Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Kamanová, L.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE1 / 1 Kamenská, Z.
2.
BTAgresivní chování žáků vůči učitelům středních školČech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
0 / 1
--
3.
BTAktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných školAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
prohlížet
0 / --
--
4.
BT
Analýza image střední odborné školyAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
prohlížet
0 / --
--
5.BT
Analýza učebnice odborného předmětu
Danielová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
2 / -- Brhlová, M.
Aulichová, T.
6.
BT
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
prohlížet1 / 2 Šťastná, R.
7.
BT
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
1 / 1
Lupač, M.
8.
BT
Autodiagnostika učitele střední školyJanderková, D.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
prohlížet
0 / --
--
9.BTAutorita učitele na středních školáchDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
2 / 2 Houserová, J.
Charuzová, K.
10.BT
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
1 / 2 Horáková, L.
11.
BT
Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / 2
--
12.
BT
AUTOSAR
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
0 / 1--
13.
DT
Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrství
Zach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEIILEprohlížet0 / 2--
14.BT
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
1 / 2
15.
BT
Digitální technologie ve vzdělávání
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEprohlížet3 / 4
16.
BT
Droga v životě žáka střední odborné školy
Čech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILEprohlížet
0 / 1
--
17.
BT
Družicové lokalizační systémy
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
prohlížet1 / 1
18.BTEnvironmentální vzdělávání na středních odborných školách.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
0 / 2
--
19.
BTEnvironmentální vzdělávání na středních odborných školách.Horáčková, M.Department of Social Science (ILE)B-SP--ILEprohlížet
0 / 3
--
20.
BT
Environmentální vzdělávání studentů středních škol
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE1 / 1
21.
BT
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koníČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UOPILEprohlížet1 / 1 Kubíková, Z.
22.
BTFaktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných školPírko, M.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
prohlížet0 / 2
--
23.
BT
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP--
ILE
0 / --
--
24.
BT
Fenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
Štěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / 2
--
25.
BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOVILEprohlížet
0 / 1
--
26.BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UPVOV
ILE
prohlížet0 / 2--
27.BT
Informovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet1 / 1 Pecháčková, M.
28.BT
Inovace ŠVP SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet0 / 2
--
29.
BT
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Bendová, A.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEprohlížet0 / 1--
30.
BT
Klima a vztahy na střední odborné školeČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
1 / 1
31.
BTKlima středoškolské třídy a jeho utvářeníBendová, A.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
prohlížet
0 / 1
--
32.
BT
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE0 / 1--
33.
BTKomunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné školeJanderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
prohlížet
0 / --
--
34.
BT
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet0 / 1--
35.
BT
Komunikace ve středoškolské tříděBendová, A.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
0 / 1--
36.
BT
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
0 / 2--
37.
BT
Marketingový mix v prostřední středních odborných školAdamec, P.Department of Social Science (ILE)----
ILE
0 / ----
38.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UPVOV
ILE
0 / 1--
39.BTMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníBalátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--ILEprohlížet
0 / 1
--
40.BTMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE2 / 2
41.
BT
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet
1 / 1
42.
BT
Mezigenerační učení ve škole
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet
0 / 1
--
43.BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
prohlížet
0 / 1
--
44.
BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidelČupera, J.Expert Engineering Department (ILE)B-AS
--
FA
0 / 1
--
45.
BTMobbing v prostředí středních odborných školDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
0 / 1
--
46.BT
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Danielová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILEprohlížet
0 / --
--
47.
BT
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém tábořeČech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UOP
ILE
1 / 1 Vopálenská, L.
48.
BT
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzděláváníAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet
1 / --
49.
BT
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
prohlížet
0 / 1
--
50.
BT
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
0 / 3
--
51.
BT
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE0 / 1
--
52.
BT
Nové trendy ve vzdělávání dospělých
Department of Social Science (ILE)
----ILEprohlížet0 / ----
53.
BT
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověZach, M.Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIBILEprohlížet
0 / 1
--
54.
BTOceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověExpert Engineering Department (ILE)B-TEIBB-TEIB-TEIB
ILE
prohlížet0 / 1
--
55.
BT
Odměny a tresty na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
----ILEprohlížet
1 / 3
56.
DT
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Zach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
prohlížet0 / 1
--
57.BTOsobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
Department of Social Science (ILE)
----ILEprohlížet
0 / 2
--
58.BTOsobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet
0 / 2
--
59.
BTPedagog střední odborné školy v období starší dospělostiDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet0 / ----
60.
BTPedagogická evaluace v prostředí středních odborných školAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet0 / ----
61.
BT
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / 3--
62.
BT
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
1 / 1
63.
BT
Postoje studentů středních odborných škol k environmentálním problémům
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
0 / 1--
64.
BT
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovyPavlikovská, A.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / --
--
65.BTPreventivní systém salesiánské pedagogiky v praxiKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UOP
ILE
1 / 1 Plevová, M.
66.
BT
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Zlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet
2 / 2
Baďurová, T.
Ghisi, K.
67.BTProblémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠŠtěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
prohlížet0 / 1--
68.BTProfesní étos učitele odborných předmětů
Department of Social Science (ILE)
----ILE0 / ----
69.
BT
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet
0 / --
--
70.
BTPropojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koníBalátová, K.Department of Social Science (ILE)----
ILE
1 / 1
71.
BT
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE1 / 1
72.
BTPrůřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovuBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
2 / --
73.BTPředstavy žáků SŠ o budoucnostiZlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
----ILE
1 / --
74.
BTRealizace primární prevence na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
0 / 1--
75.BTRealizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
0 / 1
--
76.
BT
Rizikové chování na střední odborné školeŠimáně, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
prohlížet
2 / 4
77.
BT
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet0 / ----
78.BT
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Zlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet0 / --
--
79.BT
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
prohlížet
0 / 1
--
80.BTŘešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOV
ILE
prohlížet0 / 1
--
81.
DT
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
0 / 2
--
82.BTSebekontrola studentů středních škol a její souvislosti
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
0 / 2
--
83.
BT
Sendvičová etapa života učitelů SŠZlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE0 / ----
84.
BT
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
0 / ----
85.
BT
Spánkové návyky žáků střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE0 / --
--
86.
BTSpolupráce mezi školou a sociálními partneryDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / --
--
87.
BT
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet0 / --
--
88.
BT
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
prohlížet
0 / --
--
89.
BT
Stravovací návyky adolescentů na SOŠBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
----ILEprohlížet1 / 1
90.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
0 / --
--
91.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet1 / 2
92.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet0 / 2--
93.
BT
Stravovací návyky žáků SOŠDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
1 / 1
Paulusová, N.
94.
BT
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILEprohlížet
1 / 2
Najkerová, D.
95.
BT
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
1 / 4
96.
BT
Šikana mezi žáky středních odborných školČech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE1 / 1
97.
BTŠikana na střední škole a její prevenceDepartment of Social Science (ILE)--
--
ILE
1 / 1
Hanáčková, N.
98.
BTŠkolní poradenství na středních odborných školáchŠimáně, M.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
prohlížet1 / 4 Poláková, R.
99.
BT
Tvorba didaktických pomůcek SŠDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE0 / ----
100.
BTTýmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEprohlížet
0 / 1
--
101.
BT
Úloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠBalátová, K.Department of Social Science (ILE)----
ILE
prohlížet1 / 1 Barnišin, Ľ.
102.
BTVolný čas a specifika jeho trávení soudobou mládežíČech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEprohlížet
1 / 1
Štěpánková, L.
103.BTVrcholový sport v životě žáka střední odborné školyDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILE0 / 1--
104.
DT
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Zach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEIILE0 / 2
--
105.
DT
Využití metod řízení rizik v praxi
Expert Engineering Department (ILE)
--
--
ILE
prohlížet
0 / --
--
106.BT
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet0 / 1--
107.BTVývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. stoletíŠimáně, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE0 / 4--
108.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILE
1 / 1
109.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet
0 / --
--
110.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
5 / --
Babická, J.
Králíková, A.
Sušilová, S.
Klejchova, Š.
Bartošková, R.
111.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP--
ILE
1 / 3
Balabánová, V.
112.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelůDepartment of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
prohlížet3 / -- Kráčmarová, R.
Divišová, M.
Hájková, N.
113.
DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Pospíšil, J.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEIC-TZEI-TZEIILE0 / 2
--
114.
DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
prohlížet0 / 2--
115.
BT
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkoviZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--ILEprohlížet
0 / --
--
116.
BT
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
0 / --
--
117.
BT
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEprohlížet
0 / 2
--
118.
BT
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
1 / 1
119.
BT
Základní učební dokumentace na SŠDanielová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
prohlížet
2 / --
120.
BT
Záškoláctví na střední škole
Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
0 / 1
--
121.
BTZáškoláctví z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILEprohlížet
1 / 1
Juran, D.
122.
DT
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
Zach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
0 / 2
--
123.
BT
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Pecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
0 / 1--
124.
BTZdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOUBendová, A.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
prohlížet0 / 1--
125.BTZnalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomociHoráčková, M.Department of Social Science (ILE)----
ILE
prohlížet
0 / 2
--
126.
BT
Zpracování učebního textu odborného předmětu
Danielová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet3 / -- Vojtek, M.
Hlavica, R.
Fidrmuc, S. J.
127.BTZpůsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
0 / 2
--
128.
BT
Způsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.
Horáčková, M.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE0 / 1--
129.
BT
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školy
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
1 / 1
130.
BT
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE0 / --
--
131.
BT
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
prohlížet
0 / 2
--
132.BT
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--
ILE
prohlížet0 / 3--
133.
BT
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilišti
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
0 / 1
--
134.BTŽivot učitele na odborném učilišti v době totalitního režimu
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE0 / 2--