Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | Č | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Marketingová studie ve vybrané střední odborné škole.
Horáčková, M.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
2.
BPMarketingový mix v prostřední středních odborných školAdamec, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--ICVPodrobnosti tématu
0 / --
--
3.BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníPecina, P.Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1--
4.
BP
Materiální výukové prostředky ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)--
--
ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BPMateriální výukové prostředky ve výuce praktického vyučováníPecina, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu
2 / 2
6.
BP
Metody práce se studenty s problémy v chování na SOŠOddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
7.BPMezigenerační učení ve školeKamanová, L.Oddělení sociálních věd (ICV)----
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BPMikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Čupera, J.Oddělení expertního inženýrství (ICV)
B-ZS
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Mobbing v prostředí středních odborných škol
Oddělení sociálních věd (ICV)B-SP
B-SP
B-SP-UOP
B-SP-UPVOV
ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BP
Moderní vyučovací metody a jejich uplatnitelnost na SŠ
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
--ICVPodrobnosti tématu0 / ----
12.BP
Motivace mladistvých k vedení dětí na pobytovém táboře
Čech, T.Oddělení sociálních věd (ICV)B-SPB-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 1
13.
BP
Motivace učitelů odborných předmětů/praktického vyučování k dalšímu vzdělávání
Adamec, P.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICVPodrobnosti tématu
1 / --
Kršková, R.
14.
BP
Motivace žáků středních odborných škol k učení
Štěpánková, L.
Oddělení sociálních věd (ICV)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
BPMožnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchami učení a chování - hlásí se studenti v dubnu 2019
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP
B-SP-UPVOV
B-SP-UOP
ICV
Podrobnosti tématu0 / 3
--
16.BP
Možnosti využití výukových modulů ve výuce praktického vyučování
Oddělení sociálních věd (ICV)
B-SP
B-SP-UPVOV
ICV
Podrobnosti tématu0 / 1--