Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | Č | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAgresivní chování žáků vůči učitelům středních školČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP, B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy1 / 1 Smetanová, M.
2.BPAktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných školAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy1 / -- Zapletal, M.
3.BPAnalýza image střední odborné školyAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / ----
4.BPAnalýza učebnice odborného předmětuDanielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy0 / ----
5.BPAsistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzděláváníKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / 2--
6.BPAspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPAutorita v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy1 / 2 Zavadilová, D.
8.BPAUTOSARČupera, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)B-TZPB-TZP-TZPICVPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPČinnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrstvíZach, M.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti témy1 / 2 Gondášová, M.
10.BPDroga v životě žáka střední odborné školyČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy1 / 1 Hájková, D.
11.BPDružicové lokalizační systémyČupera, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)B-TZPB-TZP-TZPICVPodrobnosti témy1 / 1 Smejkal, J.
12.BPEnvironmentální vzdělávání na středních odborných školách.Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy0 / 2--
13.BPEnvironmentální vzdělávání na středních odborných školách.Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy0 / 3--
14.BPEvaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koníČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOPICVPodrobnosti témy1 / 1 Kubíková, Z.
15.BPFaktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy0 / ----
16.BPFenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / 2--
17.BPGenerační rozvrstvení učitelských sborů ve vybraných SOU JmKKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / 2--
18.BPHodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy1 / 1 Richter, J.
19.BPHodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 2--
20.BPICT ve vzděláváníŠimáně, M.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy1 / 4 Alenková, I.
21.BPKázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOUBendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP, B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy2 / 1 Štěrbová, N.
Tichá, L.
22.BPKlima a vztahy na střední odborné školeČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP, B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy1 / 1 Šíbl, V.
23.BPKlima středoškolské třídy a jeho utvářeníBendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP, B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy1 / 1 Ryšán, S.
24.BPKlima třídy z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy1 / 1 Klosnarova, P.
25.BPKomunikace ve středoškolské tříděBendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP, B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy1 / 1 Janštová, N.
26.BPMarketingová studie ve vybrané střední odborné škole.Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy2 / 2 Keňo, R.
Kálmán, M.
27.BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy1 / 1 Balík, V.
28.BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 2--
29.BPMezigenerační učení ve školeKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / 1--
30.BPMikrokontroléry pro regulační systémy vozidelČupera, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)B-ZSAFPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPMikrokontroléry pro regulační systémy vozidelČupera, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)B-TZPB-TZP-TZPICVPodrobnosti témy0 / 1--
32.BPModerní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ Danielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy1 / -- Macenauerová, S.
33.BPMotivace odsouzených ke studiu SOUKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy1 / -- Pešek, J.
34.BPMotivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzděláváníAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy2 / -- Kriklová, T.
Vošmerová, M.
35.BPMožnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP, B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 3--
36.BPMožnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 1--
37.BPNové trendy ve vzdělávání dospělýchDanielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / ----
38.BPOceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověZach, M.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)B-TZPB-TZP-TZPICVPodrobnosti témy1 / 1 Toráč, J.
39.BPOceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověZach, M.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)B-TZPB-TZP-TZPICVPodrobnosti témy0 / 1--
40.BPOdměny a tresty na SOŠKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / 3--
41.DPOptimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cykluZach, M.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti témy0 / 1--
42.BPPedagog střední odborné školy v období starší dospělostiKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / ----
43.BPPenitenciární pedagogikaŠimáně, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 4--
44.BPProblémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy1 / 1 Potůčková, K.
45.BPProfesní étos učitele odborných předmětůAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / ----
46.BPProfesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučováníAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy1 / -- Punčochářová Jurmanová, M.
47.BPPředstavy žáků SŠ o budoucnostiZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy1 / -- Nemetz, D.
48.BPRealizace primární prevence na středních odborných školáchČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP, B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 1--
49.BPRizikové chování na střední odborné školeŠimáně, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy3 / 1 Kadrnožková, L.
Crha, V.
Dvořák, P.
50.BPRozvoj celoživotního učení na středních odborných školáchAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy1 / -- Tesařová, L.
51.BPRozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / ----
52.BPŘešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školáchPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy1 / 1 Bouchnerová, V.
53.BPŘešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 1--
54.DPŘízení výrobních procesů v malých a středních podnicíchZach, M.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti témy0 / 2--
55.BPSendvičová etapa života učitelů SŠZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / ----
56.BPSociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej školeŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy0 / ----
57.BPSpánkové návyky žáků střední odborné školyŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy1 / -- Alexová, A.
58.BPSpolupráce mezi školou a sociálními partneryAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy2 / -- Sodomka, T.
Ševčíková, S.
59.BPSpolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / ----
60.BPSpolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy1 / -- Kalinová, V.
61.BPStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy2 / 2 Mošaťová, T.
Jánská, E.
62.BPStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy1 / -- Pavlíková, M.
63.BPStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy2 / 2 Lustigová, Z.
Nuzíková, K.
64.BPStudenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy0 / 2--
65.BPSyndrom vyhoření u pedagogických pracovníkůŠimáně, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOPICVPodrobnosti témy1 / 2 Miksová, L.
66.BPŠkolní poradenství na středních odborných školáchŠimáně, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy3 / 4 Hanák, M.
Tomancová, K.
Machurková, J.
67.BPTěhotenství středoškolačekZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / ----
68.BPTvorba didaktických pomůcek SŠDanielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy1 / -- Roztočilová, A.
69.BPTýmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy1 / 1 Soukupova, A.
70.BPVrcholový sport v životě žáka střední odborné školyČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy1 / 1 Kubová, L.
71.DPVyužití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnostiZach, M.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti témy0 / 2--
72.DPVyužití metod řízení rizik v praxiMáchal, P.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / ----
73.BPVývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. stoletíŠimáně, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP, B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy2 / 4 Kežlínková, D.
Vydrová, K.
74.BPVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy6 / 3 Balabánová, V.
Zoubková, J.
Sedláková, Z.
Fialová, K.
Smrčková, K.
Musilová, A.
75.DPVztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostíPospíšil, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti témy0 / 2--
76.DPVztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostíPospíšil, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti témy0 / 2--
77.BPVztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkoviZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / ----
78.BPZačátky učitelské profeseKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy1 / 3 Černá, D.
79.BPZačleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP, B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy1 / 2 Zetková, A.
80.BPZájmové aktivity pro mladistvé ve VSČRKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy1 / -- Forejtník, M.
81.BPZákladní učební dokumentace na SŠDanielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy0 / ----
82.BPZáškoláctví na střední školeČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP, B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy1 / 1 Pišná, H.
83.BPZáškoláctví na střední škole - etiologie a intervence fenoménuČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 1--
84.BPZáškoláctví z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy1 / 1 Juran, D.
85.DPZavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmyZach, M.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti témy0 / 2--
86.BPZavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOPICVPodrobnosti témy1 / 1 Matula, J.
87.BPZdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOUBendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy0 / 1--
88.BPZpracování učebního textu odborného předmětuDanielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy2 / -- Pokorná, J.
Šeborová, L.
89.BPZpůsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy1 / 1 Ohnisková, Š.
90.BPZvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy0 / ----
91.BPZvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)ICVPodrobnosti témy2 / 2 Hřibová, S.
Ryšánová, M.
92.BPŽáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPICVPodrobnosti témy1 / 3 Kinclová, K.
93.BPŽivot učitele střední odborné škol v seniorském věkuKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP, B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy2 / 2 Mikulicová, E.
Holoubek, R.