Prehľad vypísaných tém - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramOdbor
Špecializácia
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatel
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
2.
DP
Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obci
Pomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
BP
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th centuryNovák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1--
4.BPAgilní přístupy k řízení projektůÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Analysis and evaluation of questionnaireJadczaková, V.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
6.
BP
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Blažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
7.
BPAnalysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.DPAnalysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
DPAnalysis of the municipalities' economy in a selected region.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.BPAnalýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
11.
BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionuHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
12.
BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy0 / 2
--
13.
BP
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
BPAnalýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
1 / 1
Kalmusová, S.
15.
DP
Analýza hospodaření vybrané municipalityŽivělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.BPAnalýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměÚstav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
17.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
18.
BP
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 4--
19.
BPAnalýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2
--
21.
BP
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Hübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Dolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
23.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti témy
0 / 3
--
24.
BP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 2
--
25.
DPAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
26.
DP
Analýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 2
--
27.
BP
Analýza rozvojových problémů AsieGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
28.BPAnalýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
29.
DP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
30.BPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
31.
BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státuHrabálek, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.BPAnalýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
34.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.
BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / --
--
37.DPAnalýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-RR----FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
38.
DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
39.
BP
Analýza vybrané komoditní vertikályÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
40.
BP
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Hrabálek, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
41.
BPAnalýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristikyRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / --
--
42.DPAntitrust policy and its manifestations in the food processing industryÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
DP
Arabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / --
--
44.
BP
Arabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / --
--
45.
BP
Australská „ovčí“ kampaňHrkalová, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy0 / 2
--
46.BPBariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonáníKlusáček, P.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 5--
47.
BP
British foreign policy in India after World War II.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSAB-MTSA-MRSA--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
DP
Czech Expats in Peru
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)N-MTSA
N-MTSA-MRSA
GDE
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
49.BPCzech Expats in South AmericaHorák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
GD
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.BP
Czechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout Europe
Novák, P.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
BP
Čelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5--
52.
DP
Demografický potenciál vybraného kraje
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2--
53.
BP
Demografický vývoj ČR v rámci EU
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
54.
DP
Demografický vývoj ve vybraných regionech
Hübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
1 / 3
55.
BPDemokratický deficit v Evropské uniiMocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
56.DizP
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoru
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EM----
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Dopady Lisabonské smlouvy na Evropskou uniiÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
58.
BPEconomic and regional context of a selected commodity chain
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
59.DP
Ecosystem services of the wine region
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
60.BPEcosystem services within spatial planning in selected countrySchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy0 / 5--
61.DizPEfektivnost dotací na podporu hospodaření v lesíchŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
62.
BP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
63.
BP
Ekokriticismus v britské literatuře
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 2
--
64.DPEkologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělstvíVyskot, I.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RRN-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
65.BP
Ekonomická efektivnost podniku a možnost jeho dalšího rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
66.
BP
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvojeŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
67.
BP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehledSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 3
--
68.
DPEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném územíSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy
1 / 3
69.
BP
Ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČR
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 5--
70.
DP
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
71.
DP
Ekosystémové služby zemědělských brownfields
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
72.
BP
Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
DPEnvironmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajiněÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RRN-RR-SERR--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
74.
BP
Environmentální migrace a její socioekonomické souvislosti
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
75.
DP
Etnicita Bělorusů jako sociokulturní fenomén
Kedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.
BP
EU external policies and their impact on various regions of the world
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
77.
DPEurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?Mocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
78.BPEvaluation of a publicly beneficial project.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
79.
DizP
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMA
--
--
PEFPodrobnosti témy
0 / 1
--
80.
BPEx-post evaluation of chosen public development projectÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RRA
B-RRA-SERRA
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.
BP
Faktory formování poptávky po venkovské a šetrné turisticeÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------MENDELUPodrobnosti témy
0 / 2
--
82.
BP
Faktory udržitelného rozvoje podnikuSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
83.
BP
Fauna a flora v umění Slovanů,
Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2
--
84.BPFauna a flora v umění Slovanů,
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti témy
0 / 2
--
85.DP
Financial analysis and business valuation of a selected enterprise
Blažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1
--
86.
BP
Financial analysis of a business and its influence on the local economic development.
Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
87.
DPFinancování neziskového projektuRajchlová, J.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
88.
BPFinancování vybraného podnikuSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
89.
DP
Financování zvoleného projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
1 / 5
Kupcová, M.
90.
BP
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazů
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 4
--
91.
DP
Finanční řízení vybraného podnikuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
92.
DPFiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné financePalát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
93.
BP
Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikályÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
94.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mlékaÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
95.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 1
--
96.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové maso
Bečvářová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
97.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso
Bečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
----FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
98.
DP
Future features and development of connected model of public administration in the Czech Republic
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RRA
N-RRA-SERRA
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
99.
BPGender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencíKedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy0 / --
--
100.
DP
Genderová politika v ČRKedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
101.
DP
Geocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná území
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 3--
102.
BPGMO as the way forward to food security &  population increaseÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
103.
BP
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Miškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy0 / 3
--
104.
DP
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného území
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
105.DPHodnocení hospodářské situace územně správních celkůChmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / --
--
106.
BP
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy0 / --
--
107.BP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
108.
DP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
109.
DPHodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionuKlusáček, P.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
110.
BP
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
111.
BP
Hodnocení veřejně prospěšného projektu.
Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----PEF
Podrobnosti témy
0 / --
--
112.
DP
Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metod
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1
--
113.
DPHodnocení výkonnosti podnikuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
114.
BP
Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / --
--
115.
BP
Identifikace environmentálních disparit v rozvojových zemí
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
B-MTS
B-MTS-MRS
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
116.DPIdentita, kultura a image konkrétní organizaceForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
------
PEF
Podrobnosti témy0 / 3--
117.
DP
Identita, kultura a image konkrétního území nebo místa
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
118.
DP
Impact of geocaching on large-scale protected areas
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
119.
BP
Implementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
120.
DPInovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČR
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
121.
DizP
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republiceGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EAM--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
122.
BP
Institucionální vývoj Evropské unie
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
123.
DP
International Migration and Trade
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1--
124.
BP
Interpersonální charakteristiky manažerské práce
Kouřilová, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
BPJazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoruÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 2
--
126.
BP
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.
BP
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMSPodrobnosti témy2 / --
128.
DP
komparace kvality života ve vybraných regionech
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-RR----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
129.BP
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Tamáš, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
130.BPKomparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě Hort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
131.
DP
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotouTamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
132.
BP
Komunikace občana s veřejnoprávní institucíHort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
133.BP
Koncepce Střední Evropy
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
134.DP
Konceptualizace strategických dokumentů
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti témy
1 / 2
Martinková, S.
135.BP
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
136.
BP
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové maso
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
137.
DP
Lokalizační analýza v GIS
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
138.DP
Marketingová komunikace konkrétního podniku
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RRA----FRRMSPodrobnosti témy0 / 3--
139.
DP
Marketingová komunikace konkrétního území
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RR
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3--
140.
BP
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2
--
141.
BP
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohledÚstav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
142.
DP
Migrants and EntrepreneurshipÚstav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
143.
BP
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 3
--
144.DPMongolia: economic miracle or another case of resource curse?
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----PEFPodrobnosti témy
0 / --
--
145.
BP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
146.BP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
147.DP
Naděje dožití ve zdraví
Hübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
148.
BP
Nástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republiky
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / --
--
149.
BP
Nature conservation as a regional development factor
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
B-RRA
B-RRA-SERRA
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 10
--
150.
BP
Návrh klastrové politiky v regionu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.
BP
Negativní mezilidské vztahy na pracovištiChromková Manea, B.-E.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
152.
DP
Nejnovější trendy v naději dožitíHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
153.
BP
Německé frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)
Býčková, I.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
154.
BP
Netržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajiny
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
155.
BP
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 2
--
156.
DP
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Máchal, P.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
157.
DP
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územích
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
158.
BP
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 2
--
159.
BP
Ochrana přírody v Německu
Býčková, I.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
160.
BP
Ochrana přírody v RakouskuBýčková, I.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
161.
BP
Ochrana přírody ve Švýcarsku
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
162.
BP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / 2
--
163.
BP
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezky
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
164.DPPartnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
165.
BP
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišností
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
166.BP
Počátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obce
Smetanová, J.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
167.
BP
Podnik a místní rozvoj
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
168.
DP
Podniková komunikace konkrétní organizace
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
169.DPPodpora rozvoje regionálního odbytu biopotravinSapáková, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
170.
BP
Populační vývoj vybraného mikroregionuPalát, M.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 3
--
171.
BP
Position of the European Parliament in the institutional setting of the European Union
Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
172.
BP
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
173.
BP
Postkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kultury
Hrkalová, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
174.
DizP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová službaÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)D-KRAJD-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
175.
DP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
176.DP
Povědomí veřejnosti o funkcích lesů
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 3--
177.
DP
Povodně vs změna územního plánu
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
178.
BP
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikále
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
179.
BP
PR v neziskových organizacích
Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
180.
DP
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionuPtáček, P.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
181.
BP
Problematika rozvoje regionu v atmosfere recese
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
182.DP
Problematika výživy ve vybraných zemích Afriky
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
183.
BP
Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města
Klusáček, P.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 3
--
184.
BP
Procesní analýza neziskového subjektu
Rajchlová, J.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
8 / 5 Coufalová, A.
Hyklová, T.
Gavlíková, E.
Perevozchikova, E.
Jelínek, P.
Černá, M.
Činka, J.
Šimková, K.
185.
DP
Programové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČRÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1
--
186.
BP
Project to finance company's technological development from EU funds.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
187.
DPProjekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
188.
DP
Průzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obci
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
189.
BP
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Ptáček, P.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
190.
DizP
Přínos lesů pro trvale udržitelný rozvojÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
191.
DizP
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EM--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 2--
192.
DP
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
193.BPPsychologické aspekty regionální identityKouřilová, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
194.
DP
Rabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia region
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
195.
BPReakce na bleskové povodně ve vybraných obcíchÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 2
--
196.BPReforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTS
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
197.
DP
Regionální analýza jako podklad pro strategické plánování.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
198.
BPRekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionuSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
199.
BP
Rekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
200.
BPRelationship Between Art and Social Hierarchy Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
201.
BP
Revitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionuÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1--
202.
DizPRole agrárního sektoru ve vývoji regionuBečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dvořáková, D.
203.
DizP
Role vinařství a vinohradnictví v rozvoji vybraných regionů
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
204.
DizP
Role vinařství a vinohradnictví v rozvoji vybraných regionůŽivělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 1--
205.DP
Rozhodovací techniky v koncepčních dokumentech
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RR
N-RR-SERR
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
206.
BP
Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
207.
BP
Rozvojové projekty a jejich sociální percepce.
Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
208.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
209.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1--
210.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
211.
BPRuská menšina v České republiceKedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
212.
DP
Řeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaciÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
213.DP
Skryté církve v České republice po roce 1989
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR--FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
214.
BP
Sociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.
Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1
--
215.
BP
Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Kedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
216.
BP
Sociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
217.
DizP
Socioekonomické dopady hospodaření v lesích
Živělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
218.
BP
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
219.
DP
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
220.BP
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
221.DPSpiritualita brněnských Anonymních alkoholiků
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1
--
222.BP
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy0 / 1
--
223.
BP
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektu
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy
0 / 3
--
224.BP
Společnost a jazyk: genderový aspekt
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
225.
BPSpolupráce EU s arabskými/islámskými státy.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
226.
DP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
227.
BP
Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích EvropyKedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
228.
BP
Statistické zpracování kvalitativních dat
Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
229.
BP
Statistické zpracování marketingového výzkumu
Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
230.
BPStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČRPalát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3--
231.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského krajePalát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
232.
DP
Strategic plan for municipality or micro-region.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
233.
DPStrategické přístupy regionálního rozvojeSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
234.
DP
Strategický plán obce (mikroregionu)Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
235.
BPStrategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích Korecki, Z.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
236.
BP
Studie proveditelnosti reálného projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
237.BP
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
Býčková, I.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
238.DP
Subkultury v České republice
Horák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy2 / 1 Chotbaev, E.
Vymazalová, K.
239.
DPSupport of recreational function of suburban forests of large citiesSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 10
--
240.
BPSvětové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
241.BPSymbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní SlovanéŘehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
242.
BPSystém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
243.
BP
Systém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČRÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
244.
DP
Téma dle vlastního návrhu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
245.DP
Teorie hystereze a její praktické implikace
Palát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
246.
BP
The analysis of development problems in a particular African country.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / ----
247.
BP
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
248.
DP
The Application of the Concept Partnership for Local Development
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3
--
249.
DP
The City Indentity, Culture and Image
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
----PEFPodrobnosti témy
0 / --
--
250.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
251.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy1 / 1 Stolbova, L.
252.
DP
The Corporate Identity, Culture and ImageForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
PEF
Podrobnosti témy
0 / 3--
253.
BPThe democratic deficit in the European UnionÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
254.
BP
The development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin America
Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 2--
255.DPThe development of price levels in a selected commodity chainÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
256.BP
The economic consequences of international migration on sending and receiving countries
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / ----
257.DizPThe Economic Impact of the informal sector in plastic waste management in Ghana
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ
--
LDFPodrobnosti témy
1 / 1
258.
BP
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the SaharaÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 2
--
259.
BP
The Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
260.
BP
The Impact of Migration on the Nigeria Labour Market
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
--FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
261.
BP
The impact of the Lisbon Treaty on European Union
Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / --
--
262.
BP
The importance and potential development of ecotourism in developing countriesDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
263.BPThe importance of Small and Medium Business Enterprises to regional development
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
264.
BP
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
265.BP
The institutional development of the European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
266.BPThe IRA and its references in british cinemaNovák, P.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
267.BPThe role of women in the economic development of Africa.Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / --
--
268.
BP
The role of women in the socio-economic development of ghana
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS
B-MTS-MRS
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
269.DP
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Jadczaková, V.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1
--
270.
BP
Tourism in Costa Rica Review
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
271.
BP
Tourism in Nicaragua Review
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
272.
BP
Tourism in Perú Review
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 1
--
273.
DP
Tourism potential identification using GIS toolsRuda, A.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
274.
DP
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionu
Živělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
275.BP
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
276.
BP
Typologie sítí ve vybraném regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 3
--
277.
DP
Unie pro StředomoříNovotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
278.
BP
Unie pro StředomoříNovotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
279.
DizPÚnosnost zatížení krajiny cestovním ruchemRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
280.
BP
Uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních míst
Kedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
281.
BP
Uplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
282.DPUplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětví
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / ----
283.
DP
Vliv biofarmy na regionální rozvoj
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
284.
DP
Vliv ekologického zemědělství na regionální rozvoj
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
285.DPVliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionuSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
1 / --
286.BP
Vliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionu
Smetanová, J.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
287.
BP
Vliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionuHasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 1--
288.
BPVlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoruŘehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / 2
--
289.
BP
Vnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světa
Mocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
290.
DizP
volné téma (free theme)
Živělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
291.
DPVolunteer tourism
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
292.
BP
Vybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republiky
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 6
--
293.
DP
Vyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na Slovensku
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
294.
BP
Výuka čínštiny u nás i ve světě
Růžek, A.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 3--
295.
BPVyužití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podniku
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
296.
DP
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 2--
297.DPVyužití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trh
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
298.
BP
Využití marketingu v podnikání
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
299.
BP
Využití marketingu v regionálním rozvoji
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
300.
BP
Využití metod projektového managementu ve vybraném podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
301.
BP
Využívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--FRRMSPodrobnosti témy0 / 1
--
302.
DP
Vývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném období
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
303.
DP
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvojiŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
1 / --
304.
BPVyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
305.
BP
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Hasíková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1
--
306.
DP
Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
Vyskot, I.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RRN-RR-SERR--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
307.
DP
Vznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČR
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
308.
BP
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / --
--
309.DP
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / --
--
310.DP
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchu
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy0 / 3
--
311.
BP
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firem
Živělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
312.
BP
Zhodnocení hospodaření veřejného subjektu
Rajchlová, J.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 5
--
313.DP
Znalostní management
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
314.BP
1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkce
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy0 / 1--
315.
BP
1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
316.
BP
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2--
317.
BP
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 2
--
318.
DP
1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /
Messari, H.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--
319.
BP
3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na MoravuÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti témy
0 / --
--
320.DP
3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do Maroka
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1--
321.
BP5/ Frankofonie v Maroku.Messari, H.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti témy
1 / 1
322.
BP
6/ Angličtina v Ghaně .Messari, H.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti témy
0 / 1
--