Summary of topics offered - Faculty of Regional Development and International Studies


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Track
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
DT
Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatelPomazalová, N.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
2.
DT
Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obci
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic
0 / --
--
3.
BT
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th centuryNovák, P.Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Agilní přístupy k řízení projektů
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Analysis and evaluation of questionnaireJadczaková, V.Department of Social Studies (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic0 / 1--
6.
BT
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2
--
7.
BT
Analysis of the branch structure of the chosen region
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
B-RDE
B-ITSE
B-ITS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
8.DTAnalysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
9.
DT
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
10.BTAnalýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném krajiDolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
11.
BT
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Hübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
12.BTAnalýza faktorů udržitelného rozvoje regionuGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
13.
BT
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------FBEDetails of topic0 / ----
14.
BT
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EUChromková Manea, B.-E.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic1 / 1 Kalmusová, S.
15.
DT
Analýza hospodaření vybrané municipalityDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
16.BTAnalýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměDepartment of Social Studies (FRDIS)B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic0 / 2--
17.BT
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
18.
BT
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 4
--
19.
BT
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Dolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
20.
DT
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2--
21.
BT
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
22.
BT
Analýza rozvoje vybrané obce
Dolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
23.
BT
Analýza rozvoje vybrané obce
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
24.
BT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 2
--
25.DTAnalýza rozvojových problémů Afriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
26.
DT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDISDetails of topic0 / 2--
27.
BTAnalýza rozvojových problémů Asie
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 2
--
28.
BT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
29.
DTAnalýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
30.
BT
Analýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 2
--
31.
BTAnalýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státuDepartment of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
32.
BT
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuHübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
33.
DT
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Somerlíková, K.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
34.
DT
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--FRDISDetails of topic
0 / --
--
35.
BT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-RDE
B-ITSE
B-RD
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
36.
DT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)C-ITS
C-ITSE
C-RD
C-RDE
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
37.
DTAnalýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-RD
--
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
38.
DT
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané zeměGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
39.
BT
Analýza vybrané komoditní vertikály
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic0 / 3
--
40.BTAnalýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské AmerikyHrabálek, M.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
41.
BTAnalýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic
0 / --
--
42.
DT
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industry
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------FRDISDetails of topic
0 / 1
--
43.
DT
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / ----
44.
BT
Arabsko-izraelský konflikt
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
45.
BT
Australská „ovčí“ kampaň
Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
46.
BT
Bariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonáníKlusáček, P.Department of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
47.
BTBritish foreign policy in India after World War II.Novák, P.Department of Languages (FRDIS)B-ITSEB-ITSE-IDSE
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
48.DT
Czech Expats in Peru
Department of Languages (FRDIS)
C-ITSE
C-ITSE-IDSE
GDEFRDISDetails of topic
0 / 1
--
49.
BT
Czech Expats in South AmericaHorák, M.Department of Languages (FRDIS)B-ITSEB-ITSE-IDSEGDFRDISDetails of topic
0 / 1
--
50.
BT
Czechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout Europe
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSEB-ITSE-IDSE
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
51.BTČelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.Korecki, Z.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
52.DTDemografický potenciál vybraného kraje
Department of Social Studies (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic0 / 2--
53.
BT
Demografický vývoj ČR v rámci EUPalát, M.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 2
--
54.
DTDemografický vývoj ve vybraných regionechHübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
1 / 3
Huterová, A.
55.
BT
Demokratický deficit v Evropské unii
Mocek, O.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------FRDISDetails of topic
0 / --
--
56.
DisT
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoru
Bečvářová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
57.
BT
Dopady Lisabonské smlouvy na Evropskou uniiMocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
58.
BT
Economic and regional context of a selected commodity chain
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
59.
DT
Ecosystem services of the wine region
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 5--
60.BTEcosystem services within spatial planning in selected countrySchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic
0 / 5
--
61.
DisT
Efektivnost dotací na podporu hospodaření v lesích
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMNG
D-EMNG-EMRNR
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
62.
BT
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
63.
BT
Ekokriticismus v britské literatuře
Hrkalová, E.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2--
64.
DT
Ekologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělství
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
65.BT
Ekonomická efektivnost podniku a možnost jeho dalšího rozvoje
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
66.
BT
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvoje
Živělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RDB-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
67.BTEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehledDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
68.
DT
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném územíDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
1 / 3 Szewieczek, J.
69.
BT
Ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČRDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5--
70.
DT
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5--
71.
DT
Ekosystémové služby zemědělských brownfields
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
72.
BTEnvironmentální aspekty rozvoje cestovního ruchuRuda, A.
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
73.
DT
Environmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajině
Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RDC-RD-SEDR--
FRDIS
Details of topic0 / 2
--
74.
BTEnvironmentální migrace a její socioekonomické souvislostiPalát, M.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
75.DT
Etnicita Bělorusů jako sociokulturní fenomén
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 1
--
76.
BT
EU external policies and their impact on various regions of the world
Mocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
77.DT
Eurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
78.
BT
Evaluation of a publicly beneficial project.Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
79.
DisT
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EMA----FBE
Details of topic
0 / 1
--
80.BT
Ex-post evaluation of chosen public development project
Dorée, M.Department of Regional Development (FRDIS)
B-RDE
B-RDE-SEDRE
--FRDISDetails of topic
0 / 1
--
81.
BT
Faktory formování poptávky po venkovské a šetrné turistice
Miškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
82.BT
Faktory udržitelného rozvoje podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
83.BTFauna a flora v umění Slovanů,
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 2
--
84.
BTFauna a flora v umění Slovanů,Řehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
85.DT
Financial analysis and business valuation of a selected enterprise
Blažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
86.BTFinancial analysis of a business and its influence on the local economic development.Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / ----
87.
DT
Financování neziskového projektuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic0 / 1
--
88.BT
Financování vybraného podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--FRDISDetails of topic
0 / --
--
89.
DT
Financování zvoleného projektuRajchlová, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--FRDIS
Details of topic
1 / 5 Kupcová, M.
90.
BT
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazů
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic
0 / 4
--
91.
DT
Finanční řízení vybraného podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / --
--
92.
DT
Fiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné financePalát, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)------FRDISDetails of topic0 / 1
--
93.BTFormování cen v rámci vybrané komoditní vertikályTamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------FRDIS
Details of topic
0 / ----
94.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály mlékaDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RD----
FRDIS
Details of topic0 / 1--
95.BTFormování cen v rámci komoditní vertikály mlékaBečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RD
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1--
96.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové maso
Bečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDISDetails of topic0 / 1--
97.BTFormování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
98.
DT
Future features and development of connected model of public administration in the Czech Republic
Dorée, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
C-RDE
C-RDE-SEDRE
--
FRDISDetails of topic0 / 1--
99.
BTGender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencíKedron, K.
Department of Languages (FRDIS)
------FRDISDetails of topic0 / ----
100.
DT
Genderová politika v ČR
Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
101.
DT
Geocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná území
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
102.
BT
GMO as the way forward to food security &  population increase
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
103.
BT
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podnikuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
104.
DT
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného územíSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
105.
DT
Hodnocení hospodářské situace územně správních celků
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic0 / ----
106.
BT
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
107.
BT
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
108.DTHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
109.
DTHodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionuKlusáček, P.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 2
--
110.
BT
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
Svatošová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
111.BT
Hodnocení veřejně prospěšného projektu.
Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FBE
Details of topic
0 / --
--
112.
DTHodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metodDepartment of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
113.
DT
Hodnocení výkonnosti podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic
0 / --
--
114.BTIdentifikace ekosystémových služeb vybraného územíSchneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
115.BT
Identifikace environmentálních disparit v rozvojových zemí
Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
B-ITS
B-ITS-IDSA--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
116.
DT
Identita, kultura a image konkrétní organizace
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 3
--
117.
DT
Identita, kultura a image konkrétního území nebo místaDepartment of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
118.DTImpact of geocaching on large-scale protected areasSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 3--
119.
BT
Implementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDISDetails of topic0 / --
--
120.
DT
Inovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČRDepartment of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
121.
DisT
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republice
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EAM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
122.
BT
Institucionální vývoj Evropské unie
Department of Territorial Studies (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
123.
DT
International Migration and Trade
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
124.BT
Interpersonální charakteristiky manažerské práce
Kouřilová, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
125.BTJazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoru
Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic
0 / 2
--
126.
BT
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
MENDELU
Details of topic0 / 1--
127.
BT
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
2 / --
Kluchová, M.
Machová, D.
128.DTkomparace kvality života ve vybraných regionech
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-RD
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
129.
BT
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
130.
BT
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Hort, Z.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
131.
DT
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Tamáš, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
132.
BT
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Hort, Z.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
133.
BT
Koncepce Střední Evropy
Řehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 2
--
134.
DT
Konceptualizace strategických dokumentůDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RDC-RD-SEDR
--
FRDISDetails of topic
1 / 2
Martinková, S.
135.
BT
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvojeSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
136.
BT
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové masoTamáš, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----MENDELUDetails of topic
0 / 3
--
137.
DT
Lokalizační analýza v GISRuda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
138.
DT
Marketingová komunikace konkrétního podniku
Department of Regional Development (FRDIS)
C-RDE
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3--
139.
DT
Marketingová komunikace konkrétního územíForet, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
C-RD--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3--
140.
BT
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
141.
BTMigrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohledDepartment of Territorial Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
142.
DT
Migrants and Entrepreneurship
Palát, M.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
143.
BT
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
144.
DT
Mongolia: economic miracle or another case of resource curse?Blížkovský, P.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------
FBE
Details of topic
0 / --
--
145.
BT
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecDepartment of Regional Development (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
146.
BT
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecForet, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
147.
DT
Naděje dožití ve zdraví
Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
148.BTNástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republikyDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
--
FRDISDetails of topic0 / ----
149.
BT
Nature conservation as a regional development factorSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
B-RDE
B-RDE-SEDRE
--
FRDISDetails of topic
0 / 10
--
150.
BT
Návrh klastrové politiky v regionuHasíková, L.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
151.
BT
Negativní mezilidské vztahy na pracovišti
Department of Social Studies (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
152.
DT
Nejnovější trendy v naději dožitíHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
153.
BT
Německé frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)Býčková, I.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
154.BT
Netržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajiny
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
155.BT
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2
--
156.
DT
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Máchal, P.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--ILEDetails of topic0 / --
--
157.
DT
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územíchDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
158.BTOchota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produktyMiškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
159.
BT
Ochrana přírody v Německu
Býčková, I.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
160.BTOchrana přírody v Rakousku
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
161.
BT
Ochrana přírody ve Švýcarsku
Býčková, I.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 1--
162.BT
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
163.
BT
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezky
Foret, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
164.
DT
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyForet, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
165.
BT
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíHort, Z.Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
166.
BT
Počátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obce
Smetanová, J.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 2--
167.
BT
Podnik a místní rozvojForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
168.DT
Podniková komunikace konkrétní organizace
Department of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 2--
169.DTPodpora rozvoje regionálního odbytu biopotravinSapáková, E.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
170.BT
Populační vývoj vybraného mikroregionu
Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
171.
BT
Position of the European Parliament in the institutional setting of the European Union
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
172.
BT
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unieDepartment of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
173.
BT
Postkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kultury
Hrkalová, E.Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
174.
DisT
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)D-KRAJD-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
175.DT
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
176.
DTPovědomí veřejnosti o funkcích lesů
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic0 / 3
--
177.
DT
Povodně vs změna územního plánu
Ruda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
178.
BT
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikáleDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)------FRDIS
Details of topic
0 / 3--
179.
BT
PR v neziskových organizacích
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
180.
DT
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionu
Ptáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
181.
BT
Problematika rozvoje regionu v atmosfere recese
Hasíková, L.Department of Languages (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
182.
DT
Problematika výživy ve vybraných zemích AfrikySapáková, E.
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDISDetails of topic0 / ----
183.
BT
Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města Department of Regional Development (FRDIS)B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
184.
BT
Procesní analýza neziskového subjektuRajchlová, J.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic8 / 5
185.
DT
Programové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČRDorée, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
186.
BT
Project to finance company's technological development from EU funds. Máchal, P.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic0 / --
--
187.
DT
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
188.
DTPrůzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obciDepartment of Social Studies (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
189.
BT
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
190.
DisT
Přínos lesů pro trvale udržitelný rozvoj
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMNGD-EMNG-EMRNR--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
191.
DisT
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionuŽivělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
192.
DT
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismu
Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic0 / 1--
193.
BT
Psychologické aspekty regionální identity
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
194.
DT
Rabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia region
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic0 / ----
195.
BT
Reakce na bleskové povodně ve vybraných obcích
Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
196.BTReforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích Korecki, Z.Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITS
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
197.
DTRegionální analýza jako podklad pro strategické plánování.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
198.
BT
Rekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
199.
BTRekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionuSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
200.
BT
Relationship Between Art and Social Hierarchy Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
201.
BTRevitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionuDepartment of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 1--
202.
DisT
Role agrárního sektoru ve vývoji regionu
Bečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EM
D-EM-ME
--
FBE
Details of topic
1 / 1 Dvořáková, D.
203.
DisT
Role vinařství a vinohradnictví v rozvoji vybraných regionů
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
----FBEDetails of topic
0 / 1
--
204.DisT
Role vinařství a vinohradnictví v rozvoji vybraných regionů
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
205.
DT
Rozhodovací techniky v koncepčních dokumentech
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RDC-RD-SEDR--FRDISDetails of topic0 / 2--
206.
BT
Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic0 / --
--
207.BTRozvojové projekty a jejich sociální percepce.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
208.
BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
209.BTRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
210.
BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
211.
BTRuská menšina v České republice
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
212.
DT
Řeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaci
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
213.
DT
Skryté církve v České republice po roce 1989Horák, M.Department of Languages (FRDIS)C-RDC-RD-SEDR--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
214.BT
Sociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.
Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
--FRDISDetails of topic0 / 1--
215.
BT
Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Department of Languages (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
216.BT
Sociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
217.DisT
Socioekonomické dopady hospodaření v lesích
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EMNG
D-EMNG-EMRNR
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
218.
BT
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
219.
DT
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Department of Territorial Studies (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
220.BT
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
221.DTSpiritualita brněnských Anonymních alkoholikůDepartment of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
222.
BT
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
Miškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
223.
BTSpolečensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektuMiškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
224.
BT
Společnost a jazyk: genderový aspekt
Kedron, K.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
225.BT
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
226.
DT
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
227.
BT
Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích EvropyKedron, K.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
228.
BTStatistické zpracování kvalitativních datSomerlíková, K.
Department of Social Studies (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
229.
BT
Statistické zpracování marketingového výzkumu
Department of Social Studies (FRDIS)
------FRDIS
Details of topic
0 / ----
230.
BT
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
231.
BT
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského krajePalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)------FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
232.
DT
Strategic plan for municipality or micro-region.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------FRDISDetails of topic
0 / --
--
233.
DT
Strategické přístupy regionálního rozvoje
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
234.
DT
Strategický plán obce (mikroregionu)Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / ----
235.
BT
Strategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic0 / 5--
236.
BT
Studie proveditelnosti reálného projektuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic0 / 5
--
237.
BTStylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
238.
DT
Subkultury v České republiceHorák, M.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic2 / 1 Chotbaev, E.
Vymazalová, K.
239.DTSupport of recreational function of suburban forests of large cities
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 10--
240.BT
Světové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
241.BTSymbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní SlovanéŘehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
242.
BTSystém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
243.BTSystém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)------FRDIS
Details of topic
0 / ----
244.
DT
Téma dle vlastního návrhu.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / --
--
245.
DT
Teorie hystereze a její praktické implikace
Palát, M.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
246.BTThe analysis of development problems in a particular African country.Department of Territorial Studies (FRDIS)B-ITSE
--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
247.BTThe Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic0 / ----
248.DT
The Application of the Concept Partnership for Local Development
Foret, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 3
--
249.
DT
The City Indentity, Culture and ImageForet, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / ----
250.BT
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Darkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
251.
BT
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Darkwah, S. A.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
1 / 1
Stolbova, L.
252.
DT
The Corporate Identity, Culture and ImageDepartment of Regional Development (FRDIS)--
--
--FBEDetails of topic
0 / 3
--
253.
BT
The democratic deficit in the European Union
Mocek, O.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------FRDIS
Details of topic
0 / --
--
254.BT
The development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin America
Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
255.
DT
The development of price levels in a selected commodity chain
Blažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
256.
BT
The economic consequences of international migration on sending and receiving countries
Darkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
----
FRDIS
Details of topic0 / ----
257.
DisT
The Economic Impact of the informal sector in plastic waste management in Ghana
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMNG
D-EMNG-EMRNR
--
FFWTDetails of topic
1 / 1
258.
BT
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
259.
BT
The Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
260.
BT
The Impact of Migration on the Nigeria Labour Market
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-RDB-RD-SEDR--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
261.
BT
The impact of the Lisbon Treaty on European Union
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic0 / ----
262.BT
The importance and potential development of ecotourism in developing countries
Darkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
263.
BT
The importance of Small and Medium Business Enterprises to regional development
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / --
--
264.BT
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.
Department of Territorial Studies (FRDIS)B-ITSE
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
265.
BT
The institutional development of the European Union
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
266.BT
The IRA and its references in british cinema
Department of Languages (FRDIS)B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
267.
BT
The role of women in the economic development of Africa.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--FRDIS
Details of topic
0 / --
--
268.
BT
The role of women in the socio-economic development of ghana
Darkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITS
B-ITS-IDSA
--
FRDISDetails of topic0 / 1--
269.
DT
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Jadczaková, V.Department of Social Studies (FRDIS)----
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
270.
BTTourism in Costa Rica ReviewSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
271.
BT
Tourism in Nicaragua Review
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
272.BTTourism in Perú Review
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
273.DTTourism potential identification using GIS toolsRuda, A.
Department of Regional Development (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
274.
DT
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionuŽivělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
275.
BT
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
276.
BTTypologie sítí ve vybraném regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
277.DTUnie pro StředomoříNovotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
278.
BT
Unie pro Středomoří
Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
279.
DisT
Únosnost zatížení krajiny cestovním ruchemDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)D-KRAJ
D-LAND-LM
--FFWTDetails of topic0 / 1--
280.
BT
Uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních místKedron, K.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
281.
BT
Uplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionu
Miškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
282.
DTUplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětvíDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
283.
DTVliv biofarmy na regionální rozvoj
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
284.
DT
Vliv ekologického zemědělství na regionální rozvoj
Department of Languages (FRDIS)
------FRDIS
Details of topic
0 / ----
285.
DT
Vliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionu
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic1 / --
286.
BT
Vliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionu
Smetanová, J.
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
287.
BT
Vliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionu
Hasíková, L.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / 1
--
288.
BT
Vlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoru
Řehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
289.
BT
Vnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světa
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic0 / --
--
290.
DisTvolné téma (free theme)
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMNG
----
FFWT
Details of topic1 / 1 Mansaray, S. K.
291.
DT
Volunteer tourism
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
292.
BT
Vybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republiky
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
------FRDISDetails of topic
0 / 6
--
293.
DT
Vyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na Slovensku
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
--
--
FRDISDetails of topic0 / --
--
294.
BT
Výuka čínštiny u nás i ve světě
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic0 / 3--
295.
BT
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podniku
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 2--
296.DT
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)------FRDISDetails of topic
0 / 2
--
297.
DT
Využití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trh
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
298.BT
Využití marketingu v podnikání
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / 2
--
299.
BT
Využití marketingu v regionálním rozvoji
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
300.
BT
Využití metod projektového managementu ve vybraném podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
301.BT
Využívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.
Department of Social Studies (FRDIS)B-RD
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
302.
DT
Vývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném období
Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
303.
DTVýznam malých a středních podniků v regionálním rozvoji
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic
1 / --
Yefimova, L.
304.
BT
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.Department of Languages (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic0 / 1--
305.BT
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Hasíková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / 1--
306.DT
Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
Vyskot, I.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR--FRDISDetails of topic
0 / --
--
307.
DT
Vznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČRDepartment of Languages (FRDIS)--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
308.BTZahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
309.
DT
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
310.
DT
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchu
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
311.
BT
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firem
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
312.BTZhodnocení hospodaření veřejného subjektuRajchlová, J.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5--
313.
DT
Znalostní management
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
314.BT1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkceMessari, H.Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic
0 / 1
--
315.
BT
1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)
Department of Languages (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic0 / 2
--
316.
BT
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
317.
BT1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní významDepartment of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
318.
DT
1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
319.
BT
3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na Moravu
Messari, H.Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / ----
320.
DT
3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do Maroka
Messari, H.
Department of Languages (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
321.
BT
5/ Frankofonie v Maroku.
Department of Languages (FRDIS)
------FRDISDetails of topic
1 / 1
Kuzavkova, M.
322.
BT6/ Angličtina v Ghaně .
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic
0 / 1
--