Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzděláváníHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICV1 / 1 Kamenská, Z.
2.
BP
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVprohlížet
0 / 1
--
3.BPAktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných školOddělení sociálních věd (ICV)----ICVprohlížet0 / --
--
4.
BPAnalýza image střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
prohlížet0 / --
--
5.
BP
Analýza učebnice odborného předmětuDanielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
2 / --
Brhlová, M.
Aulichová, T.
6.
BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzděláváníKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVprohlížet
1 / 2
7.BP
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
1 / 1
8.
BP
Autodiagnostika učitele střední školyJanderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICVprohlížet0 / --
--
9.
BPAutorita učitele na středních školáchOddělení sociálních věd (ICV)----ICVprohlížet
2 / 2
Houserová, J.
Charuzová, K.
10.
BP
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školyPírko, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
1 / 2
Horáková, L.
11.BP
Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
prohlížet
0 / 2
--
12.
BPAUTOSAROddělení expertního inženýrství (ICV)B-TZP
B-TZP-TZP
ICVprohlížet0 / 1
--
13.
DP
Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrství
Zach, M.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
0 / 2
--
14.BP
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Pavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV1 / 2 Bezděková, K.
15.BP
Digitální technologie ve vzdělávání
Šimáně, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
2 / 4
16.
BP
Droga v životě žáka střední odborné školy
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOVICV
0 / 1
--
17.
BP
Družicové lokalizační systémy
Oddělení expertního inženýrství (ICV)B-TZPB-TZP-TZP
ICV
1 / 1
18.
BPEnvironmentální vzdělávání na středních odborných školách.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
prohlížet
0 / 2
--
19.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVprohlížet0 / 3--
20.
BPEnvironmentální vzdělávání studentů středních školOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV1 / 1
21.BP
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koní
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UOP
ICV
1 / 1
22.
BP
Faktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných škol
Pírko, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
0 / 2
--
23.BPFaktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
0 / --
--
24.
BPFenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV0 / 2
--
25.BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
0 / 1--
26.
BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
0 / 2
--
27.
BP
Informovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ Balátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV1 / 1 Pecháčková, M.
28.
BP
Inovace ŠVP SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV0 / 2--
29.
BP
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOUBendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
0 / 1
--
30.
BP
Klima a vztahy na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV1 / 1
31.BP
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Bendová, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVprohlížet
0 / 1
--
32.
BP
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICVprohlížet0 / 1--
33.
BPKomunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné školeJanderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
prohlížet0 / ----
34.BP
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
0 / 1
--
35.
BP
Komunikace ve středoškolské třídě
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
prohlížet0 / 1--
36.
BP
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
prohlížet0 / 2--
37.
BPMarketingový mix v prostřední středních odborných školOddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
0 / ----
38.
BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
0 / 1
--
39.
BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
prohlížet
0 / 1
--
40.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICVprohlížet2 / 2
41.
BP
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
1 / 1
Brudňáková, M.
42.
BP
Mezigenerační učení ve škole
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
0 / 1
--
43.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidelOddělení expertního inženýrství (ICV)B-TZPB-TZP-TZP
ICV
prohlížet0 / 1
--
44.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Čupera, J.Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-ZS
--
AF
prohlížet0 / 1
--
45.
BP
Mobbing v prostředí středních odborných školČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVprohlížet0 / 1
--
46.
BPModerní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV0 / --
--
47.
BP
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém tábořeČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UOP
ICV
1 / 1
48.
BP
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVprohlížet
1 / --
49.BPMotivace žáků středních odborných škol k učeníŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
0 / 1
--
50.BPMožnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV0 / 3
--
51.
BP
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOVICVprohlížet
0 / 1
--
52.
BP
Nové trendy ve vzdělávání dospělých
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
prohlížet
0 / --
--
53.
BPOceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověOddělení expertního inženýrství (ICV)B-TZPB-TZP-TZPICV
0 / 1
--
54.BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Zach, M.Oddělení expertního inženýrství (ICV)B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
0 / 1
--
55.
BP
Odměny a tresty na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVprohlížet
1 / 3
56.
DP
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Zach, M.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEIICVprohlížet
0 / 1
--
57.BP
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
Pavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV0 / 2
--
58.
BP
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
0 / 2
--
59.
BP
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
0 / --
--
60.
BP
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
0 / --
--
61.
BP
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVprohlížet
0 / 3
--
62.
BP
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICVprohlížet
1 / 1
Klanicová, L.
63.
BP
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Pavlikovská, A.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVprohlížet0 / --
--
64.
BP
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxiKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP
ICV
prohlížet1 / 1 Plevová, M.
65.
BP
Problematika prokrastinace a její praktické dopadyZlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV2 / 2 Baďurová, T.
Ghisi, K.
66.BP
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICVprohlížet
0 / 1
--
67.
BP
Profesní étos učitele odborných předmětů
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV0 / ----
68.
BP
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
prohlížet
0 / --
--
69.
BPPropojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koní
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
1 / 1
Sedláčková, I.
70.BP
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
1 / 1
Janoš, T.
71.
BP
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
2 / --
72.
BP
Představy žáků SŠ o budoucnosti
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
1 / --
73.
BP
Realizace primární prevence na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
0 / 1
--
74.
BP
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školách
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVprohlížet
0 / 1
--
75.
BP
Rizikové chování na střední odborné škole
Šimáně, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
prohlížet2 / 4
76.
BP
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVprohlížet
0 / --
--
77.BPRozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠZlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
0 / --
--
78.
BP
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školáchPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICVprohlížet0 / 1--
79.
BP
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
0 / 1
--
80.
DPŘízení výrobních procesů v malých a středních podnicíchZach, M.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICVprohlížet
0 / 2
--
81.BPSebekontrola studentů středních škol a její souvislostiOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVprohlížet0 / 2--
82.
BP
Sendvičová etapa života učitelů SŠZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
prohlížet
0 / --
--
83.
BP
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV0 / ----
84.
BP
Spánkové návyky žáků střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--ICV0 / ----
85.BP
Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVprohlížet
0 / --
--
86.
BP
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVprohlížet0 / ----
87.
BPSpolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠOddělení sociálních věd (ICV)----ICVprohlížet0 / --
--
88.
BP
Stravovací návyky adolescentů na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
1 / 1 Mrhačová, M.
89.BPStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
0 / --
--
90.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
1 / 2
91.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVprohlížet
0 / 2
--
92.BPStravovací návyky žáků SOŠBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
prohlížet
1 / 1
Paulusová, N.
93.BP
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVprohlížet1 / 2 Najkerová, D.
94.BP
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Pírko, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
prohlížet1 / 4 Dang, A. T.
95.
BP
Šikana mezi žáky středních odborných škol
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
prohlížet1 / 1
96.
BP
Šikana na střední škole a její prevence
Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
1 / 1 Hanáčková, N.
97.
BP
Školní poradenství na středních odborných školách
Šimáně, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICVprohlížet2 / 4 Poláková, R.
Machurková, J.
98.
BP
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
Danielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--ICV
0 / --
--
99.
BP
Týmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
0 / 1
--
100.
BP
Úloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
prohlížet
1 / 1
101.
BPVolný čas a specifika jeho trávení soudobou mládežíČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
1 / 1
102.BP
Vrcholový sport v životě žáka střední odborné školy
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
prohlížet
0 / 1
--
103.
DP
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEIICVprohlížet
0 / 2
--
104.
DP
Využití metod řízení rizik v praxi
Máchal, P.Oddělení expertního inženýrství (ICV)
--
--
ICV
0 / --
--
105.
BP
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVprohlížet0 / 1--
106.
BP
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. století
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
0 / 4
--
107.BPVzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
prohlížet1 / 1
108.BPVzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
0 / --
--
109.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
5 / --
Babická, J.
Králíková, A.
Sušilová, S.
Klejchova, Š.
Bartošková, R.
110.
BPVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
1 / 3 Balabánová, V.
111.BPVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelůJanderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
3 / --
Kráčmarová, R.
Divišová, M.
Hájková, N.
112.
DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
0 / 2
--
113.
DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEIN-TZEI-TZEIICV0 / 2--
114.BPVztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkoviOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVprohlížet
0 / --
--
115.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVprohlížet0 / ----
116.BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
0 / 2
--
117.
BP
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOPICVprohlížet1 / 1
118.
BP
Základní učební dokumentace na SŠDanielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
2 / --
119.BP
Záškoláctví na střední škole
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
0 / 1
--
120.BP
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV
ICV
1 / 1
121.DPZavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmyOddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
prohlížet0 / 2
--
122.
BPZavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICVprohlížet0 / 1--
123.
BPZdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV0 / 1--
124.BPZnalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomociHoráčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
0 / 2
--
125.BPZpracování učebního textu odborného předmětuOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
3 / --
126.
BP
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
prohlížet0 / 2
--
127.BPZpůsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV0 / 1--
128.BP
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
prohlížet
1 / 1
129.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyOddělení sociálních věd (ICV)B-SP--ICV0 / --
--
130.BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVprohlížet0 / 2--
131.BPŽáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
0 / 3
--
132.BP
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilišti
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICVprohlížet0 / 1--
133.BPŽivot učitele na odborném učilišti v době totalitního režimuKamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV0 / 2--