Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Kamenská, Z.
2.
BP
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních školOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
4.
BP
Analýza image střední odborné školyAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti témy0 / ----
5.
BP
Analýza učebnice odborného předmětu
Danielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
2 / --
Brhlová, M.
Aulichová, T.
6.
BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
Šťastná, R.
7.
BP
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy
1 / 1
Lupač, M.
8.
BP
Autodiagnostika učitele střední školyJanderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
BP
Autorita učitele na středních školách
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy2 / 2
10.BPAutorita učitele pohledem žáků střední odborné školyPírko, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
Horáková, L.
11.
BPAutorita v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
12.
BP
AUTOSARČupera, J.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICVPodrobnosti témy0 / 1--
13.
DP
Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrství
Zach, M.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
BP
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy1 / 2
15.
BP
Digitální technologie ve vzdělávání
Šimáně, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy3 / 4 Lipowski, D.
Vavruška, M.
Sklenář, Z.
16.
BP
Droga v životě žáka střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BPDružicové lokalizační systémyČupera, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)B-TZPB-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Smejkal, J.
18.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
19.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICV
Podrobnosti témy
0 / 3
--
20.
BP
Environmentální vzdělávání studentů středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti témy1 / 1 Koru, E.
21.
BP
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koní
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Kubíková, Z.
22.
BP
Faktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných školPírko, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
23.
BP
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
24.BPFenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školyŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
25.
BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICV
Podrobnosti témy
0 / 2--
27.
BPInformovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy1 / 1
28.
BP
Inovace ŠVP SOŠOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
29.BPKázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOUBendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Klima a vztahy na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
31.
BPKlima středoškolské třídy a jeho utvářeníBendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BPKlima třídy z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
34.BPKomunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školyOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy0 / 1--
35.
BP
Komunikace ve středoškolské tříděBendová, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
Podrobnosti témy0 / 2--
37.
BP
Marketingový mix v prostřední středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
38.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy0 / 1
--
39.
BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy
2 / 2
Hofman, J.
Musil, M.
41.
BP
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti témy
1 / 1
42.
BP
Mezigenerační učení ve školeOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Čupera, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy0 / 1--
44.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidelČupera, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BP
Mobbing v prostředí středních odborných školOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
46.
BP
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ Danielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
47.
BP
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOPICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Vopálenská, L.
48.BP
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / --
Kršková, R.
49.BP
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy0 / 3
--
51.
BP
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BP
Nové trendy ve vzdělávání dospělýchDanielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
53.BPOceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověZach, M.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.
BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy0 / 1--
55.
BP
Odměny a tresty na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 3
56.DPOptimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvalityOddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
58.
BPOsobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivitPavlikovská, A.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / 2--
59.
BP
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.
BP
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
61.
BP
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 3
--
62.
BPPodoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Klanicová, L.
63.
BP
Postoje studentů středních odborných škol k environmentálním problémům
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 1
--
64.BP
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
65.
BP
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
66.
BP
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
2 / 2
67.
BP
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.
BPProfesní étos učitele odborných předmětůOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
69.BPProfesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučováníAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
70.
BP
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koníBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Sedláčková, I.
71.
BP
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy
1 / 1
72.
BP
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy
2 / --
73.
BP
Představy žáků SŠ o budoucnostiZlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / --
74.
BP
Realizace primární prevence na středních odborných školách
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
75.BPRealizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školáchOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.
BPRizikové chování na střední odborné školeŠimáně, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy2 / 4
77.
BPRozvoj celoživotního učení na středních odborných školáchOddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
78.
BP
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Zlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / --
--
79.
BP
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školáchPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
80.
BPŘešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.
DPŘízení výrobních procesů v malých a středních podnicíchZach, M.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
82.BPSebekontrola studentů středních škol a její souvislosti
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
83.BP
Sendvičová etapa života učitelů SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy0 / ----
84.
BPSociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej školeŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti témy0 / --
--
85.
BP
Spánkové návyky žáků střední odborné školy
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
86.
BPSpolupráce mezi školou a sociálními partneryAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
87.BP
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠ
Zlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.
BP
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠOddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti témy0 / ----
89.
BP
Stravovací návyky adolescentů na SOŠBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy1 / 1
90.
BPStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
91.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
92.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2--
93.
BP
Stravovací návyky žáků SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy1 / 1 Paulusová, N.
94.
BP
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
Najkerová, D.
95.
BP
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 4
Dang, A. T.
96.
BP
Šikana mezi žáky středních odborných školOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Hadrabová, D.
97.BPŠikana na střední škole a její prevence
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy1 / 1 Hanáčková, N.
98.
BP
Školní poradenství na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOVICV
Podrobnosti témy
2 / 4
99.
BPTvorba didaktických pomůcek SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
100.
BP
Týmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy0 / 1
--
101.BPÚloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Barnišin, Ľ.
102.BPVolný čas a specifika jeho trávení soudobou mládežíČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
1 / 1
103.
BP
Vrcholový sport v životě žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
104.DP
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Zach, M.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy0 / 2
--
105.
DP
Využití metod řízení rizik v praxi
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
106.
BP
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
107.
BPVývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. stoletíOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy0 / 4
--
108.BP
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy1 / 1 Žižkovská, D.
109.
BP
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy0 / ----
110.
BPVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠJanderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy5 / --
111.BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti témy
1 / 3
Balabánová, V.
112.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelůJanderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
3 / -- Kráčmarová, R.
Divišová, M.
Hájková, N.
113.
DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
114.
DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Pospíšil, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
115.BPVztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkoviOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
116.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
117.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy0 / 2--
118.
BPZájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věkuKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
119.BP
Základní učební dokumentace na SŠ
Danielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
Podrobnosti témy
2 / --
Neudertová, M.
Jansová, P.
120.
BP
Záškoláctví na střední škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy0 / 1--
121.
BP
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Juran, D.
122.DPZavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmyOddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
123.
BP
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
124.
BP
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
BP
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / 2--
126.BP
Zpracování učebního textu odborného předmětu
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti témy
3 / --
127.
BP
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti témy0 / 2
--
128.
BP
Způsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
129.
BP
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Říhová, L.
130.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti témy0 / --
--
131.BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
132.
BP
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--ICV
Podrobnosti témy
0 / 3--
133.
BP
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilištiČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOPICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.
BP
Život učitele na odborném učilišti v době totalitního režimu
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--