Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
1 / 1
2.BTAgresivní chování žáků vůči učitelům středních školDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
0 / 1
--
3.BTAktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných školAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet
0 / --
--
4.
BT
Analýza image střední odborné školyDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet0 / --
--
5.
BT
Analýza učebnice odborného předmětu
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE
2 / --
Brhlová, M.
Aulichová, T.
6.BTAsistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzděláváníKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE1 / 2 Šťastná, R.
7.
BT
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOVILEprohlížet1 / 1 Lupač, M.
8.BT
Autodiagnostika učitele střední školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILE
0 / --
--
9.
BT
Autorita učitele na středních školách
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--ILEprohlížet
2 / 2
10.
BT
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Pírko, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
1 / 2
11.
BT
Autorita v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
----ILE0 / 2
--
12.
BT
AUTOSAR
Čupera, J.Expert Engineering Department (ILE)B-TEIBB-TEIB-TEIBILE0 / 1--
13.DTČinnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrstvíZach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEIC-TZEI-TZEI
ILE
prohlížet0 / 2--
14.
BT
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
1 / 2 Bezděková, K.
15.BTDigitální technologie ve vzděláváníŠimáně, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEprohlížet
2 / 4
16.
BT
Droga v životě žáka střední odborné školyDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
0 / 1--
17.BTDružicové lokalizační systémy
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
1 / 1 Smejkal, J.
18.
BT
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILEprohlížet
0 / 2
--
19.
BT
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
prohlížet
0 / 3
--
20.BTEnvironmentální vzdělávání studentů středních škol
Department of Social Science (ILE)
----ILE
1 / 1
Koru, E.
21.BT
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koní
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
1 / 1 Kubíková, Z.
22.
BT
Faktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných školPírko, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEprohlížet0 / 2
--
23.BT
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Štěpánková, L.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILEprohlížet
0 / --
--
24.
BT
Fenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
Štěpánková, L.Department of Social Science (ILE)
--
--ILE0 / 2--
25.
BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILE0 / 1
--
26.BTHodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE0 / 2--
27.
BT
Informovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ Department of Social Science (ILE)----ILE
1 / 1
Pecháčková, M.
28.
BT
Inovace ŠVP SOŠ
Bendová, A.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / 2
--
29.BT
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Bendová, A.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
prohlížet
0 / 1
--
30.
BTKlima a vztahy na střední odborné školeDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
1 / 1 Šíbl, V.
31.
BT
Klima středoškolské třídy a jeho utvářeníBendová, A.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEprohlížet0 / 1--
32.
BT
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOVILEprohlížet0 / 1
--
33.BTKomunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
0 / ----
34.
BTKomunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školyBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / 1
--
35.
BTKomunikace ve středoškolské tříděBendová, A.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
prohlížet
0 / 1
--
36.
BT
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--
ILE
prohlížet
0 / 2
--
37.
BT
Marketingový mix v prostřední středních odborných škol
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)----ILEprohlížet0 / ----
38.BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
prohlížet0 / 1--
39.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / 1--
40.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILE
2 / 2
Hofman, J.
Musil, M.
41.
BT
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
----ILEprohlížet1 / 1 Brudňáková, M.
42.
BT
Mezigenerační učení ve škole
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / 1
--
43.
BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
prohlížet
0 / 1
--
44.
BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Expert Engineering Department (ILE)
B-AS
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
45.
BT
Mobbing v prostředí středních odborných školČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEprohlížet
0 / 1
--
46.
BT
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
prohlížet0 / --
--
47.
BTMotivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém tábořeČech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UOP
ILE
prohlížet
1 / 1
Vopálenská, L.
48.
BT
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet
1 / --
49.
BT
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Štěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEprohlížet
0 / 1
--
50.BTMožnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEprohlížet0 / 3--
51.
BT
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILEprohlížet0 / 1--
52.
BTNové trendy ve vzdělávání dospělých
Department of Social Science (ILE)
----ILE
0 / --
--
53.
BT
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
prohlížet
0 / 1
--
54.
BTOceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověZach, M.Expert Engineering Department (ILE)B-TEIBB-TEIB-TEIBILEprohlížet
0 / 1
--
55.
BT
Odměny a tresty na SOŠ
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
prohlížet1 / 3
56.DT
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Zach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
prohlížet
0 / 1
--
57.BTOsobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvalityPavlikovská, A.
Department of Social Science (ILE)
----ILEprohlížet0 / 2
--
58.
BT
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / 2--
59.
BT
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet
0 / --
--
60.
BT
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet0 / --
--
61.BTPedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcvikuDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE0 / 3
--
62.
BTPodoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatřeníKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
1 / 1 Klanicová, L.
63.
BT
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovyPavlikovská, A.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE0 / --
--
64.
BT
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
1 / 1
65.BT
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Zlámalová, L.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
prohlížet2 / 2 Baďurová, T.
Ghisi, K.
66.
BT
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
0 / 1--
67.BT
Profesní étos učitele odborných předmětů
Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
prohlížet0 / ----
68.
BT
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / ----
69.
BT
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koní
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
1 / 1
70.BT
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
1 / 1
Janoš, T.
71.
BT
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet2 / --
72.
BT
Představy žáků SŠ o budoucnosti
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
1 / --
73.BTRealizace primární prevence na středních odborných školáchČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
prohlížet
0 / 1
--
74.
BT
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školáchDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEprohlížet0 / 1
--
75.
BT
Rizikové chování na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
prohlížet
2 / 4
76.BT
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet
0 / --
--
77.
BT
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
0 / --
--
78.
BT
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
0 / 1
--
79.
BT
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILEprohlížet0 / 1--
80.
DT
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE0 / 2--
81.BT
Sebekontrola studentů středních škol a její souvislosti
Pírko, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEprohlížet0 / 2--
82.
BT
Sendvičová etapa života učitelů SŠ
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
prohlížet
0 / --
--
83.
BT
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILEprohlížet
0 / --
--
84.
BTSpánkové návyky žáků střední odborné školyDepartment of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
0 / --
--
85.BTSpolupráce mezi školou a sociálními partneryAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / --
--
86.
BT
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet0 / ----
87.
BT
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Department of Social Science (ILE)----
ILE
prohlížet
0 / --
--
88.
BT
Stravovací návyky adolescentů na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet
1 / 1
89.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE
0 / --
--
90.
BTStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeDepartment of Social Science (ILE)--
--
ILE
1 / 2
91.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)----ILE0 / 2
--
92.
BT
Stravovací návyky žáků SOŠBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
1 / 1
93.
BT
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
1 / 2 Najkerová, D.
94.
BT
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
prohlížet
1 / 4
95.
BT
Šikana mezi žáky středních odborných školČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEprohlížet
1 / 1
96.
BT
Šikana na střední škole a její prevenceDepartment of Social Science (ILE)----ILE1 / 1
97.BTŠkolní poradenství na středních odborných školáchŠimáně, M.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
2 / 4
Poláková, R.
Machurková, J.
98.
BT
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
prohlížet0 / --
--
99.
BT
Týmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEprohlížet
0 / 1
--
100.
BT
Úloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠ
Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
prohlížet
1 / 1
Barnišin, Ľ.
101.
BT
Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládežíČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
1 / 1 Štěpánková, L.
102.
BT
Vrcholový sport v životě žáka střední odborné školy
Čech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
0 / 1
--
103.DT
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Zach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
0 / 2
--
104.DT
Využití metod řízení rizik v praxi
Máchal, P.Expert Engineering Department (ILE)--
--
ILEprohlížet0 / ----
105.BTVyužití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Department of Social Science (ILE)----ILEprohlížet
0 / 1
--
106.
BTVývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. stoletíŠimáně, M.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEprohlížet
0 / 4
--
107.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
1 / 1
108.
BTVzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučováníAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
0 / --
--
109.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ
Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILEprohlížet
5 / --
110.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILEprohlížet1 / 3
111.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelů
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE3 / -- Kráčmarová, R.
Divišová, M.
Hájková, N.
112.
DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostíPospíšil, J.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILEprohlížet0 / 2--
113.
DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostíPospíšil, J.Expert Engineering Department (ILE)C-TZEIC-TZEI-TZEI
ILE
prohlížet
0 / 2
--
114.BTVztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkoviZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE0 / --
--
115.BTZačleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školáchJanderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--
ILE
0 / --
--
116.
BT
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE0 / 2--
117.
BT
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Kamanová, L.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
1 / 1 Holuša, O.
118.
BT
Základní učební dokumentace na SŠDanielová, L.Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
2 / --
119.
BTZáškoláctví na střední školeČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEprohlížet
0 / 1
--
120.BT
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
1 / 1 Juran, D.
121.
DT
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
Expert Engineering Department (ILE)C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
0 / 2
--
122.
BTZavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.Pecina, P.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
0 / 1
--
123.BT
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Department of Social Science (ILE)----
ILE
prohlížet
0 / 1
--
124.BT
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEprohlížet
0 / 2
--
125.
BT
Zpracování učebního textu odborného předmětu
Danielová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
3 / -- Vojtek, M.
Hlavica, R.
Fidrmuc, S. J.
126.
BTZpůsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
----ILEprohlížet0 / 2--
127.BTZpůsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEprohlížet0 / 1--
128.
BTZvládání stresu v kontextu střední odborné školyBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet
1 / 1
129.BTZvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
prohlížet
0 / --
--
130.
BTZvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
0 / 2
--
131.BT
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
0 / 3
--
132.BTŽák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilištiDepartment of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UOPILE0 / 1--
133.
BTŽivot učitele na odborném učilišti v době totalitního režimuKamanová, L.Department of Social Science (ILE)----
ILE
0 / 2
--