Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Economic and regional context of a selected commodity chain
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
2.
DP
Ecosystem services of the wine region
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------FRRMSprohlížet
0 / 5
--
3.
BP
Ecosystem services within spatial planning in selected country
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 5--
4.
BP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / --
--
5.
BP
Ekokriticismus v britské literatuře
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 2--
6.
DP
Ekologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělství
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
7.
BP
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvoje
Živělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--FRRMS
0 / --
--
8.
BPEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehledSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--FRRMS0 / 3--
9.
DPEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
1 / 3
Szewieczek, J.
10.BP
Ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČR
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 5
--
11.DP
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 5
--
12.DP
Ekosystémové služby zemědělských brownfields
Schneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------
FRRMS
0 / 3--
13.
BP
Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Ruda, A.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
14.DP
Environmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajině
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 2
--
15.BP
Environmentální migrace a její socioekonomické souvislosti
Palát, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
16.
DP
Etnicita Bělorusů jako sociokulturní fenoménÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
17.
BPEU external policies and their impact on various regions of the worldMocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet0 / --
--
18.DPEurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 1
--
19.
BP
Evaluation of a publicly beneficial project.
Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
20.
DisP
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMA
--
--
PEF
0 / 1
--
21.
DisP
Evaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMA
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
22.
BP
Ex-post evaluation of chosen public development projectDorée, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RRA
B-RRA-SERRA
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--