Summary of topics offered - Faculty of Regional Development and International StudiesHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Ord.
Type
TopicThesis supervisorSupervising department
Programme
Field of studyTrackIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
DT Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatelDepartment of Social Studies (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet0 / ----
2.
DT
Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obci
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
3.
BT
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Novák, P.
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
4.
BTAgilní přístupy k řízení projektůDolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------FRDIS
0 / 1
--
5.BTAnalysis and evaluation of questionnaireJadczaková, V.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
6.BTAnalysis of financial performance of a selected enterpriseBlažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / 2
--
7.
BTAnalysis of the branch structure of the chosen region
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
B-RDE
B-ITSE
B-ITS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / --
--
8.DTAnalysis of the branch structure of the chosen region
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / ----
9.
DT
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
10.BT
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Dolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 5--
11.
BTAnalýza demografického vývoje vybraného regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / 1--
12.
BT
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
0 / 2
--
13.BT
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FBE
prohlížet0 / ----
14.
BT
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Chromková Manea, B.-E.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
1 / 1
Kalmusová, S.
15.
DT
Analýza hospodaření vybrané municipality
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
16.BT
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firmě
Hort, Z.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR--
FRDIS
prohlížet0 / 2
--
17.
BT
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2--
18.
BTAnalýza konvergence regionálního rozvojeGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 4
--
19.BT
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
0 / 1--
20.
DT
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
0 / 2
--
21.BT
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
22.
BT
Analýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
0 / 3
--
23.BTAnalýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------
FRDIS
0 / 3--
24.
BT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
25.
DT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
26.
DT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDIS0 / 2--
27.
BT
Analýza rozvojových problémů Asie
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2
--
28.BTAnalýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2
--
29.
DT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
30.
BT
Analýza rozvojových problémů Latinské AmerikyDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2
--
31.
BT
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / --
--
32.
BTAnalýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuDepartment of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
33.
DTAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Department of Social Studies (FRDIS)
------
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
34.
DTAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
35.
BT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-RDE
B-ITSE
B-RD
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDISprohlížet0 / --
--
36.
DT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)C-ITS
C-ITSE
C-RD
C-RDE
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
37.
DT
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-RD----
FRDIS
prohlížet0 / ----
38.
DT
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
39.BTAnalýza vybrané komoditní vertikályBlažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDIS
0 / 3
--
40.BT
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Hrabálek, M.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------FRDIS
0 / --
--
41.
BT
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristikyDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
42.
DT
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industry
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1--
43.DT
Arabsko-izraelský konflikt
Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
44.BTArabsko-izraelský konflikt
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------FRDIS0 / --
--
45.
BT
Australská „ovčí“ kampaňHrkalová, E.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
46.
BT
Bariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonání
Department of Regional Development (FRDIS)
----
--
FRDIS0 / 5--
47.
BT
British foreign policy in India after World War II.
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSEB-ITSE-IDSE--FRDIS0 / 1--
48.DTCzech Expats in Peru
Department of Languages (FRDIS)
C-ITSE
C-ITSE-IDSE
GDE
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
49.
BT
Czech Expats in South America
Department of Languages (FRDIS)B-ITSEB-ITSE-IDSEGDFRDIS
0 / 1
--
50.
BT
Czechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout Europe
Novák, P.
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE--FRDISprohlížet
0 / 1
--
51.
BT
Čelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.
Korecki, Z.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDISprohlížet
0 / 5
--
52.
DT
Demografický potenciál vybraného kraje
Hübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
53.
BT
Demografický vývoj ČR v rámci EU
Palát, M.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2--
54.
DT
Demografický vývoj ve vybraných regionech
Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet1 / 3
55.BT
Demokratický deficit v Evropské unii
Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / --
--
56.
DisT
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoru
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EM--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
57.BT
Dopady Lisabonské smlouvy na Evropskou unii
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
58.
BT
Economic and regional context of a selected commodity chain
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 1--
59.DT
Ecosystem services of the wine region
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 5
--
60.
BT
Ecosystem services within spatial planning in selected country
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet
0 / 5
--
61.BTEfektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionuŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDIS
0 / --
--
62.BTEkokriticismus v britské literatuřeHrkalová, E.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
63.DT
Ekologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělství
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--
FRDIS
0 / 1--
64.
BT
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvojeŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDISprohlížet0 / --
--
65.
BT
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehled
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 3--
66.DTEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném územíSchneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
1 / 3
Szewieczek, J.
67.
BTEkosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČRDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / 5
--
68.
DT
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 5
--
69.DTEkosystémové služby zemědělských brownfieldsSchneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / 3--
70.BT
Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RDB-RD-SEDR
--
FRDIS
0 / 1--
71.DTEnvironmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajině
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR--FRDISprohlížet0 / 2--
72.
BTEnvironmentální migrace a její socioekonomické souvislostiPalát, M.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2--
73.DT
Etnicita Bělorusů jako sociokulturní fenomén
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet
0 / 1
--
74.
BT
EU external policies and their impact on various regions of the world
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / --
--
75.
DT
Eurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
76.
BTEvaluation of a publicly beneficial project.Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
77.
DisTEvaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMA
--
--FBE0 / 1--
78.
DisT
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMA----
FBE
2 / 2
Adjei, R. K.
Krause, S.
79.
BT
Ex-post evaluation of chosen public development projectDepartment of Regional Development (FRDIS)
B-RDE
B-RDE-SEDRE
--
FRDIS
0 / 1--
80.
BT
Faktory formování poptávky po venkovské a šetrné turistice
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--MENDELU0 / 2
--
81.
BT
Faktory udržitelného rozvoje podnikuSvatošová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
82.
BT
Fauna a flora v umění Slovanů,Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
83.BT
Fauna a flora v umění Slovanů,
Řehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
84.DT
Financial analysis and business valuation of a selected enterprise
Blažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
85.BT
Financial analysis of a business and its influence on the local economic development.
Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS0 / ----
86.DT
Financování neziskového projektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS0 / 1
--
87.
BT
Financování vybraného podnikuSvatošová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / --
--
88.
DT
Financování zvoleného projektu
Rajchlová, J.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
1 / 5
89.
BT
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazůDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 4
--
90.DTFinanční řízení vybraného podnikuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
91.
DT
Fiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné financeDepartment of Territorial Studies (FRDIS)------FRDISprohlížet
0 / 1
--
92.BTFormování cen v rámci vybrané komoditní vertikályTamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / --
--
93.BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS0 / 1--
94.BTFormování cen v rámci komoditní vertikály mlékaDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
95.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové maso
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RD--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
96.BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso
Bečvářová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
----
FRDIS
0 / 1
--
97.
DT
Future features and development of connected model of public administration in the Czech RepublicDepartment of Regional Development (FRDIS)
C-RDE
C-RDE-SEDRE
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
98.BTGender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencí
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
99.DT
Genderová politika v ČR
Kedron, K.Department of Languages (FRDIS)------
FRDIS
0 / 1
--
100.
DT
Geocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná územíSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 3
--
101.
BT
GMO as the way forward to food security &  population increase
Ankomah, E. K.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
102.BTHodnocení eko-efektivnosti činnosti podnikuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 3
--
103.
DT
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného území
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
104.
DTHodnocení hospodářské situace územně správních celkůDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / ----
105.BTHodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podnikuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
106.BT
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 2
--
107.
DT
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
108.
DT
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionu
Klusáček, P.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
109.BTHodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / --
--
110.BT
Hodnocení veřejně prospěšného projektu.
Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FBEprohlížet0 / --
--
111.
DTHodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metodDepartment of Regional Development (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet
0 / 1
--
112.DT
Hodnocení výkonnosti podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDIS0 / ----
113.
BT
Identifikace ekosystémových služeb vybraného územíSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / --
--
114.
DT
Identita, kultura a image konkrétní organizace
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 3--
115.
DT
Identita, kultura a image konkrétního území nebo místa
Department of Regional Development (FRDIS)
----
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
116.
DT
Impact of geocaching on large-scale protected areasDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
--
FRDISprohlížet0 / 3
--
117.BTImplementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / ----
118.
DT
Inovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČRDorée, M.Department of Regional Development (FRDIS)------
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
119.
DisT
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republice
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EAM--
--
FBE
1 / 1
120.BT
Institucionální vývoj Evropské unie
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / 1
--
121.DT
International Migration and Trade
Palát, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / 1
--
122.BTInterpersonální charakteristiky manažerské práce
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RDB-RD-SEDR--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
123.
BTJazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoruDepartment of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
124.
BT
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
MENDELU0 / 1
--
125.
BTKomparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
2 / --
126.
DT
komparace kvality života ve vybraných regionech
Jánský, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)C-RD
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
127.
BT
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Tamáš, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 3
--
128.
BT
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
129.DT
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
130.
BT
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Department of Social Studies (FRDIS)B-RD
B-RD-SEDR
--FRDIS0 / 1
--
131.
BT
Koncepce Střední Evropy
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
132.
DT
Konceptualizace strategických dokumentůRuda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--
FRDIS
1 / 2
133.
BT
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvojeSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / ----
134.
BT
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové masoTamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
MENDELU
0 / 3
--
135.
DT
Lokalizační analýza v GIS
Ruda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
----
--
FRDISprohlížet
0 / 3
--
136.
DTMarketingová komunikace konkrétního podniku Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
C-RDE
----
FRDIS
prohlížet
0 / 3
--
137.
DT
Marketingová komunikace konkrétního území
Foret, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
C-RD
--
--
FRDISprohlížet
0 / 3
--
138.
BT
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
139.
BT
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohled
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / --
--
140.DTMigrants and Entrepreneurship
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / 1--
141.
BT
Misie v Amazonii: Historie s současnostHorák, M.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
142.
BT
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)
Růžek, A.Department of Languages (FRDIS)------
FRDIS
prohlížet0 / 3
--
143.DT
Mongolia: economic miracle or another case of resource curse?
Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FBE
0 / --
--
144.
BT
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Foret, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 1--
145.
BT
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)------FBE0 / 1--
146.DTNaděje dožití ve zdraví
Department of Social Studies (FRDIS)
------FRDIS
0 / 2
--
147.BTNástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republiky
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / --
--
148.
BTNature conservation as a regional development factorSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)B-RDE
B-RDE-SEDRE
--FRDISprohlížet
0 / 10
--
149.
BT
Návrh klastrové politiky v regionu
Hasíková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 1--
150.
DT
Nejnovější trendy v naději dožitíHübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
151.BTNěmecké frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)
Department of Languages (FRDIS)
------FRDIS
0 / 3
--
152.
BT
Netržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajiny
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
153.
BT
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření
Řehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / 2
--
154.
DT
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
ILE
0 / --
--
155.
DT
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územíchDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)------
FRDIS
0 / --
--
156.
BT
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Miškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------FRDISprohlížet
0 / 2
--
157.
BTOchrana přírody v NěmeckuBýčková, I.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS
0 / 1
--
158.
BT
Ochrana přírody v RakouskuDepartment of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
159.
BT
Ochrana přírody ve ŠvýcarskuBýčková, I.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
160.
BT
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyDepartment of Regional Development (FRDIS)--
--
--MENDELU0 / 2
--
161.
BT
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezky
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS
0 / 5
--
162.
DT
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Department of Regional Development (FRDIS)
--
----MENDELU0 / 2--
163.
BT
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíDepartment of Social Studies (FRDIS)B-RD
B-RD-SEDR
--FRDISprohlížet
0 / 1
--
164.BTPočátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obce
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
165.
BT
Podnik a místní rozvoj
Department of Regional Development (FRDIS)
--
----FRDIS0 / 5
--
166.
DT
Podniková komunikace konkrétní organizace
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
167.
DT
Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin
Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / --
--
168.BTPopulační vývoj vybraného mikroregionuPalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 3
--
169.
BT
Position of the European Parliament in the institutional setting of the European Union
Mocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)----
--
FRDIS
0 / --
--
170.
BT
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / ----
171.
BT
Postkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kultury
Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
172.
DisT
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
D-KRAJD-LAND-LM
--
FFWT
1 / 1
Zourková, I.
173.
DTPotenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
------FRDISprohlížet
0 / 1
--
174.DT
Povědomí veřejnosti o funkcích lesů
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / 3
--
175.DT
Povodně vs změna územního plánu
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
176.
BT
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikáleDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet0 / 3
--
177.
BT
PR v neziskových organizacích
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
178.
DT
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionuPtáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)----
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
179.
BT
Problematika rozvoje regionu v atmosfere recese
Hasíková, L.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
180.
DT
Problematika výživy ve vybraných zemích AfrikySapáková, E.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
181.
BT
Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města
Department of Regional Development (FRDIS)B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
prohlížet0 / 3--
182.
BT
Procesní analýza neziskového subjektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
prohlížet
3 / 5
Gavlíková, E.
Šimková, K.
Perevozchikova, E.
183.
DT
Programové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČRDepartment of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
184.BTProject to finance company's technological development from EU funds.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDISprohlížet
0 / --
--
185.
DT
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
0 / --
--
186.
DT
Průzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obci
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
187.
BT
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Ptáček, P.
Department of Social Studies (FRDIS)
------FRDIS
0 / 3
--
188.
DisT
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
--
--FBEprohlížet0 / 2--
189.
DT
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismu
Horák, M.Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet
0 / 1
--
190.
BT
Psychologické aspekty regionální identity
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
0 / 1
--
191.
DTRabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia region
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / --
--
192.
BTReakce na bleskové povodně ve vybraných obcíchRuda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
193.
BT
Reforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích
Department of Territorial Studies (FRDIS)B-ITS
--
--
FRDIS
0 / 5
--
194.
DTRegionální analýza jako podklad pro strategické plánování.Ruda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / 2
--
195.
BT
Rekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / --
--
196.
BT
Rekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--FRDIS0 / --
--
197.BT
Relationship Between Art and Social Hierarchy
Ryška, T.Department of Territorial Studies (FRDIS)------
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
198.
BT
Revitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionu
Hasíková, L.
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
0 / 1
--
199.
DisT
Role agrárního sektoru ve vývoji regionu
Bečvářová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMD-EM-ME--FBEprohlížet
0 / 1
--
200.DTRozhodovací techniky v koncepčních dokumentech
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
201.
BT
Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989Hrkalová, E.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / ----
202.
BT
Rozvojové projekty a jejich sociální percepce.
Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
203.BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--FRDISprohlížet
0 / 1
--
204.
BTRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Department of Social Studies (FRDIS)
----
--
FRDISprohlížet0 / 1
--
205.
BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD----
FRDIS
0 / 1--
206.
BTRuská menšina v České republiceDepartment of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
207.
DT
Řeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaci
Kedron, K.Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet
0 / --
--
208.
DT
Skryté církve v České republice po roce 1989Horák, M.
Department of Languages (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--FRDIS
0 / 1
--
209.
BT
Sociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD--
--
FRDIS0 / 1--
210.BT
Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Kedron, K.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
211.BTSociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDISprohlížet
0 / 2
--
212.
BT
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet0 / --
--
213.
DTSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / ----
214.
BT
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / --
--
215.BT
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
Miškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
216.
BT
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 3
--
217.
BT
Společnost a jazyk: genderový aspekt
Kedron, K.Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet
0 / 1
--
218.
BT
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet
0 / --
--
219.
DTSpolupráce EU s arabskými/islámskými státy.Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / --
--
220.BTSrovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích EvropyKedron, K.Department of Languages (FRDIS)----
--
FRDIS
0 / 1
--
221.
BT
Statistické zpracování kvalitativních dat
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----FRDIS0 / --
--
222.
BTStatistické zpracování marketingového výzkumuSomerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / ----
223.BT
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / 3--
224.
BT
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1--
225.
DTStrategic plan for municipality or micro-region.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
226.DTStrategické přístupy regionálního rozvoje
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
227.DT
Strategický plán obce (mikroregionu)
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDISprohlížet
0 / --
--
228.BT
Strategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 5
--
229.
BT
Studie proveditelnosti reálného projektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
prohlížet
0 / 5
--
230.
BT
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)Býčková, I.Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / 3
--
231.
DT
Subkultury v České republice
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet2 / 1
232.
DTSupport of recreational function of suburban forests of large citiesDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 10--
233.
BT
Světové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet
0 / --
--
234.BT
Symbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní Slované
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 2
--
235.BT
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
----
--
FRDISprohlížet0 / --
--
236.
BT
Systém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / --
--
237.
DT
Téma dle vlastního návrhu.Somerlíková, K.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
238.
DTTeorie hystereze a její praktické implikaceDepartment of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDIS
0 / 1
--
239.
BT
The analysis of development problems in a particular African country.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
--
--
FRDIS0 / --
--
240.
BT
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDIS0 / --
--
241.
DT
The Application of the Concept Partnership for Local DevelopmentDepartment of Regional Development (FRDIS)------
FRDIS
prohlížet
0 / 3
--
242.
DT
The City Indentity, Culture and Image
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / --
--
243.BTThe comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
244.BTThe comparison of two different companies using social media as a marketing toolDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS1 / 1 Stolbova, L.
245.
DT
The Corporate Identity, Culture and Image
Department of Regional Development (FRDIS)------
FBE
prohlížet0 / 3--
246.
BT
The democratic deficit in the European Union
Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
247.BT
The development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin America
Darkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 2
--
248.
DTThe development of price levels in a selected commodity chainBlažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet
0 / 1
--
249.
BT
The economic consequences of international migration on sending and receiving countriesDarkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
250.
BT
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----
--
FRDIS
prohlížet
0 / 2
--
251.
BT
The Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?Novák, P.Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDIS
0 / 1--
252.BT
The Impact of Migration on the Nigeria Labour Market
Darkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--FRDISprohlížet
0 / 1
--
253.
BTThe impact of the Lisbon Treaty on European Union
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----
--
FRDIS0 / ----
254.
BT
The importance and potential development of ecotourism in developing countries
Darkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDIS0 / 1
--
255.
BTThe importance of Small and Medium Business Enterprises to regional developmentDarkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
256.
BT
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.
Darkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
--
--FRDIS
0 / --
--
257.BT
The institutional development of the European Union
Mocek, O.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
258.
BT
The IRA and its references in british cinema
Novák, P.
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSEB-ITSE-IDSE
--
FRDIS0 / 1
--
259.
BT
The role of women in the economic development of Africa.Darkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSEB-ITSE-IDSE
--
FRDIS
0 / --
--
260.
BT
The role of women in the socio-economic development of ghana
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITS
B-ITS-IDSA--
FRDIS
prohlížet0 / 1
--
261.DTThe use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographicsJadczaková, V.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 1
--
262.
BT
Tourism in Costa Rica ReviewDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--FRDISprohlížet1 / 1
263.
BT
Tourism in Nicaragua Review
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
--
FRDISprohlížet0 / 1--
264.
BTTourism in Perú ReviewSchneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
------FRDISprohlížet0 / 1--
265.
DT
Tourism potential identification using GIS tools
Department of Regional Development (FRDIS)
--
----FRDISprohlížet0 / 2--
266.
DTTrh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionuŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
267.BTTrvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDIS
0 / 2
--
268.
BT
Typologie sítí ve vybraném regionuDepartment of Social Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet0 / 3--
269.
DT
Unie pro Středomoří
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / ----
270.
BT
Unie pro Středomoří
Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)----
--
FRDISprohlížet0 / ----
271.
DisT
Únosnost zatížení krajiny cestovním ruchem
Ruda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
D-KRAJ
D-LAND-LM--FFWT0 / 1--
272.
BT
Uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních míst
Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDIS0 / 1--
273.
BTUplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / --
--
274.
DT
Uplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětvíDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / --
--
275.
DT
Vliv biofarmy na regionální rozvoj
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet
0 / --
--
276.DTVliv ekologického zemědělství na regionální rozvoj
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
277.
DT
Vliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionu
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet0 / --
--
278.BTVliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionuDepartment of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / 2--
279.BT
Vliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionu
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
280.
BT
Vlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoru
Řehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
------
FRDIS
0 / 2
--
281.
BT
Vnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světa
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------
FRDIS
prohlížet
0 / --
--
282.
DisT
volné téma (free theme)
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMNG
--
--
FFWT
prohlížet
1 / 1
Mansaray, S. K.
283.
DT
Volunteer tourism
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDISprohlížet0 / --
--
284.
BTVybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republikySchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 6
--
285.
DT
Vyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na Slovensku
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RD----
FRDIS
0 / ----
286.
BT
Výuka čínštiny u nás i ve světě
Růžek, A.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 3
--
287.
BTVyužití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podniku
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
288.DTVyužití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)------FRDIS0 / 2
--
289.
DT
Využití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trh
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
290.
BT
Využití marketingu v podnikání
Department of Regional Development (FRDIS)
--
----FRDIS0 / 2
--
291.
BT
Využití marketingu v regionálním rozvoji
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 2--
292.
BTVyužití metod projektového managementu ve vybraném podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 5
--
293.
BT
Využívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD--
--
FRDIS0 / 1
--
294.
DTVývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném obdobíPtáček, P.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS0 / 2--
295.
DTVýznam malých a středních podniků v regionálním rozvojiDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS1 / -- Yefimova, L.
296.
BT
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
0 / 1
--
297.
BT
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1
--
298.
DT
Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský krasDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--
FRDISprohlížet0 / --
--
299.
DT
Vznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČRDepartment of Languages (FRDIS)--
--
--
FA0 / ----
300.
BT
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Department of Territorial Studies (FRDIS)----
--
FRDISprohlížet0 / --
--
301.
DT
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / --
--
302.
DT
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchuForet, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
----FRDIS
0 / 3
--
303.
BT
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firemŽivělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / --
--
304.DTZnalostní managementDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1--
305.
BT
1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkce
Messari, H.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
0 / 1--
306.BT1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDISprohlížet0 / 2
--
307.
BT
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní významDepartment of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISprohlížet0 / 2
--
308.BT
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Řehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)------FRDIS
0 / 2
--
309.DT
1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /
Messari, H.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet0 / 1--
310.
BT
3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na MoravuDepartment of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
prohlížet0 / --
--
311.DT3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do MarokaMessari, H.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
prohlížet
0 / 1
--
312.BT
5/ Frankofonie v Maroku.
Department of Languages (FRDIS)
------FRDISprohlížet
1 / 1
Kuzavkova, M.
313.
BT6/ Angličtina v Ghaně .Messari, H.Department of Languages (FRDIS)------FRDISprohlížet0 / 1
--