Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
DetailsOccupied/Max.
Project participants
1.BTAdaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠKamanová, L.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic
1 / 1 Kamenská, Z.
2.
BT
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic0 / 1--
3.
BT
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / ----
4.
BTAnalýza image střední odborné školyDepartment of Social Science (ILE)--
--
ILEDetails of topic0 / --
--
5.BT
Analýza učebnice odborného předmětu
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic
2 / --
6.BT
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
1 / 2
7.
BT
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
8.
BTAutodiagnostika učitele střední školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic
0 / --
--
9.
BT
Autorita učitele na středních školách
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
2 / 2
10.
BT
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 2
11.BT
Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
0 / 2
--
12.
BT
AUTOSARExpert Engineering Department (ILE)B-TEIBB-TEIB-TEIBILEDetails of topic
0 / 1
--
13.
DT
Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrstvíExpert Engineering Department (ILE)C-TZEIC-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
14.
BT
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
1 / 2
Bezděková, K.
15.
BT
Digitální technologie ve vzdělávání
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
2 / 4
16.
BT
Droga v životě žáka střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Družicové lokalizační systémy
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic
1 / 1
Smejkal, J.
18.
BT
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
19.
BT
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 3--
20.
BTEnvironmentální vzdělávání studentů středních školDepartment of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
21.
BT
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koní
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
22.
BT
Faktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 2--
23.
BT
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
24.
BT
Fenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic0 / 2
--
25.BTHodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILEDetails of topic
0 / 1
--
26.
BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 2
--
27.
BTInformovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
1 / 1
Pecháčková, M.
28.
BT
Inovace ŠVP SOŠ
Department of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
0 / 2
--
29.
BT
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic0 / 1
--
30.
BTKlima a vztahy na střední odborné školeČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
Šíbl, V.
31.
BT
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Bendová, A.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1
--
32.
BT
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
33.
BT
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné školeJanderková, D.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic0 / --
--
34.
BT
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školyBalátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic0 / 1
--
35.
BT
Komunikace ve středoškolské tříděDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic0 / 1
--
36.
BT
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.Department of Social Science (ILE)B-SP--ILEDetails of topic
0 / 2
--
37.
BT
Marketingový mix v prostřední středních odborných školAdamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / ----
38.BTMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
39.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
40.
BTMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILEDetails of topic
2 / 2
Hofman, J.
Musil, M.
41.BT
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic1 / 1 Brudňáková, M.
42.
BT
Mezigenerační učení ve škole
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / 1--
43.
BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Čupera, J.
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIBB-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic
0 / 1
--
44.
BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Expert Engineering Department (ILE)B-AS
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
45.BT
Mobbing v prostředí středních odborných škol
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1--
46.
BT
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic
0 / --
--
47.
BT
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Čech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic1 / 1
48.
BTMotivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzděláváníDepartment of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic1 / -- Kršková, R.
49.
BT
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
50.
BT
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic0 / 3
--
51.
BTMožnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic0 / 1--
52.
BT
Nové trendy ve vzdělávání dospělých
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / --
--
53.
BTOceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověZach, M.Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic
0 / 1
--
54.
BT
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověZach, M.Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILEDetails of topic0 / 1
--
55.
BT
Odměny a tresty na SOŠ
Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic1 / 3 Husková, M.
56.
DTOptimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEIILEDetails of topic0 / 1
--
57.
BT
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvalityPavlikovská, A.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic0 / 2--
58.BTOsobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivitPavlikovská, A.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
59.
BT
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Kamanová, L.Department of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
0 / ----
60.
BT
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných školAdamec, P.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
61.BTPedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcvikuHoráčková, M.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 3
--
62.
BT
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOV
ILE
Details of topic1 / 1
63.BT
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
64.
BT
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxiKamanová, L.Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UOPILE
Details of topic
1 / 1
65.
BT
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
2 / 2
Baďurová, T.
Ghisi, K.
66.BT
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic
0 / 1--
67.BTProfesní étos učitele odborných předmětů
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
0 / ----
68.
BTProfesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučováníAdamec, P.Department of Social Science (ILE)--
--
ILEDetails of topic0 / --
--
69.
BT
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koní
Department of Social Science (ILE)--
--
ILEDetails of topic
1 / 1
70.
BTPropojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířatyBalátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
Janoš, T.
71.
BTPrůřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovuBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
2 / -- Marková, V.
Stejskalová, V.
72.
BT
Představy žáků SŠ o budoucnostiDepartment of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic1 / --
73.
BT
Realizace primární prevence na středních odborných školách
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1
--
74.
BT
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic0 / 1--
75.
BT
Rizikové chování na střední odborné škole
Šimáně, M.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic2 / 4
76.BTRozvoj celoživotního učení na středních odborných školáchAdamec, P.Department of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic
0 / --
--
77.
BT
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / ----
78.
BT
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1--
79.
BT
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILE
Details of topic
0 / 1--
80.
DT
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicíchZach, M.Expert Engineering Department (ILE)C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic0 / 2--
81.BT
Sebekontrola studentů středních škol a její souvislosti
Pírko, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 2
--
82.
BT
Sendvičová etapa života učitelů SŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
83.BT
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
84.
BT
Spánkové návyky žáků střední odborné školyDepartment of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
85.BTSpolupráce mezi školou a sociálními partneryDepartment of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
86.
BT
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠZlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic0 / ----
87.
BT
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠZlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
0 / --
--
88.BT
Stravovací návyky adolescentů na SOŠ
Department of Social Science (ILE)--
--
ILEDetails of topic1 / 1 Mrhačová, M.
89.BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
90.BTStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic1 / 2
91.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
92.
BTStravovací návyky žáků SOŠBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
1 / 1 Paulusová, N.
93.
BTStudenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILEDetails of topic1 / 2 Najkerová, D.
94.
BT
Syndrom vyhoření u učitelů středních školPírko, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 4 Dang, A. T.
95.BT
Šikana mezi žáky středních odborných škol
Čech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
1 / 1
Hadrabová, D.
96.
BTŠikana na střední škole a její prevenceBalátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic1 / 1 Hanáčková, N.
97.
BT
Školní poradenství na středních odborných školáchDepartment of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UPVOVILE
Details of topic
2 / 4 Poláková, R.
Machurková, J.
98.
BTTvorba didaktických pomůcek SŠDanielová, L.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
99.
BT
Týmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
100.
BT
Úloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic1 / 1 Barnišin, Ľ.
101.
BT
Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládeží
Čech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic1 / 1 Štěpánková, L.
102.BTVrcholový sport v životě žáka střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILEDetails of topic0 / 1
--
103.DTVyužití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnostiZach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
104.
DT
Využití metod řízení rizik v praxiMáchal, P.Expert Engineering Department (ILE)----
ILE
Details of topic
0 / --
--
105.BTVyužití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
106.BTVývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. stoletíŠimáně, M.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
0 / 4
--
107.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
1 / 1
Žižkovská, D.
108.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
0 / --
--
109.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP--
ILE
Details of topic
5 / --
110.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)B-SP--ILE
Details of topic
1 / 3
111.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelů
Department of Social Science (ILE)B-SP--ILE
Details of topic
3 / --
112.DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Pospíšil, J.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic0 / 2
--
113.
DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Pospíšil, J.Expert Engineering Department (ILE)C-TZEIC-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2--
114.
BT
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkovi
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
115.
BT
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic0 / --
--
116.
BT
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
0 / 2
--
117.
BT
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
1 / 1
118.
BT
Základní učební dokumentace na SŠ
Danielová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
2 / --
Neudertová, M.
Jansová, P.
119.BTZáškoláctví na střední školeDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1--
120.BT
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
121.
DT
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmyZach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
122.
BT
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1
--
123.BTZdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOUDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1--
124.
BT
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomociDepartment of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic0 / 2
--
125.
BT
Zpracování učebního textu odborného předmětuDanielová, L.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
3 / -- Vojtek, M.
Hlavica, R.
Fidrmuc, S. J.
126.
BT
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
0 / 2
--
127.
BT
Způsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILE
Details of topic
0 / 1
--
128.
BT
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školyDepartment of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic1 / 1
129.
BT
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)B-SP--ILE
Details of topic
0 / ----
130.BT
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
0 / 2
--
131.BT
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.Department of Social Science (ILE)B-SP--ILE
Details of topic
0 / 3--
132.
BT
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilišti
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOPILEDetails of topic
0 / 1
--
133.
BTŽivot učitele na odborném učilišti v době totalitního režimuKamanová, L.Department of Social Science (ILE)--
--
ILEDetails of topic
0 / 2
--