Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
Toráč, J.
2.
BP
Oceňování nemovitosti - vícegeneračního rodinného domu na venkově
Zach, M.
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZPB-TZP-TZPICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BP
Odměny a tresty na SOŠ
Kamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----ICV
Podrobnosti tématu
3 / 3
4.
DP
Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Zach, M.Oddělení expertního inženýrství (ICV)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Osobnostně sociální rozvoj pedagoga střední školy – sebepoznání a osobnostní kvalityOddělení sociálních věd (ICV)----ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
6.
BP
Osobnostní a sociální rozvoj žáků středních škol v rámci volnočasových aktivit
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu0 / 2--