Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatel
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
2.
DP
Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obciPomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
3.BP
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
4.
BP
Agilní přístupy k řízení projektůÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1
--
5.
BP
Analysis and evaluation of questionnaire
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
6.
BP
Analysis of financial performance of a selected enterpriseBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
7.
BP
Analysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
8.
DP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / ----
9.
DP
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / --
--
10.
BP
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném krajiDolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
0 / 5
--
11.
BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionuHübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1--
12.
BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 2
--
13.
BPAnalýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
14.
BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EUChromková Manea, B.-E.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
1 / 1
15.
DP
Analýza hospodaření vybrané municipality
Živělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / ----
16.
BP
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firmě
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--FRRMS
0 / 2
--
17.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2--
18.
BP
Analýza konvergence regionálního rozvojeGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMS0 / 4
--
19.
BP
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Dolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 1
--
20.DPAnalýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet
0 / 2
--
21.
BP
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 1
--
22.
BPAnalýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS0 / 3
--
23.
BP
Analýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS0 / 3--
24.
BP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS0 / 2--
25.DPAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS0 / 2
--
26.DPAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2--
27.BP
Analýza rozvojových problémů Asie
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
28.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
29.
DP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
30.BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
31.
BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Hrabálek, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / --
--
32.BPAnalýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
33.
DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
34.
DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS0 / --
--
35.BPAnalýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / --
--
36.
DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
37.DPAnalýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-RR----FRRMS0 / ----
38.
DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
39.BP
Analýza vybrané komoditní vertikály
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet0 / 3--
40.BPAnalýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské AmerikyHrabálek, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS0 / --
--
41.
BPAnalýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
42.
DP
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industry
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1--
43.
DP
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
44.
BPArabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / --
--
45.BPAustralská „ovčí“ kampaňHrkalová, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
46.BP
Bariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonání
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet
0 / 5
--
47.
BP
British foreign policy in India after World War II.
Novák, P.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
48.
DP
Czech Expats in PeruHorák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-MTSA
N-MTSA-MRSAGDE
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
49.
BPCzech Expats in South AmericaÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
GD
FRRMSprohlížet0 / 1--
50.
BPCzechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout EuropeNovák, P.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
51.
BP
Čelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 5
--
52.DP
Demografický potenciál vybraného kraje
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 2
--
53.
BPDemografický vývoj ČR v rámci EU
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
54.DP
Demografický vývoj ve vybraných regionech
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------FRRMS1 / 3
55.
BP
Demokratický deficit v Evropské uniiMocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / --
--
56.
DisP
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoru
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
57.
BP
Dopady Lisabonské smlouvy na Evropskou uniiÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
58.
BP
Economic and regional context of a selected commodity chain
Blažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMS
0 / 1
--
59.DP
Ecosystem services of the wine region
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 5
--
60.
BP
Ecosystem services within spatial planning in selected country
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----FRRMS0 / 5--
61.
BP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet0 / --
--
62.BPEkokriticismus v britské literatuře
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 2
--
63.
DP
Ekologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělství
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS0 / 1--
64.
BP
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvojeŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
0 / --
--
65.BPEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehledSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 3
--
66.DPEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném územíÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
1 / 3
Szewieczek, J.
67.
BPEkosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČRSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 5
--
68.
DP
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 5
--
69.
DP
Ekosystémové služby zemědělských brownfields
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 3--
70.BPEnvironmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR--
FRRMS
0 / 1
--
71.
DP
Environmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajiněÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
72.
BP
Environmentální migrace a její socioekonomické souvislosti
Palát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS0 / 2--
73.DP
Etnicita Bělorusů jako sociokulturní fenomén
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1--
74.
BP
EU external policies and their impact on various regions of the world
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / ----
75.
DPEurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
76.BP
Evaluation of a publicly beneficial project.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
77.DisPEvaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMA
----
PEF
prohlížet
0 / 1
--
78.
DisPEvaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMA
--
--
PEF
prohlížet0 / 2
--
79.
BP
Ex-post evaluation of chosen public development projectÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)B-RRAB-RRA-SERRA--FRRMS
0 / 1
--
80.
BPFaktory formování poptávky po venkovské a šetrné turistice
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 2--
81.
BP
Faktory udržitelného rozvoje podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / --
--
82.
BP
Fauna a flora v umění Slovanů,
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
83.
BP
Fauna a flora v umění Slovanů,
Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
84.
DP
Financial analysis and business valuation of a selected enterprise
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 1
--
85.BP
Financial analysis of a business and its influence on the local economic development.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / ----
86.
DP
Financování neziskového projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMS0 / 1
--
87.
BP
Financování vybraného podnikuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
88.
DP
Financování zvoleného projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------FRRMSprohlížet1 / 5 Kupcová, M.
89.
BPFinanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazůÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 4
--
90.
DP
Finanční řízení vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / --
--
91.
DP
Fiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné finance
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / 1--
92.
BP
Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikály
Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / ----
93.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Bečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS0 / 1--
94.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mlékaÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR----
FRRMS
0 / 1
--
95.BPFormování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové masoÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR--
--
FRRMS
0 / 1
--
96.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
----FRRMSprohlížet
0 / 1
--
97.
DPFuture features and development of connected model of public administration in the Czech RepublicDorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RRA
N-RRA-SERRA
--FRRMS0 / 1
--
98.
BP
Gender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencí
Kedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMS0 / ----
99.
DP
Genderová politika v ČR
Kedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
100.
DP
Geocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
101.
BP
GMO as the way forward to food security &  population increase
Ankomah, E. K.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------
FRRMS
0 / --
--
102.
BPHodnocení eko-efektivnosti činnosti podnikuMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 3
--
103.
DP
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / --
--
104.DP
Hodnocení hospodářské situace územně správních celků
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / --
--
105.
BP
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Svatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / ----
106.BP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
107.
DP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / 2
--
108.DP
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionu
Klusáček, P.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2
--
109.
BP
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionuSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
110.
BP
Hodnocení veřejně prospěšného projektu.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----PEF
0 / --
--
111.
DP
Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metod
Dorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / 1
--
112.
DP
Hodnocení výkonnosti podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / ----
113.
BP
Identifikace ekosystémových služeb vybraného územíSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
114.
BP
Identifikace environmentálních disparit v rozvojových zemíRuda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
B-MTS
B-MTS-MRS--FRRMS
0 / 2
--
115.
DP
Identita, kultura a image konkrétní organizaceÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
PEF
prohlížet0 / 3--
116.
DP
Identita, kultura a image konkrétního území nebo místa
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
117.
DP
Impact of geocaching on large-scale protected areas
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet
0 / 3
--
118.
BP
Implementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionuMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / --
--
119.
DPInovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČRDorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 1--
120.
DisP
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republice
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EAM
----PEFprohlížet
0 / 1
--
121.BPInstitucionální vývoj Evropské unieMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 1
--
122.DPInternational Migration and Trade
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1
--
123.
BP
Interpersonální charakteristiky manažerské práce
Kouřilová, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 1
--
124.BP
Jazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoru
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
125.
BP
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
MENDELU
prohlížet
0 / 1
--
126.
BP
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji VysočinaÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
2 / --
127.DP
komparace kvality života ve vybraných regionech
Jánský, J.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-RR
--
--FRRMSprohlížet
0 / 2
--
128.
BP
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrechTamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 3
--
129.BP
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
130.
DP
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / --
--
131.
BP
Komunikace občana s veřejnoprávní institucíÚstav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--FRRMSprohlížet0 / 1--
132.
BP
Koncepce Střední EvropyŘehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 2
--
133.DPKonceptualizace strategických dokumentůRuda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR--
FRRMS
1 / 2
134.
BP
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje
Svatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS0 / --
--
135.
BPKonkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové maso
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
MENDELU
0 / 3
--
136.
DP
Lokalizační analýza v GIS
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------
FRRMS
0 / 3
--
137.
DP
Marketingová komunikace konkrétního podniku
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RRA
--
--
FRRMS0 / 3--
138.
DP
Marketingová komunikace konkrétního územíForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RR
--
--FRRMSprohlížet
0 / 3
--
139.
BP
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2--
140.
BP
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohledKorecki, Z.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
141.DPMigrants and EntrepreneurshipÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
142.
BP
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 3
--
143.
DP
Mongolia: economic miracle or another case of resource curse?Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
PEF
prohlížet0 / --
--
144.
BP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
145.
BP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--PEFprohlížet0 / 1
--
146.DPNaděje dožití ve zdravíHübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
0 / 2
--
147.
BP
Nástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republiky
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------FRRMSprohlížet0 / ----
148.
BP
Nature conservation as a regional development factorÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
B-RRA
B-RRA-SERRA
--FRRMS
0 / 10
--
149.
BP
Návrh klastrové politiky v regionuHasíková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
150.
DP
Nejnovější trendy v naději dožití
Ústav sociálních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / 1--
151.BPNěmecké frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)Býčková, I.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMS
0 / 3
--
152.
BP
Netržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajiny
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------FRRMS
0 / 2
--
153.
BP
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich bořeníÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
154.DP
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Máchal, P.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
ICV
0 / --
--
155.DP
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územích
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / --
--
156.
BP
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Miškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 2
--
157.
BP
Ochrana přírody v NěmeckuBýčková, I.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
158.
BPOchrana přírody v RakouskuÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
159.
BP
Ochrana přírody ve Švýcarsku
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 1
--
160.BP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / 2--
161.
BP
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezky
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)B-RR
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 5--
162.
DPPartnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--MENDELUprohlížet
0 / 2
--
163.
BP
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíHort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 1
--
164.
BP
Počátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obceÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
165.BPPodnik a místní rozvojÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet
0 / 5
--
166.
DP
Podniková komunikace konkrétní organizace
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 2--
167.
DP
Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin
Sapáková, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
168.BP
Populační vývoj vybraného mikroregionu
Palát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 3--
169.
BP
Position of the European Parliament in the institutional setting of the European UnionMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / ----
170.
BPPostavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unieMocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
171.
BP
Postkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kulturyÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 2
--
172.DisPPotenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK--
LDF
prohlížet0 / 1--
173.
DPPotenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová službaÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / 1--
174.
DPPovědomí veřejnosti o funkcích lesůSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
175.DPPovodně vs změna územního plánuRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
176.
BP
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikáleBlažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / 3
--
177.
BP
PR v neziskových organizacích
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 1
--
178.
DP
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
179.
BP
Problematika rozvoje regionu v atmosfere recese
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
180.DP
Problematika výživy ve vybraných zemích Afriky
Sapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
181.
BP
Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR--
FRRMS
prohlížet0 / 3--
182.
BP
Procesní analýza neziskového subjektuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
4 / 5
Gavlíková, E.
Šimková, K.
Činka, J.
Perevozchikova, E.
183.DPProgramové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČR
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
184.BP
Project to finance company's technological development from EU funds.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet0 / ----
185.
DP
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.
Miškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / --
--
186.
DP
Průzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obci
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / ----
187.
BP
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 3
--
188.DisPPřínos malých a středních podniků pro rozvoj regionuŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
--
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
189.
DP
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismuHorák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1--
190.
BPPsychologické aspekty regionální identityKouřilová, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 1
--
191.
DPRabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia regionPavlík, I.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
192.BPReakce na bleskové povodně ve vybraných obcíchRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
193.
BP
Reforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS
--
--
FRRMS
0 / 5
--
194.
DP
Regionální analýza jako podklad pro strategické plánování.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 2
--
195.
BPRekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionuÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
196.
BP
Rekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet0 / ----
197.
BP
Relationship Between Art and Social Hierarchy
Ryška, T.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / 1
--
198.
BP
Revitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionu
Hasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / 1
--
199.
DisPRole agrárního sektoru ve vývoji regionuBečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMD-EM-ŘEP--
PEF
1 / 1 Dvořáková, D.
200.
DPRozhodovací techniky v koncepčních dokumentechRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RR
N-RR-SERR
--FRRMSprohlížet
0 / 2
--
201.
BP
Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
0 / --
--
202.
BP
Rozvojové projekty a jejich sociální percepce.
Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
203.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 1
--
204.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
205.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR----FRRMSprohlížet
0 / 1
--
206.
BP
Ruská menšina v České republice
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
207.DP
Řeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaci
Kedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / --
--
208.DPSkryté církve v České republice po roce 1989Horák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
209.
BPSociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
210.
BPSociální a politické podmínky vývoje běloruské kulturyKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
0 / 1
--
211.
BP
Sociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
----
FRRMS
0 / 2
--
212.
BP
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / ----
213.
DP
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / --
--
214.
BP
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služebSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / --
--
215.
DPSpiritualita brněnských Anonymních alkoholikůHorák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
216.
BP
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS0 / 1
--
217.
BPSpolečensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektuMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
218.BPSpolečnost a jazyk: genderový aspektÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / 1
--
219.
BPSpolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
220.
DP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
221.
BP
Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích EvropyKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 1
--
222.BPStatistické zpracování kvalitativních datÚstav sociálních studií (FRRMS)------FRRMS
0 / --
--
223.
BPStatistické zpracování marketingového výzkumuÚstav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSprohlížet
0 / --
--
224.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
225.BPStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského krajeÚstav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
226.
DP
Strategic plan for municipality or micro-region.
Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / --
--
227.
DP
Strategické přístupy regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / ----
228.
DPStrategický plán obce (mikroregionu)Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
229.
BPStrategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 5
--
230.BP
Studie proveditelnosti reálného projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
0 / 5
--
231.
BP
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 3
--
232.DPSubkultury v České republiceHorák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
2 / 1
Vymazalová, K.
Chotbaev, E.
233.
DP
Support of recreational function of suburban forests of large cities
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 10--
234.BP
Světové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
235.
BP
Symbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní Slované
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / 2--
236.
BP
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
237.
BP
Systém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / ----
238.
DP
Téma dle vlastního návrhu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
239.
DPTeorie hystereze a její praktické implikacePalát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
240.
BPThe analysis of development problems in a particular African country.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
241.
BP
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
242.
DP
The Application of the Concept Partnership for Local Development
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
243.
DPThe City Indentity, Culture and ImageForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
----PEFprohlížet
0 / --
--
244.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
245.BPThe comparison of two different companies using social media as a marketing toolÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet
1 / 1
Stolbova, L.
246.DPThe Corporate Identity, Culture and ImageForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--PEF0 / 3--
247.BP
The democratic deficit in the European Union
Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS0 / ----
248.BPThe development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin AmericaÚstav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
249.
DP
The development of price levels in a selected commodity chain
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
250.
BP
The economic consequences of international migration on sending and receiving countriesÚstav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA
--
--
FRRMS
0 / ----
251.
BP
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2--
252.BP
The Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
253.
BPThe Impact of Migration on the Nigeria Labour MarketDarkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 1
--
254.
BP
The impact of the Lisbon Treaty on European Union
Mocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
255.
BP
The importance and potential development of ecotourism in developing countriesDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1
--
256.
BP
The importance of Small and Medium Business Enterprises to regional developmentÚstav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMS
0 / --
--
257.
BPThe importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
--
FRRMS
0 / --
--
258.
BP
The institutional development of the European UnionMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet0 / --
--
259.
BP
The IRA and its references in british cinema
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--FRRMSprohlížet0 / 1
--
260.
BP
The role of women in the economic development of Africa.
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA--
FRRMS
0 / --
--
261.BP
The role of women in the socio-economic development of ghana
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS
B-MTS-MRS
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
262.
DP
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Jadczaková, V.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
263.
BP
Tourism in Costa Rica Review
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet1 / 1 Šafránková, S.
264.
BP
Tourism in Nicaragua ReviewSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
265.
BP
Tourism in Perú Review
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
266.DP
Tourism potential identification using GIS tools
Ruda, A.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
267.
DP
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionu
Živělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / --
--
268.BP
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / 2--
269.
BPTypologie sítí ve vybraném regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet0 / 3
--
270.
DP
Unie pro StředomoříNovotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
271.
BP
Unie pro Středomoří
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
272.
DisP
Únosnost zatížení krajiny cestovním ruchemRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDFprohlížet0 / 1
--
273.
BP
Uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních místKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS0 / 1
--
274.
BPUplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionuMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
275.
DP
Uplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětvíÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
0 / --
--
276.
DP
Vliv biofarmy na regionální rozvoj
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
277.DPVliv ekologického zemědělství na regionální rozvojSapáková, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
278.
DP
Vliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionu
Svatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
1 / --
279.
BP
Vliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionu
Smetanová, J.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
280.
BPVliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionuHasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
281.BP
Vlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoru
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 2--
282.
BPVnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světaÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
283.
DisP
volné téma (free theme)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMNG----
LDF
1 / 1
284.DPVolunteer tourismÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
285.BPVybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republikySchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------
FRRMS
0 / 6--
286.DPVyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na SlovenskuSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RR--
--
FRRMS
0 / ----
287.
BPVýuka čínštiny u nás i ve světěRůžek, A.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 3
--
288.
BP
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podniku
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
289.
DP
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
290.
DP
Využití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trh
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
291.
BP
Využití marketingu v podnikání
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
292.
BP
Využití marketingu v regionálním rozvojiForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
293.
BP
Využití metod projektového managementu ve vybraném podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------FRRMS
0 / 5
--
294.
BP
Využívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
295.
DP
Vývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném obdobíPtáček, P.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
296.
DP
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvoji
Živělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
1 / --
Yefimova, L.
297.
BP
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Hasíková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
298.
BP
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
299.
DP
Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS
0 / --
--
300.
DP
Vznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČRSapáková, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
AF
prohlížet0 / ----
301.
BP
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
302.
DP
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / --
--
303.
DP
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchu
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMS
0 / 3
--
304.
BP
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firem
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--FRRMS
0 / --
--
305.
BP
Zhodnocení hospodaření veřejného subjektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet
0 / 5
--
306.
DP
Znalostní managementÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
307.
BP
1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkce
Messari, H.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / 1--
308.
BP
1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet0 / 2--
309.
BP
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní významŘehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 2
--
310.BP1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní významŘehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
311.
DP
1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /
Messari, H.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
312.
BP
3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na Moravu
Messari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / ----
313.
DP
3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do Maroka
Messari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMS0 / 1
--
314.BP5/ Frankofonie v Maroku.Messari, H.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMSprohlížet
1 / 1
Kuzavkova, M.
315.
BP6/ Angličtina v Ghaně .Messari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1--