Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Ord.
Type
TopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Volný čas a specifika jeho trávení soudobou mládeží
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILE1 / 1 Štěpánková, L.
2.
BT
Vrcholový sport v životě žáka střední odborné školyČech, T.Department of Social Science (ILE)B-SPB-SP-UPVOVILE
1 / 1
3.DT
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti
Zach, M.
Expert Engineering Department (ILE)
C-TZEIC-TZEI-TZEI
ILE
prohlížet
0 / 2
--
4.DT
Využití metod řízení rizik v praxi
Expert Engineering Department (ILE)
--
--
ILE
prohlížet
0 / --
--
5.
BT
Využití školního laborování a experimentrování ve výuce praktického vyučování
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / 1
--
6.
BT
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. století
Šimáně, M.Department of Social Science (ILE)B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ILEprohlížet0 / 4--
7.
BT
Vzdělávací aktivity pro seniory v prostředí střední odborné školy
Department of Social Science (ILE)B-SP
--
ILE
1 / 1
8.BT
Vzdělávací aktivity pro seniory z hlediska učitele odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
----ILE
0 / --
--
9.
BTVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠJanderková, D.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
5 / --
10.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ - hlásí se studenti v dubnu 2019
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILEprohlížet6 / 3
11.
BT
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na SŠ z pohledu učitelůJanderková, D.Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
3 / --
12.
DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
Expert Engineering Department (ILE)C-TZEIC-TZEI-TZEI
ILE
prohlížet0 / 2
--
13.
DT
Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostíExpert Engineering Department (ILE)
C-TZEI
C-TZEI-TZEIILE0 / 2
--
14.
BT
Vztahy spolužáků k handicapovanému vrstevníkovi
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
prohlížet0 / ----