Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th centuryNovák, P.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
2.BPAgilní přístupy k řízení projektůDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------FRRMSprohlížet0 / 1
--
3.
BP
Analysis and evaluation of questionnaire
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 1--
4.
BP
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Blažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 2
--
5.
BP
Analysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
6.DPAnalysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / --
--
7.
DP
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
8.
BP
Analýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném kraji
Dolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 5
--
9.BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Hübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS0 / 1
--
10.BPAnalýza faktorů udržitelného rozvoje regionuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
11.
BP
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
PEF
prohlížet
0 / --
--
12.
BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Chromková Manea, B.-E.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
1 / 1 Kalmusová, S.
13.
DP
Analýza hospodaření vybrané municipality
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / ----
14.
BP
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firmě
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--FRRMSprohlížet0 / 2--
15.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný regionHübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
16.
BPAnalýza konvergence regionálního rozvojeGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 4
--
17.
BPAnalýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------FRRMSprohlížet
0 / 1
--
18.
DP
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 2
--
19.
BP
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionuÚstav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1
--
20.BP
Analýza rozvoje vybrané obce
Dolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
21.
BP
Analýza rozvoje vybrané obceÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
22.
BP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
23.
DP
Analýza rozvojových problémů AfrikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
24.
DP
Analýza rozvojových problémů Afriky
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
25.BP
Analýza rozvojových problémů Asie
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
26.BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
27.
DPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
28.
BP
Analýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
29.BPAnalýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / --
--
30.
BP
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
0 / 1
--
31.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
32.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSprohlížet0 / ----
33.
BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
34.
DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
35.
DP
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.
Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-RR----FRRMSprohlížet
0 / --
--
36.
DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané zeměÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
37.
BP
Analýza vybrané komoditní vertikályBlažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 3--
38.
BP
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / --
--
39.
BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristikyRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMS
0 / --
--
40.DPAntitrust policy and its manifestations in the food processing industryBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
41.
DP
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / ----
42.
BP
Arabsko-izraelský konflikt
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
43.
BP
Australská „ovčí“ kampaňÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / 2
--