Summary of topics offered - Institute of Lifelong Learning


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
2.
BT
Pedagogická evaluace v prostředí středních odborných škol
Adamec, P.
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
0 / --
--
3.
BT
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcvikuDepartment of Social Science (ILE)----
ILE
Details of topic
0 / 3
--
4.
BT
Podoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatřeníKamanová, L.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
1 / 1
5.
BT
Postoje studentů středních odborných škol k environmentálním problémůmAdamec, P.
Department of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UPVOV
ILE
Details of topic
0 / 1
--
6.
BT
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovy
Department of Social Science (ILE)
--
--ILE
Details of topic
0 / --
--
7.BTPreventivní systém salesiánské pedagogiky v praxiDepartment of Social Science (ILE)
B-SP
B-SP-UOP
ILE
Details of topic
1 / 1 Plevová, M.
8.
BT
Problematika prokrastinace a její praktické dopadyDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
2 / 2
9.
BT
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠ
Department of Social Science (ILE)
B-SP--ILEDetails of topic
0 / 1
--
10.
BT
Profesní étos učitele odborných předmětů
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic0 / ----
11.
BT
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučování
Adamec, P.Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic
0 / --
--
12.
BTPropojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koníDepartment of Social Science (ILE)
--
--ILEDetails of topic1 / 1 Sedláčková, I.
13.BT
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Department of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic1 / 1 Janoš, T.
14.
BT
Průřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovu
Balátová, K.
Department of Social Science (ILE)
----ILE
Details of topic
2 / --
15.
BTPředstavy žáků SŠ o budoucnostiDepartment of Social Science (ILE)
--
--
ILE
Details of topic1 / -- Nemetz, D.