Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising department
Programme
Field of study
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BT
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Kamanová, L.Department of Social Science (ILE)B-SP--ILE1 / 1
2.
BT
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních školDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
1 / 1
3.
BT
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
----ILE1 / -- Zapletal, M.
4.
BT
Analýza image střední odborné školy
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet0 / --
--
5.
BT
Analýza učebnice odborného předmětuDanielová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEprohlížet
2 / --
6.BT
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
1 / 2 Šťastná, R.
7.BTAspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILEprohlížet1 / 1 Lupač, M.
8.
BT
Autodiagnostika učitele střední školy
Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
0 / ----
9.
BT
Autorita učitele na středních školáchDepartment of Social Science (ILE)----ILE
2 / 2
10.
BT
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školyPírko, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
prohlížet1 / 2
11.
BTAutorita v kontexte strednej odbornej školyDepartment of Social Science (ILE)--
--
ILE
prohlížet1 / 2 Zavadilová, D.
12.
BT
AUTOSAR
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIBB-TEIB-TEIBILEprohlížet
0 / 1
--
13.
DTČinnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrstvíZach, M.Expert Engineering Department (ILE)C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
0 / 2
--
14.BT
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet
1 / 2
Bezděková, K.
15.
BT
Digitální technologie ve vzdělávání
Šimáně, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEprohlížet
2 / 4
Vavruška, M.
Sklenář, Z.
16.
BT
Droga v životě žáka střední odborné školy
Čech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILEprohlížet1 / 1 Hájková, D.
17.
BT
Družicové lokalizační systémy
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
prohlížet1 / 1
18.BTEnvironmentální vzdělávání na středních odborných školách.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEprohlížet
0 / 2
--
19.
BT
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEprohlížet
0 / 3
--
20.
BT
Environmentální vzdělávání studentů středních škol
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE1 / 1 Koru, E.
21.
BTEvaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koníČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UOPILEprohlížet
1 / 1
Kubíková, Z.
22.
BT
Faktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEprohlížet0 / 2--
23.
BT
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEprohlížet
0 / --
--
24.
BTFenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
prohlížet
0 / 2
--
25.
BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILE1 / 1
26.
BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
prohlížet0 / 2--
27.BTInformovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ Balátová, K.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
prohlížet
1 / 1
Pecháčková, M.
28.
BT
Inovace ŠVP SOŠ
Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
prohlížet0 / 2
--
29.BTKázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOUBendová, A.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
2 / 1 Tichá, L.
Štěrbová, N.
30.BT
Klima a vztahy na střední odborné škole
Čech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
prohlížet1 / 1
31.
BT
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE1 / 1
32.
BT
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
prohlížet1 / 1
33.
BT
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné školeJanderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILEprohlížet
0 / --
--
34.BT
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
1 / 1 Rousová, A.
35.
BT
Komunikace ve středoškolské třídě
Bendová, A.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
1 / 1
36.
BT
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
1 / 2
37.
BT
Marketingový mix v prostřední středních odborných školAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / --
--
38.BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UPVOV
ILE
prohlížet
2 / 2
39.BTMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníBalátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
1 / 1
Svadbík, P.
40.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILEprohlížet1 / 1 Balík, V.
41.
BT
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
1 / 1
Brudňáková, M.
42.
BT
Mezigenerační učení ve škole
Kamanová, L.Department of Social Science (ILE)----ILE1 / 1
43.
BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Expert Engineering Department (ILE)
B-AS
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
44.
BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIBB-TEIB-TEIB
ILE
prohlížet0 / 1--
45.
BTMobbing v prostředí středních odborných školČech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
0 / 1--
46.
BT
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ Danielová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILEprohlížet0 / --
--
47.
BT
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém tábořeDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UOP
ILEprohlížet1 / 1 Vopálenská, L.
48.
BT
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
Department of Social Science (ILE)----
ILE
1 / --
Kršková, R.
49.
BT
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
1 / 1
Debrecíni, N.
50.
BTMožnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
prohlížet
0 / 3
--
51.
BT
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
0 / 1
--
52.
BT
Nové trendy ve vzdělávání dospělýchDanielová, L.Department of Social Science (ILE)----
ILE
0 / --
--
53.
BT
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověZach, M.Expert Engineering Department (ILE)B-TEIBB-TEIB-TEIBILE
1 / 1
Toráč, J.
54.
BT
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Zach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIBB-TEIB-TEIBILE
0 / 1
--
55.
BT
Odměny a tresty na SOŠ
Kamanová, L.Department of Social Science (ILE)----ILE3 / 3
56.
DT
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cykluExpert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILEprohlížet0 / 1--
57.
BT
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / 2
--
58.
BT
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
prohlížet0 / 2
--
59.
BT
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Kamanová, L.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
0 / --
--
60.
BT
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných školDepartment of Social Science (ILE)----
ILE
prohlížet
0 / --
--
61.
BT
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Department of Social Science (ILE)--
--
ILE0 / 3
--
62.
BT
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatřeníDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
1 / 1
63.
BT
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / --
--
64.BTPreventivní systém salesiánské pedagogiky v praxiKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
1 / 1
65.
BT
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Zlámalová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--ILEprohlížet2 / 2
66.
BT
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
prohlížet0 / 1--
67.
BT
Profesní étos učitele odborných předmětůAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE0 / ----
68.BT
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
1 / --
Punčochářová Jurmanová, M.
69.
BT
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koní
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet1 / 1
70.BTPropojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířatyBalátová, K.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
1 / 1
71.
BTPrůřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovuDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
2 / -- Stejskalová, V.
Marková, V.
72.BTPředstavy žáků SŠ o budoucnostiZlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
prohlížet1 / --
73.BT
Realizace primární prevence na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
prohlížet
0 / 1
--
74.
BT
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školách
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
prohlížet
0 / 1
--
75.
BTRizikové chování na střední odborné školeDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
prohlížet2 / 4
76.
BT
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)----ILEprohlížet0 / --
--
77.
BT
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
0 / --
--
78.
BT
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školách
Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
prohlížet
0 / 1
--
79.
BT
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILEprohlížet
0 / 1
--
80.
DT
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
Zach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
0 / 2
--
81.BT
Sebekontrola studentů středních škol a její souvislosti
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
0 / 2
--
82.
BT
Sendvičová etapa života učitelů SŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
0 / --
--
83.
BT
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej školeDepartment of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
0 / --
--
84.
BT
Spánkové návyky žáků střední odborné školyŠtěpánková, L.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
prohlížet
1 / --
85.
BT
Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet
1 / --
86.
BT
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
prohlížet0 / ----
87.
BTSpolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
1 / --
Kalinová, V.
88.
BT
Stravovací návyky adolescentů na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
1 / 1
Mrhačová, M.
89.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeDepartment of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
1 / -- Pavlíková, M.
90.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet1 / 2 Lustigová, Z.
91.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeDepartment of Social Science (ILE)--
--
ILE
1 / 2
92.
BT
Stravovací návyky žáků SOŠBalátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
1 / 1
Paulusová, N.
93.
BT
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
1 / 2 Najkerová, D.
94.
BT
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEprohlížet1 / 4 Dang, A. T.
95.
BTŠikana mezi žáky středních odborných škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE1 / 1
96.
BTŠikana na střední škole a její prevenceDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet1 / 1 Hanáčková, N.
97.
BTŠkolní poradenství na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
2 / 4
98.
BT
Tvorba didaktických pomůcek SŠDanielová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
1 / --
Roztočilová, A.
99.BTTýmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE0 / 1
--
100.
BT
Úloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠ
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE1 / 1 Barnišin, Ľ.
101.
BT
Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládežíČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
1 / 1
102.
BT
Vrcholový sport v životě žáka střední odborné školy
Čech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
1 / 1
103.DTVyužití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnostiExpert Engineering Department (ILE)C-TZEIC-TZEI-TZEI
ILE
0 / 2
--
104.
DT
Využití metod řízení rizik v praxi
Máchal, P.
Expert Engineering Department (ILE)
--
--
ILE
prohlížet0 / --
--
105.
BT
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE0 / 1
--
106.
BT
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. století
Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
prohlížet0 / 4--
107.BT
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE1 / 1
108.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / --
--
109.BTVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEprohlížet5 / -- Králíková, A.
Babická, J.
Bartošková, R.
Klejchova, Š.
Sušilová, S.
110.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP--
ILE
6 / 3
111.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelůDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
prohlížet
3 / --
Divišová, M.
Kráčmarová, R.
Hájková, N.
112.
DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Pospíšil, J.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEIILE0 / 2
--
113.
DTVztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostíPospíšil, J.Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
prohlížet0 / 2
--
114.
BT
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkovi
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet0 / --
--
115.BT
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
0 / ----
116.
BTZačleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEprohlížet1 / 2 Zetková, A.
117.BT
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
1 / 1
118.
BT
Základní učební dokumentace na SŠ
Danielová, L.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE2 / --
119.BTZáškoláctví na střední škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
prohlížet
0 / 1
--
120.BTZáškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOV
ILE
prohlížet
1 / 1
121.
DT
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
Zach, M.Expert Engineering Department (ILE)C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
0 / 2
--
122.
BT
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Pecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
1 / 1
123.
BT
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Department of Social Science (ILE)--
--
ILEprohlížet
0 / 1
--
124.BT
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE0 / 2--
125.
BTZpracování učebního textu odborného předmětuDanielová, L.Department of Social Science (ILE)----ILEprohlížet
3 / --
Hlavica, R.
Vojtek, M.
Fidrmuc, S. J.
126.
BT
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet0 / 2
--
127.
BT
Způsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.
Horáčková, M.Department of Social Science (ILE)B-SP--ILE0 / 1
--
128.
BT
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
1 / 1 Říhová, L.
129.
BT
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
prohlížet
0 / --
--
130.
BT
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet0 / 2--
131.BTŽáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
0 / 3
--
132.
BT
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilišti
Čech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILEprohlížet
0 / 1
--
133.BTŽivot učitele na odborném učilišti v době totalitního režimu
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet0 / 2
--