Summary of topics offered - Institute of Lifelong LearningHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
BT
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Kamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
----
ILE
prohlížet
0 / --
--
2.BTPedagogická evaluace v prostředí středních odborných školAdamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE0 / --
--
3.
BT
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Horáčková, M.
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet0 / 3
--
4.
BT
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatření
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOVILE1 / 1 Klanicová, L.
5.
BTPrevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet0 / ----
6.
BT
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Kamanová, L.Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILEprohlížet1 / 1 Plevová, M.
7.
BT
Problematika prokrastinace a její praktické dopadyDepartment of Social Science (ILE)----
ILE
2 / 2
8.
BTProblémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP
--
ILE
0 / 1
--
9.BT
Profesní étos učitele odborných předmětů
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
0 / ----
10.
BT
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)----
ILE
1 / -- Punčochářová Jurmanová, M.
11.BTPropojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koníDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
1 / 1
12.
BT
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Balátová, K.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILEprohlížet2 / --
13.
BT
Představy žáků SŠ o budoucnosti
Department of Social Science (ILE)
----ILE1 / --