Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
2.
BP
Identifikace environmentálních disparit v rozvojových zemí
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
B-MTSB-MTS-MRS
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
3.
DP
Identita, kultura a image konkrétní organizace
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
PEF
0 / 3--
4.DPIdentita, kultura a image konkrétního území nebo místaÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--FRRMSprohlížet0 / --
--
5.
DP
Impact of geocaching on large-scale protected areas
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 3--
6.BP
Implementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionu
Miškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / ----
7.
DP
Inovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČRDorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
8.
DisP
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republice
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EAM
----PEF0 / 1
--
9.
BP
Institucionální vývoj Evropské unie
Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
10.
DP
International Migration and Trade
Palát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
11.BPInterpersonální charakteristiky manažerské práceKouřilová, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RRB-RR-SERR--FRRMS0 / 1--