Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Obor
SpecializaceUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DP
Téma dle vlastního návrhu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
2.
DP
Teorie hystereze a její praktické implikace
Palát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS0 / 1
--
3.BPThe analysis of development problems in a particular African country.Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
4.
BP
The Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Redlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet
0 / --
--
5.
DP
The Application of the Concept Partnership for Local Development
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
6.DPThe City Indentity, Culture and ImageForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
----
PEF
0 / --
--
7.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing toolÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 1
--
8.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet1 / 1 Stolbova, L.
9.
DP
The Corporate Identity, Culture and Image
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
----
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
10.
BP
The democratic deficit in the European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / --
--
11.
BPThe development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin AmericaÚstav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
12.
DP
The development of price levels in a selected commodity chain
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
13.
BP
The economic consequences of international migration on sending and receiving countries
Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
14.
DisP
The Economic Impact of the informal sector in plastic waste management in GhanaŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ
--
LDFprohlížet
1 / 1
Adamson, E. A.
15.
BP
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 2
--
16.BP
The Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
0 / 1
--
17.BPThe Impact of Migration on the Nigeria Labour Market
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
18.
BP
The impact of the Lisbon Treaty on European UnionÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / --
--
19.
BP
The importance and potential development of ecotourism in developing countriesÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
20.BPThe importance of Small and Medium Business Enterprises to regional developmentÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / --
--
21.
BPThe importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
22.
BP
The institutional development of the European UnionÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
23.BPThe IRA and its references in british cinemaNovák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSAB-MTSA-MRSA--FRRMSprohlížet
0 / 1
--
24.
BP
The role of women in the economic development of Africa.Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
25.
BP
The role of women in the socio-economic development of ghana
Darkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS
B-MTS-MRS
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
26.DPThe use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
27.BP
Tourism in Costa Rica Review
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMS0 / 1
--
28.
BP
Tourism in Nicaragua ReviewSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----FRRMS
0 / 1
--
29.
BP
Tourism in Perú Review
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
30.
DP
Tourism potential identification using GIS tools
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
----FRRMS0 / 2
--
31.
DP
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionuŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
32.BP
Trvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2--
33.
BP
Typologie sítí ve vybraném regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3--