Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Intended for
DetailsOccupied/Max.
Project participants
1.BT
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic1 / 1 Kamenská, Z.
2.
BT
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
3.BT
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic0 / ----
4.
BTAnalýza image střední odborné školyDepartment of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
5.BTAnalýza učebnice odborného předmětuDanielová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--
ILE
Details of topic2 / --
6.
BTAsistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzděláváníKamanová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
1 / 2
7.
BT
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
Lupač, M.
8.
BT
Autodiagnostika učitele střední školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic0 / --
--
9.
BT
Autorita učitele na středních školáchAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
2 / 2
Charuzová, K.
Houserová, J.
10.
BT
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Pírko, M.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
1 / 2
11.
BT
Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
12.
BT
AUTOSARČupera, J.Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIBILEDetails of topic0 / 1
--
13.
DTČinnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrstvíZach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
14.
BT
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních školPavlikovská, A.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 2
15.
BT
Digitální technologie ve vzdělávání
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
3 / 4
Vavruška, M.
Lipowski, D.
Sklenář, Z.
16.
BT
Droga v životě žáka střední odborné školyČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic0 / 1
--
17.
BTDružicové lokalizační systémyExpert Engineering Department (ILE)B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic
1 / 1
18.
BT
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic0 / 2
--
19.
BTEnvironmentální vzdělávání na středních odborných školách.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 3--
20.
BTEnvironmentální vzdělávání studentů středních školBalátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
21.
BT
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koní
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
1 / 1
22.
BTFaktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných školPírko, M.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 2--
23.
BT
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILEDetails of topic
0 / --
--
24.
BT
Fenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
Štěpánková, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
25.
BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic
0 / 1
--
26.
BTHodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOVILEDetails of topic
0 / 2
--
27.
BT
Informovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ
Department of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic
1 / 1
Pecháčková, M.
28.
BT
Inovace ŠVP SOŠ
Department of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic0 / 2--
29.
BT
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Bendová, A.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic0 / 1
--
30.
BT
Klima a vztahy na střední odborné školeDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
31.
BT
Klima středoškolské třídy a jeho utvářeníBendová, A.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
0 / 1
--
32.BTKlima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1--
33.
BT
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
34.
BTKomunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
0 / 1
--
35.
BTKomunikace ve středoškolské třídě
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1
--
36.
BTMarketingová studie ve vybrané střední odborné škole.Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic0 / 2--
37.
BT
Marketingový mix v prostřední středních odborných škol
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
38.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
39.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic
0 / 1
--
40.BTMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
2 / 2
Musil, M.
Hofman, J.
41.BT
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic1 / 1
42.
BTMezigenerační učení ve školeDepartment of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic0 / 1
--
43.BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic
0 / 1
--
44.BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Čupera, J.
Expert Engineering Department (ILE)
B-AS
--
FA
Details of topic
0 / 1--
45.
BTMobbing v prostředí středních odborných školDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
46.BT
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Danielová, L.Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic
0 / ----
47.BT
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
48.BT
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
1 / --
Kršková, R.
49.BT
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Department of Social Science (ILE)--
--
ILEDetails of topic0 / 1--
50.
BT
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 3
--
51.
BT
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
52.
BT
Nové trendy ve vzdělávání dospělýchDepartment of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / --
--
53.
BT
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic
0 / 1
--
54.
BT
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověZach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIBILE
Details of topic
0 / 1
--
55.
BT
Odměny a tresty na SOŠ
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
1 / 3 Husková, M.
56.
DT
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Zach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 1
--
57.
BTOsobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvalityPavlikovská, A.Department of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic
0 / 2
--
58.BT
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Pavlikovská, A.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic0 / 2--
59.
BT
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
60.
BT
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných školDepartment of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic
0 / --
--
61.BTPedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcvikuHoráčková, M.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / 3
--
62.
BTPodoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
63.
BT
Postoje studentů středních odborných škol k environmentálním problémům
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
64.
BT
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovyDepartment of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
0 / ----
65.
BT
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
66.
BT
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic2 / 2
67.
BT
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
68.
BT
Profesní étos učitele odborných předmětů
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
69.
BT
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučováníAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
0 / --
--
70.BTPropojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koníBalátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1 Sedláčková, I.
71.
BTPropojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířatyDepartment of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic
1 / 1
72.
BT
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
2 / --
73.BT
Představy žáků SŠ o budoucnosti
Zlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic1 / --
74.
BT
Realizace primární prevence na středních odborných školách
Čech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1
--
75.BTRealizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic0 / 1--
76.BT
Rizikové chování na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic
2 / 4
Jašková, G.
Soušková, K.
77.
BTRozvoj celoživotního učení na středních odborných školáchAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
0 / --
--
78.BTRozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
79.
BT
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školáchPecina, P.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
80.
BT
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
81.
DTŘízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEIC-TZEI-TZEIILEDetails of topic0 / 2
--
82.
BT
Sebekontrola studentů středních škol a její souvislostiPírko, M.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 2
--
83.
BT
Sendvičová etapa života učitelů SŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
84.
BT
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
Štěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic0 / --
--
85.
BTSpánkové návyky žáků střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic0 / --
--
86.
BT
Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
0 / --
--
87.
BT
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠZlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
88.
BT
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
89.BT
Stravovací návyky adolescentů na SOŠ
Department of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic1 / 1 Mrhačová, M.
90.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic0 / --
--
91.
BTStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.Department of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
1 / 2
92.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / 2--
93.
BT
Stravovací návyky žáků SOŠ
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic1 / 1
94.
BT
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic1 / 2 Najkerová, D.
95.
BT
Syndrom vyhoření u učitelů středních školPírko, M.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 4
96.BTŠikana mezi žáky středních odborných školDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1 Hadrabová, D.
97.
BT
Šikana na střední škole a její prevence
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic
1 / 1
Hanáčková, N.
98.
BT
Školní poradenství na středních odborných školách
Šimáně, M.Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UPVOVILEDetails of topic
1 / 4
99.
BT
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
Danielová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic0 / --
--
100.
BT
Týmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
101.BTÚloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠDepartment of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic
1 / 1
Barnišin, Ľ.
102.BT
Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládeží
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic1 / 1
103.
BTVrcholový sport v životě žáka střední odborné školyDepartment of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1--
104.
DT
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
105.
DTVyužití metod řízení rizik v praxiMáchal, P.Expert Engineering Department (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
106.
BTVyužití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
107.
BT
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. stoletíDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 4
--
108.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic1 / 1 Žižkovská, D.
109.
BTVzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučováníAdamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
110.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILEDetails of topic5 / -- Králíková, A.
Babická, J.
Bartošková, R.
Klejchova, Š.
Sušilová, S.
111.
BTVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILEDetails of topic1 / 3 Balabánová, V.
112.BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelů
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
3 / --
Divišová, M.
Kráčmarová, R.
Hájková, N.
113.
DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Pospíšil, J.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
114.
DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Pospíšil, J.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEIC-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
115.
BT
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkoviZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
0 / --
--
116.
BT
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic0 / --
--
117.
BTZačleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 2
--
118.BTZájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věkuDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOPILEDetails of topic1 / 1 Holuša, O.
119.
BTZákladní učební dokumentace na SŠDanielová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
2 / --
120.
BT
Záškoláctví na střední školeDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
121.
BT
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UPVOV
ILE
Details of topic1 / 1
122.
DT
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
123.
BTZavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UOPILEDetails of topic
0 / 1
--
124.
BT
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic
0 / 1
--
125.
BTZnalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
126.BTZpracování učebního textu odborného předmětu
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
3 / -- Hlavica, R.
Vojtek, M.
Fidrmuc, S. J.
127.
BT
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic0 / 2
--
128.
BT
Způsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE
Details of topic
0 / 1
--
129.BT
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školy
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
Říhová, L.
130.
BTZvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
131.
BT
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
0 / 2
--
132.
BT
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic0 / 3--
133.BTŽák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilištiDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UOP
ILEDetails of topic0 / 1--
134.
BT
Život učitele na odborném učilišti v době totalitního režimu
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
0 / 2
--