Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPAdaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kamenská, Z.
2.
BPAgresivní chování žáků vůči učitelům středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1--
3.BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
4.
BP
Analýza image střední odborné školy
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
5.BP
Analýza učebnice odborného předmětu
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
Podrobnosti tématu2 / --
6.
BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
7.BPAspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lupač, M.
8.BP
Autodiagnostika učitele střední školy
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.
BP
Autorita učitele na středních školách
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti tématu2 / 2
10.
BP
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Pírko, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
11.
BPAutorita v kontexte strednej odbornej školyOddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu0 / 2
--
12.
BP
AUTOSAR
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DP
Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrství
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
14.
BP
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu
1 / 2
Bezděková, K.
15.
BP
Digitální technologie ve vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu2 / 4 Sklenář, Z.
Vavruška, M.
16.
BP
Droga v životě žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Družicové lokalizační systémy
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
20.
BP
Environmentální vzdělávání studentů středních škol
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu1 / 1 Koru, E.
21.BP
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koní
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
22.
BPFaktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.
BP
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
24.BPFenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školyOddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2--
25.
BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
26.
BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
27.BP
Informovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1
28.
BP
Inovace ŠVP SOŠ
Bendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2--
29.
BP
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BPKlima a vztahy na střední odborné školeČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti tématu
1 / 1
31.
BP
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Bendová, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1
32.BPKlima třídy z pohledu žáka střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
BP
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
34.
BP
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školyOddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu0 / 1
--
35.
BP
Komunikace ve středoškolské třídě
Bendová, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.BPMarketingová studie ve vybrané střední odborné škole.Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
37.
BP
Marketingový mix v prostřední středních odborných školOddělení sociálních věd (ICV)----ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
38.BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1--
39.BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 2
Hofman, J.
Musil, M.
41.
BP
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠBalátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
42.
BP
Mezigenerační učení ve školeKamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidelČupera, J.Oddělení expertního inženýrství (ICV)B-TZPB-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-ZS--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
45.BPMobbing v prostředí středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu0 / 1
--
46.
BPModerní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
47.
BP
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém tábořeČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vopálenská, L.
48.
BP
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti tématu
1 / --
Kršková, R.
49.
BP
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.BP
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
51.
BPMožnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.BP
Nové trendy ve vzdělávání dospělých
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
53.
BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICVPodrobnosti tématu
1 / 1
54.
BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Zach, M.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
BP
Odměny a tresty na SOŠKamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
1 / 3
Husková, M.
56.
DP
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cykluZach, M.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.BP
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvality
Pavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
58.
BP
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
59.
BP
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělostiOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
60.
BP
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
61.
BP
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
62.BP
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICVPodrobnosti tématu
1 / 1
63.
BP
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / ----
64.BPPreventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1 Plevová, M.
65.
BP
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 2 Baďurová, T.
Ghisi, K.
66.BP
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
67.
BP
Profesní étos učitele odborných předmětů
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / --
--
68.
BP
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučováníAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
69.
BP
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koníBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti tématu
1 / 1
70.
BP
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířatyOddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Janoš, T.
71.BP
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Balátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
2 / --
72.
BP
Představy žáků SŠ o budoucnosti
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu1 / --
73.BP
Realizace primární prevence na středních odborných školách
Čech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
BP
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školáchČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
BPRizikové chování na střední odborné školeOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 4
Soušková, K.
Jašková, G.
76.
BP
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školáchOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / ----
77.
BP
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Zlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
78.
BPŘešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školáchPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
BP
Řešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.
DP
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
Zach, M.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2
--
81.
BP
Sebekontrola studentů středních škol a její souvislosti
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2--
82.BPSendvičová etapa života učitelů SŠOddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
83.
BP
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej školeOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
84.
BP
Spánkové návyky žáků střední odborné školy
Štěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
85.
BPSpolupráce mezi školou a sociálními partnery
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
86.
BP
Spolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠ
Zlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / --
--
87.
BP
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Zlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu0 / ----
88.
BP
Stravovací návyky adolescentů na SOŠ
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1
89.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
90.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné školeŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2 Mošaťová, T.
91.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2
--
92.
BP
Stravovací návyky žáků SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
93.BP
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
94.
BP
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti tématu1 / 4 Dang, A. T.
95.
BPŠikana mezi žáky středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hadrabová, D.
96.
BP
Šikana na střední škole a její prevence
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti tématu1 / 1
97.
BP
Školní poradenství na středních odborných školáchOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 4
98.
BP
Tvorba didaktických pomůcek SŠ
Danielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
99.
BP
Týmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
100.BPÚloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠBalátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti tématu1 / 1 Barnišin, Ľ.
101.
BP
Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládeží
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
102.
BP
Vrcholový sport v životě žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOVICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
103.
DP
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--
104.
DP
Využití metod řízení rizik v praxiMáchal, P.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
105.
BP
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1
--
106.
BPVývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. století
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti tématu
0 / 4
--
107.
BP
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1
108.
BP
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
109.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠJanderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
5 / -- Babická, J.
Králíková, A.
Sušilová, S.
Klejchova, Š.
Bartošková, R.
110.BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 3
111.
BPVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelůJanderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti tématu
3 / --
112.
DPVztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostíPospíšil, J.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEIN-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
113.
DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Pospíšil, J.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--
114.
BP
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkovi
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
115.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školáchJanderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
Podrobnosti tématu0 / ----
116.BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2--
117.
BP
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
118.
BP
Základní učební dokumentace na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti tématu
2 / --
119.BPZáškoláctví na střední škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
120.
BP
Záškoláctví z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Juran, D.
121.DPZavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmyZach, M.Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
122.BP
Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOPICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.BP
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1--
124.
BPZnalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomociHoráčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
125.BP
Zpracování učebního textu odborného předmětu
Danielová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
3 / --
126.
BP
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2--
127.
BP
Způsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
128.
BP
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
129.BPZvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
130.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
131.BPŽáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
132.
BP
Žák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilištiOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.BPŽivot učitele na odborném učilišti v době totalitního režimuOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2--