Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.BPAdaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
2.BPAgresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy1 / 1 Smetanová, M.
3.
BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy1 / --
4.
BP
Analýza image střední odborné školy
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti témy0 / ----
5.
BP
Analýza učebnice odborného předmětu
Danielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti témy
2 / -- Brhlová, M.
Aulichová, T.
6.BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy1 / 2 Šťastná, R.
7.
BP
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Lupač, M.
8.
BP
Autodiagnostika učitele střední školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti témy0 / --
--
9.
BP
Autorita učitele na středních školách
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy
2 / 2
10.
BPAutorita učitele pohledem žáků střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
11.
BP
Autorita v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy1 / 2 Zavadilová, D.
12.
BP
AUTOSAR
Čupera, J.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrství
Zach, M.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti témy0 / 2
--
14.BP
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Pavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
15.
BP
Digitální technologie ve vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
2 / 4
Sklenář, Z.
Vavruška, M.
16.BPDroga v životě žáka střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Hájková, D.
17.BP
Družicové lokalizační systémy
Čupera, J.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
18.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
19.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti témy0 / 3
--
20.
BP
Environmentální vzdělávání studentů středních školBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / 1
--
21.
BP
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koníČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
22.BP
Faktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných škol
Pírko, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
23.BP
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
Podrobnosti témy0 / ----
24.
BP
Fenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2--
25.
BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOVICV
Podrobnosti témy
1 / 1
26.BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
27.
BP
Informovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti témy1 / 1
28.
BP
Inovace ŠVP SOŠ
Bendová, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
29.
BP
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOUBendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy2 / 1 Štěrbová, N.
Tichá, L.
30.
BP
Klima a vztahy na střední odborné škole
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy1 / 1 Šíbl, V.
31.
BP
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Ryšán, S.
32.BP
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy
1 / 1
33.BP
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
34.
BP
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti témy
1 / 1
Rousová, A.
35.BP
Komunikace ve středoškolské třídě
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Janštová, N.
36.
BP
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--ICV
Podrobnosti témy
1 / 2 Keňo, R.
37.
BP
Marketingový mix v prostřední středních odborných škol
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
38.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
2 / 2 Musil, M.
Hofman, J.
39.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy1 / 1
40.BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Balátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Svadbík, P.
41.
BPMezigenerační učení ve škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
42.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidelČupera, J.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
BP
Mobbing v prostředí středních odborných škol
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy0 / 1--
45.
BPModerní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy0 / --
--
46.
BP
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
1 / 1
47.BP
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti témy
1 / --
48.
BP
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy1 / 1 Debrecíni, N.
49.
BP
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 3--
50.
BP
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
51.
BP
Nové trendy ve vzdělávání dospělých
Danielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy0 / --
--
52.
BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Zach, M.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Toráč, J.
53.
BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověZach, M.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZPICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.BP
Odměny a tresty na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy
3 / 3
55.
DP
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti témy0 / 1--
56.
BP
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
57.
BP
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
58.
BPPedagog střední odborné školy v období starší dospělostiKamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / ----
59.BP
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
60.
BP
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcvikuHoráčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti témy0 / 3
--
61.
BP
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy1 / 1
62.
BP
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
63.
BP
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy1 / 1 Plevová, M.
64.
BP
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
2 / 2
65.BPProblémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
66.
BPProfesní étos učitele odborných předmětůAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
67.BP
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy1 / -- Punčochářová Jurmanová, M.
68.
BP
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koní
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy
1 / 1
69.
BP
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy
2 / --
Marková, V.
Stejskalová, V.
70.
BP
Představy žáků SŠ o budoucnostiZlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / --
Nemetz, D.
71.
BP
Realizace primární prevence na středních odborných školáchČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
72.
BP
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školáchČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.BPRizikové chování na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
2 / 4
Soušková, K.
Jašková, G.
74.
BP
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školáchAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / --
--
75.
BP
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
76.BPŘešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školáchOddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 1
--
77.BP
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
78.
DP
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicíchZach, M.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy0 / 2
--
79.
BPSebekontrola studentů středních škol a její souvislosti
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
80.
BP
Sendvičová etapa života učitelů SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti témy0 / --
--
81.BPSociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej školeOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
82.
BP
Spánkové návyky žáků střední odborné školy
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICV
Podrobnosti témy
1 / --
83.BP
Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy
1 / --
Ševčíková, S.
84.
BPSpolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
85.
BPSpolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy
2 / --
Stejkora, D.
Kalinová, V.
86.BPStravovací návyky adolescentů na SOŠOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy1 / 1
87.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICVPodrobnosti témy
1 / --
88.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2 Lustigová, Z.
89.BPStravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
90.BPStravovací návyky žáků SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy1 / 1
91.
BP
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
Najkerová, D.
92.
BP
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 4 Dang, A. T.
93.BPŠikana mezi žáky středních odborných školOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy1 / 1 Hadrabová, D.
94.
BPŠkolní poradenství na středních odborných školáchOddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
2 / 4
95.BPTvorba didaktických pomůcek SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / --
96.
BP
Týmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti témy0 / 1
--
97.
BPÚloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Barnišin, Ľ.
98.BPVolný čas a specifika jeho trávení soudobou mládežíČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Štěpánková, L.
99.BP
Vrcholový sport v životě žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
100.
DPVyužití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
101.DP
Využití metod řízení rizik v praxi
Máchal, P.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
102.BP
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
103.
BP
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. stoletíŠimáně, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 4
--
104.
BP
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy1 / 1
105.
BP
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
106.BPVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
5 / --
107.BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
6 / 3
Minaříková, K.
Smrčková, K.
Sedláková, Z.
Balabánová, V.
Zoubková, J.
Musilová, A.
108.
BPVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelůJanderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti témy
3 / --
109.
DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Pospíšil, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
110.DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti témy0 / 2--
111.
BP
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkovi
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
112.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti témy0 / ----
113.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
1 / 2
Zetková, A.
114.BPZájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věkuOddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOPICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Holuša, O.
115.
BP
Základní učební dokumentace na SŠOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
2 / --
116.BPZáškoláctví na střední školeOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy0 / 1--
117.BP
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Juran, D.
118.
DP
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmyZach, M.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEIN-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2--
119.
BP
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
120.
BP
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOUOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
121.
BP
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
122.
BPZpracování učebního textu odborného předmětuOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
3 / --
Vojtek, M.
Hlavica, R.
Fidrmuc, S. J.
123.BPZpůsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2--
124.BPZpůsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
BP
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školyBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Říhová, L.
126.BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy0 / --
--
127.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
128.BPŽáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 3
--
129.BPŽák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilišti
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
130.
BP
Život učitele na odborném učilišti v době totalitního režimu
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--