Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Pedagog střední odborné školy v období starší dospělosti
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / --
--
2.BPPedagogická evaluace v prostředí středních odborných školAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
3.BP
Pedagogická komunikace v praktickém vyučování a odborném výcviku
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICVPodrobnosti tématu0 / 3
--
4.
BPPodoba distanční výuky (vzdělávání) na SOŠ v době nouzového stavu a mimořádných opatřeníKamanová, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SPB-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
5.
BP
Prevence šikany na střední škole prostřednictvím osobnostní a sociální výchovyPavlikovská, A.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
6.BP
Preventivní systém salesiánské pedagogiky v praxi
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Plevová, M.
7.
BP
Problematika prokrastinace a její praktické dopady
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu2 / 2 Baďurová, T.
Ghisi, K.
8.
BP
Problémy žáků v ústavní výchově při studiu SOŠŠtěpánková, L.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1--
9.
BP
Profesní étos učitele odborných předmětů
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
10.
BPProfesní rozvoj učitelů odborných předmětů/praktického vyučováníAdamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / --
--
11.
BP
Propojení teoretického a praktického vyučování oboru Chovatel koní
Oddělení sociálních věd (ICV)
----ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.
BP
Propojení volnočasových aktivit žáků s hospodářskými zvířaty
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1 Janoš, T.
13.BPPrůřezové téma člověk a životní prostředí jako prostředek pro environmentální výchovuOddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti tématu2 / -- Marková, V.
Stejskalová, V.
14.
BP
Představy žáků SŠ o budoucnosti
Zlámalová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / --