Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Určené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti tématu
1 / 1
Kamenská, Z.
2.
BP
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
3.
BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
BP
Analýza image střední odborné školy
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
BP
Analýza učebnice odborného předmětu
Danielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
2 / --
Brhlová, M.
Aulichová, T.
6.BPAsistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzděláváníKamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu
1 / 2
7.
BP
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1 Lupač, M.
8.
BP
Autodiagnostika učitele střední školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.
BP
Autorita učitele na středních školách
Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu2 / 2
10.
BP
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu1 / 2 Horáková, L.
11.
BP
Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2--
12.
BP
AUTOSAR
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1
--
13.
DP
Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrství
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEIN-TZEI-TZEIICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
14.
BP
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
Bezděková, K.
15.
BP
Digitální technologie ve vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 4
16.BP
Droga v životě žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Družicové lokalizační systémy
Čupera, J.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZPICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Smejkal, J.
18.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / 3
--
20.BP
Environmentální vzdělávání studentů středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Koru, E.
21.BPEvaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koníČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kubíková, Z.
22.
BPFaktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných školPírko, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.BP
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
24.
BP
Fenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2--
25.BPHodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu0 / 1
--
26.BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti tématu0 / 2
--
27.
BP
Informovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
28.
BP
Inovace ŠVP SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 2
--
29.BP
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Bendová, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.BPKlima a vztahy na střední odborné školeČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šíbl, V.
31.
BP
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1
32.
BP
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
BP
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.
BP
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školyOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1--
35.
BP
Komunikace ve středoškolské třídě
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti tématu0 / 1
--
36.BPMarketingová studie ve vybrané střední odborné škole.Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 2--
37.
BP
Marketingový mix v prostřední středních odborných školAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 2
41.
BPMetody práce se studenty s problémy v chování na SOŠBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Brudňáková, M.
42.BP
Mezigenerační učení ve škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 1
--
43.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Čupera, J.Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1
--
44.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
BP
Mobbing v prostředí středních odborných škol
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.BPModerní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ Danielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / --
--
47.
BP
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vopálenská, L.
48.
BP
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / --
Kršková, R.
49.BP
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 1--
50.
BP
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti tématu
0 / 3
--
51.
BP
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1--
52.
BP
Nové trendy ve vzdělávání dospělých
Danielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
53.
BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICVPodrobnosti tématu
1 / 1
Toráč, J.
54.
BPOceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověZach, M.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZPB-TZP-TZPICVPodrobnosti tématu0 / 1
--
55.
BP
Odměny a tresty na SOŠ
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu
1 / 3
56.
DP
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Zach, M.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.BPOsobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvalityOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
58.
BP
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Pavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
59.
BPPedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.
BP
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
61.
BP
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
62.BPPodoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatřeníKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Klanicová, L.
63.
BP
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovyPavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.
BP
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOPICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Plevová, M.
65.
BP
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Zlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
2 / 2
66.BPProblémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICVPodrobnosti tématu0 / 1--
67.
BP
Profesní étos učitele odborných předmětů
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
68.
BP
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučováníAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
69.
BP
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koníBalátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1
70.BP
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Janoš, T.
71.
BP
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
2 / -- Marková, V.
Stejskalová, V.
72.
BP
Představy žáků SŠ o budoucnosti
Zlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / --
Nemetz, D.
73.
BP
Realizace primární prevence na středních odborných školáchČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1--
74.
BP
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školáchČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
75.
BP
Rizikové chování na střední odborné školeŠimáně, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu2 / 4 Soušková, K.
Jašková, G.
76.
BP
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
77.
BP
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠOddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
78.
BP
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školáchPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1
--
79.BPŘešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.DP
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
Oddělení expertního inženýrství (ICV)N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--
81.
BP
Sebekontrola studentů středních škol a její souvislostiOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
82.
BP
Sendvičová etapa života učitelů SŠZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
83.BPSociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej školeŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti tématu0 / ----
84.
BP
Spánkové návyky žáků střední odborné školyŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
85.BPSpolupráce mezi školou a sociálními partneryAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
86.
BP
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠ
Zlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
87.
BP
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
88.BP
Stravovací návyky adolescentů na SOŠ
Balátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mrhačová, M.
89.BPStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICVPodrobnosti tématu0 / ----
90.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
91.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
92.
BP
Stravovací návyky žáků SOŠBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti tématu
1 / 1
Paulusová, N.
93.
BPStudenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
94.
BP
Syndrom vyhoření u učitelů středních školPírko, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 4
95.
BP
Šikana mezi žáky středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
96.BPŠikana na střední škole a její prevenceOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
97.
BP
Školní poradenství na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICVPodrobnosti tématu
2 / 4
98.
BP
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
99.
BP
Týmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
100.BPÚloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠOddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Barnišin, Ľ.
101.
BP
Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládežíČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1 Štěpánková, L.
102.
BP
Vrcholový sport v životě žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICVPodrobnosti tématu0 / 1
--
103.
DP
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEIICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--
104.
DPVyužití metod řízení rizik v praxiMáchal, P.Oddělení expertního inženýrství (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
105.
BP
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
106.
BP
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. století
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 4--
107.
BP
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti tématu
1 / 1
Žižkovská, D.
108.
BP
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
109.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠJanderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICVPodrobnosti tématu5 / --
110.BPVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti tématu
1 / 3
111.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelůJanderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
3 / -- Kráčmarová, R.
Divišová, M.
Hájková, N.
112.
DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Oddělení expertního inženýrství (ICV)N-TZEIN-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2--
113.
DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
114.
BPVztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkovi
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
115.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školáchOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
116.
BPZačleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2
--
117.
BP
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOPICVPodrobnosti tématu
1 / 1
118.
BP
Základní učební dokumentace na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu2 / --
119.
BP
Záškoláctví na střední škole
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
120.
BP
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu1 / 1 Juran, D.
121.
DP
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmyZach, M.Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2--
122.
BP
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Pecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.
BP
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Bendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
124.
BP
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomociHoráčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
125.BP
Zpracování učebního textu odborného předmětu
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
3 / --
126.
BP
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
127.
BP
Způsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
128.
BP
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
129.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
130.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
131.
BP
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
132.
BPŽák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilištiČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOPICVPodrobnosti tématu0 / 1--
133.
BP
Život učitele na odborném učilišti v době totalitního režimu
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--