Summary of topics offered - Faculty of Regional Development and International Studies


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DT Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatelPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
2.DT Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obciPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
3.BTAboriginal Australians and their assimilation in 20th centuryNovák, P.Department of Languages (FRDIS)B-ITSEB-ITSE-IDSEFRDISDetails of topic0 / 1--
4.BTAgilní přístupy k řízení projektůDolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
5.BTAnalysis and evaluation of questionnaireJadczaková, V.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
6.BTAnalysis of financial performance of a selected enterpriseBlažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
7.BTAnalysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RD
B-RDE
B-ITSE
B-ITS
--
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / ----
8.DTAnalysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
9.DTAnalysis of the municipalities' economy in a selected region.Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
10.BTAnalýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném krajiDolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
11.BTAnalýza demografického vývoje vybraného regionuHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
12.BTAnalýza faktorů udržitelného rozvoje regionuGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
13.BTAnalýza financování municipalitDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
14.DTAnalýza financování municipalitDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
15.BTAnalýza financování vybrané obceDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
16.BTAnalýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FBEDetails of topic0 / ----
17.DTAnalýza hospodaření vybrané municipalityŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
18.BTAnalýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměHort, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 2--
19.BTAnalýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný regionHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
20.BTAnalýza konvergence regionálního rozvojeGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 4--
21.BTAnalýza předpokladů úspěšného projektového manažeraDolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
22.DTAnalýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionuGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
23.BTAnalýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionuHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
24.BTAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDISDetails of topic0 / 2--
25.DTAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
26.DTAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
27.BTAnalýza rozvojových problémů AsieGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDISDetails of topic0 / 2--
28.BTAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDISDetails of topic0 / 2--
29.DTAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
30.BTAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
FRDISDetails of topic0 / 2--
31.BTAnalýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státuHrabálek, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
32.BTAnalýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
33.DTAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
34.DTAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
35.BTAnalýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-RDE
B-ITSE
B-RD
--
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / ----
36.DTAnalýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)C-ITS
C-ITSE
C-RD
C-RDE
--
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / ----
37.DTAnalýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)C-RD--FRDISDetails of topic0 / ----
38.DTAnalýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané zeměGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
39.BTAnalýza vybrané komoditní vertikályBlažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
40.BTAnalýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské AmerikyHrabálek, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
41.BTAnalýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristikyRedlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
42.DTAntitrust policy and its manifestations in the food processing industryBlažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
43.DTArabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
44.BTArabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
45.BTAustralská „ovčí“ kampaňHrkalová, E.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
46.BTBariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonáníKlusáček, P.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
47.BTBritish foreign policy in India after World War II.Novák, P.Department of Languages (FRDIS)B-ITSEB-ITSE-IDSEFRDISDetails of topic0 / 1--
48.BTCzechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout EuropeNovák, P.Department of Languages (FRDIS)B-ITSEB-ITSE-IDSEFRDISDetails of topic0 / 1--
49.BTČelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.Korecki, Z.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
50.DTDemografický potenciál vybraného krajeHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
51.BTDemografický vývoj ČR v rámci EUPalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
52.DTDemografický vývoj ve vybraných regionechHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic1 / 3 Huterová, A.
53.BTDemokratický deficit v Evropské uniiMocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
54.DisTDopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoruBečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EM--FBEDetails of topic0 / 1--
55.BTDopady Lisabonské smlouvy na Evropskou uniiMocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
56.BTEconomic and regional context of a selected commodity chainBlažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
57.DTEcosystem services of the wine regionSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
58.BTEcosystem services within spatial planning in selected countrySchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
59.DisTEfektivnost dotací na podporu hospodaření v lesíchŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EMNGD-EMNG-EMRNRFFWTDetails of topic0 / 2--
60.BTEfektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionuŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
61.BTEkokriticismus v britské literatuřeHrkalová, E.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
62.DTEkologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělstvíVyskot, I.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RDC-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
63.BTEkonomická efektivnost podniku a možnost jeho dalšího rozvojeŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / ----
64.BTEkonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvojeŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / ----
65.BTEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehledSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
66.DTEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném územíSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
67.BTEkosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČRSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
68.DTEkosystémové služby ve strategických plánech MASSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
69.DTEkosystémové služby zemědělských brownfieldsSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
70.BTEnvironmentální aspekty rozvoje cestovního ruchuRuda, A.Department of Regional Development (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
71.DTEnvironmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajiněRuda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RDC-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 2--
72.BTEnvironmentální migrace a její socioekonomické souvislostiPalát, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
73.DTEtnicita Bělorusů jako sociokulturní fenoménKedron, K.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
74.BTEU external policies and their impact on various regions of the worldMocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
75.DTEurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?Mocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
76.BTEvaluation of a publicly beneficial project.Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
77.BTEx-post evaluation of chosen public development projectDorée, M.Department of Regional Development (FRDIS)B-RDEB-RDE-SEDREFRDISDetails of topic0 / 1--
78.BTFaktory formování poptávky po venkovské a šetrné turisticeMiškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
79.BTFaktory udržitelného rozvoje podnikuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
80.BTFauna a flora v umění Slovanů,Řehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
81.BTFauna a flora v umění Slovanů,Řehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
82.DTFinancial analysis and business valuation of a selected enterpriseBlažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
83.BTFinancial analysis of a business and its influence on the local economic development.Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
84.DTFinancování neziskového projektuRajchlová, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
85.BTFinancování vybraného podnikuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
86.DTFinancování zvoleného projektuRajchlová, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic1 / 5 Kupcová, M.
87.BTFinanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazůBlažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 4--
88.DTFinanční řízení vybraného podnikuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
89.DTFiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné financePalát, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
90.BTFormování cen v rámci vybrané komoditní vertikályTamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
91.BTFormování cen v rámci komoditní vertikály mlékaBečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RD--FRDISDetails of topic0 / 1--
92.BTFormování cen v rámci komoditní vertikály mlékaBečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RD--FRDISDetails of topic0 / 1--
93.BTFormování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové masoBečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RD--FRDISDetails of topic0 / 1--
94.BTFormování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí masoBečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-RD--FRDISDetails of topic0 / 1--
95.DTFuture features and development of connected model of public administration in the Czech RepublicDorée, M.Department of Regional Development (FRDIS)C-RDEC-RDE-SEDREFRDISDetails of topic0 / 1--
96.BTGender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencíKedron, K.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
97.DTGenderová politika v ČRKedron, K.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
98.DTGeocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná územíSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
99.BTGMO as the way forward to food security &  population increaseAnkomah, E. K.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
100.BTHodnocení eko-efektivnosti činnosti podnikuMiškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
101.DTHodnocení ekosystémových služeb vybraného územíSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
102.DTHodnocení hospodářské situace územně správních celkůChmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
103.BTHodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podnikuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
104.BTHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
105.DTHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
106.DTHodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionuKlusáček, P.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
107.BTHodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
108.BTHodnocení veřejně prospěšného projektu.Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FBEDetails of topic0 / ----
109.DTHodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metodDorée, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
110.DTHodnocení výkonnosti podnikuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
111.BTIdentifikace ekosystémových služeb vybraného územíSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
112.BTIdentifikace environmentálních disparit v rozvojových zemíRuda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)B-ITSB-ITS-IDSAFRDISDetails of topic0 / 2--
113.DTIdentita, kultura a image konkrétní organizaceForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FBEDetails of topic0 / 3--
114.DTIdentita, kultura a image konkrétního území nebo místaForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
115.DTImpact of geocaching on large-scale protected areasSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
116.DTInovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČRDorée, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
117.BTInstitucionální vývoj Evropské unieMocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
118.DTInternational Migration and TradePalát, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
119.BTInterpersonální charakteristiky manažerské práceKouřilová, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
120.BTJazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoruŘehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
121.BTKomparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání Hort, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRMENDELUDetails of topic0 / 1--
122.BTKomparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji VysočinaŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic1 / -- Machová, D.
123.DTkomparace kvality života ve vybraných regionechJánský, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)C-RD--FRDISDetails of topic0 / 2--
124.BTKomparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrechTamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----MENDELUDetails of topic0 / 3--
125.BTKomparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě Hort, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
126.DTKomparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotouTamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
127.BTKomunikace občana s veřejnoprávní institucíHort, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
128.BTKoncepce Střední EvropyŘehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
129.DTKonceptualizace strategických dokumentůRuda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RDC-RD-SEDRFRDISDetails of topic1 / 2 Martinková, S.
130.BTKonkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvojeSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
131.BTKonkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové masoTamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----MENDELUDetails of topic0 / 3--
132.BTKulturně specifické poruchy Latinské AmerikyHorák, M.Department of Languages (FRDIS)B-ITSB-ITS-IDSAFRDISDetails of topic0 / 1--
133.DTLokalizační analýza v GISRuda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
134.DTMarketingová komunikace konkrétního podniku Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)C-RDE--FRDISDetails of topic0 / 3--
135.DTMarketingová komunikace konkrétního územíForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)C-RD--FRDISDetails of topic0 / 3--
136.BTMediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD--FRDISDetails of topic0 / 2--
137.BTMigrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohledKorecki, Z.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
138.DTMigrants and EntrepreneurshipPalát, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
139.BTModerní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)Růžek, A.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
140.DTMongolia: economic miracle or another case of resource curse?Blížkovský, P.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FBEDetails of topic0 / ----
141.BTMožnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
142.BTMožnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FBEDetails of topic0 / 1--
143.DTNaděje dožití ve zdravíHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
144.BTNástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republikySchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
145.BTNature conservation as a regional development factorSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)B-RDEB-RDE-SEDREFRDISDetails of topic0 / 10--
146.BTNávrh klastrové politiky v regionuHasíková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
147.BTNegativní mezilidské vztahy na pracovištiChromková Manea, B.-E.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
148.DTNejnovější trendy v naději dožitíHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
149.BTNěmecké frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)Býčková, I.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
150.BTNetržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajinyMiškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
151.BTObraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich bořeníŘehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
152.DTOceňení podniku Lucas Varity s.r.o.Máchal, P.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----ILEDetails of topic0 / ----
153.DTOchota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územíchSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
154.BTOchota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produktyMiškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
155.BTOchrana přírody v NěmeckuBýčková, I.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
156.BTOchrana přírody v RakouskuBýčková, I.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
157.BTOchrana přírody ve ŠvýcarskuBýčková, I.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
158.BTPartnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
159.BTPartnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezkyForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)B-RD--FRDISDetails of topic0 / 5--
160.DTPartnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
161.BTPercepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíHort, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
162.BTPočátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obceSmetanová, J.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
163.BTPodnik a místní rozvojForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
164.DTPodniková komunikace konkrétní organizaceForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
165.DTPodpora rozvoje regionálního odbytu biopotravinSapáková, E.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
166.DTPopulační vývoj vybraného mikroregionuPalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
167.BTPopulační vývoj vybraného mikroregionuPalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
168.BTPosition of the European Parliament in the institutional setting of the European UnionMocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
169.BTPostavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unieMocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
170.BTPostkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kulturyHrkalová, E.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
171.DTPotenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová službaRuda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
172.DTPovědomí veřejnosti o funkcích lesůSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
173.DTPovodně vs změna územního plánuRuda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
174.BTPozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikáleBlažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
175.BTPR v neziskových organizacích Tamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
176.DTProblematika brownfield ve vybraném městě/regionuPtáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
177.BTProblematika rozvoje regionu v atmosfere receseHasíková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
178.DTProblematika výživy ve vybraných zemích AfrikySapáková, E.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
179.BTProces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města Klusáček, P.Department of Regional Development (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 3--
180.BTProcesní analýza neziskového subjektuRajchlová, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic7 / 5 Jelínek, P.
Perevozchikova, E.
Coufalová, A.
Černá, M.
Činka, J.
Gavlíková, E.
Hyklová, T.
181.DTProgramové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČRDorée, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
182.BTProject to finance company's technological development from EU funds. Máchal, P.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
183.DTPrůmyslové zóny ve vybraném regionuDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
184.DTPrůzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obciPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
185.BTPřeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspektyPtáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
186.BTPřímé zahraniční investiceDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
187.DTPřímé zahraniční investiceDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
188.DisTPřínos lesů pro trvale udržitelný rozvojŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EMNGD-EMNG-EMRNRFFWTDetails of topic0 / 1--
189.DisTPřínos malých a středních podniků pro rozvoj regionuŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EM--FBEDetails of topic0 / 2--
190.DTPřivlastňování kultury v kontextu exotického turismuHorák, M.Department of Languages (FRDIS)C-ITS--FRDISDetails of topic0 / 1--
191.BTPsychologické aspekty regionální identityKouřilová, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
192.DTRabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia regionPavlík, I.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
193.BTReakce na bleskové povodně ve vybraných obcíchRuda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
194.BTReforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích Korecki, Z.Department of Territorial Studies (FRDIS)B-ITS--FRDISDetails of topic0 / 5--
195.DTRegionální analýza jako podklad pro strategické plánování.Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
196.BTRekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionuSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
197.BTRekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionuSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
198.BTRelationship Between Art and Social Hierarchy Ryška, T.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
199.BTRevitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
200.DisTRole agrárního sektoru ve vývoji regionuBečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EMD-EM-MEFBEDetails of topic1 / 1 Dvořáková, D.
201.DTRole universit v rozvoji vybraného regionuDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
202.DisTRole vinařství a vinohradnictví v rozvoji vybraných regionůŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EM--FBEDetails of topic0 / 1--
203.DisTRole vinařství a vinohradnictví v rozvoji vybraných regionůŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EM--FBEDetails of topic0 / 1--
204.DTRozhodovací techniky v koncepčních dokumentechRuda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RDC-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 2--
205.BTRozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989Hrkalová, E.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
206.DTRozvoj výzkum a vývoje v kontextu vývoje regionůDamborský, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
207.BTRozvojové projekty a jejich sociální percepce.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD--FRDISDetails of topic0 / 1--
208.BTRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
209.BTRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
210.BTRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD--FRDISDetails of topic0 / 1--
211.BTRuská menšina v České republiceKedron, K.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
212.DTŘeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaciKedron, K.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
213.DTSkryté církve v České republice po roce 1989Horák, M.Department of Languages (FRDIS)C-RDC-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
214.BTSociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD--FRDISDetails of topic0 / 1--
215.BTSociální a politické podmínky vývoje běloruské kulturyKedron, K.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
216.BTSociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD--FRDISDetails of topic0 / 2--
217.DisTSocioekonomické dopady hospodaření v lesíchŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EMNGD-EMNG-EMRNRFFWTDetails of topic0 / 2--
218.BTSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
219.DTSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
220.BTSouhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služebSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
221.DTSpiritualita brněnských Anonymních alkoholikůHorák, M.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
222.BTSpolečenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělstvíMiškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
223.BTSpolečensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektuMiškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
224.BTSpolečnost a jazyk: genderový aspektKedron, K.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
225.BTSpolupráce EU s arabskými/islámskými státy.Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
226.DTSpolupráce EU s arabskými/islámskými státy.Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
227.BTSrovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích EvropyKedron, K.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
228.BTStatistické zpracování kvalitativních datSomerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
229.BTStatistické zpracování marketingového výzkumuSomerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
230.BTStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČRPalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
231.BTStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského krajePalát, M.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
232.DTStrategic plan for municipality or micro-region.Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
233.DTStrategické přístupy regionálního rozvojeSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
234.DTStrategický plán obce (mikroregionu)Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
235.BTStrategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích Korecki, Z.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
236.BTStudie proveditelnosti reálného projektuDolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
237.BTStylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)Býčková, I.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
238.DTSubkultury v České republiceHorák, M.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
239.DTSupport of recreational function of suburban forests of large citiesSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 10--
240.BTSvětové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
241.BTSymbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní SlovanéŘehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
242.BTSystém CICES - The Common International Classification of Ecosystem Services a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
243.BTSystém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
244.BTSystém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
245.DTTéma dle vlastního návrhu.Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
246.DTTeorie hystereze a její praktické implikacePalát, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
247.BTThe analysis of development problems in a particular African country.Darkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)B-ITSE--FRDISDetails of topic0 / ----
248.BTThe Analysis of the Chosen Region in Terms of Given IndicatorRedlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
249.DTThe Application of the Concept Partnership for Local DevelopmentForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
250.DTThe City Indentity, Culture and ImageForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FBEDetails of topic0 / ----
251.BTThe comparison of two different companies using social media as a marketing toolDarkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
252.BTThe comparison of two different companies using social media as a marketing toolDarkwah, S. A.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
253.DTThe Corporate Identity, Culture and ImageForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FBEDetails of topic0 / 3--
254.BTThe democratic deficit in the European UnionMocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
255.BTThe development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin AmericaDarkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
256.DTThe development of price levels in a selected commodity chainBlažková, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
257.BTThe economic consequences of international migration on sending and receiving countriesDarkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)B-ITSE--FRDISDetails of topic0 / ----
258.DisTThe Economic Impact of the informal sector in plastic waste management in GhanaŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EMNGD-EMNG-EMRNRFFWTDetails of topic1 / 1 Adamson, E. A.
259.BTThe effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the SaharaDarkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
260.BTThe Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?Novák, P.Department of Languages (FRDIS)B-ITSEB-ITSE-IDSEFRDISDetails of topic0 / 1--
261.BTThe Impact of Migration on the Nigeria Labour MarketDarkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / 1--
262.BTThe impact of the Lisbon Treaty on European UnionMocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
263.BTThe importance and potential development of ecotourism in developing countriesDarkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
264.BTThe importance of Small and Medium Business Enterprises to regional developmentDarkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
265.BTThe importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.Darkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)B-ITSE--FRDISDetails of topic0 / ----
266.BTThe institutional development of the European UnionMocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
267.BTThe IRA and its references in british cinemaNovák, P.Department of Languages (FRDIS)B-ITSEB-ITSE-IDSEFRDISDetails of topic0 / 1--
268.BTThe role of women in the economic development of Africa.Darkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)B-ITSEB-ITSE-IDSEFRDISDetails of topic0 / ----
269.BTThe role of women in the socio-economic development of ghanaDarkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)B-ITSB-ITS-IDSAFRDISDetails of topic0 / 1--
270.DTThe use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographicsJadczaková, V.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
271.BTTourism in Costa Rica ReviewSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
272.BTTourism in Nicaragua ReviewSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
273.BTTourism in Perú ReviewSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
274.DTTourism potential identification using GIS toolsRuda, A.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
275.DTTrh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionuŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
276.BTTrvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)Řehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
277.BTTypologie sítí ve vybraném regionuPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
278.DTUnie pro StředomoříNovotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
279.BTUnie pro StředomoříNovotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
280.BTUplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních místKedron, K.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
281.DTVliv biofarmy na regionální rozvojSapáková, E.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
282.DTVliv ekologického zemědělství na regionální rozvojSapáková, E.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
283.DTVliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic1 / -- Šípošová, M.
284.BTVliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionuSmetanová, J.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
285.BTVliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionuHasíková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
286.BTVlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoruŘehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
287.BTVnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světaMocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
288.DisTvolné téma (free theme)Živělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EMNG--FFWTDetails of topic1 / 1 Mansaray, S. K.
289.DTVolunteer tourismRyška, T.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
290.BTVybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republikySchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 6--
291.DTVyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na SlovenskuSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RD--FRDISDetails of topic0 / ----
292.BTVýuka čínštiny u nás i ve světěRůžek, A.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
293.BTVyužití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podnikuForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
294.DTVyužití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
295.DTVyužití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trhForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
296.BTVyužití marketingu v podnikání Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
297.BTVyužití marketingu v regionálním rozvojiForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
298.BTVyužití metod projektového managementu ve vybraném podnikuDolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
299.BTVyužívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD--FRDISDetails of topic0 / 1--
300.DTVývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném obdobíPtáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
301.DTVýznam malých a středních podniků v regionálním rozvojiŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
302.BTVyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
303.BTVyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
304.DTVzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský krasVyskot, I.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RDC-RD-SEDRFRDISDetails of topic0 / ----
305.DTVznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČRSapáková, E.Department of Languages (FRDIS)----FADetails of topic0 / ----
306.BTZahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
307.DTZahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
308.DTZavádění nového produktu místního cestovního ruchuForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 3--
309.BTZdroje financování podnikatelských záměrů malých firemŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
310.BTZhodnocení hospodaření veřejného subjektuRajchlová, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 5--
311.DTZnalostní managementPřibyl, M.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
312.BT1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkceMessari, H.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
313.BT1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)Řehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
314.BT1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní významŘehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
315.BT1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní významŘehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 2--
316.DT1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /Messari, H.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
317.BT3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na MoravuMessari, H.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / ----
318.DT3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do MarokaMessari, H.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--
319.BT5/ Frankofonie v Maroku.Messari, H.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic1 / 1 Kuzavkova, M.
320.BT6/ Angličtina v Ghaně .Messari, H.Department of Languages (FRDIS)----FRDISDetails of topic0 / 1--