Summary of topics offered - Faculty of Regional Development and International Studies


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
TrackIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatelPomazalová, N.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
2.
DT Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obci
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
3.
BT
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Agilní přístupy k řízení projektůDolinová, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
5.BT
Analysis and evaluation of questionnaire
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
6.
BT
Analysis of financial performance of a selected enterpriseBlažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
7.BTAnalysis of the branch structure of the chosen region
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
B-RDE
B-ITSE
B-ITS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
8.
DT
Analysis of the branch structure of the chosen region
Redlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
9.DT
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / --
--
10.
BT
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Dolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
11.BTAnalýza demografického vývoje vybraného regionuHübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
13.
BT
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FBE
Details of topic0 / --
--
14.
BT
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Department of Social Studies (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic
1 / 1
Kalmusová, S.
15.DTAnalýza hospodaření vybrané municipalityŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic0 / --
--
16.
BT
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firmě
Hort, Z.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
17.
BTAnalýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
18.
BT
Analýza konvergence regionálního rozvojeDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 4
--
19.BTAnalýza předpokladů úspěšného projektového manažeraDolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
20.
DT
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDISDetails of topic0 / 2--
21.
BT
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Hübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
22.
BTAnalýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3--
23.
BT
Analýza rozvoje vybrané obce
Dolinová, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 3
--
24.
BT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
25.
DT
Analýza rozvojových problémů Afriky
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
26.DTAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2--
27.
BT
Analýza rozvojových problémů AsieGrega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
28.
BT
Analýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
29.DTAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
30.
BT
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-ITS
B-ITSE
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
31.
BT
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státuHrabálek, M.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------FRDIS
Details of topic
0 / --
--
32.BT
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
33.
DT
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / ----
34.DT
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Somerlíková, K.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic
0 / --
--
35.
BTAnalýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)B-ITS
B-RDE
B-ITSE
B-RD
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
36.
DT
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-ITS
C-ITSE
C-RD
C-RDE
--
--
--
--
--
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
37.DTAnalýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)C-RD--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
38.DTAnalýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané zeměGrega, L.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 2--
39.
BT
Analýza vybrané komoditní vertikály
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
40.
BT
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Hrabálek, M.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
41.
BT
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristikyRedlichová, R.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
42.DTAntitrust policy and its manifestations in the food processing industryDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
43.DTArabsko-izraelský konflikt
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / ----
44.BT
Arabsko-izraelský konflikt
Department of Territorial Studies (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
45.
BT
Australská „ovčí“ kampaň
Department of Languages (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
46.
BT
Bariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonání
Klusáček, P.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 5
--
47.
BT
British foreign policy in India after World War II.
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
48.
DT
Czech Expats in Peru
Horák, M.Department of Languages (FRDIS)C-ITSE
C-ITSE-IDSE
GDE
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
49.
BT
Czech Expats in South America
Horák, M.Department of Languages (FRDIS)B-ITSE
B-ITSE-IDSE
GD
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
50.
BT
Czechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout Europe
Novák, P.Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
51.
BT
Čelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 5
--
52.
DT
Demografický potenciál vybraného krajeHübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
53.
BTDemografický vývoj ČR v rámci EUPalát, M.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
54.DT
Demografický vývoj ve vybraných regionech
Hübelová, D.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
1 / 3
Huterová, A.
55.
BT
Demokratický deficit v Evropské uniiDepartment of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
56.
DisT
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoruBečvářová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
57.
BTDopady Lisabonské smlouvy na Evropskou unii
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
58.
BT
Economic and regional context of a selected commodity chainBlažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
59.
DT
Ecosystem services of the wine regionSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 5--
60.BT
Ecosystem services within spatial planning in selected country
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 5
--
61.
BT
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
62.
BT
Ekokriticismus v britské literatuře
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
63.
DT
Ekologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělství
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
64.
BT
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvoje
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
65.
BT
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehled
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic0 / 3
--
66.
DT
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
1 / 3
Szewieczek, J.
67.BT
Ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČR
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)------FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
68.DT
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
69.
DT
Ekosystémové služby zemědělských brownfields
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 3--
70.
BT
Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
71.DT
Environmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajině
Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RD
C-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
72.
BT
Environmentální migrace a její socioekonomické souvislostiPalát, M.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
73.
DT
Etnicita Bělorusů jako sociokulturní fenomén
Department of Languages (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
74.
BTEU external policies and their impact on various regions of the worldMocek, O.Department of Territorial Studies (FRDIS)------FRDIS
Details of topic
0 / --
--
75.
DTEurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
76.BTEvaluation of a publicly beneficial project.Chmelíková, G.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------FRDIS
Details of topic
0 / --
--
77.
DisT
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMA
--
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
78.DisTEvaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)Grega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EMA--
--
FBEDetails of topic
2 / 2
Adjei, R. K.
Krause, S.
79.
BT
Ex-post evaluation of chosen public development project
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RDE
B-RDE-SEDRE--FRDIS
Details of topic
0 / 1--
80.
BTFaktory formování poptávky po venkovské a šetrné turistice
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----MENDELUDetails of topic0 / 2
--
81.BTFaktory udržitelného rozvoje podnikuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
82.
BT
Fauna a flora v umění Slovanů,
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
83.BTFauna a flora v umění Slovanů,Department of Languages (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic0 / 2
--
84.DTFinancial analysis and business valuation of a selected enterpriseBlažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------FRDIS
Details of topic
0 / 1--
85.
BT
Financial analysis of a business and its influence on the local economic development.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / --
--
86.
DT
Financování neziskového projektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
87.BTFinancování vybraného podnikuSvatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
88.
DT
Financování zvoleného projektuRajchlová, J.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic1 / 5 Kupcová, M.
89.
BT
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazůBlažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic
0 / 4
--
90.
DT
Finanční řízení vybraného podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
91.
DT
Fiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné finance
Palát, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 1
--
92.BT
Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikály
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------FRDISDetails of topic
0 / --
--
93.BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
----FRDISDetails of topic
0 / 1
--
94.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Bečvářová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
95.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové masoBečvářová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
----FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
96.
BT
Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
B-RD
----FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
97.
DT
Future features and development of connected model of public administration in the Czech RepublicDorée, M.Department of Regional Development (FRDIS)
C-RDE
C-RDE-SEDRE
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
98.BTGender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencíDepartment of Languages (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / --
--
99.DT
Genderová politika v ČR
Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
100.
DT
Geocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná území
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
101.BTGMO as the way forward to food security &  population increaseAnkomah, E. K.Department of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
102.BT
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------FRDISDetails of topic
0 / 3
--
103.
DT
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného území
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
104.
DT
Hodnocení hospodářské situace územně správních celků
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
105.
BT
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)------FRDISDetails of topic
0 / --
--
106.
BTHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2
--
107.
DT
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
108.
DT
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionuKlusáček, P.
Department of Regional Development (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
109.
BTHodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionuSvatošová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / --
--
110.
BT
Hodnocení veřejně prospěšného projektu.Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / ----
111.
DT
Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metodDepartment of Regional Development (FRDIS)------FRDIS
Details of topic
0 / 1--
112.
DTHodnocení výkonnosti podnikuSvatošová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
113.
BT
Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
114.
DT
Identita, kultura a image konkrétní organizaceForet, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 3
--
115.
DT
Identita, kultura a image konkrétního území nebo místa
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
116.
DT
Impact of geocaching on large-scale protected areasSchneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
117.
BTImplementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionuDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDISDetails of topic0 / --
--
118.
DTInovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČRDorée, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
119.DisTInstitucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republiceGrega, L.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EAM
----
FBE
Details of topic
1 / 1
120.
BT
Institucionální vývoj Evropské unieMocek, O.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
121.DTInternational Migration and TradeDepartment of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
122.
BT
Interpersonální charakteristiky manažerské práce
Kouřilová, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RDB-RD-SEDR--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
123.
BT
Jazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoru
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
124.
BT
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
125.
BT
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Živělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
2 / --
Machová, D.
Kluchová, M.
126.
DT
komparace kvality života ve vybraných regionechJánský, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
C-RD
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 2
--
127.
BT
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrechDepartment of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--MENDELUDetails of topic0 / 3
--
128.
BT
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR--
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
129.
DTKomparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------FRDIS
Details of topic
0 / ----
130.
BT
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR--FRDISDetails of topic0 / 1
--
131.BTKoncepce Střední EvropyŘehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
132.
DT
Konceptualizace strategických dokumentůRuda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)C-RDC-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
1 / 2
Martinková, S.
133.
BT
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje
Svatošová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
134.
BT
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové maso
Tamáš, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
135.
DT
Lokalizační analýza v GIS
Ruda, A.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 3
--
136.
DT
Marketingová komunikace konkrétního podniku Department of Regional Development (FRDIS)
C-RDE
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
137.
DT
Marketingová komunikace konkrétního územíForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)
C-RD
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 3
--
138.
BT
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD----
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
139.
BT
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohled
Department of Territorial Studies (FRDIS)------
FRDIS
Details of topic0 / --
--
140.
DT
Migrants and Entrepreneurship
Palát, M.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
141.BTMisie v Amazonii: Historie s současnostHorák, M.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
142.
BT
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)
Růžek, A.
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
143.DTMongolia: economic miracle or another case of resource curse?Blížkovský, P.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----
FBE
Details of topic
0 / --
--
144.BT
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Department of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 1--
145.
BT
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--FBE
Details of topic
0 / 1
--
146.
DTNaděje dožití ve zdravíHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
147.BT
Nástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republiky
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / --
--
148.BTNature conservation as a regional development factor
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
B-RDE
B-RDE-SEDRE
--
FRDIS
Details of topic0 / 10
--
149.
BT
Návrh klastrové politiky v regionu
Hasíková, L.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
150.
DT
Nejnovější trendy v naději dožitíHübelová, D.Department of Social Studies (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
151.BTNěmecké frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
152.
BT
Netržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajinyMiškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic0 / 2--
153.BTObraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich bořeníŘehoříková, L.
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
154.
DTOceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
ILE
Details of topic0 / --
--
155.
DT
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územíchSchneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / ----
156.
BT
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Miškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
157.
BT
Ochrana přírody v Německu
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
158.
BTOchrana přírody v RakouskuBýčková, I.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
159.
BT
Ochrana přírody ve Švýcarsku
Department of Languages (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
160.
BT
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)----
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
161.
BT
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezkyDepartment of Regional Development (FRDIS)B-RD--
--
FRDIS
Details of topic0 / 5--
162.DT
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 2
--
163.BTPercepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišností
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RDB-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
164.
BT
Počátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obce
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2
--
165.
BT
Podnik a místní rozvoj
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
166.DT
Podniková komunikace konkrétní organizace
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic0 / 2--
167.
DT
Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / ----
168.
BTPopulační vývoj vybraného mikroregionuDepartment of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
169.
BTPosition of the European Parliament in the institutional setting of the European Union
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
170.
BT
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
171.
BTPostkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kultury
Department of Languages (FRDIS)
------FRDISDetails of topic
0 / 2
--
172.
DisT
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
D-KRAJ
D-LAND-LM--FFWTDetails of topic1 / 1
173.
DT
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
174.DT
Povědomí veřejnosti o funkcích lesů
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
175.
DT
Povodně vs změna územního plánu
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
176.
BT
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikáleBlažková, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
177.BTPR v neziskových organizacích Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
178.
DT
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionuDepartment of Social Studies (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
179.BTProblematika rozvoje regionu v atmosfere receseHasíková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic
0 / 1
--
180.
DT
Problematika výživy ve vybraných zemích Afriky
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
181.
BT
Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města
Klusáček, P.
Department of Regional Development (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR--FRDISDetails of topic
0 / 3
--
182.
BT
Procesní analýza neziskového subjektu
Rajchlová, J.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
3 / 5 Gavlíková, E.
Šimková, K.
Perevozchikova, E.
183.
DT
Programové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČR
Department of Regional Development (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
184.BTProject to finance company's technological development from EU funds. Department of Regional and Business Economics (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
185.
DT
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.
Miškolci, S.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / ----
186.
DT
Průzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obci
Pomazalová, N.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
187.
BT
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Ptáček, P.Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
188.
DisT
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EM
--
--FBEDetails of topic0 / 2--
189.
DT
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismu
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1--
190.
BT
Psychologické aspekty regionální identity
Kouřilová, S.Department of Social Studies (FRDIS)B-RD
B-RD-SEDR
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
191.
DT
Rabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia region
Pavlík, I.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
192.
BT
Reakce na bleskové povodně ve vybraných obcích
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
193.
BT
Reforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích Korecki, Z.Department of Territorial Studies (FRDIS)B-ITS
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
194.
DT
Regionální analýza jako podklad pro strategické plánování.
Ruda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
195.
BT
Rekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / ----
196.BTRekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionuDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)------FRDISDetails of topic0 / --
--
197.
BT
Relationship Between Art and Social Hierarchy Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 1--
198.
BT
Revitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionu
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
199.DisTRole agrárního sektoru ve vývoji regionuBečvářová, V.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)D-EM
D-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
200.
DT
Rozhodovací techniky v koncepčních dokumentechDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
201.BTRozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989Hrkalová, E.Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
202.
BT
Rozvojové projekty a jejich sociální percepce.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
--FRDISDetails of topic
0 / 1
--
203.
BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
204.
BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
205.
BT
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
206.
BT
Ruská menšina v České republice
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / 1--
207.
DT
Řeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaciKedron, K.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
208.
DT
Skryté církve v České republice po roce 1989
Horák, M.
Department of Languages (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
209.
BT
Sociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.
Hubík, S.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
----FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
210.
BTSociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
211.
BT
Sociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Department of Social Studies (FRDIS)
B-RD
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2
--
212.
BT
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
213.DTSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
214.
BT
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služebDepartment of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
215.BT
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
216.
BT
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 3--
217.BT
Společnost a jazyk: genderový aspekt
Kedron, K.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
218.
BT
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.Novotná, Y.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------FRDIS
Details of topic
0 / --
--
219.
DT
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)--
--
--FRDISDetails of topic0 / --
--
220.
BT
Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích EvropyKedron, K.
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
221.BT
Statistické zpracování kvalitativních dat
Department of Social Studies (FRDIS)
----
--
FRDISDetails of topic0 / --
--
222.BT
Statistické zpracování marketingového výzkumu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
223.BT
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
Department of Social Studies (FRDIS)--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 3
--
224.
BT
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
225.
DTStrategic plan for municipality or micro-region.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / ----
226.
DT
Strategické přístupy regionálního rozvoje
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / ----
227.
DT
Strategický plán obce (mikroregionu)Chmelíková, G.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
228.
BT
Strategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích Korecki, Z.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
229.BT
Studie proveditelnosti reálného projektu
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
230.
BT
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
Býčková, I.
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
231.
DT
Subkultury v České republice
Horák, M.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
2 / 1 Vymazalová, K.
Chotbaev, E.
232.DTSupport of recreational function of suburban forests of large cities
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 10--
233.
BT
Světové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
234.
BT
Symbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní Slované
Department of Languages (FRDIS)------FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
235.BT
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic
0 / --
--
236.
BT
Systém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
237.
DT
Téma dle vlastního návrhu.
Department of Social Studies (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
238.
DTTeorie hystereze a její praktické implikacePalát, M.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
239.
BT
The analysis of development problems in a particular African country.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
240.
BT
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
241.DTThe Application of the Concept Partnership for Local DevelopmentDepartment of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
242.DT
The City Indentity, Culture and Image
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FBEDetails of topic
0 / --
--
243.
BT
The comparison of two different companies using social media as a marketing toolDarkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
244.
BT
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
1 / 1
245.
DT
The Corporate Identity, Culture and Image
Foret, M.
Department of Regional Development (FRDIS)
------
FBE
Details of topic
0 / 3
--
246.BTThe democratic deficit in the European UnionMocek, O.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / ----
247.BT
The development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin America
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
248.
DT
The development of price levels in a selected commodity chain
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1--
249.
BT
The economic consequences of international migration on sending and receiving countries
Darkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
250.BTThe effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the SaharaDepartment of Territorial Studies (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic0 / 2--
251.
BT
The Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?Novák, P.Department of Languages (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--FRDISDetails of topic0 / 1--
252.
BT
The Impact of Migration on the Nigeria Labour MarketDarkwah, S. A.Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-RD
B-RD-SEDR
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
253.BT
The impact of the Lisbon Treaty on European Union
Mocek, O.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
254.
BT
The importance and potential development of ecotourism in developing countries
Department of Territorial Studies (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
255.
BTThe importance of Small and Medium Business Enterprises to regional development
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
256.
BT
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.
Darkwah, S. A.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / ----
257.
BT
The institutional development of the European Union
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------FRDIS
Details of topic
0 / --
--
258.
BT
The IRA and its references in british cinema
Department of Languages (FRDIS)
B-ITSEB-ITSE-IDSE
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
259.
BT
The role of women in the economic development of Africa.Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITSE
B-ITSE-IDSE
--FRDISDetails of topic0 / ----
260.
BT
The role of women in the socio-economic development of ghana
Department of Territorial Studies (FRDIS)
B-ITS
B-ITS-IDSA
--
FRDISDetails of topic0 / 1--
261.
DT
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Department of Social Studies (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic0 / 1--
262.
BT
Tourism in Costa Rica Review
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
1 / 1 Šafránková, S.
263.BT
Tourism in Nicaragua Review
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
264.
BTTourism in Perú Review
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
------FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
265.
DT
Tourism potential identification using GIS toolsRuda, A.
Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / 2--
266.DTTrh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionuŽivělová, I.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / ----
267.
BT
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
268.BT
Typologie sítí ve vybraném regionu
Department of Social Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 3--
269.
DT
Unie pro Středomoří
Novotná, Y.Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
270.BT
Unie pro Středomoří
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
271.
DisTÚnosnost zatížení krajiny cestovním ruchemRuda, A.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)D-KRAJD-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
272.BTUplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních místKedron, K.
Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
273.
BT
Uplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionu
Miškolci, S.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
274.
DT
Uplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětví
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
275.
DT
Vliv biofarmy na regionální rozvoj
Sapáková, E.Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDISDetails of topic
0 / --
--
276.
DT
Vliv ekologického zemědělství na regionální rozvoj
Sapáková, E.
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDISDetails of topic
0 / --
--
277.DTVliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionuSvatošová, V.
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic0 / --
--
278.
BT
Vliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionu
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FRDIS
Details of topic0 / 2--
279.
BT
Vliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionuHasíková, L.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
280.BTVlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoru
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDIS
Details of topic
0 / 2--
281.
BT
Vnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světa
Mocek, O.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
282.
DisT
volné téma (free theme)
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
D-EMNG
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
283.DTVolunteer tourism
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic
0 / --
--
284.
BT
Vybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republiky
Schneider, J.Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 6--
285.
DT
Vyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na Slovensku
Schneider, J.
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
----
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
286.
BT
Výuka čínštiny u nás i ve světěDepartment of Languages (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
287.BT
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podniku
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
288.
DT
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2--
289.
DT
Využití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trh
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
290.
BT
Využití marketingu v podnikání Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 2--
291.BT
Využití marketingu v regionálním rozvoji
Foret, M.Department of Regional Development (FRDIS)----
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
292.
BT
Využití metod projektového managementu ve vybraném podniku
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
------
FRDIS
Details of topic
0 / 5
--
293.
BT
Využívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.
Department of Social Studies (FRDIS)B-RD
--
--
FRDISDetails of topic0 / 1--
294.DT
Vývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném období
Ptáček, P.
Department of Social Studies (FRDIS)
--
----FRDISDetails of topic
0 / 2
--
295.
DT
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvojiŽivělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
1 / --
296.
BT
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Hasíková, L.Department of Languages (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
297.
BT
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / 1
--
298.
DT
Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
C-RD
C-RD-SEDR
--FRDISDetails of topic
0 / --
--
299.
DT
Vznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČR
Department of Languages (FRDIS)
--
----
FA
Details of topic0 / --
--
300.
BT
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
------FRDIS
Details of topic
0 / ----
301.
DT
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Department of Territorial Studies (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / --
--
302.
DTZavádění nového produktu místního cestovního ruchuForet, M.Department of Regional Development (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 3
--
303.
BT
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firem
Živělová, I.Department of Regional and Business Economics (FRDIS)--
--
--
FRDIS
Details of topic0 / --
--
304.
DT
Znalostní management
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--
305.
BT
1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkce
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
306.BT
1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)
Řehoříková, L.Department of Languages (FRDIS)--
--
--FRDISDetails of topic0 / 2--
307.BT
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Department of Languages (FRDIS)------FRDISDetails of topic0 / 2--
308.BT
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 2
--
309.
DT
1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /Messari, H.Department of Languages (FRDIS)
--
----FRDIS
Details of topic
0 / 1--
310.
BT
3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na Moravu
Department of Languages (FRDIS)
--
--
--FRDISDetails of topic0 / --
--
311.
DT
3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do Maroka
Messari, H.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDISDetails of topic
0 / 1
--
312.BT
5/ Frankofonie v Maroku.
Department of Languages (FRDIS)
----
--
FRDIS
Details of topic
1 / 1
313.BT
6/ Angličtina v Ghaně .
Messari, H.Department of Languages (FRDIS)
--
--
--
FRDIS
Details of topic
0 / 1
--