Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatelPomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
DP
Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obci
Pomazalová, N.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
3.
BP
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th centuryÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1
--
4.BP
Agilní přístupy k řízení projektů
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BPAnalysis and evaluation of questionnaireÚstav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
6.
BPAnalysis of financial performance of a selected enterpriseÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
7.
BP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
8.
DPAnalysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
9.
DPAnalysis of the municipalities' economy in a selected region.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
10.
BPAnalýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném krajiDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
11.
BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Hübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionuGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
13.
BPAnalýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----PEFPodrobnosti tématu0 / --
--
14.
BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kalmusová, S.
15.DPAnalýza hospodaření vybrané municipality
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.
BPAnalýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměHort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 2--
17.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný regionHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
18.
BP
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
19.
BP
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DP
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
21.
BP
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Hübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
23.BPAnalýza rozvoje vybrané obceÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
24.
BP
Analýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2--
25.DPAnalýza rozvojových problémů AfrikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
26.DPAnalýza rozvojových problémů AfrikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 2--
27.
BPAnalýza rozvojových problémů AsieGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 2
--
28.
BPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
29.
DPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2--
30.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2
--
31.
BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
32.BP
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1--
33.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
34.
DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
35.
BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
37.
DP
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.
DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2--
39.BPAnalýza vybrané komoditní vertikályÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
40.
BP
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské AmerikyÚstav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.DP
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industry
Blažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
44.BP
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
45.
BPAustralská „ovčí“ kampaňHrkalová, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2--
46.
BP
Bariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonání
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5--
47.BP
British foreign policy in India after World War II.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1
--
48.
DP
Czech Expats in Peru
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-MTSAN-MTSA-MRSAGDE
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 1--
49.
BP
Czech Expats in South America
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
GDFRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
50.
BP
Czechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout Europe
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSAB-MTSA-MRSA
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1
--
51.
BPČelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
52.
DP
Demografický potenciál vybraného kraje
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
53.
BPDemografický vývoj ČR v rámci EUPalát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 2--
54.
DP
Demografický vývoj ve vybraných regionech
Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMSPodrobnosti tématu
1 / 3
Huterová, A.
55.
BPDemokratický deficit v Evropské uniiMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
56.
DisP
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoru
Bečvářová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
57.
BP
Dopady Lisabonské smlouvy na Evropskou uniiÚstav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.
BPEconomic and regional context of a selected commodity chainBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DP
Ecosystem services of the wine regionSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti tématu0 / 5
--
60.
BP
Ecosystem services within spatial planning in selected countrySchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
61.
BP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
62.BPEkokriticismus v britské literatuřeÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 2
--
63.
DPEkologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělstvíÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
64.BP
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
65.
BP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehled
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
66.DP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
1 / 3
67.
BP
Ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČR
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 5
--
68.
DP
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
69.DP
Ekosystémové služby zemědělských brownfields
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3--
70.
BP
Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.
DPEnvironmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajiněÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RRN-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
72.
BPEnvironmentální migrace a její socioekonomické souvislosti
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
73.
DP
Etnicita Bělorusů jako sociokulturní fenoménÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1
--
74.
BP
EU external policies and their impact on various regions of the world
Mocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
75.
DP
Eurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
BP
Evaluation of a publicly beneficial project.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
77.
DisP
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMA
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
78.
DisPEvaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMA
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
79.
BP
Ex-post evaluation of chosen public development project
Dorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RRAB-RRA-SERRA--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.BPFaktory formování poptávky po venkovské a šetrné turisticeMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
81.BPFaktory udržitelného rozvoje podnikuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
82.
BP
Fauna a flora v umění Slovanů,
Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
83.BPFauna a flora v umění Slovanů,
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
84.
DP
Financial analysis and business valuation of a selected enterprise
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
85.
BP
Financial analysis of a business and its influence on the local economic development.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
86.DP
Financování neziskového projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1
--
87.
BP
Financování vybraného podnikuSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
88.
DP
Financování zvoleného projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu1 / 5
89.
BP
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazů
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
90.
DPFinanční řízení vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
91.
DPFiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné financePalát, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
BP
Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikály
Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
93.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Bečvářová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 1--
95.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové masoBečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
96.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí masoÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
97.
DP
Future features and development of connected model of public administration in the Czech Republic
Dorée, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RRA
N-RRA-SERRA
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
98.
BP
Gender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencí
Kedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
99.
DP
Genderová politika v ČRKedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
100.DP
Geocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
101.
BP
GMO as the way forward to food security &  population increase
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
102.
BP
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
103.DP
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného území
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
104.
DP
Hodnocení hospodářské situace územně správních celkůChmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
105.
BP
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
106.BPHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2--
107.
DP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
108.
DP
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionu
Klusáček, P.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 2--
109.BP
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
110.
BPHodnocení veřejně prospěšného projektu.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
111.
DP
Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metod
Dorée, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
112.
DP
Hodnocení výkonnosti podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
113.
BP
Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
114.
BP
Identifikace environmentálních disparit v rozvojových zemí
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
B-MTS
B-MTS-MRS
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 2--
115.DP
Identita, kultura a image konkrétní organizace
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
----
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
116.DPIdentita, kultura a image konkrétního území nebo místaÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
117.
DP
Impact of geocaching on large-scale protected areas
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
118.
BPImplementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
119.
DP
Inovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČR
Dorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
120.
DisP
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republice
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
121.BP
Institucionální vývoj Evropské unie
Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
122.
DP
International Migration and Trade
Palát, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.BPInterpersonální charakteristiky manažerské práceKouřilová, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
BP
Jazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoru
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 2
--
125.
BPKomparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání Hort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
BPKomparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji VysočinaŽivělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti tématu
2 / --
127.
DPkomparace kvality života ve vybraných regionech
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
128.
BP
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 3
--
129.
BP
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Hort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
130.DPKomparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotouTamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
131.BPKomunikace občana s veřejnoprávní institucíHort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
132.
BP
Koncepce Střední Evropy
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2
--
133.
DPKonceptualizace strategických dokumentůRuda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR--
FRRMS
Podrobnosti tématu
1 / 2
Martinková, S.
134.
BP
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
135.
BP
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové maso
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 3
--
136.
DPLokalizační analýza v GISÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 3
--
137.
DP
Marketingová komunikace konkrétního podniku
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RRA
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 3
--
138.
DP
Marketingová komunikace konkrétního území
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)N-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3--
139.
BP
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2--
140.
BP
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohled
Korecki, Z.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
141.
DP
Migrants and Entrepreneurship
Palát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
142.
BPModerní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 3
--
143.
DP
Mongolia: economic miracle or another case of resource curse?
Blížkovský, P.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / ----
144.
BP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
145.
BP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
146.
DP
Naděje dožití ve zdraví
Hübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
147.BP
Nástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republiky
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
148.BPNature conservation as a regional development factorÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
B-RRA
B-RRA-SERRA
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 10--
149.BP
Návrh klastrové politiky v regionu
Hasíková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
150.
DP
Nejnovější trendy v naději dožití
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
151.
BP
Německé frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)Býčková, I.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
152.
BP
Netržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajinyMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
153.
BP
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
154.DPOceňení podniku Lucas Varity s.r.o.Máchal, P.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
155.
DP
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územích
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
156.
BP
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
157.
BP
Ochrana přírody v Německu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
158.BP
Ochrana přírody v Rakousku
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
159.
BP
Ochrana přírody ve Švýcarsku
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
160.
BP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
161.
BPPartnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezkyÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
162.DP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
163.
BP
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíHort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1
--
164.
BP
Počátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obceSmetanová, J.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
165.
BP
Podnik a místní rozvoj
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)----
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 5
--
166.
DP
Podniková komunikace konkrétní organizace
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
167.
DP
Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin
Sapáková, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
168.BPPopulační vývoj vybraného mikroregionuÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3--
169.BP
Position of the European Parliament in the institutional setting of the European Union
Mocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
170.
BP
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
171.
BP
Postkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kultury
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
172.
DisP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
173.
DP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
174.DPPovědomí veřejnosti o funkcích lesů
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
175.
DPPovodně vs změna územního plánuÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
176.
BPPozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikáleBlažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
177.
BP
PR v neziskových organizacích
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
178.
DP
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
179.BP
Problematika rozvoje regionu v atmosfere recese
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1--
180.
DPProblematika výživy ve vybraných zemích AfrikyÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
181.
BP
Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)B-RRB-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
182.
BP
Procesní analýza neziskového subjektuRajchlová, J.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
4 / 5
183.
DP
Programové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČR
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
184.
BPProject to finance company's technological development from EU funds. Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
185.
DP
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
186.
DP
Průzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obci
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
187.
BP
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspektyPtáček, P.Ústav sociálních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 3--
188.DisPPřínos malých a středních podniků pro rozvoj regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
189.
DP
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismuHorák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
190.BPPsychologické aspekty regionální identityKouřilová, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
191.
DP
Rabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia region
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
192.BPReakce na bleskové povodně ve vybraných obcíchRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
193.
BP
Reforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
194.
DPRegionální analýza jako podklad pro strategické plánování.Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
195.BP
Rekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
196.
BPRekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionuSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
197.BPRelationship Between Art and Social Hierarchy Ryška, T.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
198.
BP
Revitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
199.
DisP
Role agrárního sektoru ve vývoji regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
200.
DPRozhodovací techniky v koncepčních dokumentechRuda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2--
201.
BP
Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
202.BP
Rozvojové projekty a jejich sociální percepce.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
203.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
204.BPRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
205.BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
206.
BP
Ruská menšina v České republiceKedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
207.DP
Řeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaci
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
208.DPSkryté církve v České republice po roce 1989
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-RRN-RR-SERR
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
209.
BP
Sociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
210.
BP
Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
211.
BP
Sociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
212.
BP
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
213.
DPSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
214.
BPSouhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
215.
DP
Spiritualita brněnských Anonymních alkoholiků
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
216.BPSpolečenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělstvíMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
217.BPSpolečensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3--
218.
BP
Společnost a jazyk: genderový aspekt
Kedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
219.
BP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
220.
DP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
221.
BP
Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích Evropy
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
222.
BP
Statistické zpracování kvalitativních datSomerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
223.
BP
Statistické zpracování marketingového výzkumu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
224.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
Palát, M.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
225.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1--
226.
DP
Strategic plan for municipality or micro-region.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
227.DP
Strategické přístupy regionálního rozvoje
Svatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
228.
DP
Strategický plán obce (mikroregionu)Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
229.
BP
Strategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích
Korecki, Z.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
230.
BPStudie proveditelnosti reálného projektuDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 5
--
231.
BP
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
232.
DPSubkultury v České republiceHorák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
2 / 1 Vymazalová, K.
Chotbaev, E.
233.
DP
Support of recreational function of suburban forests of large cities
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 10
--
234.
BP
Světové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti tématu
0 / --
--
235.
BP
Symbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní Slované
Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2--
236.
BP
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
237.
BP
Systém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
238.
DP
Téma dle vlastního návrhu.Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
239.
DP
Teorie hystereze a její praktické implikacePalát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
240.
BP
The analysis of development problems in a particular African country.Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
241.
BP
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
242.
DP
The Application of the Concept Partnership for Local Development
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 3
--
243.
DP
The City Indentity, Culture and Image
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
244.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1
--
245.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing toolDarkwah, S. A.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
1 / 1
246.
DP
The Corporate Identity, Culture and Image
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
247.
BP
The democratic deficit in the European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSPodrobnosti tématu0 / ----
248.BPThe development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin America
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
249.
DP
The development of price levels in a selected commodity chain
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 1
--
250.
BP
The economic consequences of international migration on sending and receiving countries
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
251.
BP
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
252.
BP
The Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?Novák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
253.BP
The Impact of Migration on the Nigeria Labour Market
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 1--
254.BPThe impact of the Lisbon Treaty on European UnionMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
255.
BP
The importance and potential development of ecotourism in developing countries
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
256.
BPThe importance of Small and Medium Business Enterprises to regional development
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
257.
BP
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
258.
BP
The institutional development of the European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
259.
BP
The IRA and its references in british cinema
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSAB-MTSA-MRSA--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1--
260.
BPThe role of women in the economic development of Africa.Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
261.
BP
The role of women in the socio-economic development of ghanaDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS
B-MTS-MRS
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
262.
DP
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Jadczaková, V.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
263.
BP
Tourism in Costa Rica Review
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----FRRMS
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šafránková, S.
264.
BP
Tourism in Nicaragua Review
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1--
265.
BP
Tourism in Perú ReviewSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
266.
DP
Tourism potential identification using GIS tools
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
267.
DPTrh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionuŽivělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
268.
BP
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
269.
BP
Typologie sítí ve vybraném regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
270.
DP
Unie pro StředomoříNovotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
271.
BP
Unie pro Středomoří
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
272.DisPÚnosnost zatížení krajiny cestovním ruchem
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
273.
BP
Uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních míst
Kedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
274.
BP
Uplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionuMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
275.DPUplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětví
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
276.
DP
Vliv biofarmy na regionální rozvojSapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
277.
DP
Vliv ekologického zemědělství na regionální rozvoj
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / --
--
278.
DP
Vliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionu
Svatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
1 / --
279.
BPVliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
280.
BP
Vliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionuHasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1--
281.
BP
Vlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoruŘehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
282.BPVnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světaÚstav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
283.
DisP
volné téma (free theme)Živělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMNG
----
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
284.DP
Volunteer tourism
Ryška, T.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
285.
BP
Vybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republiky
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 6
--
286.
DP
Vyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na SlovenskuSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RR--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
287.
BP
Výuka čínštiny u nás i ve světěRůžek, A.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
288.
BPVyužití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podniku
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / 2--
289.
DP
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
290.
DP
Využití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trhForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
291.
BP
Využití marketingu v podnikání
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
292.
BP
Využití marketingu v regionálním rozvoji
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
293.
BP
Využití metod projektového managementu ve vybraném podniku
Dolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
294.
BPVyužívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
295.
DP
Vývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném období
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
296.
DP
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvojiÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu1 / -- Yefimova, L.
297.
BPVyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
298.BP
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Hasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
299.
DPVzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský krasVyskot, I.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
300.
DP
Vznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČRSapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
301.
BP
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / ----
302.
DPZahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / ----
303.
DP
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchu
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
----
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
304.BP
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firem
Živělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / --
--
305.BP
Zhodnocení hospodaření veřejného subjektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 5--
306.
DPZnalostní managementPřibyl, M.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
307.BP1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkceMessari, H.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1
--
308.BP
1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
309.
BP
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
310.BP
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 2
--
311.
DP
1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSPodrobnosti tématu0 / 1
--
312.
BP
3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na MoravuMessari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSPodrobnosti tématu0 / --
--
313.
DP
3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do Maroka
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSPodrobnosti tématu
0 / 1
--
314.
BP
5/ Frankofonie v Maroku.
Messari, H.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
Podrobnosti tématu
1 / 1
315.
BP
6/ Angličtina v Ghaně .
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
Podrobnosti tématu0 / 1
--