Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Adaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
1 / 1
Kamenská, Z.
2.
BT
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
3.BT
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic
0 / --
--
4.
BT
Analýza image střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic0 / ----
5.
BT
Analýza učebnice odborného předmětu
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
2 / --
6.BTAsistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzděláváníKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
1 / 2 Šťastná, R.
7.
BT
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILEDetails of topic
1 / 1
Lupač, M.
8.
BT
Autodiagnostika učitele střední školy
Department of Social Science (ILE)B-SP--ILE
Details of topic
0 / --
--
9.
BT
Autorita učitele na středních školách
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic2 / 2
10.BTAutorita učitele pohledem žáků střední odborné školyPírko, M.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic1 / 2
11.
BTAutorita v kontexte strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
0 / 2
--
12.
BT
AUTOSAR
Čupera, J.Expert Engineering Department (ILE)B-TEIBB-TEIB-TEIBILE
Details of topic
0 / 1
--
13.DTČinnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrstvíZach, M.Expert Engineering Department (ILE)C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
14.
BT
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Pavlikovská, A.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 2
15.
BT
Digitální technologie ve vzděláváníŠimáně, M.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
3 / 4
16.
BT
Droga v životě žáka střední odborné školy
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOVILEDetails of topic0 / 1--
17.
BT
Družicové lokalizační systémy
Čupera, J.
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic1 / 1 Smejkal, J.
18.
BT
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 2--
19.
BT
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILEDetails of topic0 / 3
--
20.
BT
Environmentální vzdělávání studentů středních školDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
21.
BT
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koní
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
1 / 1
22.
BT
Faktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných škol
Pírko, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 2
--
23.
BTFaktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠDepartment of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic0 / --
--
24.
BT
Fenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
Štěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
0 / 2--
25.
BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILEDetails of topic0 / 1
--
26.BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic0 / 2
--
27.
BT
Informovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
1 / 1
28.BTInovace ŠVP SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
29.
BT
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic0 / 1--
30.
BT
Klima a vztahy na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
31.
BT
Klima středoškolské třídy a jeho utvářeníBendová, A.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1
--
32.
BTKlima třídy z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
33.
BTKomunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné školeJanderková, D.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
34.BT
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic
0 / 1
--
35.
BT
Komunikace ve středoškolské tříděBendová, A.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1
--
36.
BTMarketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
37.
BT
Marketingový mix v prostřední středních odborných škol
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic
0 / --
--
38.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1--
39.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
40.BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic
2 / 2
Hofman, J.
Musil, M.
41.
BT
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
1 / 1 Brudňáková, M.
42.BT
Mezigenerační učení ve škole
Department of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic0 / 1
--
43.BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILEDetails of topic
0 / 1
--
44.
BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidelČupera, J.
Expert Engineering Department (ILE)
B-AS
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Mobbing v prostředí středních odborných škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
46.
BT
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
47.
BT
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Čech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
48.
BT
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzděláváníAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic1 / -- Kršková, R.
49.
BT
Motivace žáků středních odborných škol k učeníDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1--
50.
BTMožnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 3
--
51.
BT
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic0 / 1--
52.BT
Nové trendy ve vzdělávání dospělých
Danielová, L.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
53.BT
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Zach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic0 / 1--
54.
BTOceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIBB-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic
0 / 1
--
55.
BT
Odměny a tresty na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic
1 / 3
Husková, M.
56.
DT
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Zach, M.Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILEDetails of topic
0 / 1
--
57.
BT
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
Pavlikovská, A.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / 2--
58.
BT
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivitDepartment of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic
0 / 2
--
59.
BT
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělostiKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / --
--
60.
BT
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
0 / --
--
61.BT
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 3
--
62.
BTPodoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatřeníKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic1 / 1 Klanicová, L.
63.BTPostoje studentů středních odborných škol k environmentálním problémům
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic0 / 1
--
64.
BT
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Pavlikovská, A.
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic
0 / --
--
65.BTPreventivní systém salesiánské pedagogiky v praxiDepartment of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
66.
BT
Problematika prokrastinace a její praktické dopadyZlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
2 / 2
Baďurová, T.
Ghisi, K.
67.
BT
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILEDetails of topic0 / 1
--
68.
BT
Profesní étos učitele odborných předmětů
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic
0 / --
--
69.
BT
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
70.
BT
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koní
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic1 / 1
71.BT
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
72.BTPrůřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovuBalátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
2 / --
Marková, V.
Stejskalová, V.
73.BTPředstavy žáků SŠ o budoucnostiZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic1 / --
74.
BT
Realizace primární prevence na středních odborných školách
Čech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1
--
75.
BT
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školách
Čech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
76.BTRizikové chování na střední odborné školeDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
2 / 4 Soušková, K.
Jašková, G.
77.
BT
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / ----
78.
BT
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Zlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
0 / --
--
79.
BT
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školáchDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic0 / 1--
80.BTŘešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
81.DT
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
82.
BT
Sebekontrola studentů středních škol a její souvislosti
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 2--
83.
BT
Sendvičová etapa života učitelů SŠZlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
84.
BT
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej školeDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic0 / ----
85.
BT
Spánkové návyky žáků střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic0 / --
--
86.
BT
Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
87.BTSpolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠDepartment of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
0 / ----
88.BTSpolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠZlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic0 / ----
89.
BTStravovací návyky adolescentů na SOŠBalátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
1 / 1
Mrhačová, M.
90.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILEDetails of topic
0 / --
--
91.BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 2
Mošaťová, T.
92.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
93.
BT
Stravovací návyky žáků SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
1 / 1 Paulusová, N.
94.
BT
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
1 / 2
95.
BT
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 4
Dang, A. T.
96.
BTŠikana mezi žáky středních odborných školDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
97.
BT
Šikana na střední škole a její prevence
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic1 / 1 Hanáčková, N.
98.
BT
Školní poradenství na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 4
Poláková, R.
99.
BT
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILEDetails of topic0 / ----
100.
BT
Týmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
101.BT
Úloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠ
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
1 / 1
102.
BTVolný čas a specifika jeho trávení soudobou mládežíDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1 Štěpánková, L.
103.
BT
Vrcholový sport v životě žáka střední odborné školy
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic0 / 1--
104.
DT
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2--
105.DTVyužití metod řízení rizik v praxiMáchal, P.
Expert Engineering Department (ILE)
--
--
ILEDetails of topic
0 / --
--
106.
BT
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Department of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
0 / 1
--
107.
BT
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. stoletíŠimáně, M.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
0 / 4
--
108.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
1 / 1
109.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučováníAdamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
110.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠJanderková, D.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic
5 / --
111.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
1 / 3
112.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelů
Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic
3 / -- Kráčmarová, R.
Divišová, M.
Hájková, N.
113.DTVztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostíExpert Engineering Department (ILE)C-TZEIC-TZEI-TZEIILEDetails of topic0 / 2
--
114.DTVztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostíPospíšil, J.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILEDetails of topic0 / 2
--
115.
BT
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkovi
Zlámalová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
116.BT
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách
Janderková, D.Department of Social Science (ILE)B-SP--ILE
Details of topic
0 / ----
117.
BT
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic0 / 2
--
118.
BT
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věkuKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
119.
BT
Základní učební dokumentace na SŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE
Details of topic
2 / --
120.BTZáškoláctví na střední škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
121.
BTZáškoláctví z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
122.
DTZavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmyExpert Engineering Department (ILE)C-TZEIC-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
123.
BT
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1
--
124.
BT
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Bendová, A.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
125.
BT
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
0 / 2--
126.
BT
Zpracování učebního textu odborného předmětuDanielová, L.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
3 / --
127.
BT
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2--
128.
BTZpůsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
129.
BT
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školy
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
130.
BT
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
131.
BT
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
132.BTŽáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE
Details of topic
0 / 3
--
133.
BT
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilišti
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic0 / 1
--
134.
BT
Život učitele na odborném učilišti v době totalitního režimu
Kamanová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / 2--