Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
1 / 1
2.
BT
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
3.BTAktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných školAdamec, P.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
4.BT
Analýza image střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
5.
BT
Analýza učebnice odborného předmětu
Department of Social Science (ILE)B-SP--ILE
Details of topic
2 / --
Brhlová, M.
Aulichová, T.
6.BT
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
1 / 2
7.BT
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
Lupač, M.
8.
BT
Autodiagnostika učitele střední školyJanderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILEDetails of topic0 / --
--
9.
BT
Autorita učitele na středních školách
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
2 / 2
Houserová, J.
Charuzová, K.
10.BTAutorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic1 / 2 Horáková, L.
11.
BT
Autorita v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
12.
BT
AUTOSARČupera, J.Expert Engineering Department (ILE)B-TEIBB-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic
0 / 1
--
13.
DT
Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrství
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
14.
BTDalší vzdělávání pedagogických pracovníků středních školDepartment of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic
1 / 2
15.BTDigitální technologie ve vzděláváníŠimáně, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
3 / 4
Lipowski, D.
Vavruška, M.
Sklenář, Z.
16.
BT
Droga v životě žáka střední odborné školy
Čech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
17.BTDružicové lokalizační systémyČupera, J.
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIBB-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic
1 / 1
18.
BTEnvironmentální vzdělávání na středních odborných školách.Horáčková, M.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic0 / 2
--
19.
BT
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Horáčková, M.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 3
--
20.
BT
Environmentální vzdělávání studentů středních škol
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic
1 / 1
Koru, E.
21.
BTEvaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koníDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOPILEDetails of topic
1 / 1
Kubíková, Z.
22.
BT
Faktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných školPírko, M.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic0 / 2--
23.
BT
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠDepartment of Social Science (ILE)B-SP--ILE
Details of topic
0 / --
--
24.BT
Fenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
0 / 2
--
25.
BTHodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
26.
BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 2
--
27.
BT
Informovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
1 / 1
28.
BTInovace ŠVP SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / 2
--
29.
BT
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Bendová, A.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic0 / 1--
30.
BT
Klima a vztahy na střední odborné školeDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
Šíbl, V.
31.BTKlima středoškolské třídy a jeho utvářeníBendová, A.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1--
32.
BT
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UPVOVILE
Details of topic
0 / 1
--
33.
BT
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic0 / ----
34.BT
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
0 / 1--
35.
BT
Komunikace ve středoškolské tříděBendová, A.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1
--
36.
BT
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
37.BT
Marketingový mix v prostřední středních odborných škol
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
38.BTMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
39.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / 1
--
40.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
2 / 2
41.
BT
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
Brudňáková, M.
42.
BT
Mezigenerační učení ve škole
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
43.
BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic
0 / 1
--
44.
BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Expert Engineering Department (ILE)B-AS--
FA
Details of topic
0 / 1
--
45.BTMobbing v prostředí středních odborných školDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
46.
BTModerní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ Danielová, L.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
47.BTMotivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
48.
BTMotivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
1 / --
Kršková, R.
49.
BT
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic0 / 1--
50.
BT
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic0 / 3--
51.
BT
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
52.
BT
Nové trendy ve vzdělávání dospělýchDanielová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
0 / --
--
53.
BT
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověZach, M.Expert Engineering Department (ILE)B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic
0 / 1
--
54.
BT
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověExpert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILEDetails of topic0 / 1
--
55.
BTOdměny a tresty na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 3
56.DT
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Zach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic0 / 1
--
57.
BT
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
Pavlikovská, A.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
58.
BT
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
59.BT
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
60.
BT
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných školAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic0 / ----
61.BT
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
0 / 3
--
62.
BT
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1 Klanicová, L.
63.
BT
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Pavlikovská, A.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
0 / --
--
64.
BT
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UOPILE
Details of topic
1 / 1 Plevová, M.
65.
BT
Problematika prokrastinace a její praktické dopadyZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic2 / 2 Baďurová, T.
Ghisi, K.
66.BTProblémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠŠtěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 1--
67.
BT
Profesní étos učitele odborných předmětů
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic0 / ----
68.
BT
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
69.
BT
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koníBalátová, K.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
70.
BT
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic
1 / 1
71.
BT
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
2 / -- Marková, V.
Stejskalová, V.
72.
BTPředstavy žáků SŠ o budoucnosti
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic1 / --
73.
BTRealizace primární prevence na středních odborných školáchČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
0 / 1
--
74.
BT
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1--
75.
BT
Rizikové chování na střední odborné školeŠimáně, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
2 / 4
Soušková, K.
Jašková, G.
76.BT
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
77.
BT
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Zlámalová, L.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
78.
BT
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školáchPecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOVILEDetails of topic
0 / 1
--
79.
BT
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILE
Details of topic
0 / 1--
80.
DT
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
Zach, M.Expert Engineering Department (ILE)C-TZEIC-TZEI-TZEIILE
Details of topic
0 / 2
--
81.
BT
Sebekontrola studentů středních škol a její souvislosti
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic0 / 2
--
82.
BT
Sendvičová etapa života učitelů SŠ
Zlámalová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / --
--
83.
BT
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
84.BTSpánkové návyky žáků střední odborné školyŠtěpánková, L.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE
Details of topic
0 / ----
85.BT
Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
86.BTSpolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠDepartment of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic0 / --
--
87.
BT
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
88.
BTStravovací návyky adolescentů na SOŠBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
Mrhačová, M.
89.
BTStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeDepartment of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic
0 / --
--
90.BTStravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic1 / 2 Mošaťová, T.
91.
BTStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic0 / 2--
92.
BTStravovací návyky žáků SOŠDepartment of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic
1 / 1
93.BT
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILEDetails of topic1 / 2
94.
BT
Syndrom vyhoření u učitelů středních školPírko, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic1 / 4 Dang, A. T.
95.
BT
Šikana mezi žáky středních odborných škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic1 / 1
96.BTŠikana na střední škole a její prevenceBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
Hanáčková, N.
97.
BT
Školní poradenství na středních odborných školáchŠimáně, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
2 / 4
98.BT
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
Danielová, L.Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic
0 / ----
99.BTTýmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.Horáčková, M.Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic0 / 1--
100.
BT
Úloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic1 / 1
101.BTVolný čas a specifika jeho trávení soudobou mládežíČech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic1 / 1 Štěpánková, L.
102.
BTVrcholový sport v životě žáka střední odborné školyČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
103.DT
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Zach, M.Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
104.DT
Využití metod řízení rizik v praxi
Expert Engineering Department (ILE)
--
--
ILEDetails of topic0 / ----
105.
BT
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1--
106.
BT
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. století
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic0 / 4--
107.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
1 / 1
108.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
109.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ
Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic
5 / --
Babická, J.
Králíková, A.
Sušilová, S.
Klejchova, Š.
Bartošková, R.
110.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic
1 / 3
Balabánová, V.
111.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelů
Janderková, D.Department of Social Science (ILE)B-SP--ILE
Details of topic
3 / --
112.
DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEIC-TZEI-TZEIILEDetails of topic0 / 2--
113.
DTVztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostíPospíšil, J.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
114.
BT
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkoviDepartment of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
115.
BT
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školáchJanderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
116.BTZačleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
0 / 2
--
117.
BT
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILEDetails of topic1 / 1
118.
BT
Základní učební dokumentace na SŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
2 / --
Neudertová, M.
Jansová, P.
119.
BT
Záškoláctví na střední škole
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
120.
BT
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILE
Details of topic
1 / 1 Juran, D.
121.
DT
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmyZach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
122.
BT
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1
--
123.
BT
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic0 / 1
--
124.
BT
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomociHoráčková, M.Department of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic0 / 2
--
125.BT
Zpracování učebního textu odborného předmětu
Danielová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
3 / --
126.
BT
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
127.
BTZpůsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
128.
BT
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školy
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
129.BTZvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILE
Details of topic
0 / --
--
130.BTZvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Department of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic
0 / 2
--
131.
BT
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic0 / 3
--
132.
BT
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilištiDepartment of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UOPILEDetails of topic0 / 1
--
133.BTŽivot učitele na odborném učilišti v době totalitního režimuKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
0 / 2
--