Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPKomparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR--MENDELUprohlížet0 / 1
--
2.BPKomparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
2 / --
3.
DP
komparace kvality života ve vybraných regionech
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-RR
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
4.
BP
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 3--
5.
BP
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
6.
DP
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotou
Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / --
--
7.
BP
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Hort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR--
FRRMS
0 / 1--
8.
BP
Koncepce Střední Evropy
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / 2
--
9.DPKonceptualizace strategických dokumentůÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RR
N-RR-SERR
--FRRMSprohlížet
1 / 2
Martinková, S.
10.BPKonkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvojeSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
11.BPKonkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové masoTamáš, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
MENDELU
prohlížet
0 / 3
--