Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 1 | 3 | 5 | 6

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborSpecializaceUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatel
Ústav sociálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet0 / --
--
2.
DP
Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obciÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
3.
BP
Aboriginal Australians and their assimilation in 20th century
Novák, P.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
0 / 1
--
4.
BPAgilní přístupy k řízení projektůDolinová, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
5.
BP
Analysis and evaluation of questionnaireJadczaková, V.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1--
6.
BP
Analysis of financial performance of a selected enterpriseBlažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
7.BP
Analysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
B-RRA
B-MTSA
B-MTS
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
8.
DPAnalysis of the branch structure of the chosen region
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
9.
DP
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / --
--
10.
BPAnalýza bariér absorpční kapacity vybraných ORP ve zvoleném krajiDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 5
--
11.
BP
Analýza demografického vývoje vybraného regionu
Hübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1--
12.BP
Analýza faktorů udržitelného rozvoje regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 2
--
13.
BP
Analýza finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů a posouzení jeho vlivu na ekonomický rozvoj regionu..Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----PEF0 / ----
14.BP
Analýza genderových nerovností na trhu práce a vliv vzdělání: srovnávací studie vybraných rozvojových zemí Severní Afriky a států EU
Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet
1 / 1
Kalmusová, S.
15.
DP
Analýza hospodaření vybrané municipality
Živělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / --
--
16.
BP
Analýza interkulturních odlišností v nonverbální i verbální komunikaci ve vybrané nadnárodní firmě
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 2
--
17.
BP
Analýza koncentrace a dostupnosti služeb pro vybraný regionHübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
18.
BP
Analýza konvergence regionálního rozvoje
Grega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 4--
19.
BP
Analýza předpokladů úspěšného projektového manažera
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1--
20.
DP
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
21.
BP
Analýza přírůstku obyvatelstva vybraného regionu
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
22.
BP
Analýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
23.
BPAnalýza rozvoje vybrané obceDolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
24.
BPAnalýza rozvojových problémů Afriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
0 / 2--
25.
DPAnalýza rozvojových problémů AfrikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
26.
DP
Analýza rozvojových problémů AfrikyGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 2
--
27.
BP
Analýza rozvojových problémů Asie
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
28.BPAnalýza rozvojových problémů Latinské AmerikyGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
29.
DP
Analýza rozvojových problémů Latinské AmerikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
30.
BPAnalýza rozvojových problémů Latinské Ameriky
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-MTSA
--
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
31.BP
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Hrabálek, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / ----
32.
BP
Analýza struktury obyvatelstva vybraného mikroregionu/regionuHübelová, D.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet0 / 1--
33.
DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / ----
34.DP
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska rodinného stavu ve zvoleném regionu.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
35.
DP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
N-MTS
N-MTSA
N-RR
N-RRA
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
36.
BP
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-MTS
B-RRA
B-MTSA
B-RR
--
--
--
--
--
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
37.
DP
Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v potravinářském průmyslu.Chmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-RR--
--
FRRMS
0 / ----
38.
DP
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
39.
BP
Analýza vybrané komoditní vertikály
Blažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3--
40.
BP
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / ----
41.
BP
Analýza vybraného regionu z hlediska zvolené charakteristikyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
42.DPAntitrust policy and its manifestations in the food processing industryBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 1--
43.
DPArabsko-izraelský konfliktÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / ----
44.
BP
Arabsko-izraelský konflikt
Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
45.
BP
Australská „ovčí“ kampaň
Hrkalová, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / 2
--
46.
BP
Bariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonáníÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--FRRMS
0 / 5
--
47.
BP
British foreign policy in India after World War II.
Novák, P.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMSprohlížet0 / 1
--
48.
DP
Czech Expats in Peru
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-MTSA
N-MTSA-MRSA
GDEFRRMS
0 / 1
--
49.BPCzech Expats in South America
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
GD
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
50.
BP
Czechoslovak government in exile (1939 - 1945) and its recognition throughout Europe
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
0 / 1
--
51.
BP
Čelíme klimatickým změnám – strategie rozvojových zemí ve středně a dlouhodobém horizontu.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 5
--
52.DP
Demografický potenciál vybraného kraje
Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
53.BP
Demografický vývoj ČR v rámci EU
Palát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 2
--
54.DPDemografický vývoj ve vybraných regionechÚstav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
1 / 3
55.
BPDemokratický deficit v Evropské uniiÚstav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / --
--
56.
DisP
Dopad společné zemědělské politiky na změny podnikatelského prostředí agrárního sektoru
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM----
PEF
prohlížet0 / 1--
57.BP
Dopady Lisabonské smlouvy na Evropskou unii
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / ----
58.
BP
Economic and regional context of a selected commodity chainBlažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 1
--
59.
DP
Ecosystem services of the wine regionÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------
FRRMS
0 / 5
--
60.
BPEcosystem services within spatial planning in selected countrySchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 5
--
61.
BP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
0 / ----
62.BP
Ekokriticismus v britské literatuře
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------
FRRMS
0 / 2--
63.
DP
Ekologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělstvíÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)N-RR
N-RR-SERR
--FRRMS0 / 1
--
64.
BP
Ekonomická efektivnost podniku a možnosti jeho dalšího rozvojeÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RRB-RR-SERR
--
FRRMS
0 / --
--
65.
BPEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny - literární přehledSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 3--
66.DP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
--
FRRMS
1 / 3
Szewieczek, J.
67.
BP
Ekosystémové služby v územních plánech vybraných měst a obcí v ČR
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet
0 / 5
--
68.
DP
Ekosystémové služby ve strategických plánech MAS
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / 5
--
69.
DP
Ekosystémové služby zemědělských brownfields
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
70.
BP
Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu
Ruda, A.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR--
FRRMS
0 / 1
--
71.
DP
Environmentální indikace vybraných hospodářských aktivit v krajině
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--FRRMS0 / 2
--
72.
BP
Environmentální migrace a její socioekonomické souvislosti
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
73.
DP
Etnicita Bělorusů jako sociokulturní fenomén
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
74.
BP
EU external policies and their impact on various regions of the world
Mocek, O.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
75.
DPEurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?Mocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMS0 / 1--
76.
BP
Evaluation of a publicly beneficial project.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
0 / --
--
77.
DisPEvaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMA
--
--
PEF
0 / 1
--
78.DisPEvaluation of socio-economic implications of economic and trade globalisation in selected country (Hodnocení sociálně-ekonomických dopadů globalizace ekonomiky a obchodu ve zvolené zemi)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EMA
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
79.BP
Ex-post evaluation of chosen public development project
Dorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RRA
B-RRA-SERRA
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
80.BPFaktory formování poptávky po venkovské a šetrné turistice
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
81.
BP
Faktory udržitelného rozvoje podniku
Svatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
82.BP
Fauna a flora v umění Slovanů,
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
83.
BP
Fauna a flora v umění Slovanů,Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
84.
DP
Financial analysis and business valuation of a selected enterprise
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1--
85.
BP
Financial analysis of a business and its influence on the local economic development.
Chmelíková, G.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
86.
DP
Financování neziskového projektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1--
87.
BP
Financování vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
88.
DP
Financování zvoleného projektuRajchlová, J.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet1 / 5 Kupcová, M.
89.BP
Finanční analýza podniku na základě rozboru účetních výkazů
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / 4--
90.
DP
Finanční řízení vybraného podnikuSvatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet0 / --
--
91.DP
Fiskální dopady imigrace, imigrační politiky, veřejné finance
Palát, M.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1--
92.
BP
Formování cen v rámci vybrané komoditní vertikály
Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
93.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mlékaBečvářová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
94.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály mléka
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)B-RR
--
--
FRRMS
0 / 1
--
95.
BPFormování cen v rámci komoditní vertikály prasata - vepřové masoBečvářová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
0 / 1
--
96.
BP
Formování cen v rámci komoditní vertikály skot - hovězí maso
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS
0 / 1
--
97.DPFuture features and development of connected model of public administration in the Czech RepublicÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RRA
N-RRA-SERRA
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
98.
BP
Gender v mediálním diskursu jako reflexe společenských tendencí
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / --
--
99.
DP
Genderová politika v ČR
Kedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
------FRRMSprohlížet0 / 1
--
100.
DP
Geocaching a jeho vliv na velkoplošná zvláště chráněná území
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------
FRRMS
0 / 3
--
101.
BP
GMO as the way forward to food security &  population increase
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / --
--
102.BP
Hodnocení eko-efektivnosti činnosti podniku
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
103.DP
Hodnocení ekosystémových služeb vybraného území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
104.DPHodnocení hospodářské situace územně správních celkůChmelíková, G.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet0 / --
--
105.
BP
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / --
--
106.
BP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělstvíGrega, L.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
107.DP
Hodnocení mimoprodukčního přínosu zemědělství
Grega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / 2
--
108.DPHodnocení rozvojového potenciálu brownfields na území vybraného regionuKlusáček, P.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet0 / 2--
109.
BP
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionuSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
110.BPHodnocení veřejně prospěšného projektu.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------PEFprohlížet0 / --
--
111.
DP
Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metod
Dorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
112.DP
Hodnocení výkonnosti podniku
Svatošová, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
113.BP
Identifikace ekosystémových služeb vybraného území
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
114.
BP
Identifikace environmentálních disparit v rozvojových zemíRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)B-MTSB-MTS-MRS--
FRRMS
0 / 2--
115.DPIdentita, kultura a image konkrétní organizace
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--PEFprohlížet
0 / 3
--
116.
DP
Identita, kultura a image konkrétního území nebo místaÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
117.
DP
Impact of geocaching on large-scale protected areas
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3
--
118.
BP
Implementace koncepce Smart City ve vybraném městě/regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
119.
DP
Inovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČR
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
120.
DisP
Institucionální determinanty přímých zahraničních investic v České republiceGrega, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EAM
----
PEF
0 / 1
--
121.BP
Institucionální vývoj Evropské unie
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
122.
DP
International Migration and Trade
Palát, M.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / 1
--
123.BP
Interpersonální charakteristiky manažerské práce
Kouřilová, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RRB-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 1
--
124.
BP
Jazykové prostředky k vytváření obrazu nepřítele v současném českém mediálním prostoru
Řehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
125.
BP
Komparace interkulturních odlišností v komunikaci v obchodním vyjednávání
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR--
MENDELU
0 / 1
--
126.
BP
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji VysočinaŽivělová, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS2 / -- Kluchová, M.
Machová, D.
127.
DP
komparace kvality života ve vybraných regionech
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)N-RR
--
--FRRMS
0 / 2
--
128.
BP
Komparace nákladovosti vstupů zemědělských výrobců ve vybraných produkčních centrech
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------MENDELUprohlížet0 / 3--
129.
BP
Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve vybrané instituci/firmě
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 1
--
130.
DP
Komparace vývoje vybraných regionů z hlediska výrobků zemědělského původu s vyšší přidanou hodnotouTamáš, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
131.
BP
Komunikace občana s veřejnoprávní institucí
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 1
--
132.BP
Koncepce Střední Evropy
Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
133.
DPKonceptualizace strategických dokumentů
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RRN-RR-SERR
--
FRRMS
1 / 2
134.
BP
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvojeSvatošová, V.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
135.
BP
Konkurenceschopnost zemědělských podniků EU 27 ve vertikále prasata - vepřové maso
Tamáš, V.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 3
--
136.
DPLokalizační analýza v GISRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 3
--
137.
DP
Marketingová komunikace konkrétního podniku
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
N-RRA
----FRRMS0 / 3
--
138.
DPMarketingová komunikace konkrétního územíForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)N-RR
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
139.
BP
Mediální prezentace rozvoje lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.Hubík, S.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
140.
BP
Migrace, rozvoj venkova, chudoba a bezpečnost potravin: komparativní pohledÚstav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
141.
DP
Migrants and Entrepreneurship
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
142.
BPModerní trendy ve výuce jazyků (se zaměřením na výpočetní techniku a multimédia)Růžek, A.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / 3
--
143.
DP
Mongolia: economic miracle or another case of resource curse?
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
PEF
0 / ----
144.
BP
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v obci Rohatec
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
145.
BPMožnosti rozvoje cestovního ruchu v obci RohatecÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
PEF0 / 1--
146.
DP
Naděje dožití ve zdraví
Hübelová, D.Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 2
--
147.
BP
Nástroje pro hodnocení ekosystémových služeb a jejich použití v podmínkách České republiky
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / ----
148.
BP
Nature conservation as a regional development factorSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
B-RRA
B-RRA-SERRA--FRRMS
0 / 10
--
149.
BPNávrh klastrové politiky v regionuHasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
150.
DP
Nejnovější trendy v naději dožití
Ústav sociálních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / 1
--
151.
BP
Německé frazeologismy ve vybrané odborné publikaci (dle dohody)
Býčková, I.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 3
--
152.BPNetržní hodnocení rekreačních přínosů kulturní krajinyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--FRRMS
0 / 2
--
153.
BP
Obraz české kultury a folkloru v Rusku a dalších zemích bývalé Varšavské smlouvy, stereotypy a jejich bořeníŘehoříková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
154.
DP
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
ICVprohlížet0 / --
--
155.
DP
Ochota platit za ekosystémové služby ve velkoplošných chráněných územíchSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------FRRMSprohlížet
0 / --
--
156.
BP
Ochota spotřebitelů platit za environmentálně šetrné produktyÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
157.
BP
Ochrana přírody v Německu
Býčková, I.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 1--
158.
BP
Ochrana přírody v RakouskuBýčková, I.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / 1
--
159.
BP
Ochrana přírody ve Švýcarsku
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
160.
BP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cestyÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 2
--
161.BPPartnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezkyÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)
B-RR
----FRRMSprohlížet0 / 5--
162.
DP
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
------
MENDELU
0 / 2
--
163.
BP
Percepce stresu ve vybrané nadnárodní instituci, porovnání interkulturních odlišnostíHort, Z.Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--FRRMS0 / 1--
164.
BP
Počátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obce
Smetanová, J.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
165.
BP
Podnik a místní rozvoj
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 5--
166.
DP
Podniková komunikace konkrétní organizace
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / 2
--
167.
DPPodpora rozvoje regionálního odbytu biopotravinÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
168.BPPopulační vývoj vybraného mikroregionuPalát, M.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 3
--
169.
BP
Position of the European Parliament in the institutional setting of the European UnionÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
170.
BP
Postavení Evropského parlamentu v institucionálním nastavení Evropské unie
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
171.
BPPostkoloniální Karibik: Vliv anglického imperiálního jazyka na vývoj karibského umění a kulturyHrkalová, E.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2--
172.
DisP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová službaRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF0 / 1
--
173.
DP
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová službaÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
--
FRRMS0 / 1
--
174.
DPPovědomí veřejnosti o funkcích lesů
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 3--
175.
DP
Povodně vs změna územního plánu
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
------FRRMS0 / 2
--
176.
BP
Pozice vybraného zemědělského nebo potravinářského podniku v komoditní vertikále
Blažková, I.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
------
FRRMS
0 / 3--
177.
BP
PR v neziskových organizacích
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
178.DPProblematika brownfield ve vybraném městě/regionuÚstav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSprohlížet0 / 2
--
179.BP
Problematika rozvoje regionu v atmosfere recese
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1--
180.
DP
Problematika výživy ve vybraných zemích Afriky
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / --
--
181.
BPProces deindustrializace a jeho dopady na území vybraného statutárního města Klusáček, P.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)B-RR
B-RR-SERR
--FRRMSprohlížet0 / 3--
182.
BP
Procesní analýza neziskového subjektu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet4 / 5 Šimková, K.
Gavlíková, E.
Perevozchikova, E.
Činka, J.
183.
DPProgramové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČRDorée, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 1--
184.BPProject to finance company's technological development from EU funds. Máchal, P.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
185.
DP
Projekty mezinárodní spolupráce v oblasti oběhového hospodářství a bio-ekonomiky.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / ----
186.
DP
Průzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obci
Ústav sociálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet0 / ----
187.
BP
Přeshraniční vztahy a spolupráce - vybrané aspekty
Ptáček, P.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 3
--
188.DisP
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
D-EM
--
--
PEF0 / 2--
189.DPPřivlastňování kultury v kontextu exotického turismuÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1--
190.
BP
Psychologické aspekty regionální identity
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR--FRRMSprohlížet0 / 1
--
191.
DP
Rabies: a fatal and neglected zoonotic disease, Focus on South-East Asia region
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
192.BPReakce na bleskové povodně ve vybraných obcíchRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 2
--
193.BP
Reforma bezpečnostního sektoru v rozvojových zemích
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS
--
--
FRRMS
0 / 5
--
194.
DP
Regionální analýza jako podklad pro strategické plánování.
Ruda, A.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 2
--
195.
BP
Rekreační potenciál krajiny regionu Arequipa (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
----
FRRMS
prohlížet0 / --
--
196.BP
Rekreační potenciál krajiny regionu Puno (Peru) jako faktor rozvoje regionu
Schneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--FRRMS
0 / --
--
197.
BP
Relationship Between Art and Social Hierarchy Ryška, T.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
198.
BP
Revitalizace vinohradu, tradicniho zemedelstvi a remesel v souvislosti se ziskavanim dotaci jako facilitator rozvoje regionuHasíková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
199.
DisP
Role agrárního sektoru ve vývoji regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEFprohlížet1 / 1 Dvořáková, D.
200.
DP
Rozhodovací techniky v koncepčních dokumentechRuda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR--FRRMS
0 / 2
--
201.
BP
Rozvoj anglických základních škol a školek v Brně a okolí po roce 1989Hrkalová, E.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMS0 / --
--
202.
BPRozvojové projekty a jejich sociální percepce.Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
----FRRMSprohlížet
0 / 1
--
203.
BPRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
----FRRMS
0 / 1
--
204.
BPRozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
205.
BP
Rozvojové projekty vybraných lokalit nebo regionů, hodnotící analýza.
Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMS0 / 1
--
206.
BP
Ruská menšina v České republice
Kedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------FRRMS0 / 1--
207.
DP
Řeč mužů a žen: rozdíly a jejich dopad na komunikaciÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--FRRMSprohlížet
0 / --
--
208.
DPSkryté církve v České republice po roce 1989
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS
0 / 1
--
209.BPSociálně ekonomický dopad nezaměstnanosti ve vybraných oblastech České republiky a Spolkové republiky Německo.Ústav sociálních studií (FRRMS)B-RR----
FRRMS
prohlížet0 / 1--
210.
BPSociální a politické podmínky vývoje běloruské kulturyKedron, K.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / 1
--
211.BP
Sociální problémy vybraných lokalit nebo regionů, srovnávací analýza.
Hubík, S.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR----
FRRMS
prohlížet0 / 2--
212.
BP
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
213.
DP
Současná situace na Blízkém a Středním východě, Arabské jaro, tzv. Islámský stát.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------FRRMSprohlížet
0 / --
--
214.BPSouhrnné review systémů pro hodnocení ekosystémových služebSchneider, J.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / ----
215.
DP
Spiritualita brněnských Anonymních alkoholikůHorák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 1
--
216.
BPSpolečenské hodnocení mimoprodukčních funkcí zemědělstvíMiškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
217.BP
Společensko-ekonomické hodnocení investičního (rozvojového) projektu
Miškolci, S.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 3--
218.
BP
Společnost a jazyk: genderový aspektKedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 1--
219.
BP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
220.
DP
Spolupráce EU s arabskými/islámskými státy.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet0 / ----
221.BP
Srovnání nastavení sociální politiky v ČR a ve vybraných zemích Evropy
Kedron, K.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
222.
BP
Statistické zpracování kvalitativních dat
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
223.
BP
Statistické zpracování marketingového výzkumu
Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / --
--
224.BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva ČR
Palát, M.Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS0 / 3
--
225.
BP
Statisticko-demografická analýza migračního pohybu obyvatelstva Zlínského kraje
Ústav sociálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / 1
--
226.DPStrategic plan for municipality or micro-region.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet0 / --
--
227.
DP
Strategické přístupy regionálního rozvoje
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
228.DPStrategický plán obce (mikroregionu)
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMS
0 / --
--
229.
BP
Strategie potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích
Korecki, Z.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 5--
230.
BP
Studie proveditelnosti reálného projektu
Dolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 5
--
231.
BP
Stylistická analýza vybrané odborné publikace (dle dohody)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
0 / 3
--
232.
DP
Subkultury v České republice
Horák, M.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
2 / 1
233.
DP
Support of recreational function of suburban forests of large citiesÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / 10
--
234.BPSvětové a regionální organizace působící na Blízkém a Středním východě včetně OSN.Novotná, Y.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------
FRRMS
0 / --
--
235.
BPSymbolika v lidovém umění východních Slovanů (symboly z přírody, význam symbolů: květiny, plodiny, stromy, atd.)- a/nebo v komparatistickém aspektu: západní x východní SlovanéŘehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2--
236.
BP
Systém MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services a jeho použitelnost v podmínkách ČR
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / --
--
237.
BP
Systém TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity a jeho použitelnost v podmínkách ČRSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
238.
DP
Téma dle vlastního návrhu.Somerlíková, K.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
239.DP
Teorie hystereze a její praktické implikace
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS0 / 1
--
240.
BP
The analysis of development problems in a particular African country.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
----
FRRMS
prohlížet0 / ----
241.BPThe Analysis of the Chosen Region in Terms of Given Indicator
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet
0 / --
--
242.
DP
The Application of the Concept Partnership for Local DevelopmentÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)----
--
FRRMS0 / 3
--
243.DPThe City Indentity, Culture and ImageForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
----
--
PEF0 / --
--
244.
BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1--
245.BP
The comparison of two different companies using social media as a marketing tool
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet1 / 1
246.
DP
The Corporate Identity, Culture and Image
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
247.
BP
The democratic deficit in the European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
----
FRRMS
0 / --
--
248.
BPThe development, importance and contribution of tourism to the economic development of a selected country in Asia, Africa or Latin AmericaDarkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
249.
DP
The development of price levels in a selected commodity chain
Blažková, I.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
250.
BP
The economic consequences of international migration on sending and receiving countriesÚstav teritoriálních studií (FRRMS)B-MTSA
--
--
FRRMS
0 / --
--
251.
BP
The effect of colonialism on the socio-economic development of a particular country in Africa south of the Sahara
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
------FRRMS
0 / 2
--
252.BPThe Falklands War and its impact on Argentina. Past or Presence?Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
253.
BP
The Impact of Migration on the Nigeria Labour Market
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-RR
B-RR-SERR
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
254.
BP
The impact of the Lisbon Treaty on European Union
Mocek, O.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
----
--
FRRMSprohlížet0 / ----
255.
BPThe importance and potential development of ecotourism in developing countriesÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / 1
--
256.
BP
The importance of Small and Medium Business Enterprises to regional developmentDarkwah, S. A.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
257.
BP
The importance of Small and Medium Business Enterprises to the Economy of any African, Asian or Latin American country.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSA
--
--
FRRMS
0 / --
--
258.
BP
The institutional development of the European Union
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)--
--
--FRRMS
0 / --
--
259.BP
The IRA and its references in british cinema
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
B-MTSA
B-MTSA-MRSA
--
FRRMS
0 / 1--
260.BP
The role of women in the economic development of Africa.
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTSAB-MTSA-MRSA--FRRMS0 / --
--
261.
BPThe role of women in the socio-economic development of ghana
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
B-MTS
B-MTS-MRS
--
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
262.
DP
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 1
--
263.BPTourism in Costa Rica Review
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
1 / 1
264.
BP
Tourism in Nicaragua ReviewÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet0 / 1--
265.
BP
Tourism in Perú ReviewSchneider, J.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet0 / 1--
266.
DP
Tourism potential identification using GIS toolsRuda, A.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
267.DP
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
268.
BPTrvá studená válka? (historický kontext s přesahem do dnešních dní, současné kauzy)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
269.
BP
Typologie sítí ve vybraném regionu
Pomazalová, N.Ústav sociálních studií (FRRMS)------FRRMS0 / 3--
270.
DP
Unie pro Středomoří
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
271.
BP
Unie pro Středomoří
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet0 / --
--
272.DisP
Únosnost zatížení krajiny cestovním ruchem
Ruda, A.Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
0 / 1
--
273.
BP
Uplatnění mužů a žen na trhu práce v závislosti na druhu pracovních míst
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)----
--
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
274.
BP
Uplatňování koncepce Smart City ve vybrané obci či regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / --
--
275.
DP
Uplatňování koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané firmě/vybraném odvětvíMiškolci, S.Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--FRRMSprohlížet
0 / --
--
276.
DP
Vliv biofarmy na regionální rozvoj
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMS0 / --
--
277.
DP
Vliv ekologického zemědělství na regionální rozvoj
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
FRRMS
0 / ----
278.
DP
Vliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionu
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
1 / --
279.
BP
Vliv zájmového sdružování na vývoj sociálního a kulturního prostředí ve vybraném regionu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2--
280.BPVliv zpetne vazby rozvoje tradicnich remesel a ruznych regionalnich aktivit na navstevnost regionuHasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / 1
--
281.BP
Vlivy ideje slovanské vzájemnosti ve Středoevropském prostoru
Řehoříková, L.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2--
282.BP
Vnější politiky Evropské unie a jejich dopad na jednotlivé regiony světa
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / ----
283.
DisPvolné téma (free theme)Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)D-EMNG
--
--LDF
1 / 1
Mansaray, S. K.
284.
DP
Volunteer tourismÚstav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / --
--
285.
BP
Vybrané ekosystémové služby a jejich využití v podmínkách České republikyÚstav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 6
--
286.DP
Vyhodnocení střetů rekreace a ochrany přírody ve vybraném CHKO nebo NP na Slovensku
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
--
--
FRRMS
0 / --
--
287.
BP
Výuka čínštiny u nás i ve světěRůžek, A.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMS0 / 3
--
288.
BP
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podnikuForet, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2
--
289.
DPVyužití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě Foret, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2
--
290.
DP
Využití marketingového výzkumu při zavádění nového produktu na trh
Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / 2
--
291.
BPVyužití marketingu v podnikání Foret, M.Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)----
--
FRRMSprohlížet0 / 2--
292.
BP
Využití marketingu v regionálním rozvojiÚstav regionálního rozvoje (FRRMS)------FRRMSprohlížet0 / 2
--
293.
BP
Využití metod projektového managementu ve vybraném podniku
Dolinová, L.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 5
--
294.
BPVyužívání turistických informačních center jako indikátor rozvoje.
Ústav sociálních studií (FRRMS)
B-RR
--
--
FRRMS0 / 1
--
295.
DP
Vývoj počtu studentů veřejných vysokých škol v ČR ve vybraném obdobíPtáček, P.Ústav sociálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 2--
296.
DP
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvoji
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet1 / --
297.BPVyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1
--
298.
BP
Vyznam souteze "Vesnice roku" jako facilitator rozvoje regionu
Hasíková, L.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet0 / 1
--
299.
DP
Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
N-RR
N-RR-SERR
--
FRRMS0 / --
--
300.
DP
Vznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČR
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)--
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
301.
BP
Zahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.
Novotná, Y.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
302.DPZahraničně-politické vztahy arabských/islámských států.Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
0 / --
--
303.
DP
Zavádění nového produktu místního cestovního ruchuForet, M.
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
------
FRRMS
prohlížet0 / 3--
304.
BP
Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firemÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)----
--
FRRMS
0 / --
--
305.BPZhodnocení hospodaření veřejného subjektuÚstav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet0 / 5
--
306.
DP
Znalostní managementPřibyl, M.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
----
--
FRRMS
0 / 1--
307.
BP
1/ Budoucnost české národní zemědělské produkce v rámci celoevropské zemědělské produkce
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet
0 / 1
--
308.
BP
1. Didaktické pomůcky pro výuku cizího jazyka na vysoké škole (proměna, inovace, aktualizace)
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
----
--
FRRMS
prohlížet0 / 2--
309.
BP
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní významÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
----FRRMSprohlížet0 / 2
--
310.
BP
1. Kulturní centra bývalé Rakousko-Uherské monarchie a jejich dnešní význam
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMSprohlížet0 / 2
--
311.DP
1/ Problémy integrace a spojení mezi zeměmi arabského Maghrebu / Maroko, Alžírsko, Tunisko , Libye, Mauretánie /
Messari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--FRRMS0 / 1--
312.BP3/ Státní opatření na podporu aktivního cestovního ruchu – tj. příjezdu zahraničních turistů na MoravuÚstav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS0 / --
--
313.DP
3/ Světová krize a evropská reciproční / oboustranná / emigrace/imigrace z/do Maroka
Messari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)------
FRRMS
prohlížet
0 / 1
--
314.
BP
5/ Frankofonie v Maroku.
Messari, H.Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
prohlížet
1 / 1
315.
BP
6/ Angličtina v Ghaně .
Messari, H.
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
--
--
--
FRRMS
0 / 1--