Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of studyIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BTAdaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠDepartment of Social Science (ILE)B-SP--ILEDetails of topic
1 / 1
Kamenská, Z.
2.
BT
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic0 / 1--
3.BT
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic0 / --
--
4.
BT
Analýza image střední odborné školyAdamec, P.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
5.
BT
Analýza učebnice odborného předmětu
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILE
Details of topic
2 / --
6.
BT
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Kamanová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic1 / 2 Šťastná, R.
7.
BT
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILE
Details of topic
1 / 1
Lupač, M.
8.BTAutodiagnostika učitele střední školyDepartment of Social Science (ILE)B-SP
--
ILEDetails of topic0 / --
--
9.
BT
Autorita učitele na středních školách
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
2 / 2
10.
BT
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školyDepartment of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic1 / 2 Horáková, L.
11.
BTAutorita v kontexte strednej odbornej školy
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2--
12.
BTAUTOSARČupera, J.
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILEDetails of topic0 / 1
--
13.DT
Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrství
Zach, M.Expert Engineering Department (ILE)C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
14.BTDalší vzdělávání pedagogických pracovníků středních školPavlikovská, A.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
1 / 2
15.
BT
Digitální technologie ve vzdělávání
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
2 / 4
16.
BT
Droga v životě žáka střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1--
17.
BT
Družicové lokalizační systémy
Čupera, J.
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIBB-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic1 / 1 Smejkal, J.
18.
BT
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
19.
BT
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.Horáčková, M.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 3
--
20.BTEnvironmentální vzdělávání studentů středních školBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1 Koru, E.
21.
BT
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koníČech, T.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic1 / 1 Kubíková, Z.
22.BTFaktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných škol
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 2
--
23.
BT
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--ILEDetails of topic0 / ----
24.
BTFenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školyDepartment of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / 2--
25.BTHodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
26.BT
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 2
--
27.
BTInformovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic
1 / 1
28.
BT
Inovace ŠVP SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
29.
BT
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic
0 / 1
--
30.BTKlima a vztahy na střední odborné školeČech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1
Šíbl, V.
31.
BT
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic1 / 1
32.
BT
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOVILEDetails of topic
0 / 1
--
33.BT
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Janderková, D.Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
34.
BT
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školy
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
35.BTKomunikace ve středoškolské tříděBendová, A.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 1
--
36.
BT
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILE
Details of topic
0 / 2
--
37.
BT
Marketingový mix v prostřední středních odborných škol
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic
0 / --
--
38.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
39.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic
0 / 1
--
40.
BT
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
2 / 2
41.
BT
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic
1 / 1
Brudňáková, M.
42.BTMezigenerační učení ve školeDepartment of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic
0 / 1
--
43.
BTMikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic
0 / 1
--
44.
BT
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Expert Engineering Department (ILE)
B-AS
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
45.
BTMobbing v prostředí středních odborných školČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1--
46.
BT
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
47.
BT
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém tábořeDepartment of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UOPILEDetails of topic
1 / 1
Vopálenská, L.
48.BTMotivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / --
Kršková, R.
49.
BT
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / 1
--
50.
BT
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 3
--
51.BTMožnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic0 / 1
--
52.
BT
Nové trendy ve vzdělávání dospělýchDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
53.BT
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIB
ILE
Details of topic
0 / 1
--
54.BT
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Zach, M.Expert Engineering Department (ILE)
B-TEIB
B-TEIB-TEIBILEDetails of topic0 / 1--
55.BTOdměny a tresty na SOŠKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 3
56.DTOptimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cykluZach, M.Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 1
--
57.
BT
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
Pavlikovská, A.
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
0 / 2
--
58.
BT
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivitPavlikovská, A.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / 2
--
59.
BT
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělostiDepartment of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
0 / ----
60.
BT
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
61.
BT
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / 3--
62.BTPodoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatřeníKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
Klanicová, L.
63.
BT
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
64.
BT
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Department of Social Science (ILE)
B-SPB-SP-UOPILEDetails of topic1 / 1
65.
BT
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Zlámalová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
2 / 2
66.
BT
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Štěpánková, L.Department of Social Science (ILE)B-SP--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
67.
BT
Profesní étos učitele odborných předmětůDepartment of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic0 / --
--
68.
BT
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / --
--
69.
BT
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koníDepartment of Social Science (ILE)----ILEDetails of topic
1 / 1
Sedláčková, I.
70.
BT
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířatyDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILEDetails of topic1 / 1
71.
BT
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovuBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic2 / -- Stejskalová, V.
Marková, V.
72.
BTPředstavy žáků SŠ o budoucnostiZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / --
73.
BTRealizace primární prevence na středních odborných školáchČech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
0 / 1
--
74.
BTRealizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školách
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILEDetails of topic
0 / 1
--
75.
BT
Rizikové chování na střední odborné škole
Šimáně, M.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
2 / 4
76.
BT
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školáchDepartment of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / --
--
77.
BT
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Zlámalová, L.Department of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
0 / --
--
78.
BTŘešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školáchPecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILE
Details of topic
0 / 1
--
79.
BT
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
80.DT
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
81.BTSebekontrola studentů středních škol a její souvislosti
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 2
--
82.BTSendvičová etapa života učitelů SŠZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)----ILE
Details of topic
0 / ----
83.BTSociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej školeŠtěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic0 / --
--
84.
BT
Spánkové návyky žáků střední odborné školyDepartment of Social Science (ILE)B-SP--ILEDetails of topic0 / ----
85.
BT
Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
86.BTSpolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠZlámalová, L.Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / ----
87.
BT
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / --
--
88.BT
Stravovací návyky adolescentů na SOŠ
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)--
--
ILEDetails of topic1 / 1 Mrhačová, M.
89.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic0 / ----
90.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 2
91.
BT
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / 2
--
92.
BT
Stravovací návyky žáků SOŠ
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
93.
BTStudenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic1 / 2
94.BT
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Pírko, M.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 4
95.
BT
Šikana mezi žáky středních odborných škol
Čech, T.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1 Hadrabová, D.
96.
BT
Šikana na střední škole a její prevence
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
97.
BTŠkolní poradenství na středních odborných školáchŠimáně, M.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic2 / 4
98.
BT
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
Danielová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
99.
BT
Týmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
100.
BTÚloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠDepartment of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
1 / 1
101.
BT
Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládeží
Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic1 / 1 Štěpánková, L.
102.
BT
Vrcholový sport v životě žáka střední odborné školyDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic0 / 1--
103.
DT
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Zach, M.Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
104.
DT
Využití metod řízení rizik v praxi
Máchal, P.Expert Engineering Department (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
105.
BT
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
106.
BT
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. stoletíŠimáně, M.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
0 / 4
--
107.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
1 / 1
Žižkovská, D.
108.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic0 / --
--
109.
BTVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
5 / --
110.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
1 / 3
111.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelůDepartment of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
Details of topic
3 / --
112.
DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostíExpert Engineering Department (ILE)C-TZEIC-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
113.
DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Expert Engineering Department (ILE)C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic
0 / 2
--
114.BTVztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkoviDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / ----
115.
BT
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách
Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
116.
BT
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEDetails of topic
0 / 2
--
117.
BTZájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věkuKamanová, L.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOPILE
Details of topic
1 / 1
118.
BT
Základní učební dokumentace na SŠ
Danielová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
2 / --
119.
BT
Záškoláctví na střední škole
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
120.BTZáškoláctví z pohledu žáka střední odborné školyDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
Juran, D.
121.DTZavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEI
ILE
Details of topic0 / 2--
122.
BT
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOPILEDetails of topic
0 / 1
--
123.
BT
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOUBendová, A.Department of Social Science (ILE)--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
124.BT
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
Details of topic0 / 2--
125.
BTZpracování učebního textu odborného předmětuDanielová, L.
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
3 / --
Hlavica, R.
Vojtek, M.
Fidrmuc, S. J.
126.
BT
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--
127.BTZpůsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
128.BTZvládání stresu v kontextu střední odborné školyBalátová, K.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
1 / 1
Říhová, L.
129.
BT
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
130.
BT
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školy
Štěpánková, L.
Department of Social Science (ILE)
----ILEDetails of topic0 / 2
--
131.
BT
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILEDetails of topic0 / 3--
132.
BT
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilištiČech, T.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic0 / 1
--
133.
BT
Život učitele na odborném učilišti v době totalitního režimu
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / 2
--