Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Obor
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.BPRealizace primární prevence na středních odborných školáchČech, T.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
BP
Realizace primární prevence rizikového chování na středních odborných školáchČech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BPRizikové chování na střední odborné školeOddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 4 Soušková, K.
Jašková, G.
4.
BP
Rozvoj celoživotního učení na středních odborných školách
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
BP
Rozvoj psychosociálních dovedností v rámci výuky na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--