Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
----MENDELUprohlížet0 / 2
--
2.BP
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezky
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR--
--
FRRMSprohlížet0 / 5--
3.
DP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
4.BP
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišností
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR--
FRRMS
0 / 1
--
5.BPPočátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obceSmetanová, J.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 2
--
6.
BP
Podnik a místní rozvoj
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 5
--
7.
DPPodniková komunikace konkrétní organizaceForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
8.
DP
Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
9.BP
Populační vývoj vybraného mikroregionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet0 / 3--
10.
BPPosition of the European Parliament in the institutional setting of the European UnionÚstav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS0 / ----
11.
BP
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
12.
BP
Postkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kultury
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
13.DisP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK--LDFprohlížet0 / 1--
14.
DP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová službaÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----FRRMS0 / 1
--
15.
DP
Povědomí veřejnosti o funkcích lesů
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
16.
DP
Povodně vs změna územního plánu
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 2--
17.
BP
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikáleÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 3--
18.
BPPR v neziskových organizacích Tamáš, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
19.
DP
Problematika brownfield ve vybraném městě/regionu
Ptáček, P.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
20.
BP
Problematika rozvoje regionu v atmosfere recese
Hasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
21.
DP
Problematika výživy ve vybraných zemích Afriky
Sapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet0 / --
--
22.
BP
Proces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
--FRRMSprohlížet
0 / 3
--
23.
BP
Procesní analýza neziskového subjektu
Rajchlová, J.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS4 / 5
24.
DP
Programové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČRÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
FRRMS0 / 1
--
25.
BP
Project to finance company's technological development from EU funds.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
26.
DP
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
27.DP
Průzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obci
Pomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / ----
28.
BPPřeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 3--
29.
DisP
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
--
--
PEF
0 / 2--
30.
DP
Přivlastňování kultury v kontextu exotického turismuHorák, M.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1--
31.
BP
Psychologické aspekty regionální identity
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--