Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BTAdaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--
ILE
Details of topic
1 / 1
2.
BTAgresivní chování žáků vůči učitelům středních školDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic1 / 1
3.
BTAktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných školDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / --
Zapletal, M.
4.
BT
Analýza image střední odborné školyAdamec, P.Department of Social Science (ILE)--
--
ILEDetails of topic
0 / --
--
5.
BT
Analýza učebnice odborného předmětuDepartment of Social Science (ILE)B-SP--ILEDetails of topic2 / --
6.
BTAsistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzděláváníKamanová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 2
Šťastná, R.
7.
BT
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
Lupač, M.
8.
BT
Autodiagnostika učitele střední školyJanderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
9.BT
Autorita učitele na středních školách
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
2 / 2
10.
BTAutorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic0 / 2
--
11.
BTAutorita v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 2
12.
BT
AUTOSAR
Čupera, J.Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic
0 / 1--
13.
DT
Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrstvíZach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILEDetails of topic0 / 2--
14.
BT
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních školPavlikovská, A.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic1 / 2
15.BT
Digitální technologie ve vzdělávání
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic2 / 4
16.
BT
Droga v životě žáka střední odborné školyČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
Hájková, D.
17.
BT
Družicové lokalizační systémy
Čupera, J.
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIBB-TEIB-TEIBILEDetails of topic
1 / 1
Smejkal, J.
18.
BT
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILEDetails of topic
0 / 2
--
19.
BT
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.Horáčková, M.Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic
0 / 3--
20.
BT
Environmentální vzdělávání studentů středních škol
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
21.
BT
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koní
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
22.BT
Faktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 2
--
23.
BT
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠŠtěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--
ILE
Details of topic
0 / ----
24.
BTFenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školyDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
25.
BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
26.
BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 2
--
27.
BT
Informovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ Balátová, K.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
28.
BT
Inovace ŠVP SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic0 / 2--
29.
BT
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
2 / 1
30.
BT
Klima a vztahy na střední odborné školeČech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
1 / 1
Šíbl, V.
31.
BTKlima středoškolské třídy a jeho utvářeníBendová, A.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
32.
BT
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
Klosnarova, P.
33.
BTKomunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné školeJanderková, D.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic0 / --
--
34.
BT
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
Rousová, A.
35.
BT
Komunikace ve středoškolské tříděBendová, A.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
36.
BT
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
1 / 2
37.
BTMarketingový mix v prostřední středních odborných školAdamec, P.Department of Social Science (ILE)--
--
ILEDetails of topic
0 / --
--
38.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
Balík, V.
39.BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic1 / 1 Svadbík, P.
40.BTMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILE
Details of topic
2 / 2
Musil, M.
Hofman, J.
41.
BT
Mezigenerační učení ve škole
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
1 / 1
42.
BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Expert Engineering Department (ILE)B-TEIBB-TEIB-TEIBILE
Details of topic
0 / 1
--
43.
BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Čupera, J.Expert Engineering Department (ILE)
B-AS
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
44.BT
Mobbing v prostředí středních odborných škol
Čech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Danielová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic0 / ----
46.
BT
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOPILEDetails of topic1 / 1 Vopálenská, L.
47.BTMotivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzděláváníAdamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / --
48.
BT
Motivace žáků středních odborných škol k učeníŠtěpánková, L.Department of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic
1 / 1
Debrecíni, N.
49.
BT
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
0 / 3
--
50.
BT
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILE
Details of topic
0 / 1
--
51.
BT
Nové trendy ve vzdělávání dospělýchDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
52.
BT
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Zach, M.Expert Engineering Department (ILE)B-TEIBB-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic1 / 1 Toráč, J.
53.
BT
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Zach, M.Expert Engineering Department (ILE)B-TEIBB-TEIB-TEIBILE
Details of topic
0 / 1--
54.
BT
Odměny a tresty na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic
3 / 3
55.DT
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Expert Engineering Department (ILE)C-TZEIC-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 1
--
56.
BT
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
Pavlikovská, A.
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
0 / 2--
57.
BT
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivitPavlikovská, A.Department of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic
0 / 2--
58.
BT
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Kamanová, L.Department of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
0 / --
--
59.
BT
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / ----
60.BT
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
0 / 3
--
61.
BT
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic
1 / 1
62.
BTPrevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
0 / --
--
63.BT
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Kamanová, L.Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
Plevová, M.
64.
BT
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Zlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
2 / 2
65.
BT
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
66.
BT
Profesní étos učitele odborných předmětů
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic
0 / --
--
67.
BT
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic1 / --
68.
BT
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koní
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
1 / 1
Sedláčková, I.
69.
BTPrůřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovuBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic2 / -- Stejskalová, V.
Marková, V.
70.
BT
Představy žáků SŠ o budoucnostiZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / -- Nemetz, D.
71.
BT
Realizace primární prevence na středních odborných školáchČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1
--
72.BTRealizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školáchČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
73.BT
Rizikové chování na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
2 / 4
74.
BT
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
75.
BT
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Zlámalová, L.Department of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic
0 / --
--
76.
BTŘešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školáchPecina, P.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic0 / 1
--
77.
BT
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
78.
DT
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
Zach, M.Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILEDetails of topic0 / 2
--
79.BTSebekontrola studentů středních škol a její souvislosti
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
0 / 2
--
80.BT
Sendvičová etapa života učitelů SŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic0 / --
--
81.
BT
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
Štěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
82.
BT
Spánkové návyky žáků střední odborné školy
Štěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE
Details of topic
1 / -- Alexová, A.
83.BT
Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / --
84.
BT
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
85.
BTSpolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
2 / -- Kalinová, V.
Stejkora, D.
86.BT
Stravovací návyky adolescentů na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic
1 / 1
Mrhačová, M.
87.
BTStravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILEDetails of topic
1 / --
88.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic1 / 2 Mošaťová, T.
89.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic1 / 2
90.
BT
Stravovací návyky žáků SOŠDepartment of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic
1 / 1
91.
BT
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
1 / 2
92.BTSyndrom vyhoření u učitelů středních školDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 4 Dang, A. T.
93.BTŠikana mezi žáky středních odborných škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
94.BT
Školní poradenství na středních odborných školách
Šimáně, M.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
2 / 4
95.
BT
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE
Details of topic
1 / -- Roztočilová, A.
96.
BTTýmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
97.
BT
Úloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
1 / 1 Barnišin, Ľ.
98.
BT
Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládeží
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
99.
BT
Vrcholový sport v životě žáka střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic
1 / 1
100.
DT
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
101.
DTVyužití metod řízení rizik v praxiMáchal, P.
Expert Engineering Department (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
102.
BT
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic0 / 1--
103.
BT
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. stoletíŠimáně, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 4
--
104.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILEDetails of topic
1 / 1
105.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
106.BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ
Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic
5 / --
107.
BTVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic6 / 3
108.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelů
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic3 / --
109.
DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Pospíšil, J.Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
110.
DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEIC-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic0 / 2
--
111.
BT
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkoviZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / --
--
112.
BT
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE
Details of topic
0 / ----
113.
BTZačleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 2 Zetková, A.
114.BT
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
Holuša, O.
115.
BTZákladní učební dokumentace na SŠDepartment of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic2 / -- Jansová, P.
Neudertová, M.
116.BT
Záškoláctví na střední škole
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
117.
BT
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic
1 / 1
Juran, D.
118.
DT
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILEDetails of topic
0 / 2
--
119.BTZavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOPILEDetails of topic1 / 1 Matula, J.
120.
BTZdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
121.
BT
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
122.
BT
Zpracování učebního textu odborného předmětu
Danielová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
3 / --
Hlavica, R.
Vojtek, M.
Fidrmuc, S. J.
123.BTZpůsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / 2
--
124.
BT
Způsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.Horáčková, M.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
125.
BT
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
Říhová, L.
126.
BT
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic
0 / --
--
127.
BTZvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic0 / 2--
128.BTŽáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILE
Details of topic
0 / 3
--
129.
BT
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilišti
Čech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOPILE
Details of topic
0 / 1
--
130.
BT
Život učitele na odborném učilišti v době totalitního režimu
Department of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
0 / 2
--