Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BPAdaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPAktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných školAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.BPAnalýza image střední odborné školyAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
5.
BP
Analýza učebnice odborného předmětuDanielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICVPodrobnosti témy2 / --
6.
BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICV
Podrobnosti témy
1 / 2 Šťastná, R.
7.
BPAspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Lupač, M.
8.
BPAutodiagnostika učitele střední školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
BPAutorita učitele na středních školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy2 / 2 Houserová, J.
Charuzová, K.
10.
BP
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
11.
BP
Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2--
12.
BP
AUTOSAR
Čupera, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICVPodrobnosti témy0 / 1
--
13.
DP
Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrstvíZach, M.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICVPodrobnosti témy0 / 2
--
14.
BP
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních školPavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy
1 / 2
15.
BP
Digitální technologie ve vzděláváníŠimáně, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
3 / 4
Lipowski, D.
Vavruška, M.
Sklenář, Z.
16.
BP
Droga v životě žáka střední odborné školy
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPDružicové lokalizační systémyČupera, J.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy1 / 1
18.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
19.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 3
--
20.
BP
Environmentální vzdělávání studentů středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy1 / 1
21.BPEvaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koní
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
1 / 1
22.
BP
Faktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2--
23.
BP
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
24.
BP
Fenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy0 / 2--
25.
BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOVICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 2
--
27.
BP
Informovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Pecháčková, M.
28.
BP
Inovace ŠVP SOŠBendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2--
29.
BP
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
30.BP
Klima a vztahy na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
31.
BP
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Bendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy0 / 1
--
33.
BP
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
34.BPKomunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školyBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy0 / 1
--
35.BP
Komunikace ve středoškolské třídě
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
36.BPMarketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti témy0 / 2--
37.BP
Marketingový mix v prostřední středních odborných škol
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
38.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
40.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
2 / 2 Hofman, J.
Musil, M.
41.
BPMetody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
42.
BP
Mezigenerační učení ve škole
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti témy0 / 1
--
43.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Čupera, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti témy0 / 1--
44.
BPMikrokontroléry pro regulační systémy vozidelČupera, J.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-ZS--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BP
Mobbing v prostředí středních odborných školOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
BP
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Danielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
47.BP
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOPICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Vopálenská, L.
48.BP
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy
1 / --
Kršková, R.
49.BP
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
50.BPMožnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy0 / 3
--
51.
BP
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BP
Nové trendy ve vzdělávání dospělých
Danielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
53.
BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Zach, M.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZPICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
54.BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZPICVPodrobnosti témy0 / 1
--
55.
BP
Odměny a tresty na SOŠ
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 3 Husková, M.
56.DPOptimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti témy0 / 1--
57.
BP
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
Pavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
58.BPOsobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivitOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / 2
--
59.
BPPedagog střední odborné školy v období starší dospělostiKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
60.BP
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
61.BPPedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcvikuHoráčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 3
--
62.
BP
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatřeníOddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
63.
BP
Postoje studentů středních odborných škol k environmentálním problémůmOddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
64.
BP
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / ----
65.
BP
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Plevová, M.
66.
BP
Problematika prokrastinace a její praktické dopadyZlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy2 / 2
67.
BP
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
68.BP
Profesní étos učitele odborných předmětů
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
69.
BPProfesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
70.
BP
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koní
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
71.BPPropojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířatyBalátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy1 / 1
72.
BP
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy2 / --
73.BPPředstavy žáků SŠ o budoucnostiZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy
1 / --
Nemetz, D.
74.
BPRealizace primární prevence na středních odborných školáchOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.BPRealizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školáchOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.BPRizikové chování na střední odborné školeŠimáně, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
2 / 4 Soušková, K.
Jašková, G.
77.
BP
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školáchAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
78.
BP
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / --
--
79.
BP
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školách
Pecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
BP
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOVICV
Podrobnosti témy
0 / 1
--
81.
DP
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
Zach, M.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
82.BPSebekontrola studentů středních škol a její souvislostiPírko, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
83.
BP
Sendvičová etapa života učitelů SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / ----
84.
BP
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej školeOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti témy0 / ----
85.
BPSpánkové návyky žáků střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
86.
BP
Spolupráce mezi školou a sociálními partneryAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
87.
BP
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.
BP
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy0 / --
--
89.
BP
Stravovací návyky adolescentů na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1 Mrhačová, M.
90.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / ----
91.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
92.BPStravovací návyky adolescentů na střední odborné školeOddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
93.
BPStravovací návyky žáků SOŠBalátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti témy
1 / 1
Paulusová, N.
94.
BPStudenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 2
95.BPSyndrom vyhoření u učitelů středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
1 / 4
96.BPŠikana mezi žáky středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy1 / 1 Hadrabová, D.
97.BP
Šikana na střední škole a její prevence
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Hanáčková, N.
98.
BP
Školní poradenství na středních odborných školách
Šimáně, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOVICV
Podrobnosti témy
1 / 4 Poláková, R.
99.BPTvorba didaktických pomůcek SŠDanielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
100.
BPTýmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
101.
BPÚloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
102.
BP
Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládeží
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
1 / 1
Štěpánková, L.
103.
BPVrcholový sport v životě žáka střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy0 / 1--
104.DP
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEIICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
105.DP
Využití metod řízení rizik v praxi
Máchal, P.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
----ICVPodrobnosti témy
0 / --
--
106.
BP
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
107.
BP
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. stoletíŠimáně, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy0 / 4--
108.
BPVzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školyAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICVPodrobnosti témy
1 / 1
109.BPVzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti témy0 / --
--
110.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
5 / --
Babická, J.
Králíková, A.
Sušilová, S.
Klejchova, Š.
Bartošková, R.
111.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy1 / 3
112.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelů
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy3 / -- Kráčmarová, R.
Divišová, M.
Hájková, N.
113.
DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Pospíšil, J.
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEIICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
114.
DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Pospíšil, J.Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
115.
BP
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkoviOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
116.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
117.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy0 / 2
--
118.
BP
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOPICV
Podrobnosti témy
1 / 1
Holuša, O.
119.BP
Základní učební dokumentace na SŠ
Danielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
2 / --
Neudertová, M.
Jansová, P.
120.BPZáškoláctví na střední škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
121.
BP
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti témy
1 / 1
122.
DP
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
Oddelenie expertného inžinierstva (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEIICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
123.
BP
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
124.BP
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Bendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti témy0 / 1
--
125.
BP
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy0 / 2
--
126.
BP
Zpracování učebního textu odborného předmětu
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
3 / --
127.
BP
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy0 / 2
--
128.
BPZpůsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICVPodrobnosti témy
0 / 1
--
129.BP
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školy
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti témy1 / 1
130.BPZvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy0 / --
--
131.BPZvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2--
132.
BP
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 3
--
133.BP
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilišti
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti témy
0 / 1--
134.
BP
Život učitele na odborném učilišti v době totalitního režimuOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--