Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BPAdaptace žáků z alternativních ZŠ na tradiční SOŠOddělení sociálních věd (ICV)B-SP--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.
BP
Agresivní chování žáků vůči učitelům středních školČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BP
Aktivní občanství a občanské kompetence studentů středních odborných škol
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
BP
Analýza image střední odborné školy
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
5.
BP
Analýza učebnice odborného předmětu
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--
ICV
Podrobnosti tématu
2 / --
Brhlová, M.
Aulichová, T.
6.BP
Asistent pedagoga na středním odborném učilišti a celoživotní vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu
1 / 2
7.
BP
Aspekty využití výukových metod ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu
1 / 1
8.
BP
Autodiagnostika učitele střední školyJanderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP--ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
9.
BP
Autorita učitele na středních školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
2 / 2
10.
BP
Autorita učitele pohledem žáků střední odborné školy
Pírko, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICVPodrobnosti tématu
1 / 2
11.
BP
Autorita v kontexte strednej odbornej školyOddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
12.BPAUTOSAR
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
13.DPČinnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrstvíOddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2
--
14.
BP
Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních školOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu1 / 2
15.BP
Digitální technologie ve vzdělávání
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
3 / 4
16.
BP
Droga v životě žáka střední odborné školyČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.BP
Družicové lokalizační systémy
Čupera, J.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZPB-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Smejkal, J.
18.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
BP
Environmentální vzdělávání na středních odborných školách.
Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
20.
BP
Environmentální vzdělávání studentů středních školOddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1 Koru, E.
21.
BP
Evaluace předmětu Jezdectví z pohledu studentů oboru Chov koní
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kubíková, Z.
22.
BP
Faktory ovlivňující kariérové rozhodování žáků vybraných středních odborných školPírko, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--
23.BP
Faktory ovlivňující výkonovou motivaci žáků SOŠ
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
24.
BP
Fenomén naučenej bezmocnosti medzi žiakmi strednej odbornej školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--
25.BPHodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1
--
26.
BP
Hodnocení žáků ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2--
27.
BP
Informovanost o poruchách příjmu potravy na SOŠ
Balátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1 Pecháčková, M.
28.
BP
Inovace ŠVP SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
29.BP
Kázeňské problémy, rizikové chování na SŠ a SOU
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Klima a vztahy na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šíbl, V.
31.
BP
Klima středoškolské třídy a jeho utváření
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
BP
Klima třídy z pohledu žáka střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1--
33.
BP
Komunikace a interakce učitele a žáka na střední odborné školeJanderková, D.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / ----
34.
BP
Komunikace jako klíčový prvek v budování vztahu mezi učitelem a rodiči žáka střední školyBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Komunikace ve středoškolské tříděOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
BP
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--
37.
BPMarketingový mix v prostřední středních odborných školOddělení sociálních věd (ICV)----ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 2
Hofman, J.
Musil, M.
41.
BP
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Brudňáková, M.
42.
BP
Mezigenerační učení ve školeKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
BPMikrokontroléry pro regulační systémy vozidelČupera, J.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1
--
44.BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
BP
Mobbing v prostředí středních odborných školČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1
--
46.
BP
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP--ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
47.BP
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOPICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vopálenská, L.
48.
BPMotivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzděláváníAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu
1 / --
Kršková, R.
49.BPMotivace žáků středních odborných škol k učeníŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
BP
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
51.BP
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOVICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
BPNové trendy ve vzdělávání dospělýchOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
53.BPOceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkověOddělení expertního inženýrství (ICV)B-TZP
B-TZP-TZP
ICVPodrobnosti tématu0 / 1--
54.
BPOceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
55.
BPOdměny a tresty na SOŠOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 3
56.
DP
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEIICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
BP
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvalityOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
58.
BP
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Pavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 2--
59.
BP
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Kamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.
BP
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Adamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
61.
BP
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
62.
BP
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
63.
BP
Postoje studentů středních odborných škol k environmentálním problémům
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1
--
64.
BP
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.BPPreventivní systém salesiánské pedagogiky v praxiKamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
66.BPProblematika prokrastinace a její praktické dopadyZlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu2 / 2 Baďurová, T.
Ghisi, K.
67.BPProblémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
68.BPProfesní étos učitele odborných předmětůOddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
69.
BPProfesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučováníOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
70.
BPPropojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koníOddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti tématu1 / 1
71.BPPropojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířatyBalátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICVPodrobnosti tématu
1 / 1
72.BP
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Balátová, K.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
2 / --
Marková, V.
Stejskalová, V.
73.
BP
Představy žáků SŠ o budoucnosti
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / --
Nemetz, D.
74.BP
Realizace primární prevence na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
BP
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
76.BPRizikové chování na střední odborné školeOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 4
Soušková, K.
Jašková, G.
77.
BP
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
78.
BP
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
79.
BP
Řešení inovace obsahu výuky praktického vyučování na středních školách
Pecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1
--
80.
BPŘešení problematiky učebních úloh ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu0 / 1--
81.
DP
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEIN-TZEI-TZEIICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
82.
BP
Sebekontrola studentů středních škol a její souvislostiPírko, M.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
83.
BP
Sendvičová etapa života učitelů SŠ
Zlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / ----
84.
BP
Sociálnej – psychologická klíma triedy na strednej odbornej škole
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
85.
BP
Spánkové návyky žáků střední odborné školyŠtěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
86.
BP
Spolupráce mezi školou a sociálními partnery
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
87.
BPSpolupráce učitel - asistent pedagoga v prostředí SŠZlámalová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
88.
BP
Spolupráce učitelů se školním psychologem v prostředí SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
89.BP
Stravovací návyky adolescentů na SOŠ
Balátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1 Mrhačová, M.
90.
BPStravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
91.BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
92.
BP
Stravovací návyky adolescentů na střední odborné škole
Oddělení sociálních věd (ICV)
----
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2--
93.
BP
Stravovací návyky žáků SOŠBalátová, K.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Paulusová, N.
94.
BP
Studenti učitelství s poruchou učení -hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2
95.
BP
Syndrom vyhoření u učitelů středních škol
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 4
Dang, A. T.
96.
BPŠikana mezi žáky středních odborných školČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
97.
BP
Šikana na střední škole a její prevence
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hanáčková, N.
98.
BP
Školní poradenství na středních odborných školách
Šimáně, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu1 / 4
99.BPTvorba didaktických pomůcek SŠDanielová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / ----
100.
BPTýmová práce pedagogů ve vybrané střední odborné škole.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
101.
BP
Úloha všeobecne – vzdelávacieho predmetu Matematika na SOŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1
102.BP
Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládeží
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
103.BPVrcholový sport v životě žáka střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UPVOVICVPodrobnosti tématu0 / 1--
104.
DP
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
105.DPVyužití metod řízení rizik v praxiMáchal, P.Oddělení expertního inženýrství (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
106.
BP
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
107.
BP
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. století
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
108.
BP
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školyOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Žižkovská, D.
109.
BP
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučováníAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
110.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ
Janderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
5 / -- Babická, J.
Králíková, A.
Sušilová, S.
Klejchova, Š.
Bartošková, R.
111.BPVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 3
112.
BP
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelů
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
3 / --
113.
DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostíOddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
114.
DP
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--
115.
BP
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkoviOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / ----
116.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školáchJanderková, D.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti tématu0 / ----
117.
BP
Začleňování žáků cizinců do vzdělávání na středních odborných školách - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2
--
118.
BP
Zájmové vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věkuKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Holuša, O.
119.
BP
Základní učební dokumentace na SŠOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
2 / --
120.
BP
Záškoláctví na střední školeOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
121.
BPZáškoláctví z pohledu žáka střední odborné školyČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu1 / 1
122.
DP
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmyOddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2--
123.BPZavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací do ZŠ a SŠ.Pecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.BP
Zdravotně znevýhodněný žák na SOŠ a SOU
Bendová, A.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.BP
Znalosti žáků (učitelů) středních odborných škol z první předlékařské pomoci
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2--
126.BP
Zpracování učebního textu odborného předmětu
Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
3 / --
127.BP
Způsoby hodnocení žáků ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu0 / 2--
128.
BP
Způsoby motivace žáků v rámci výuky odborných předmětů ve středních školách.
Horáčková, M.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
BP
Zvládání stresu v kontextu střední odborné školy
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
130.
BP
Zvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyOddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
131.BPZvládanie stresu v kontexte strednej odbornej školyŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
132.
BP
Žáci s poruchami komunikačních schopností v prostředí SŠ -hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / 3
--
133.
BPŽák s poruchou učení a specifika jeho vzdělávání v odborném učilištiČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
134.
BP
Život učitele na odborném učilišti v době totalitního režimu
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / 2
--