Summary of topics offered - Faculty of Regional Development and International Studies


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeField of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.DT
Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatel
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
2.
DT Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obci
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / ----
3.BTAboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE--FRDIS
Details of topic
0 / 1--
4.BTAgilní přístupy k řízení projektůDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic
0 / 1
--
5.
BT
Analysis and evaluation of questionnaire
Jadczaková, V.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 1
--
6.
BT
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Blažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDISDetails of topic
0 / 2
--
7.BTAnalysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
B-RDE
B-ITSE
B-ITS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
8.
DT
Analysis of the branch structure of the chosen regionDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic0 / ----
9.
DT
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
10.BTAnalýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / 5
--
11.
BT
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
12.
BTAnalýza faktorů udržitelného rozvoje regionuGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
13.
BT
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
14.
BTAnalýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EUDepartment of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic1 / 1 Kalmusová, S.
15.
DT
Analýza hospodaření vybrané municipality
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
16.
BTAnalýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměHort, Z.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
17.
BTAnalýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
18.
BT
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 4
--
19.BT
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Dolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
20.
DT
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic
0 / 2
--
21.
BT
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
22.
BT
Analýza rozvoje vybrané obce
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic0 / 3--
23.BT
Analýza rozvoje vybrané obce
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 3
--
24.
BTAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 2
--
25.
DT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
26.
DT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
27.BT
Analýza rozvojových problémů Asie
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
28.BTAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
29.DT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
30.
BTAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
31.
BTAnalýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
32.BTAnalýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuHübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic
0 / 1
--
33.
DT
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
34.
DTAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
35.
BT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Redlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-RDE
B-ITSE
B-RD
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
36.
DT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Redlichová, R.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-ITS
C-ITSE
C-RD
C-RDE
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
37.
DTAnalýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)C-RD
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
38.DT
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
39.BTAnalýza vybrané komoditní vertikályDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 3--
40.
BT
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské AmerikyHrabálek, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic
0 / --
--
41.BT
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
42.DT
Antitrust policy and its manifestations in the food processing industry
Blažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
43.
DT
Arabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----
--
FRDISDetails of topic0 / ----
44.
BTArabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------FRDIS
Details of topic
0 / --
--
45.BTAustralská „ovčí“ kampaňHrkalová, E.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
46.BTBariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonáníDepartment of Regional Development (FRDIS)----
--
FRDISDetails of topic
0 / 5
--
47.
BTBritish foreign policy in India after World War II.
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSEB-ITSE-IDSE
--
FRDISDetails of topic0 / 1
--
48.
DT
Czech Expats in Peru
Horák, M.Department of Languages (FRDIS)C-ITSE
C-ITSE-IDSE
GDE
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
49.
BTCzech Expats in South AmericaDepartment of Languages (FRDIS)B-ITSEB-ITSE-IDSE
GD
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
50.
BTCzechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout EuropeNovák, P.Department of Languages (FRDIS)B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
51.
BT
Čelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.Korecki, Z.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 5--
52.
DT
Demografický potenciál vybraného krajeHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
53.
BT
Demografický vývoj ČR v rámci EUDepartment of Social Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
54.
DT
Demografický vývoj ve vybraných regionechHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
1 / 3
Huterová, A.
55.
BTDemokratický deficit v Evropské unii
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
56.
DisT
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoru
Bečvářová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
57.
BT
Dopady Lisabonské smlouvy na Evropskou unii
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
58.
BT
Economic and regional context of a selected commodity chain
Blažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
59.
DT
Ecosystem services of the wine regionDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
60.
BT
Ecosystem services within spatial planning in selected country
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 5--
61.BTEfektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
62.
BTEkokriticismus v britské literatuřeDepartment of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
63.
DTEkologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělstvíDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
64.BTEkonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvoje
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
65.
BT
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehled
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 3--
66.
DTEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném územíSchneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic1 / 3
67.
BT
Ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČR
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 5
--
68.
DT
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
69.
DT
Ekosystémové služby zemědělských brownfields
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
--
FRDISDetails of topic
0 / 3
--
70.
BT
Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Ruda, A.Department of Regional Development (FRDIS)B-RDB-RD-SEDR--FRDISDetails of topic
0 / 1
--
71.
DT
Environmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajině
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
72.
BT
Environmentální migrace a její socioekonomické souvislosti
Palát, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
73.
DT
Etnicita Bělorusů jako sociokulturní fenomén
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDISDetails of topic0 / 1
--
74.
BT
EU external policies and their impact on various regions of the worldDepartment of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
75.
DT
Eurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
76.
BT
Evaluation of a publicly beneficial project.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
77.
DisT
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
78.
DisT
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMA
--
--FBE
Details of topic
0 / 2--
79.
BT
Ex-post evaluation of chosen public development project
Dorée, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RDE
B-RDE-SEDRE--FRDISDetails of topic
0 / 1
--
80.
BTFaktory formování poptávky po venkovské a šetrné turisticeMiškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
81.BTFaktory udržitelného rozvoje podnikuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
82.
BT
Fauna a flora v umění Slovanů,
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
83.
BT
Fauna a flora v umění Slovanů,
Řehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic0 / 2
--
84.
DT
Financial analysis and business valuation of a selected enterprise
Blažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
85.
BTFinancial analysis of a business and its influence on the local economic development.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
86.
DTFinancování neziskového projektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
87.BT
Financování vybraného podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
88.
DT
Financování zvoleného projektuRajchlová, J.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic1 / 5
89.
BT
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazů
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 4
--
90.
DT
Finanční řízení vybraného podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic0 / ----
91.
DT
Fiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné financeDepartment of Territorial Studies (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
92.
BT
Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikály
Tamáš, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
93.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Bečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
94.BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Bečvářová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
--FRDISDetails of topic0 / 1
--
95.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové masoDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
--FRDISDetails of topic0 / 1--
96.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
97.DT
Future features and development of connected model of public administration in the Czech Republic
Dorée, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
C-RDE
C-RDE-SEDRE
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
98.
BTGender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencíKedron, K.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
99.
DT
Genderová politika v ČR
Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
100.
DT
Geocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná územíDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
101.BT
GMO as the way forward to food security &  population increase
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
102.
BT
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic0 / 3
--
103.DT
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného území
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / --
--
104.DTHodnocení hospodářské situace územně správních celkůChmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
105.BT
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / ----
106.
BT
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
107.
DT
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic
0 / 2
--
108.DT
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionu
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2
--
109.
BT
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
110.
BTHodnocení veřejně prospěšného projektu.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
111.
DT
Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metodDorée, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic
0 / 1
--
112.
DTHodnocení výkonnosti podnikuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
113.
BT
Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
114.
BT
Identifikace environmentálních disparit v rozvojových zemí
Ruda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
B-ITS
B-ITS-IDSA
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
115.
DT
Identita, kultura a image konkrétní organizaceDepartment of Regional Development (FRDIS)----
--
FBE
Details of topic
0 / 3
--
116.DT
Identita, kultura a image konkrétního území nebo místa
Department of Regional Development (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
117.DTImpact of geocaching on large-scale protected areasDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 3
--
118.BTImplementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionuMiškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
119.
DT
Inovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČR
Department of Regional Development (FRDIS)------FRDISDetails of topic
0 / 1
--
120.
DisTInstitucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republiceDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EAM
----FBEDetails of topic
0 / 1
--
121.BT
Institucionální vývoj Evropské unie
Mocek, O.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
122.
DT
International Migration and TradePalát, M.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
123.
BT
Interpersonální charakteristiky manažerské práce
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
124.
BT
Jazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoru
Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic0 / 2--
125.
BT
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
Department of Social Studies (FRDIS)B-RD
B-RD-SEDR
--
MENDELU
Details of topic0 / 1
--
126.BT
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
2 / --
Machová, D.
Kluchová, M.
127.
DT
komparace kvality života ve vybraných regionech
Jánský, J.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-RD
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
128.
BT
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Tamáš, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 3--
129.
BT
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě Hort, Z.Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
130.
DTKomparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotouDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / --
--
131.
BT
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Hort, Z.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RDB-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
132.
BT
Koncepce Střední Evropy
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
133.
DT
Konceptualizace strategických dokumentůRuda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--
FRDISDetails of topic1 / 2 Martinková, S.
134.BTKonkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvojeSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
135.
BTKonkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové masoTamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--MENDELUDetails of topic
0 / 3
--
136.
DTLokalizační analýza v GISRuda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
137.DTMarketingová komunikace konkrétního podniku Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)C-RDE
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 3
--
138.DTMarketingová komunikace konkrétního územíForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)
C-RD
----
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
139.
BT
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
140.BT
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohled
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
141.
DT
Migrants and Entrepreneurship
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
142.
BT
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)
Růžek, A.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
143.
DT
Mongolia: economic miracle or another case of resource curse?Blížkovský, P.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FBEDetails of topic0 / --
--
144.
BT
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / 1
--
145.
BT
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--FBEDetails of topic
0 / 1
--
146.
DTNaděje dožití ve zdravíDepartment of Social Studies (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
147.
BTNástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republikySchneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
----
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
148.
BT
Nature conservation as a regional development factor
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
B-RDE
B-RDE-SEDRE
--
FRDIS
Details of topic
0 / 10
--
149.
BT
Návrh klastrové politiky v regionu
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
150.
DTNejnovější trendy v naději dožitíHübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
151.
BT
Německé frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)Býčková, I.Department of Languages (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
152.
BT
Netržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajinyMiškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
153.
BTObraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich bořeníDepartment of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
154.
DT
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
155.
DT
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územích
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / --
--
156.
BT
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
157.
BT
Ochrana přírody v Německu
Býčková, I.Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDISDetails of topic
0 / 1
--
158.
BT
Ochrana přírody v RakouskuDepartment of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
159.
BT
Ochrana přírody ve Švýcarsku
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
160.
BT
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Department of Regional Development (FRDIS)--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2--
161.
BT
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezky
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 5
--
162.DTPartnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyDepartment of Regional Development (FRDIS)
--
----
MENDELU
Details of topic
0 / 2--
163.
BT
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišností
Hort, Z.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
164.
BT
Počátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obceDepartment of Languages (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic0 / 2
--
165.
BT
Podnik a místní rozvoj
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
166.
DTPodniková komunikace konkrétní organizaceDepartment of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
167.DT
Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin
Sapáková, E.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
168.
BT
Populační vývoj vybraného mikroregionuPalát, M.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
169.
BT
Position of the European Parliament in the institutional setting of the European Union
Mocek, O.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
170.
BT
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic
0 / --
--
171.BTPostkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kulturyHrkalová, E.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2--
172.
DisT
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)D-KRAJD-LAND-LM--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
173.
DT
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
174.
DT
Povědomí veřejnosti o funkcích lesůSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 3
--
175.
DT
Povodně vs změna územního plánu
Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
176.
BT
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikále
Blažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
177.
BTPR v neziskových organizacích Tamáš, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
178.
DT
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionu
Ptáček, P.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 2--
179.
BT
Problematika rozvoje regionu v atmosfere recese
Hasíková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 1
--
180.
DT
Problematika výživy ve vybraných zemích AfrikySapáková, E.
Department of Languages (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
181.
BT
Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDISDetails of topic0 / 3
--
182.BTProcesní analýza neziskového subjektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
4 / 5
183.DTProgramové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČRDepartment of Regional Development (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
184.
BT
Project to finance company's technological development from EU funds. Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
185.
DT
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
186.
DTPrůzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obciPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)------FRDIS
Details of topic
0 / ----
187.
BTPřeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
188.
DisTPřínos malých a středních podniků pro rozvoj regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
189.
DT
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismu
Horák, M.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
190.
BT
Psychologické aspekty regionální identity
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
191.
DT
Rabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia region
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
192.BT
Reakce na bleskové povodně ve vybraných obcích
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
--
FRDISDetails of topic0 / 2
--
193.
BT
Reforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITS
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 5
--
194.
DT
Regionální analýza jako podklad pro strategické plánování.
Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
195.BTRekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionuSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
196.
BT
Rekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
197.
BT
Relationship Between Art and Social Hierarchy
Ryška, T.Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
198.
BT
Revitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionu
Hasíková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
199.
DisT
Role agrárního sektoru ve vývoji regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
D-EM-ME
--
FBE
Details of topic
1 / 1
200.DTRozhodovací techniky v koncepčních dokumentechRuda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RD
C-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
201.
BT
Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989
Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
202.
BT
Rozvojové projekty a jejich sociální percepce.Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
203.
BTRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
204.
BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
205.
BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
--FRDISDetails of topic0 / 1
--
206.BT
Ruská menšina v České republice
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 1
--
207.
DT
Řeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaciKedron, K.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / --
--
208.DT
Skryté církve v České republice po roce 1989
Horák, M.Department of Languages (FRDIS)C-RD
C-RD-SEDR
--FRDISDetails of topic
0 / 1
--
209.BTSociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.Hubík, S.Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
----
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
210.
BT
Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Kedron, K.
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
211.
BTSociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
212.
BT
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
213.
DT
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
214.
BT
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
215.
DT
Spiritualita brněnských Anonymních alkoholiků
Horák, M.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
216.
BT
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
217.
BT
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
218.
BT
Společnost a jazyk: genderový aspekt
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
219.
BT
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
220.
DT
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
221.
BT
Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích Evropy
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic
0 / 1
--
222.
BT
Statistické zpracování kvalitativních datSomerlíková, K.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
223.BTStatistické zpracování marketingového výzkumuDepartment of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
224.
BT
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 3
--
225.
BT
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
Palát, M.Department of Social Studies (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
226.
DT
Strategic plan for municipality or micro-region.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
227.DTStrategické přístupy regionálního rozvojeSvatošová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
228.DT
Strategický plán obce (mikroregionu)
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
229.BTStrategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 5--
230.
BTStudie proveditelnosti reálného projektuDolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic0 / 5
--
231.
BTStylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)Býčková, I.Department of Languages (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic0 / 3--
232.
DT
Subkultury v České republiceDepartment of Languages (FRDIS)----
--
FRDISDetails of topic
2 / 1
Vymazalová, K.
Chotbaev, E.
233.
DTSupport of recreational function of suburban forests of large cities
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic0 / 10--
234.
BT
Světové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
235.
BT
Symbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní Slované
Řehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic
0 / 2
--
236.
BT
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / --
--
237.
BTSystém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČRDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
238.
DT
Téma dle vlastního návrhu.
Somerlíková, K.Department of Social Studies (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
239.
DT
Teorie hystereze a její praktické implikacePalát, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
240.
BT
The analysis of development problems in a particular African country.
Darkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
----FRDISDetails of topic0 / ----
241.
BT
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------FRDISDetails of topic0 / --
--
242.
DT
The Application of the Concept Partnership for Local Development
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 3
--
243.
DT
The City Indentity, Culture and Image
Department of Regional Development (FRDIS)
--
----
FBE
Details of topic
0 / --
--
244.
BT
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Department of Territorial Studies (FRDIS)----
--
FRDISDetails of topic0 / 1--
245.
BT
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Darkwah, S. A.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
1 / 1
Stolbova, L.
246.
DT
The Corporate Identity, Culture and Image
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--FBEDetails of topic
0 / 3
--
247.
BTThe democratic deficit in the European UnionDepartment of Territorial Studies (FRDIS)------FRDIS
Details of topic
0 / --
--
248.BT
The development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin America
Darkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
249.
DT
The development of price levels in a selected commodity chainDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1--
250.BT
The economic consequences of international migration on sending and receiving countries
Darkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)B-ITSE
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
251.
BT
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 2
--
252.BT
The Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
253.
BT
The Impact of Migration on the Nigeria Labour Market
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
254.
BTThe impact of the Lisbon Treaty on European UnionMocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
255.
BTThe importance and potential development of ecotourism in developing countries
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
256.
BT
The importance of Small and Medium Business Enterprises to regional development
Darkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
257.
BT
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
--
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
258.
BTThe institutional development of the European UnionDepartment of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
259.BTThe IRA and its references in british cinemaDepartment of Languages (FRDIS)B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
260.
BT
The role of women in the economic development of Africa.Darkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDISDetails of topic0 / --
--
261.
BTThe role of women in the socio-economic development of ghanaDarkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITS
B-ITS-IDSA
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
262.DT
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Jadczaková, V.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
263.
BT
Tourism in Costa Rica Review
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
1 / 1
Šafránková, S.
264.
BT
Tourism in Nicaragua Review
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
265.BTTourism in Perú ReviewSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
266.
DT
Tourism potential identification using GIS tools
Ruda, A.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
267.
DTTrh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionuŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / ----
268.BT
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Řehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2
--
269.
BT
Typologie sítí ve vybraném regionuPomazalová, N.Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
270.
DT
Unie pro StředomoříDepartment of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
271.
BT
Unie pro Středomoří
Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / --
--
272.
DisT
Únosnost zatížení krajiny cestovním ruchem
Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)D-KRAJ
D-LAND-LM
--FFWTDetails of topic0 / 1
--
273.
BT
Uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních míst
Kedron, K.Department of Languages (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
274.
BT
Uplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionu
Miškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
275.
DT
Uplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětví
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------FRDIS
Details of topic
0 / --
--
276.
DT
Vliv biofarmy na regionální rozvoj
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
277.
DTVliv ekologického zemědělství na regionální rozvojSapáková, E.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
278.DTVliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
1 / --
Šípošová, M.
279.
BT
Vliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionu
Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2
--
280.BTVliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionu
Department of Languages (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
281.
BT
Vlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoru
Řehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
282.BT
Vnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světa
Mocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / ----
283.
DisTvolné téma (free theme)Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMNG
--
--FFWTDetails of topic
1 / 1
284.
DT
Volunteer tourism
Ryška, T.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
285.
BTVybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republiky
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 6
--
286.DT
Vyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na Slovensku
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
287.
BT
Výuka čínštiny u nás i ve světěDepartment of Languages (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
288.
BT
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podnikuDepartment of Regional Development (FRDIS)--
--
--FRDISDetails of topic0 / 2--
289.
DTVyužití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
290.
DTVyužití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trhForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
291.BT
Využití marketingu v podnikání
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
292.BTVyužití marketingu v regionálním rozvojiForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic
0 / 2
--
293.
BT
Využití metod projektového managementu ve vybraném podniku
Dolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
294.
BT
Využívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.
Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
----FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
295.DT
Vývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném období
Ptáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)------FRDISDetails of topic
0 / 2
--
296.
DT
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvoji
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
1 / --
297.
BT
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Hasíková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
298.
BT
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Hasíková, L.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
299.DTVzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský krasVyskot, I.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RDC-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
300.DTVznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČR
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FADetails of topic0 / ----
301.
BT
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------FRDIS
Details of topic
0 / ----
302.DTZahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
303.
DT
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchu
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
304.BT
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firem
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------FRDIS
Details of topic
0 / ----
305.
BT
Zhodnocení hospodaření veřejného subjektuRajchlová, J.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
306.DT
Znalostní management
Přibyl, M.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
307.
BT
1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkceMessari, H.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
308.BT1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)
Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic
0 / 2
--
309.BT
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Řehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
310.
BT
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 2
--
311.DT
1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /
Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
312.
BT3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na MoravuMessari, H.Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / --
--
313.DT3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do MarokaMessari, H.
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
314.
BT
5/ Frankofonie v Maroku.
Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
1 / 1
315.
BT
6/ Angličtina v Ghaně .
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--