Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatel
Pomazalová, N.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
2.DP Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obciPomazalová, N.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
3.
BPAboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSAB-MTSA-MRSA
--
FRRMS
0 / 1
--
4.
BP
Agilní přístupy k řízení projektůDolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 1
--
5.
BP
Analysis and evaluation of questionnaire
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / 1
--
6.
BP
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Blažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
7.
BP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
0 / ----
8.
DPAnalysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
9.
DP
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
10.
BP
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Dolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 5
--
11.
BPAnalýza demografického vývoje vybraného regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------FRRMS
0 / 1
--
12.BPAnalýza faktorů udržitelného rozvoje regionuGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
13.
BP
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------PEF
0 / --
--
14.BPAnalýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EUChromková Manea, B.-E.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
1 / 1 Kalmusová, S.
15.
DPAnalýza hospodaření vybrané municipalityŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
16.
BP
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměHort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMSprohlížet0 / 2--
17.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný region
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
18.
BP
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 4
--
19.
BP
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažeraDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
20.
DP
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
21.
BPAnalýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
22.
BP
Analýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 3
--
23.BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 3
--
24.
BP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
25.
DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
26.
DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
27.BP
Analýza rozvojových problémů Asie
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
28.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
29.
DP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / 2
--
30.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
31.
BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státuHrabálek, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
32.
BP
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1--
33.DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / --
--
34.DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
35.
BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS0 / --
--
36.DPAnalýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
37.
DP
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--
--
FRRMS0 / --
--
38.
DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 2--
39.BPAnalýza vybrané komoditní vertikály
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
40.
BP
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / --
--
41.
BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristiky
Redlichová, R.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMS0 / ----
42.DPAntitrust policy and its manifestations in the food processing industryBlažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
43.
DP
Arabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
44.
BP
Arabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / --
--
45.
BP
Australská „ovčí“ kampaň
Hrkalová, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
46.BP
Bariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonání
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 5
--
47.
BPBritish foreign policy in India after World War II.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS0 / 1
--
48.
DP
Czech Expats in Peru
Horák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)N-MTSA
N-MTSA-MRSA
GDE
FRRMS
0 / 1
--
49.
BP
Czech Expats in South America
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
GD
FRRMS
0 / 1
--
50.
BP
Czechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout Europe
Novák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--FRRMS
0 / 1
--
51.BPČelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.Korecki, Z.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 5--
52.
DP
Demografický potenciál vybraného krajeÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 2
--
53.
BP
Demografický vývoj ČR v rámci EU
Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
54.
DP
Demografický vývoj ve vybraných regionech
Hübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------FRRMS
1 / 3
Huterová, A.
55.
BP
Demokratický deficit v Evropské unii
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / --
--
56.
DisP
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoru
Bečvářová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
57.
BPDopady Lisabonské smlouvy na Evropskou uniiÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
58.
BP
Economic and regional context of a selected commodity chain
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
59.DPEcosystem services of the wine regionSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 5
--
60.
BP
Ecosystem services within spatial planning in selected country
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 5--
61.
BP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / --
--
62.
BP
Ekokriticismus v britské literatuře
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS0 / 2
--
63.DPEkologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělstvíÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR--
FRRMS
0 / 1
--
64.
BP
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvojeŽivělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
65.
BPEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehledSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet0 / 3
--
66.
DP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném územíSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----
FRRMS
1 / 3 Szewieczek, J.
67.BP
Ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČR
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / 5
--
68.
DPEkosystémové služby ve strategických plánech MASSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 5--
69.
DP
Ekosystémové služby zemědělských brownfieldsSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 3--
70.
BP
Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Ruda, A.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)B-RRB-RR-SERR
--
FRRMS0 / 1--
71.
DP
Environmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajiněÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 2
--
72.BP
Environmentální migrace a její socioekonomické souvislosti
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
73.
DP
Etnicita Bělorusů jako sociokulturní fenoménKedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
74.
BPEU external policies and their impact on various regions of the worldMocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / --
--
75.
DP
Eurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?
Mocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 1
--
76.
BP
Evaluation of a publicly beneficial project.Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
77.
DisP
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMA
----
PEF
prohlížet0 / 1
--
78.
DisP
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMA----PEF
0 / 2
--
79.BP
Ex-post evaluation of chosen public development project
Dorée, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RRA
B-RRA-SERRA
--
FRRMS
0 / 1
--
80.
BP
Faktory formování poptávky po venkovské a šetrné turisticeÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--MENDELU
0 / 2
--
81.BPFaktory udržitelného rozvoje podnikuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
82.BPFauna a flora v umění Slovanů,Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 2--
83.
BP
Fauna a flora v umění Slovanů,
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMS0 / 2
--
84.
DP
Financial analysis and business valuation of a selected enterpriseBlažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / 1--
85.BPFinancial analysis of a business and its influence on the local economic development.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / ----
86.DPFinancování neziskového projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
0 / 1
--
87.
BP
Financování vybraného podnikuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / ----
88.DPFinancování zvoleného projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet1 / 5 Kupcová, M.
89.
BP
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazů
Blažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 4
--
90.DPFinanční řízení vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
91.DPFiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné financePalát, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
0 / 1--
92.
BP
Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikály
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
0 / ----
93.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
----
FRRMS
0 / 1
--
94.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mlékaBečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
95.
BPFormování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové maso
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
----FRRMS0 / 1
--
96.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí masoBečvářová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
97.
DP
Future features and development of connected model of public administration in the Czech RepublicÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)N-RRAN-RRA-SERRA
--
FRRMS
0 / 1
--
98.
BP
Gender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencí
Kedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
0 / --
--
99.
DP
Genderová politika v ČRKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 1
--
100.
DPGeocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná územíÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 3--
101.
BP
GMO as the way forward to food security &  population increase
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
102.
BP
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Miškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMS
0 / 3
--
103.
DP
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného území
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / --
--
104.
DP
Hodnocení hospodářské situace územně správních celků
Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
105.
BP
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
106.
BP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
107.
DPHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMS0 / 2
--
108.
DP
Hodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionuKlusáček, P.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / 2
--
109.BP
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
Svatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / --
--
110.
BP
Hodnocení veřejně prospěšného projektu.
Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
PEF
0 / ----
111.
DP
Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metod
Dorée, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
112.
DP
Hodnocení výkonnosti podnikuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
113.
BP
Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
114.
BP
Identifikace environmentálních disparit v rozvojových zemí
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)B-MTS
B-MTS-MRS
--
FRRMS
0 / 2
--
115.
DPIdentita, kultura a image konkrétní organizaceÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
PEF
0 / 3--
116.
DP
Identita, kultura a image konkrétního území nebo místa
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
117.DP
Impact of geocaching on large-scale protected areas
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 3
--
118.
BP
Implementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
119.
DP
Inovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČRÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--FRRMS
0 / 1
--
120.
DisPInstitucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republice
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EAM----PEF
0 / 1
--
121.
BP
Institucionální vývoj Evropské unieMocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
122.
DPInternational Migration and TradeÚstav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
123.
BPInterpersonální charakteristiky manažerské práce
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR--
FRRMS
0 / 1
--
124.BPJazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoru
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMS
0 / 2
--
125.
BP
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
Hort, Z.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
MENDELU
prohlížet0 / 1--
126.BP
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
2 / --
127.
DP
komparace kvality života ve vybraných regionech
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
128.
BP
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Tamáš, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 3
--
129.
BPKomparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
130.DP
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS0 / ----
131.
BP
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 1--
132.
BPKoncepce Střední Evropy
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 2
--
133.
DP
Konceptualizace strategických dokumentů
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS
prohlížet1 / 2
134.
BP
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvojeSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
135.
BP
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové masoTamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--MENDELUprohlížet0 / 3
--
136.
DP
Lokalizační analýza v GIS
Ruda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
137.
DP
Marketingová komunikace konkrétního podniku
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RRA
--
--FRRMS
0 / 3
--
138.DPMarketingová komunikace konkrétního územíForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RR----FRRMSprohlížet
0 / 3
--
139.
BP
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
140.
BP
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohled
Korecki, Z.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
141.
DP
Migrants and EntrepreneurshipÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS0 / 1--
142.
BP
Moderní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)Růžek, A.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
143.
DP
Mongolia: economic miracle or another case of resource curse?
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
PEF
0 / --
--
144.BPMožnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 1
--
145.BP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
PEF0 / 1--
146.DP
Naděje dožití ve zdraví
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
147.
BP
Nástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republiky
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
148.
BP
Nature conservation as a regional development factor
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
B-RRA
B-RRA-SERRA
--
FRRMS
prohlížet0 / 10
--
149.BPNávrh klastrové politiky v regionuHasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
150.DPNejnovější trendy v naději dožitíHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS0 / 1
--
151.
BP
Německé frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
152.
BP
Netržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajinyMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 2--
153.
BP
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich boření
Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 2
--
154.
DP
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Máchal, P.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
ICVprohlížet
0 / --
--
155.
DPOchota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územíchSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / --
--
156.
BP
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produkty
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
157.
BP
Ochrana přírody v Německu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
158.
BP
Ochrana přírody v Rakousku
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
159.
BPOchrana přírody ve ŠvýcarskuBýčková, I.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
160.
BPPartnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / 2
--
161.
BP
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezky
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR----FRRMS0 / 5
--
162.
DP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 2
--
163.
BPPercepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíHort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--FRRMSprohlížet
0 / 1
--
164.
BPPočátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obceÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / 2
--
165.
BP
Podnik a místní rozvoj
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 5
--
166.
DPPodniková komunikace konkrétní organizaceÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--FRRMS0 / 2
--
167.
DP
Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin
Sapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
168.
BP
Populační vývoj vybraného mikroregionuÚstav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 3
--
169.
BP
Position of the European Parliament in the institutional setting of the European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
170.
BP
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / ----
171.
BP
Postkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kulturyHrkalová, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / 2
--
172.
DisP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDF
0 / 1
--
173.DPPotenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 1
--
174.DP
Povědomí veřejnosti o funkcích lesů
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 3--
175.
DP
Povodně vs změna územního plánu
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMS0 / 2
--
176.
BP
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikáleBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
177.
BP
PR v neziskových organizacích Tamáš, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
0 / 1
--
178.
DP
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
179.BP
Problematika rozvoje regionu v atmosfere recese
Hasíková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
180.
DP
Problematika výživy ve vybraných zemích Afriky
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
181.
BP
Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
182.
BP
Procesní analýza neziskového subjektuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet
4 / 5
183.
DPProgramové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČRDorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
184.
BP
Project to finance company's technological development from EU funds.
Máchal, P.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / --
--
185.
DPProjekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
186.DPPrůzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obciPomazalová, N.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / --
--
187.
BP
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
188.
DisP
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionu
Živělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EM----
PEF
prohlížet0 / 2
--
189.
DP
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
190.BP
Psychologické aspekty regionální identity
Kouřilová, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
191.DP
Rabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia region
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
192.
BP
Reakce na bleskové povodně ve vybraných obcíchÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
193.BP
Reforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTS----FRRMSprohlížet
0 / 5
--
194.
DP
Regionální analýza jako podklad pro strategické plánování.Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
195.BPRekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionuÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------
FRRMS
0 / --
--
196.
BP
Rekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionuSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
197.
BP
Relationship Between Art and Social Hierarchy Ryška, T.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1
--
198.BP
Revitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionu
Hasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
199.
DisPRole agrárního sektoru ve vývoji regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEF
prohlížet1 / 1
200.DPRozhodovací techniky v koncepčních dokumentechRuda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
201.BP
Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989
Hrkalová, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMSprohlížet
0 / --
--
202.
BP
Rozvojové projekty a jejich sociální percepce.
Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR--
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
203.BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS0 / 1
--
204.BPRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 1
--
205.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR
--
--FRRMSprohlížet
0 / 1
--
206.
BP
Ruská menšina v České republice
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
207.
DP
Řeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaci
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / --
--
208.
DP
Skryté církve v České republice po roce 1989
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-RRN-RR-SERR--
FRRMS
0 / 1
--
209.BPSociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
----FRRMS
0 / 1
--
210.
BP
Sociální a politické podmínky vývoje běloruské kultury
Kedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1--
211.BPSociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
0 / 2
--
212.
BP
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / --
--
213.DPSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS0 / ----
214.
BP
Souhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služeb
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
215.
DPSpiritualita brněnských Anonymních alkoholikůÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
216.
BP
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělství
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
217.BP
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektu
Miškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
218.
BP
Společnost a jazyk: genderový aspekt
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
219.
BP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
220.DP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
221.
BP
Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích Evropy
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / 1--
222.
BP
Statistické zpracování kvalitativních dat
Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
223.
BPStatistické zpracování marketingového výzkumuÚstav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
224.BPStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČRPalát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 3--
225.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
226.
DP
Strategic plan for municipality or micro-region.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
0 / --
--
227.
DPStrategické přístupy regionálního rozvojeSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
228.
DP
Strategický plán obce (mikroregionu)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
229.
BP
Strategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS0 / 5--
230.BP
Studie proveditelnosti reálného projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 5
--
231.
BP
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 3--
232.
DP
Subkultury v České republice
Horák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
2 / 1
233.DPSupport of recreational function of suburban forests of large citiesSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / 10
--
234.
BP
Světové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSprohlížet0 / ----
235.
BP
Symbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní Slované
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
236.
BP
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
237.BPSystém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
238.DPTéma dle vlastního návrhu.Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
0 / --
--
239.
DP
Teorie hystereze a její praktické implikace
Palát, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
240.BPThe analysis of development problems in a particular African country.Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
241.
BPThe Analysis of the Chosen Region in Terms of Given IndicatorÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
242.DP
The Application of the Concept Partnership for Local Development
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / 3
--
243.
DP
The City Indentity, Culture and ImageForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
PEF
prohlížet0 / --
--
244.BPThe comparison of two different companies using social media as a marketing toolÚstav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
245.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Darkwah, S. A.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS1 / 1
246.DPThe Corporate Identity, Culture and ImageForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
PEF
0 / 3
--
247.
BPThe democratic deficit in the European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
248.
BP
The development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin America
Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / 2
--
249.
DP
The development of price levels in a selected commodity chain
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
250.BP
The economic consequences of international migration on sending and receiving countries
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA
--
--FRRMSprohlížet0 / ----
251.BPThe effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
252.BP
The Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSAB-MTSA-MRSA
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
253.
BP
The Impact of Migration on the Nigeria Labour Market
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
254.
BPThe impact of the Lisbon Treaty on European UnionMocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
255.
BPThe importance and potential development of ecotourism in developing countriesDarkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / 1
--
256.
BP
The importance of Small and Medium Business Enterprises to regional developmentDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / --
--
257.
BP
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
--
FRRMS
0 / --
--
258.BPThe institutional development of the European UnionÚstav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
0 / --
--
259.
BP
The IRA and its references in british cinemaNovák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSAB-MTSA-MRSA
--
FRRMS
0 / 1
--
260.
BP
The role of women in the economic development of Africa.
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
0 / ----
261.BP
The role of women in the socio-economic development of ghana
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS
B-MTS-MRS
--
FRRMS
0 / 1
--
262.
DP
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1--
263.BPTourism in Costa Rica ReviewÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
1 / 1
264.
BP
Tourism in Nicaragua ReviewÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
265.
BP
Tourism in Perú Review
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
266.
DP
Tourism potential identification using GIS toolsRuda, A.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
267.DP
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
268.
BP
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
269.BP
Typologie sítí ve vybraném regionu
Pomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3--
270.
DP
Unie pro Středomoří
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
271.
BP
Unie pro Středomoří
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMS0 / --
--
272.
DisPÚnosnost zatížení krajiny cestovním ruchemÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDFprohlížet0 / 1
--
273.BP
Uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních míst
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
274.
BP
Uplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
275.
DPUplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětvíÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
276.
DP
Vliv biofarmy na regionální rozvojSapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
277.
DP
Vliv ekologického zemědělství na regionální rozvojÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
278.DPVliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionuSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
1 / --
279.BP
Vliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionu
Smetanová, J.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
280.
BP
Vliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionu
Hasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
281.
BP
Vlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoru
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
0 / 2
--
282.
BP
Vnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světaMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
283.
DisP
volné téma (free theme)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMNG
--
--
LDF
1 / 1 Mansaray, S. K.
284.
DP
Volunteer tourismRyška, T.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / --
--
285.
BP
Vybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republiky
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet
0 / 6
--
286.DPVyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na SlovenskuSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
--
--
FRRMS
0 / ----
287.
BP
Výuka čínštiny u nás i ve světě
Růžek, A.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMS0 / 3--
288.
BP
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podnikuForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
289.
DP
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
290.
DP
Využití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trhÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
291.
BP
Využití marketingu v podnikání Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
292.
BP
Využití marketingu v regionálním rozvoji
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 2
--
293.
BP
Využití metod projektového managementu ve vybraném podniku
Dolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 5--
294.
BP
Využívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.
Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR--
--
FRRMS
0 / 1
--
295.
DP
Vývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném období
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 2
--
296.
DP
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvoji
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet1 / --
297.
BP
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
298.
BP
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 1--
299.
DPVzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
300.
DPVznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČRÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--AFprohlížet
0 / --
--
301.
BP
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / --
--
302.
DP
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
303.
DP
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchu
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 3--
304.
BP
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firemÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
305.
BPZhodnocení hospodaření veřejného subjektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 5--
306.
DP
Znalostní managementPřibyl, M.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1--
307.BP
1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkce
Messari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
308.
BP
1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / 2
--
309.
BP
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
310.
BP
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / 2
--
311.DP
1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / 1
--
312.
BP
3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na Moravu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet0 / ----
313.
DP
3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do MarokaÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
314.
BP
5/ Frankofonie v Maroku.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet1 / 1 Kuzavkova, M.
315.BP
6/ Angličtina v Ghaně .
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 1
--