Finanční řízení vybraného podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------FRDIS0 / ----
91.
DT
Fiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné finance
Palát, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1--
92.BT
Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikály
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
93.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
----FRDIS
0 / 1
--
94.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS
0 / 1
--
95.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové masoBečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RD----
FRDIS
0 / 1
--
96.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
----
FRDIS
prohlížet0 / 1--
97.DT
Future features and development of connected model of public administration in the Czech Republic
Dorée, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
C-RDE
C-RDE-SEDRE--
FRDIS
0 / 1
--
98.
BT
Gender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencíDepartment of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / ----
99.
DT
Genderová politika v ČR
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 1
--
100.
DT
Geocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná území
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 3
--
101.BT
GMO as the way forward to food security &  population increase
Department of Regional Development (FRDIS)------
FRDIS
0 / ----
102.BTHodnocení eko-efektivnosti činnosti podnikuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet
0 / 3
--
103.
DT
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného území
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
104.
DT
Hodnocení hospodářské situace územně správních celků
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / ----
105.BT
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Svatošová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
106.
BT
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
107.DT
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
108.
DT
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionuDepartment of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDISprohlížet0 / 2--
109.
BT
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
110.
BT
Hodnocení veřejně prospěšného projektu.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FBE
0 / ----
111.
DT
Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metod
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--FRDIS
0 / 1
--
112.DT
Hodnocení výkonnosti podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------
FRDIS
prohlížet0 / --
--
113.BT
Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
114.BTIdentifikace environmentálních disparit v rozvojových zemíRuda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
B-ITSB-ITS-IDSA
--
FRDISprohlížet0 / 2--
115.DTIdentita, kultura a image konkrétní organizaceDepartment of Regional Development (FRDIS)----
--
FBE
0 / 3
--
116.DT
Identita, kultura a image konkrétního území nebo místa
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / ----
117.
DT
Impact of geocaching on large-scale protected areas
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet
0 / 3
--
118.
BT
Implementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / ----
119.
DT
Inovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČR
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
120.
DisT
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republice
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EAM
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
121.
BTInstitucionální vývoj Evropské unieDepartment of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDIS
0 / 1
--
122.
DT
International Migration and TradePalát, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
123.
BT
Interpersonální charakteristiky manažerské práce
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RDB-RD-SEDR--
FRDIS
0 / 1
--
124.
BT
Jazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoru
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
125.BTKomparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
MENDELU
0 / 1--
126.
BTKomparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
prohlížet
2 / --
Machová, D.
Kluchová, M.
127.DT
komparace kvality života ve vybraných regionech
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-RD----FRDIS
0 / 2
--
128.
BT
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------MENDELU
0 / 3
--
129.
BT
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Hort, Z.Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
0 / 1
--
130.
DT
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Tamáš, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDIS
0 / --
--
131.
BT
Komunikace občana s veřejnoprávní institucíDepartment of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR--
FRDIS
prohlížet0 / 1--
132.
BT
Koncepce Střední Evropy
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS0 / 2
--
133.
DT
Konceptualizace strategických dokumentůRuda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--
FRDIS
1 / 2 Martinková, S.
134.
BT
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / --
--
135.
BTKonkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové masoTamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------
MENDELU
0 / 3--
136.
DT
Lokalizační analýza v GIS
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 3--
137.
DT
Marketingová komunikace konkrétního podniku Department of Regional Development (FRDIS)
C-RDE
--
--
FRDISprohlížet0 / 3--
138.DTMarketingová komunikace konkrétního území
Department of Regional Development (FRDIS)
C-RD
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 3
--
139.
BT
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
----FRDIS
0 / 2
--
140.BT
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohled
Korecki, Z.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
141.
DTMigrants and EntrepreneurshipPalát, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 1
--
142.
BT
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDIS
0 / 3
--
143.DT
Mongolia: economic miracle or another case of resource curse?
Blížkovský, P.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FBEprohlížet0 / --
--
144.
BT
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Foret, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / 1
--
145.BT
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--FBE
0 / 1
--
146.DT
Naděje dožití ve zdraví
Department of Social Studies (FRDIS)----
--
FRDIS
0 / 2--
147.
BT
Nástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republiky
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / ----
148.
BT
Nature conservation as a regional development factor
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
B-RDEB-RDE-SEDRE
--
FRDIS
prohlížet0 / 10--
149.BT
Návrh klastrové politiky v regionu
Department of Languages (FRDIS)----
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
150.
DT
Nejnovější trendy v naději dožití
Hübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
------
FRDIS
0 / 1
--
151.
BT
Německé frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)Býčková, I.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 3
--
152.
BT
Netržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajiny
Miškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------FRDIS0 / 2
--
153.BT
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 2
--
154.
DT
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.Máchal, P.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
ILE
prohlížet0 / --
--
155.
DT
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územích
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--FRDIS
0 / --
--
156.BT
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 2--
157.BT
Ochrana přírody v Německu
Býčková, I.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1--
158.BT
Ochrana přírody v Rakousku
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1--
159.
BT
Ochrana přírody ve Švýcarsku
Býčková, I.
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
160.
BT
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
161.
BT
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezkyForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)
B-RD
--
--FRDISprohlížet0 / 5
--
162.
DT
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
MENDELU0 / 2--
163.
BTPercepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíDepartment of Social Studies (FRDIS)B-RD
B-RD-SEDR
--FRDIS
0 / 1
--
164.
BT
Počátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obce
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS0 / 2
--
165.
BT
Podnik a místní rozvoj
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--FRDIS0 / 5--
166.
DT
Podniková komunikace konkrétní organizace
Department of Regional Development (FRDIS)
----
--
FRDIS0 / 2
--
167.
DT
Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravinDepartment of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
168.
BT
Populační vývoj vybraného mikroregionu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 3
--
169.BTPosition of the European Parliament in the institutional setting of the European UnionDepartment of Territorial Studies (FRDIS)------FRDISprohlížet
0 / --
--
170.BT
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDIS
0 / --
--
171.BTPostkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kulturyHrkalová, E.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
172.
DisT
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ruda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
D-KRAJ
D-LAND-LM--FFWTprohlížet0 / 1--
173.
DT
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
174.DT
Povědomí veřejnosti o funkcích lesů
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)------FRDISprohlížet
0 / 3
--
175.
DT
Povodně vs změna územního plánu
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
176.
BT
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikále
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDISprohlížet0 / 3
--
177.
BT
PR v neziskových organizacích
Tamáš, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
178.DT
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionu
Ptáček, P.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
179.
BT
Problematika rozvoje regionu v atmosfere recese
Hasíková, L.Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
180.
DT
Problematika výživy ve vybraných zemích AfrikySapáková, E.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
181.BT
Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RDB-RD-SEDR--FRDIS
0 / 3
--
182.
BT
Procesní analýza neziskového subjektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
4 / 5
183.
DT
Programové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČRDepartment of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
184.BT
Project to finance company's technological development from EU funds.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
185.DTProjekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--FRDIS0 / ----
186.DTPrůzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obci
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / --
--
187.
BT
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspektyPtáček, P.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 3--
188.DisTPřínos malých a středních podniků pro rozvoj regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
----FBE0 / 2--
189.
DT
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismu
Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
190.
BT
Psychologické aspekty regionální identity
Kouřilová, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDR--
FRDIS
0 / 1
--
191.
DT
Rabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia region
Pavlík, I.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDIS0 / ----
192.
BT
Reakce na bleskové povodně ve vybraných obcích
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
------FRDISprohlížet
0 / 2
--
193.BTReforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích Department of Territorial Studies (FRDIS)B-ITS----FRDIS
0 / 5
--
194.
DT
Regionální analýza jako podklad pro strategické plánování.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
195.
BTRekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionuSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
--
FRDIS
0 / --
--
196.
BT
Rekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionuSchneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / ----
197.BTRelationship Between Art and Social Hierarchy Ryška, T.Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet
0 / 1
--
198.BTRevitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionuDepartment of Languages (FRDIS)------FRDISprohlížet
0 / 1
--
199.
DisT
Role agrárního sektoru ve vývoji regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
D-EM-ME
--
FBEprohlížet
1 / 1
200.
DT
Rozhodovací techniky v koncepčních dokumentech
Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
201.
BT
Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / --
--
202.
BTRozvojové projekty a jejich sociální percepce.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
--FRDIS0 / 1
--
203.
BTRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD
B-RD-SEDR
--FRDIS
0 / 1
--
204.
BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
----
--
FRDIS
0 / 1
--
205.
BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
206.
BTRuská menšina v České republice
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
207.
DT
Řeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaciKedron, K.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet
0 / --
--
208.
DTSkryté církve v České republice po roce 1989
Department of Languages (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
209.BTSociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS
0 / 1
--
210.
BTSociální a politické podmínky vývoje běloruské kulturyDepartment of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
211.
BT
Sociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
212.BT
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDIS
0 / --
--
213.
DTSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
214.
BTSouhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služebDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / --
--
215.
DT
Spiritualita brněnských Anonymních alkoholiků
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / 1--
216.
BT
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělstvíDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet
0 / 1
--
217.
BT
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektuMiškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
0 / 3
--
218.
BT
Společnost a jazyk: genderový aspekt
Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDIS
0 / 1
--
219.BTSpolupráce EU s arabskými/islámskými státy.Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
220.DTSpolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDIS0 / ----
221.BT
Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích Evropy
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
222.BTStatistické zpracování kvalitativních dat
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
223.
BT
Statistické zpracování marketingového výzkumuSomerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet0 / ----
224.
BT
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----FRDIS0 / 3
--
225.
BT
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského krajeDepartment of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
226.
DT
Strategic plan for municipality or micro-region.
Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------FRDIS0 / ----
227.
DT
Strategické přístupy regionálního rozvoje
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
228.
DT
Strategický plán obce (mikroregionu)Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
229.
BT
Strategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích
Korecki, Z.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----
--
FRDIS
0 / 5
--
230.BT
Studie proveditelnosti reálného projektu
Dolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 5--
231.
BT
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
Býčková, I.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 3
--
232.
DT
Subkultury v České republice
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
2 / 1
Vymazalová, K.
Chotbaev, E.
233.
DT
Support of recreational function of suburban forests of large cities
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 10--
234.
BTSvětové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / --
--
235.
BTSymbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní SlovanéŘehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet0 / 2--
236.BTSystém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
237.
BTSystém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
238.
DT
Téma dle vlastního návrhu.Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / --
--
239.
DT
Teorie hystereze a její praktické implikace
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1--
240.
BT
The analysis of development problems in a particular African country.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE----FRDISprohlížet0 / --
--
241.
BT
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet0 / ----
242.
DT
The Application of the Concept Partnership for Local Development
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / 3--
243.
DT
The City Indentity, Culture and ImageDepartment of Regional Development (FRDIS)
--
--
--FBE0 / ----
244.
BT
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
245.
BT
The comparison of two different companies using social media as a marketing toolDarkwah, S. A.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDIS1 / 1
246.
DTThe Corporate Identity, Culture and ImageDepartment of Regional Development (FRDIS)----
--
FBE0 / 3
--
247.
BT
The democratic deficit in the European UnionMocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)----
--
FRDISprohlížet0 / --
--
248.
BT
The development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin AmericaDarkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 2
--
249.
DT
The development of price levels in a selected commodity chain
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
0 / 1--
250.BT
The economic consequences of international migration on sending and receiving countries
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
--
--
FRDIS
0 / --
--
251.BT
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Darkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)------FRDIS0 / 2--
252.
BT
The Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?
Department of Languages (FRDIS)B-ITSEB-ITSE-IDSE--
FRDIS
0 / 1
--
253.
BT
The Impact of Migration on the Nigeria Labour Market
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
0 / 1--
254.BTThe impact of the Lisbon Treaty on European UnionDepartment of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDISprohlížet0 / --
--
255.
BT
The importance and potential development of ecotourism in developing countries
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDIS
0 / 1
--
256.
BT
The importance of Small and Medium Business Enterprises to regional development
Darkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
257.BT
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.
Department of Territorial Studies (FRDIS)B-ITSE--
--
FRDIS
0 / --
--
258.BTThe institutional development of the European UnionMocek, O.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
259.BT
The IRA and its references in british cinema
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDISprohlížet0 / 1--
260.
BT
The role of women in the economic development of Africa.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--FRDIS
0 / --
--
261.
BT
The role of women in the socio-economic development of ghanaDarkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITS
B-ITS-IDSA
--
FRDISprohlížet0 / 1--
262.
DT
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographicsJadczaková, V.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
263.BT
Tourism in Costa Rica Review
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
----
--
FRDIS
prohlížet1 / 1
264.
BT
Tourism in Nicaragua ReviewSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
265.
BT
Tourism in Perú ReviewSchneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
----
--
FRDIS
0 / 1
--
266.
DT
Tourism potential identification using GIS tools
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--FRDIS0 / 2--
267.
DT
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionu
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
268.
BT
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Řehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDIS0 / 2
--
269.
BT
Typologie sítí ve vybraném regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / 3
--
270.
DT
Unie pro Středomoří
Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / ----
271.BTUnie pro StředomoříDepartment of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDIS
0 / --
--
272.
DisT
Únosnost zatížení krajiny cestovním ruchem
Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
273.
BTUplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních místDepartment of Languages (FRDIS)----
--
FRDISprohlížet0 / 1--
274.
BT
Uplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
275.
DT
Uplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětví
Miškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
276.
DT
Vliv biofarmy na regionální rozvoj
Sapáková, E.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
277.DTVliv ekologického zemědělství na regionální rozvoj
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / ----
278.DTVliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
1 / --
Šípošová, M.
279.BT
Vliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionu
Smetanová, J.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
280.
BT
Vliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionu
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
0 / 1
--
281.
BTVlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoru
Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDISprohlížet0 / 2--
282.
BT
Vnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světaDepartment of Territorial Studies (FRDIS)----
--
FRDISprohlížet0 / --
--
283.
DisT
volné téma (free theme)
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMNG--
--
FFWT
prohlížet
1 / 1
Mansaray, S. K.
284.DT
Volunteer tourism
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / ----
285.BT
Vybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republiky
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)------
FRDIS
prohlížet0 / 6--
286.
DT
Vyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na SlovenskuSchneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD----
FRDIS
prohlížet0 / ----
287.
BT
Výuka čínštiny u nás i ve světě
Růžek, A.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 3
--
288.
BT
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podniku
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
289.
DT
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / 2--
290.
DT
Využití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trh
Department of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
291.
BT
Využití marketingu v podnikání
Department of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
292.
BT
Využití marketingu v regionálním rozvoji
Foret, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
293.
BT
Využití metod projektového managementu ve vybraném podnikuDolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 5
--
294.
BT
Využívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD
--
--FRDISprohlížet
0 / 1
--
295.
DT
Vývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném obdobíPtáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 2--
296.
DT
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvoji
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
prohlížet1 / -- Yefimova, L.
297.BTVyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionuDepartment of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / 1
--
298.
BT
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
299.
DT
Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský krasVyskot, I.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RD
C-RD-SEDR
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
300.DT
Vznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČR
Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FA
prohlížet
0 / --
--
301.
BT
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / ----
302.
DTZahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDISprohlížet
0 / --
--
303.
DT
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchuForet, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
----
--
FRDIS
prohlížet
0 / 3
--
304.
BT
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firem
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------
FRDIS
0 / --
--
305.
BT
Zhodnocení hospodaření veřejného subjektu
Rajchlová, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 5
--
306.
DT
Znalostní managementPřibyl, M.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 1
--
307.
BT
1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkceMessari, H.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS0 / 1--
308.
BT
1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
309.
BT
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní významŘehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
310.
BT
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Řehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
------
FRDIS
0 / 2--
311.DT
1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /
Messari, H.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / 1--
312.
BT
3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na Moravu
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet
0 / --
--
313.
DT
3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do MarokaDepartment of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
314.
BT
5/ Frankofonie v Maroku.Department of Languages (FRDIS)------
FRDIS
1 / 1
315.
BT6/ Angličtina v Ghaně .
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--