Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Skryté církve v České republice po roce 1989
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS0 / 1
--
2.
BPSociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
0 / 1
--
3.BPSociální a politické podmínky vývoje běloruské kulturyKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSprohlížet0 / 1--
4.BPSociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
0 / 2
--
5.
BP
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
6.
DPSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / ----
7.
BPSouhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služebSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
8.
DP
Spiritualita brněnských Anonymních alkoholiků
Horák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1
--
9.
BP
Společenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělstvíMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
10.
BPSpolečensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektuMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
11.
BP
Společnost a jazyk: genderový aspekt
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMS
0 / 1
--
12.
BP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / --
--
13.
DP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / --
--
14.
BP
Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích EvropyKedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 1
--
15.
BP
Statistické zpracování kvalitativních dat
Somerlíková, K.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------FRRMS0 / --
--
16.
BP
Statistické zpracování marketingového výzkumu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
17.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 3
--
18.BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
Ústav sociálních studií (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
19.DP
Strategic plan for municipality or micro-region.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / --
--
20.
DP
Strategické přístupy regionálního rozvojeSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / --
--
21.
DP
Strategický plán obce (mikroregionu)Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
0 / --
--
22.
BP
Strategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet0 / 5
--
23.
BP
Studie proveditelnosti reálného projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 5
--
24.BP
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
25.
DP
Subkultury v České republiceHorák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet2 / 1
26.DP
Support of recreational function of suburban forests of large cities
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 10
--
27.
BP
Světové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
28.
BP
Symbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní Slované
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS0 / 2
--
29.
BP
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
30.BP
Systém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet0 / --
--