Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborSpecializaceUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DP Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatelPomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
2.DP Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obciPomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
3.BPAboriginal Australians and their assimilation in 20th centuryNovák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSAB-MTSA-MRSA--FRRMSprohlížet0 / 1--
4.BPAgilní přístupy k řízení projektůDolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
5.BPAnalysis and evaluation of questionnaireJadczaková, V.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
6.BPAnalysis of financial performance of a selected enterpriseBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
7.BPAnalysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
8.DPAnalysis of the branch structure of the chosen regionRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
9.DPAnalysis of the municipalities' economy in a selected region.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
10.BPAnalýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném krajiDolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
11.BPAnalýza demografického vývoje vybraného regionuHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
12.BPAnalýza faktorů udržitelného rozvoje regionuGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
13.BPAnalýza financování municipalitDamborský, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
14.DPAnalýza financování municipalitDamborský, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
15.BPAnalýza financování vybrané obceDamborský, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
16.BPAnalýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------PEFprohlížet0 / ----
17.BPAnalýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EUChromková Manea, B.-E.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet1 / 1 Kalmusová, S.
18.DPAnalýza hospodaření vybrané municipalityŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
19.BPAnalýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firměHort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 2--
20.BPAnalýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný regionHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
21.BPAnalýza konvergence regionálního rozvojeGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 4--
22.BPAnalýza předpokladů úspěšného projektového manažeraDolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
23.DPAnalýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionuGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
24.BPAnalýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionuHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
25.BPAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2--
26.DPAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
27.DPAnalýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
28.BPAnalýza rozvojových problémů AsieGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2--
29.BPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2--
30.DPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
31.BPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2--
32.BPAnalýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státuHrabálek, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
33.BPAnalýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
34.DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
35.DPAnalýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
36.BPAnalýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
37.DPAnalýza struktury odvětví ve vybraném regionuRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
38.DPAnalýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-RR----FRRMSprohlížet0 / ----
39.DPAnalýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané zeměGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
40.BPAnalýza vybrané komoditní vertikályBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
41.BPAnalýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské AmerikyHrabálek, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
42.BPAnalýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristikyRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
43.DPAntitrust policy and its manifestations in the food processing industryBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
44.DPArabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
45.BPArabsko-izraelský konfliktNovotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
46.BPAustralská „ovčí“ kampaňHrkalová, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
47.BPBariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonáníKlusáček, P.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
48.BPBritish foreign policy in India after World War II.Novák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSAB-MTSA-MRSA--FRRMSprohlížet0 / 1--
49.DPCzech Expats in PeruHorák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)N-MTSAN-MTSA-MRSAGDEFRRMSprohlížet0 / 1--
50.BPCzech Expats in South AmericaHorák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSAB-MTSA-MRSAGDFRRMSprohlížet0 / 1--
51.BPCzechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout EuropeNovák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSAB-MTSA-MRSA--FRRMSprohlížet0 / 1--
52.BPČelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.Korecki, Z.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
53.DPDemografický potenciál vybraného krajeHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
54.BPDemografický vývoj ČR v rámci EUPalát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
55.DPDemografický vývoj ve vybraných regionechHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet1 / 3 Huterová, A.
56.BPDemokratický deficit v Evropské uniiMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
57.DisPDopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoruBečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EM----PEFprohlížet0 / 1--
58.BPDopady Lisabonské smlouvy na Evropskou uniiMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
59.BPEconomic and regional context of a selected commodity chainBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
60.DPEcosystem services of the wine regionSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
61.BPEcosystem services within spatial planning in selected countrySchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
62.DisPEfektivnost dotací na podporu hospodaření v lesíchŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMNGD-EMNG-EMOPZ--LDFprohlížet0 / 2--
63.BPEfektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionuŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
64.BPEkokriticismus v britské literatuřeHrkalová, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
65.DPEkologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělstvíVyskot, I.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RRN-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 1--
66.BPEkonomická efektivnost podniku a možnost jeho dalšího rozvojeŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / ----
67.BPEkonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvojeŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / ----
68.BPEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehledSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
69.DPEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném územíSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
70.BPEkosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČRSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
71.DPEkosystémové služby ve strategických plánech MASSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
72.DPEkosystémové služby zemědělských brownfieldsSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
73.BPEnvironmentální aspekty rozvoje cestovního ruchuRuda, A.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 1--
74.DPEnvironmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajiněRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RRN-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 2--
75.BPEnvironmentální migrace a její socioekonomické souvislostiPalát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
76.DPEtnicita Bělorusů jako sociokulturní fenoménKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
77.BPEU external policies and their impact on various regions of the worldMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
78.DPEurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
79.BPEvaluation of a publicly beneficial project.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
80.BPEx-post evaluation of chosen public development projectDorée, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)B-RRAB-RRA-SERRA--FRRMSprohlížet0 / 1--
81.BPFaktory formování poptávky po venkovské a šetrné turisticeMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------MENDELUprohlížet0 / 2--
82.BPFaktory udržitelného rozvoje podnikuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
83.BPFauna a flora v umění Slovanů,Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
84.BPFauna a flora v umění Slovanů,Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
85.DPFinancial analysis and business valuation of a selected enterpriseBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
86.BPFinancial analysis of a business and its influence on the local economic development.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
87.DPFinancování neziskového projektuRajchlová, J.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
88.BPFinancování vybraného podnikuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
89.DPFinancování zvoleného projektuRajchlová, J.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet1 / 5 Kupcová, M.
90.BPFinanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazůBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 4--
91.DPFinanční řízení vybraného podnikuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
92.DPFiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné financePalát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
93.BPFormování cen v rámci vybrané komoditní vertikályTamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
94.BPFormování cen v rámci komoditní vertikály mlékaBečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR----FRRMSprohlížet0 / 1--
95.BPFormování cen v rámci komoditní vertikály mlékaBečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR----FRRMSprohlížet0 / 1--
96.BPFormování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové masoBečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR----FRRMSprohlížet0 / 1--
97.BPFormování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí masoBečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR----FRRMSprohlížet0 / 1--
98.DPFuture features and development of connected model of public administration in the Czech RepublicDorée, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)N-RRAN-RRA-SERRA--FRRMSprohlížet0 / 1--
99.BPGender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencíKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
100.DPGenderová politika v ČRKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
101.DPGeocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná územíSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
102.BPGMO as the way forward to food security &  population increaseAnkomah, E. K.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
103.BPHodnocení eko-efektivnosti činnosti podnikuMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
104.DPHodnocení ekosystémových služeb vybraného územíSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
105.DPHodnocení hospodářské situace územně správních celkůChmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
106.BPHodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podnikuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
107.BPHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
108.DPHodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
109.DPHodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionuKlusáček, P.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
110.BPHodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
111.BPHodnocení veřejně prospěšného projektu.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------PEFprohlížet0 / ----
112.DPHodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metodDorée, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
113.DPHodnocení výkonnosti podnikuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
114.BPIdentifikace ekosystémových služeb vybraného územíSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
115.BPIdentifikace environmentálních disparit v rozvojových zemíRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)B-MTSB-MTS-MRS--FRRMSprohlížet0 / 2--
116.DPIdentita, kultura a image konkrétní organizaceForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------PEFprohlížet0 / 3--
117.DPIdentita, kultura a image konkrétního území nebo místaForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
118.DPImpact of geocaching on large-scale protected areasSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
119.DPInovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČRDorée, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
120.BPInstitucionální vývoj Evropské unieMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
121.DPInternational Migration and TradePalát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
122.BPInterpersonální charakteristiky manažerské práceKouřilová, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 1--
123.BPJazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoruŘehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
124.BPKomparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání Hort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--MENDELUprohlížet0 / 1--
125.BPKomparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji VysočinaŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet2 / -- Machová, D.
Kluchová, M.
126.DPkomparace kvality života ve vybraných regionechJánský, J.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-RR----FRRMSprohlížet0 / 2--
127.BPKomparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrechTamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------MENDELUprohlížet0 / 3--
128.BPKomparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě Hort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 1--
129.DPKomparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotouTamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
130.BPKomunikace občana s veřejnoprávní institucíHort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 1--
131.BPKoncepce Střední EvropyŘehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
132.DPKonceptualizace strategických dokumentůRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RRN-RR-SERR--FRRMSprohlížet1 / 2 Martinková, S.
133.BPKonkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvojeSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
134.BPKonkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové masoTamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------MENDELUprohlížet0 / 3--
135.DPLokalizační analýza v GISRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
136.DPMarketingová komunikace konkrétního podniku Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)N-RRA----FRRMSprohlížet0 / 3--
137.DPMarketingová komunikace konkrétního územíForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)N-RR----FRRMSprohlížet0 / 3--
138.BPMediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR----FRRMSprohlížet0 / 2--
139.BPMigrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohledKorecki, Z.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
140.DPMigrants and EntrepreneurshipPalát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
141.BPModerní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)Růžek, A.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
142.DPMongolia: economic miracle or another case of resource curse?Blížkovský, P.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------PEFprohlížet0 / ----
143.BPMožnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
144.BPMožnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------PEFprohlížet0 / 1--
145.DPNaděje dožití ve zdravíHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
146.BPNástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republikySchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
147.BPNature conservation as a regional development factorSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)B-RRAB-RRA-SERRA--FRRMSprohlížet0 / 10--
148.BPNávrh klastrové politiky v regionuHasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
149.BPNegativní mezilidské vztahy na pracovištiChromková Manea, B.-E.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
150.DPNejnovější trendy v naději dožitíHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
151.BPNěmecké frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)Býčková, I.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
152.BPNetržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajinyMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
153.BPObraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich bořeníŘehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
154.DPOceňení podniku Lucas Varity s.r.o.Máchal, P.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------ICVprohlížet0 / ----
155.DPOchota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územíchSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
156.BPOchota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produktyMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
157.BPOchrana přírody v NěmeckuBýčková, I.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
158.BPOchrana přírody v RakouskuBýčková, I.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
159.BPOchrana přírody ve ŠvýcarskuBýčková, I.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
160.BPPartnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------MENDELUprohlížet0 / 2--
161.BPPartnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezkyForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)B-RR----FRRMSprohlížet0 / 5--
162.DPPartnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------MENDELUprohlížet0 / 2--
163.BPPercepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíHort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 1--
164.BPPočátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obceSmetanová, J.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
165.BPPodnik a místní rozvojForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
166.DPPodniková komunikace konkrétní organizaceForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
167.DPPodpora rozvoje regionálního odbytu biopotravinSapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
168.DPPopulační vývoj vybraného mikroregionuPalát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
169.BPPopulační vývoj vybraného mikroregionuPalát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
170.BPPosition of the European Parliament in the institutional setting of the European UnionMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
171.BPPostavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unieMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
172.BPPostkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kulturyHrkalová, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
173.DisPPotenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová službaRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet0 / 1--
174.DPPotenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová službaRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
175.DPPovědomí veřejnosti o funkcích lesůSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
176.DPPovodně vs změna územního plánuRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
177.BPPozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikáleBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
178.BPPR v neziskových organizacích Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
179.DPProblematika brownfield ve vybraném městě/regionuPtáček, P.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
180.BPProblematika rozvoje regionu v atmosfere receseHasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
181.DPProblematika výživy ve vybraných zemích AfrikySapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
182.BPProces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města Klusáček, P.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 3--
183.BPProcesní analýza neziskového subjektuRajchlová, J.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet8 / 5 Hyklová, T.
Coufalová, A.
Šimková, K.
Činka, J.
Černá, M.
Jelínek, P.
Perevozchikova, E.
Gavlíková, E.
184.DPProgramové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČRDorée, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
185.BPProject to finance company's technological development from EU funds. Máchal, P.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
186.DPPrůmyslové zóny ve vybraném regionuDamborský, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
187.DPPrůzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obciPomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
188.BPPřeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspektyPtáček, P.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
189.BPPřímé zahraniční investiceDamborský, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
190.DPPřímé zahraniční investiceDamborský, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
191.DisPPřínos lesů pro trvale udržitelný rozvojŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMNGD-EMNG-EMOPZ--LDFprohlížet0 / 1--
192.DisPPřínos malých a středních podniků pro rozvoj regionuŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EM----PEFprohlížet0 / 2--
193.DPPřivlastňování kultury v kontextu exotického turismuHorák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
194.BPPsychologické aspekty regionální identityKouřilová, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 1--
195.DPRabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia regionPavlík, I.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
196.BPReakce na bleskové povodně ve vybraných obcíchRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
197.BPReforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích Korecki, Z.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTS----FRRMSprohlížet0 / 5--
198.DPRegionální analýza jako podklad pro strategické plánování.Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
199.BPRekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionuSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
200.BPRekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionuSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
201.BPRelationship Between Art and Social Hierarchy Ryška, T.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
202.BPRevitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
203.DisPRole agrárního sektoru ve vývoji regionuBečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMD-EM-ŘEP--PEFprohlížet1 / 1 Dvořáková, D.
204.DPRole universit v rozvoji vybraného regionuDamborský, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
205.DisPRole vinařství a vinohradnictví v rozvoji vybraných regionůŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EM----PEFprohlížet0 / 1--
206.DisPRole vinařství a vinohradnictví v rozvoji vybraných regionůŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EM----PEFprohlížet0 / 1--
207.DPRozhodovací techniky v koncepčních dokumentechRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RRN-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 2--
208.BPRozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989Hrkalová, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
209.DPRozvoj výzkum a vývoje v kontextu vývoje regionůDamborský, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
210.BPRozvojové projekty a jejich sociální percepce.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR----FRRMSprohlížet0 / 1--
211.BPRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 1--
212.BPRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
213.BPRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR----FRRMSprohlížet0 / 1--
214.BPRuská menšina v České republiceKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
215.DPŘeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaciKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
216.DPSkryté církve v České republice po roce 1989Horák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)N-RRN-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 1--
217.BPSociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR----FRRMSprohlížet0 / 1--
218.BPSociální a politické podmínky vývoje běloruské kulturyKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
219.BPSociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR----FRRMSprohlížet0 / 2--
220.DisPSocioekonomické dopady hospodaření v lesíchŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMNGD-EMNG-EMOPZ--LDFprohlížet0 / 2--
221.BPSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
222.DPSoučasná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
223.BPSouhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služebSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
224.DPSpiritualita brněnských Anonymních alkoholikůHorák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
225.BPSpolečenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělstvíMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
226.BPSpolečensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektuMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
227.BPSpolečnost a jazyk: genderový aspektKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
228.BPSpolupráce EU s arabskými/islámskými státy.Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
229.DPSpolupráce EU s arabskými/islámskými státy.Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
230.BPSrovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích EvropyKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
231.BPStatistické zpracování kvalitativních datSomerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
232.BPStatistické zpracování marketingového výzkumuSomerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
233.BPStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČRPalát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
234.BPStatisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského krajePalát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
235.DPStrategic plan for municipality or micro-region.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
236.DPStrategické přístupy regionálního rozvojeSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
237.DPStrategický plán obce (mikroregionu)Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
238.BPStrategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích Korecki, Z.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
239.BPStudie proveditelnosti reálného projektuDolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
240.BPStylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)Býčková, I.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
241.DPSubkultury v České republiceHorák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
242.DPSupport of recreational function of suburban forests of large citiesSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 10--
243.BPSvětové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
244.BPSymbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní SlovanéŘehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
245.BPSystém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
246.BPSystém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
247.DPTéma dle vlastního návrhu.Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
248.DPTeorie hystereze a její praktické implikacePalát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
249.BPThe analysis of development problems in a particular African country.Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA----FRRMSprohlížet0 / ----
250.BPThe Analysis of the Chosen Region in Terms of Given IndicatorRedlichová, R.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
251.DPThe Application of the Concept Partnership for Local DevelopmentForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
252.DPThe City Indentity, Culture and ImageForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------PEFprohlížet0 / ----
253.BPThe comparison of two different companies using social media as a marketing toolDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
254.BPThe comparison of two different companies using social media as a marketing toolDarkwah, S. A.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
255.DPThe Corporate Identity, Culture and ImageForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------PEFprohlížet0 / 3--
256.BPThe democratic deficit in the European UnionMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
257.BPThe development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin AmericaDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
258.DPThe development of price levels in a selected commodity chainBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
259.BPThe economic consequences of international migration on sending and receiving countriesDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA----FRRMSprohlížet0 / ----
260.DisPThe Economic Impact of the informal sector in plastic waste management in GhanaŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMNGD-EMNG-EMOPZ--LDFprohlížet1 / 1 Adamson, E. A.
261.BPThe effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the SaharaDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
262.BPThe Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?Novák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSAB-MTSA-MRSA--FRRMSprohlížet0 / 1--
263.BPThe Impact of Migration on the Nigeria Labour MarketDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 1--
264.BPThe impact of the Lisbon Treaty on European UnionMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
265.BPThe importance and potential development of ecotourism in developing countriesDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
266.BPThe importance of Small and Medium Business Enterprises to regional developmentDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
267.BPThe importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA----FRRMSprohlížet0 / ----
268.BPThe institutional development of the European UnionMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
269.BPThe IRA and its references in british cinemaNovák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSAB-MTSA-MRSA--FRRMSprohlížet0 / 1--
270.BPThe role of women in the economic development of Africa.Darkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSAB-MTSA-MRSA--FRRMSprohlížet0 / ----
271.BPThe role of women in the socio-economic development of ghanaDarkwah, S. A.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSB-MTS-MRS--FRRMSprohlížet0 / 1--
272.DPThe use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographicsJadczaková, V.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
273.BPTourism in Costa Rica ReviewSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
274.BPTourism in Nicaragua ReviewSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
275.BPTourism in Perú ReviewSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
276.DPTourism potential identification using GIS toolsRuda, A.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
277.DPTrh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionuŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
278.BPTrvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
279.BPTypologie sítí ve vybraném regionuPomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
280.DPUnie pro StředomoříNovotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
281.BPUnie pro StředomoříNovotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
282.DisPÚnosnost zatížení krajiny cestovním ruchemRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet0 / 1--
283.BPUplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních místKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
284.DPVliv biofarmy na regionální rozvojSapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
285.DPVliv ekologického zemědělství na regionální rozvojSapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
286.DPVliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet1 / -- Šípošová, M.
287.BPVliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionuSmetanová, J.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
288.BPVliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionuHasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
289.BPVlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoruŘehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
290.BPVnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světaMocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
291.DisPvolné téma (free theme)Živělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMNG----LDFprohlížet1 / 1 Mansaray, S. K.
292.DPVolunteer tourismRyška, T.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
293.BPVybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republikySchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 6--
294.DPVyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na SlovenskuSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RR----FRRMSprohlížet0 / ----
295.BPVýuka čínštiny u nás i ve světěRůžek, A.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
296.BPVyužití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podnikuForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
297.DPVyužití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
298.DPVyužití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trhForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
299.BPVyužití marketingu v podnikání Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
300.BPVyužití marketingu v regionálním rozvojiForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
301.BPVyužití metod projektového managementu ve vybraném podnikuDolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
302.BPVyužívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR----FRRMSprohlížet0 / 1--
303.DPVývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném obdobíPtáček, P.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
304.DPVýznam malých a středních podniků v regionálním rozvojiŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet1 / -- Yefimova, L.
305.BPVyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
306.BPVyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
307.DPVzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský krasVyskot, I.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RRN-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / ----
308.DPVznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČRSapáková, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------AFprohlížet0 / ----
309.BPZahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
310.DPZahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
311.DPZavádění nového produktu místního cestovního ruchuForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 3--
312.BPZdroje financování podnikatelských záměrů malých firemŽivělová, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
313.BPZhodnocení hospodaření veřejného subjektuRajchlová, J.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 5--
314.DPZnalostní managementPřibyl, M.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
315.BP1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkceMessari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
316.BP1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
317.BP1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní významŘehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
318.BP1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní významŘehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2--
319.DP1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /Messari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
320.BP3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na MoravuMessari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / ----
321.DP3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do MarokaMessari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--
322.BP5/ Frankofonie v Maroku.Messari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet1 / 1 Kuzavkova, M.
323.BP6/ Angličtina v Ghaně .Messari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 1--